De 5,400 Mega Watt elektriciteitscentrale van Be?chatów in Polen is een van de grootste steenkoolcentrales ter wereld (WikiMedia Commons)

Meest efficiënte steenkoolcentrale nog altijd ramp voor klimaat

Ook voor de nieuwste, meest efficiënte steenkoolcentrales is er geen toekomst als de wereld de engagementen van de klimaatconferentie COP21 van Parijs in december 2015 wil nakomen en de klimaatopwarming onder de 2 graden Celsius wil houden. Dat blijkt uit onderzoek van studiebureau Ecofys in opdracht van het WWF.

vrijdag 15 april 2016 10:46
Spread the love

In Parijs kwamen 195 landen in december 2015 overeen om de klimaatopwarming onder de 2 graden Celsius te houden. Volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change van de VN (IPCC) moet de CO2-uitstoot van de elektriciteitssector daarvoor snel afnemen om tegen 2050 zo goed als nul te bedragen. Dat is slecht nieuws voor de zeer vervuilende steenkoolsector, maar de die maakte zich sterk dat nieuwe, efficiëntere centrales een rol zouden kunnen blijven spelen voor de energievoorziening van de toekomst.

Het onderzoeksbureau Ecofys werd in 1984 opgericht en heeft openbare en privé-klanten in heel de wereld. Het bedrijf biedt leidinggevende expertise op vlak van energiebesparing, duurzame energieoplossingen en klimaatbeleid. De studie over de klimaatefficiëntie van nieuwe steenkoolcentrale deed Ecofys in opdracht van milieuorganisatie World Wildlife Fund (Wereldnatuurfonds) (nvdr).

Het rapport The incompatibility of highefficient coal technology with 2°C scenarios van Ecofys haalt de bewering van de steenkoolsector compleet onderuit. Zelfs als alle centrales ter wereld de meest efficiënte HELE-technologie zouden gebruiken (High Efficiency Low Emissions), blijft de uitstoot onverzoenbaar met het scenario dat nodig is om de doelstellingen van Parijs te halen. Ecofys komt tot die conclusie na een vergelijking tussen de projecties van het IPCC en rapporten van het Internationaal Energieagentschap (IEA).

“De toekomst van steenkoolcentrales – zelfs de meest efficiënte – ziet er slecht uit gezien de drastische emissiereducties nodig om de klimaatverandering onder de 2 graden Celsius te houden – laat staan de nog striktere 1,5 graden-doelstelling die is afgesproken in Parijs”, zegt David de Jager, hoofdconsultant bij Ecofys.

Geen plaats voor steenkool in de energie van de toekomst

“Dit rapport ondergraaft de beweringen van de steenkoolindustrie en regeringen zoals die van Japan, Duitsland, Zuid-Korea, Australië en Polen dat efficiënte steenkoolcentrales verenigbaar zouden zijn met de strijd tegen de klimaatverandering”, zegt Sebastien Godinot, econoom bij het WWF. “Het is duidelijk dat, in de wereld na Parijs, er simpelweg geen rol is voor steenkool, hoe efficiënt ook.”

Volgens het WWF moeten regeringen dan ook onmiddellijk de financiële steun aan de steenkoolindustrie stopzetten. Rijke landen moeten hun steenkoolcentrales uitfaseren tegen 2035, en tegen 2050 moeten alle centrales wereldwijd stilgelegd zijn. “De G7-top in Japan op 26 en 27 mei 2016, waar enkele van de grootste steenkoolnaties ter wereld zijn, is een unieke gelegenheid om daarmee te beginnen”, zegt Godinot. De G7 zijn Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Groot-Brittannië, VS samen met de Europese Commissie (en gastlanden voor deze top Sri Lanka en Vietnam).

Momenteel zijn er wereldwijd nog 2.300 nieuwe steenkoolcentrales gepland of in aanbouw, met een totale capaciteit van 1.400 gigawatt.

Bronnen:

Even ‘most efficient’ coal puts global climate goals out of reach

Full report: The incompatibility of highefficient coal technology with 2°C scenarios

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!