Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Ook sp.a sluit zich aan bij verzet tegen TTIP

De sp.a stemde op 3 maart 2016 in de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers tegen steun voor het vrijhandelsakkoord TTIP tussen de EU en de VS. “Als we dit tekenen, leggen we het lot van ons land in handen van de multinationals”, zegt Kamerlid Dirk Van der Maelen.
vrijdag 4 maart 2016

De parlementaire meerderheid van CD&V, Open-VLD, N-VA en MR sprak op 3 maart haar steun uit voor het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), het vrijhandelsakkoord dat voor het ogenblik wordt onderhandeld tussen de Europese Commissie en de regering van de VS. Dit verdrag zou volgens de regering-Michel zorgen voor economische groei. De sp.a heeft een heel andere mening.

“Dat verhaal kennen we intussen: knievallen doen voor de grote bedrijven onder het mom van jobcreatie en economische groei. De regering gaat die nationale strategie nu ook internationaal toepassen: de bedrijven grijpen zo de macht en de overheid kan daarna weinig meer dan volgen. Dit houdt ernstige risico’s in, voor mens en milieu.”, aldus SP.A-Kamerlid Dirk Van der Maelen

“Door TTIP te steunen gaan we akkoord met de oprichting van een Investeerder-Gerechtssysteem (ICS). Dit systeem maakt het voor internationale bedrijven mogelijk om ons land aan te klagen wanneer we hen regels opleggen die zij tegen hun belangen achten. We geven dus onze rechterlijke macht uit handen.”

Dit ICS-systeem is het compromis dat de Europese Commissie enkele maanden terug aan het Europees Parlement heeft voorgesteld ter vervanging van het systeem van Investor State Dispute Settlement (ISDS). Dat compromis is gericht op de sociaal-democratische fractie in het Europees Parlement. De Duitse sociaal-democraten en heel wat Oost-Europese leden van het Europees Parlement blijven sindsdien voorstander van het verdrag.

Dirk Van der Maelen (s-p-a.be)

Van der Maelen haalde nog andere argumenten aan om zich tegen het verdrag te verzetten. “TTIP steunen betekent ook akkoord gaan met striktere intellectuele eigendomsrechten. Producenten van geneesmiddelen kunnen zo langer het monopolie op hun medicijnen behouden, waardoor de prijzen hoog blijven. We verliezen de controle over ons breed en toegankelijk gezondheidssysteem.”

“Tot slot geeft dit internationaal handelsverdrag internationale bedrijven een hefboom om nationale wetgeving uit te hollen. We hebben het dan onder meer over milieu- en arbeidswetgeving. Indien we als land niet langer ons eigen politiek beleid kunnen uitstippelen, dan verliezen we ook nog eens onze democratische macht. We leggen het lot van de mensen in handen van bedrijven die enkel uit zijn op winstmaximalisatie.”

In de vorige regering, met Di Rupo als premier, waarvan ze deel van uitmaakten, bleven sp.a en PS nog op de vlakte. Het verdrag kon er in principe door, mits er een aantal correcties zouden komen, luidde het standpunt toen. Met de recente stemming neemt de sp.a daar afstand van.

"Geen mandaat van de bevolking"

Ondertussen is TTIP het meest gecontesteerde vrijhandelsakkoord ooit geworden, nog voor het ondertekend en goedgekeurd wordt. In een gesprek met een Brits journalist bevestigde Europees Commissaris voor Handel Ana Cecilia Malmström dat dit verzet ongeziene en voor de Europese Commissie onverwachte vormen heeft aangenomen.

