Opinie -

Nationale betoging tegen nieuwe peperdure gevechtsvliegtuigen

We krijgen al vele maanden te horen dat er moet bespaard worden, tegenwoordig zelfs dat we 'boven onze stand leven'. Desondanks heeft deze regering beslist om 15 miljard te investeren in nieuwe gevechtsvliegtuigen voor aankoop, onderhoud en operationele kosten. Zondag 24 april trekken we met duizenden burgers in Brussel de straat op om de regering ertoe aan te zetten af te zien van dit megalomaan project.

donderdag 21 april 2016 13:21
Spread the love

Volgens het regeerakkoord blijft de hoofdtaak van het leger de deelname aan buitenlandse missies met als doel “het bevorderen van vrede en veiligheid in de wereld.” De regering opteert dus uitdrukkelijk voor een interventieleger.

De afgelopen decennia hebben we kunnen vaststellen hoe militaire interventies met gevechtsvliegtuigen in Afghanistan, Irak en Libië chaos en destabilisering hebben veroorzaakt. Deze landen zijn inmiddels vrijhavens geworden voor extremistische groeperingen die de bevolking met aanslagen terroriseren.

In plaats van zich te bezinnen heeft de Belgische regering er voor gekozen om dit desastreuze beleid verder te zetten dat noch in de betrokken regio’s, noch hier voor veiligheid heeft gezorgd, wel integendeel.

Besparen om gevechtsvliegtuigen te betalen?

Afgelopen winter keurde de Belgische regering een pakket militaire investeringen goed ter waarde van 9,2 miljard euro voor de periode 2019 tot 2030 waaronder 34 nieuwe gevechtsvliegtuigen. Het gevolg is dat het defensiebudget volgens het defensieplan van de regering aan het eind van die periode moet verdubbelen. Daarmee komt de regering een stukje tegemoet aan de eisen van de NAVO. Die wil dat België 2% van het Bruto Binnenlands Product besteedt aan defensie tegen 2024.

De vredesbeweging wil een halt roepen aan deze geldverslindende en catastrofale oorlogspolitiek. 130 organisaties hebben een oproep gelanceerd om de gevechtsvliegtuigen niet te vervangen. Meer dan 30.000 burgers hebben de petitie van deze oproep ondertekend. Uit een enquête van 2014 konden we al aflezen dat slechts een kleine minderheid van de Belgische bevolking gewonnen is voor de regeringsplannen.

De regering slaagt er nu al niet in om de begroting rond te krijgen. Toch wil ze tegen het eind van deze legislatuur een contract tekenen dat de belastingbetaler ertoe verbindt om de komende decennia jaarlijks 375 miljoen euro op te hoesten enkel voor nieuwe gevechtsvliegtuigen. Als de regering haar plannen doorzet dan komen we in de absurde situatie dat we verder zullen moeten bezuinigen om die oorlogstuigen te kunnen betalen. ‘Schaduwpremier’ Bart De Wever (N-VA) verkondigde begin dit jaar dat er maar één post is waar er nog geld te rapen valt: de sociale zekerheid.

Geen gevechtsvliegtuigen, geen atoombommen

Als we er in slagen om de peperdure vervanging van gevechtsvliegtuigen te verhinderen is de kans reëel dat we bovendien een dubbele slag slaan. De Belgische gevechtsvliegtuigen zijn immers ook verantwoordelijk voor de nucleaire taken in NAVO-verband, meer bepaald het transport van de atoombommen in Kleine Brogel.

Het gaat om Amerikaanse bommen die binnenkort gemoderniseerd worden, maar door Belgische piloten in oorlogstijd moeten gedropt worden. Enkel een daartoe uitgerust vliegtuig – op dit ogenblik is dat enkel de Amerikaanse F-35, het duurste toestel – kan deze vernieuwde bom transporteren. Zonder gevechtsvliegtuigen worden deze bommen hoe dan ook nutteloos en kunnen we ze meteen terugsturen naar afzender.

Anti-terreur = investeren in sociale cohesie

Als vredesbeweging vinden we dat de miljarden die we dreigen te verkwisten aan gevechtsvliegtuigen beter kunnen ingezet worden in conflictpreventie, in diplomatie, in ontwikkeling, in jobs, in klimaatmaatregelen en gezondheidszorg. Daar liggen de echte prioriteiten. Investeren in sociale cohesie is meteen ook het beste middel in de strijd tegen het terrorisme.

De betoging van aanstaande zondag is dus voor ieder van ons belangrijk! Het is onze strijd. Wees er bij! Hoe groter de opkomst, hoe groter de druk op de regering om in te binden.

Afspraak zondag 24/04 om 14u aan de Kunstberg/Centraal Station waar de Brusselse muziekgroep Jaune Toujours de aftrap geeft.
Meer info over de betoging en de petitie vindt u op www.geengevechtsvliegtuigen.be.Wie wil steunen kan dat op BE49 0010 6244 8171 (rek.nr. Van CNAPD) met als mededeling “betoging geen gevechtsvliegtuigen”.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!