In 2015 hebben een record aantal van 3,5 miljoen Europese burgers een petitie tegen TTIP ondertekend. Er werden duizenden meetings en protesten gehouden in 28 EU-lidstaten, waaronder een spectaculaire betoging met 250.000 deelnemers in Berlijn. Dat belet Malmström niet om door te gaan, want: "I do not take my mandate from the European people.” (Zie The Independent van 12 oktober 2015 I didn’t think TTIP could get any scarier, but then I spoke to the EU official in charge of it)

Dat verzet wordt nog steeds grotendeels genegeerd of misprijzend weggezet in de meeste massamedia. Het verzet tegen het  TTIP is bijna uitsluitend ontstaan en gegroeid via de sociale media. In België was dat verzet tot nog toe eerder zwak. Vakbonden, consumentenorganisaties en milieuorganisaties hebben zich al eerder uitgesproken tegen het verdrag. Met haar tegenstem in de Kamer sluit de sp.a zich aan bij dat verzet.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

5 reacties

 • door Roland Horvath op zaterdag 5 maart 2016

  TTIP is er uitsluitend om de wensen en de grillen van de Grote Multinationale Ondernemingen GMO te voldoen. De economie wordt in het TTIP gereduceerd tot het bestaan van GMO die minder dan 10% van het EU BBP produceren, alleen de GMO hebben daarin belang, niet de consumenten, KMO, mens, milieu, maatschappij. Het TTIP brengt niets positief, wel veel miserie en werkloosheid. Miljoenen werklozen is waarschijnlijk rekening houdend met de huidige werkloosheid, een gevolg van import uit lage loon landen en uit Duitsland met zijn 1,5 euro jobs.

  Dat SP.A het TTIP afkeurt is zeer belangrijk. De regering Michel1/N-VA kan dat niet daar ze uitsluitend de belangen dient van de GMO en het grootkapitaal en daar niemand in Michel1 iets begrijpt van economie.

  Cecilia Malmström, Zweedse liberaal, politicoloog, is een amateur op het gebied van handel zoals haar voorganger Karel De Gucht, Belgische liberaal, jurist, en zoals de meeste leden van de EU Commissie in hun bevoegdheid. De EU Commissie is in feite niet verantwoordelijk tegenover het EU Parlement, ze is nooit meer geweest dan de administratie van een kartel van GMO. Uitgedacht door medewerkers van het nationaal socialistische IG Farben voor en tijdens WO II. Van de EU Commissie kan men geen democratisch en sociaal beleid verwachten. Wel de rampzalige besparingen en bedrijfslasten politiek en het domme TTIP en TISA, een staatsgreep en holdup van GMO. Terug naar de 19e eeuw.

 • door spacemonkey op zondag 6 maart 2016

  Mooi zo want weet je eigenlijk zou ieder mens die een beetje werelds is en doorzicht bezit (dat gaat wat verder dan de beurs en luchtbellen economie) zich tegen dit soort wansmakelijke karikaturen moeten verzetten.

  Vandaag nog een paniekerige reactie van Duitse kant op het Trump verhaal over de plas. Het gaat daar niet om Trump of Sanders, maar wel miljoenen mensen die het huidige Neoliberaal – globaal model kotsbeu zijn. Natuurlijk gaan de zeem zoete verkopers van hun muilkorf model onder het mom van mondiale vrijheid, verlichting verder met het spiuen van hun giftige praat.

  TTIP past daar volledig in. Een laatste poging om u en ik verder het zwijgen op te leggen. De wereld te laten regeren door een laagje *Scum of the Earth* elites noemen ze zich zelf. Compleet gespeend van enige diepgaande, lange, mens – natuur billijke visie. Het enigste dat voor dat gespuis en hun adepten telt is *eigen* belang , veelal een of andere beursindex of rentevoet. Nog steeds willen die misbaksels niet inzien dat er veel meer op het spel is komen te staan dan hun eigen belang(en).

  De toekomst v/d planeet en de erop voorkomende levensvormen , waaronder ook de zich massaal verder kwekende mensapen, dat staat op het spel. De indicatoren laten er weinig twijfel over bestaan. En Ja; desnoods moeten we met geweld en revolutie de heersende elites en hun luchtbellensysteem, vernietigen. Trouwens het massaal uitsterven van *soorten* is de natuur al langer bekend. Heeft geen lap te zien met aandelen en meer van die onzin. Spacemonkey

  • door antbover op zondag 6 maart 2016

   Schrik niet : ik volg u volledig. Maar ondertussen gaat onze EU verder met het vernietigen van onze leefwereld. Round-up , ook in België , wordt straks verder toegelaten , mits " het volgen van en aantal beperkende maatregelen". Laat mij niet lachen , schipperen tss. ja en neen om uit te komen bij ja. Tot groot jolijt van multinationals die hun winsten aldus kunnen veilig stellen. De bijtjes , hommels , vlinders en ... zij lachen er niet mee , neen zij worden uitgeroeid. Geen probleem , wij halen mensen , laagbetaalden , die met borstels onze fruitbomen bestuiven. Een beetje slavenwerk min of meer , wie ligt daar wakker van ? Zolang er maar appels en peren zijn, en zolang men deze niet met elkaar vergelijkt is alles OK.

 • door Jean Van den Bosch op zondag 6 maart 2016

  Interessant artikel dat ik in de traditionele pers niet terugvind. Niet verwonderlijk feitelijk, ik regeer u - ik denk voor u - ik beslis voor (over) u.

  Dat SPA ineens tegen is, dat is niet verwonderlijk. Deze partij zit nu in de oppositie, dus gaan deze NU in alles tegen zijn. Terwijl SPA in het verleden pro waren. Ik heb mijn bedenkingen al geformuleerd als commentaar op het artikel van Kathleen Van Brempt (http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/06/11/kathleen-van-brempt-spa-wantrouwen-tegen-ttip-leidt-tot-uitstel-stemming). Commentaar waar ik nog steeds blijf achterstaan trouwens. Moest morgen de regering vallen en er overmorgen een nieuwe regering staat. Wordt het TTIP verdrag 2 dagen later door de SPA, en de PS trouwens, goedgekeurd.

  Voorbeeld is het gebruik van GGO, waarvoor België een uitzondering op de regel heeft aangevraagd. In Vlaanderen toegestaan en in Wallonië verboden. Kom je tot ridicule resultaten aan 1 kant van de straat GGO en aan de andere kant niet. Daar de taalgrens net in het midden van de straat loopt.

  Aangaande Ana Cecilia Malmström, dat zij niet verkozen is, daar heeft zij gelijk in. Maar 80 jaar geleden was er ook zo'n "club" in Duitsland. Deze waren met amper 32% in het parlement gekomen, met de meer dan gekende gevolgen trouwens. Van een democratie gesproken in Europa, daar zullen we maar over zwijgen zeker? Hoe kan je als Europees of Belgisch parlement een geheim verdrag goedkeuren?

 • door Didier op maandag 7 maart 2016

  Bravo. Maar…

  Als ik in een clipje uit de Zevende Dag diezelfde meneer Van der Maelen (van de sp.a. – een partij waarvoor ik ooit enige sympathie heb gehad) de karikaturaalste mainstreampropaganda over Asad hoor herhalen, en dat in een aanval op De Winter (wiens demagogie ik verafschuw) die daarin wél heel zinnige dingen zegt, dan weet ik dat het hier nooit goed meer komt.

  Weet een geëngageerde, intelligente, academisch geschoolde politieker dan niet dat de duistere krachten achter TTIP (en já, alles wat zoals TTIP in een geheime sfeer is gegroeid, kunnen we zonder het minste risico op overdrijving ‘duister’ noemen) dezelfde krachten (multinationals, grootbankers, neocons,…) zijn die het Syrische regime ten val willen brengen? Ginder doen ze het door het creëren en steunen van terreur, hier door het omzeilen of platweg verneuken van de democratie (of wat daarvoor moet doorgaan). Het beoogde eindresultaat is hetzelfde.

  Sorry, maar dit soort dwaas links is niet langer aan mij besteed. (Met mijn excuses dat dit lichtjes off-topic is.)

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties