Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Keulen en het beeld van de gevaarlijke vluchteling

Meer dan de lachwekkende raadgeving van de Keulse burgemeester Reker, die vrouwen oproept om zich op armlengte afstand van vreemde mannen te houden, maakt de boventoon van de reacties op de gebeurtenissen tijdens de Keulse oudejaarsnacht ons ongemakkelijk. Andermaal wordt antiseksisme geïnstrumenaliseerd in een racistisch discours, zo stelt Ida Dequeecker van het Vrouwen Overleg Komitee.
vrijdag 8 januari 2016

Dat de relatie tussen seksisme en de moslimcultuur intussen meer en meer als een bespreekbare en uitgemaakte zaak wordt beschouwd, blijkt nog maar eens uit de tussenkomst van Karel De Gucht bij Bart Schols (06/01/16). Van de feiten in Kelen is hij niet erg op de hoogte, dus begint hij over de bijzonder vrouwonvriendelijke opstelling van jonge moslims in Brussel.

Als Dyab Abou JahJah hem er op wijst dat het nog niet geweten is of het in Keulen om moslimjongeren gaat acht De Gucht toch dat Brussel en Keulen uitwassen zijn van de vrouwvijandigheid van de moslimcultuur, terwijl hij laat verstaan dat Westerse mannen die zich problematisch gedragen alleen maar individueel afwijken van het principe van de gelijkheid van man en vrouw.

Seksueel geweld is van alle culturen. In België werden enkel al in 2014 2.882 verkrachtingen aangegeven. Bovenop bijna 40.000 aangiftes wegens partnergeweld. Een klein deel van het reële aantal, volgens experts. Volgens het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) geeft 78% van de slachtoffers in België ernstig geweld vanwege hun partner niet aan bij de politie of een andere instantie.

De overgrote meerderheid van dit criminele gedrag gebeurt niet op straat maar in familieverband. De schaalgrootte kwam er niet door nieuwe bevolkingsgroepen. Die ontstellende alledaagsheid van seksueel en seksistisch geweld, daar moet het debat over gaan.

Die gelijkheid tussen mannen en vrouwen, waarvoor we ons zo op de borst kloppen, is in de Westerse maatschappij niet verworven, zoveel is duidelijk. Neem bijvoorbeeld een massaverschijnsel als de “manif pour tous” in Frankrijk, dat zich zo heftig verzette tegen een schoolproject “ABCDEgalité” (over gelijkheid tussen meisjes en jongens), dat de Franse regering het introk. Zo unaniemis “de westerse cultuur” over de gelijkheid van man en vrouw niet.

Correcter zou zijn seksistische criminaliteit te zien als een van de vele kwalijke uitingen van seksisme. En vermits seksisme in alle culturen voorkomt in vele variaties, is het zinloos voor de slachtoffers en politiek gevaarlijk om seksistische criminaliteit toe te wijzen aan een bepaalde cultuur en die te vereenzelvigen met de huidige vluchtelingen.

Seksisme heeft te maken met de ongelijke relatie tussen mannen en vrouwen. Criminaliteit is een kwestie van overtreding van de wet. De overtreders moeten als individuen aangepakt te worden en niet als producten van een bepaalde cultuur.

Intussen gaat Theo Francken “als reactie op wat in Keulen gebeurde” aan alle asielzoekers cursussen laten geven over hoe ze met vrouwen moeten omgaan (DS 07/01/16). De mythe van de gevaarlijke vluchteling is in volle constructie, met feminisme als argument van dienst/katalysator. Netjes.

Ida Dequeecker

Vrouwen Overleg Komitee

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

8 reacties

 • door Stein op vrijdag 8 januari 2016

  Klopt, het Westen is er (nog lang) niet. Het verwerven van gelijke rechten voor mannen en vrouwen is helaas een (tergend) traag proces. Het Volk is helaas niet in staat binnen een redelijke termijn tradities, normen en waarden aan te passen, het is terecht en nodig daar tegenin te gaan maar zinloos ons daarin te frustreren.

  Insinueren dat we niet al veel verder staan in dat proces dan de Islamitische wereld is echter niet geheel serieus te nemen. Het tast de geloofwaardigheid van andere beweringen aan.

  Dat het gebeuren in Keulen politiek wordt gerecupereerd is triest, dat het tegen oorlogs-vluchtelingen wordt gebruikt nog veel triester. Beweren dat de verontwaardiging an sich enkel kon ontstaan door 'wit seksisme' of 'racisme'... daarmee heb ik meer moeite.

  • door ken Vanderbiest op vrijdag 8 januari 2016

   ik ga volmondig akkoord met uw reactie

  • door Hans Noord op vrijdag 8 januari 2016

   Voor wie het nog niet gelezen heeft: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/opinieblog/opinie/1.2540673 Hier klinkt toch wel een HEEL ander verhaal. Inside information van iemand die het weten kan ! Hans Noord

   • door sam vanderleyden op maandag 18 januari 2016

    En deze dame zegt: "...Gelukkig denkt maar een minderheid van de moslims zo over vrouwen..."

    Daar had je misschien overgelezen Mr. Noord, in uw eeuwige pogingen om ALLE moslims / vluchtelingen en immigranten over 1 kam te scheren. Want dat is wat er hier op het spel staat; Dat is waar bepaalde gekende en minder gekende lieden dit afschuwelijk voorval mee trachten te recuperen en te misbruiken.... Eerst ontfloerst en verdoken maar als de wind in de zeilen staat, komt de vuilste praat naar boven, nietwaar? Nu is het nog wachten op die ene "grote leider" die de neuzen van alle toogpraters, buikgevoel-roepers en intellectueel beperkten in dezelfde lijn kan krijgen. Op zoek naar "de hefboom" Mr. Noord....

 • door Giek op vrijdag 8 januari 2016

  Seksueel geweld is inderdaad van alle culturen en ook in het Westen is de gelijkheid tussen mannen en vrouwen nog niet verworven. Maar je moet toch wel erg slecht kijken om niet te zien dat in de meeste Arabische landen (al dan niet door de invloed van de islam), de relatie tussen mannen en vrouwen nog veel problematischer is. Daar is de genderongelijkheid namelijk nog grondig verankerd in het maatschappijbeeld en in de dagelijkse en de juridische praktijk. Dit is niet zomaar een bewering vanuit een blank superioriteitsgevoel: steeds meer moslims en moslima's leggen zélf zout op die wonde. Maar ze vormen vooralsnog een kleine minderheid, en dat is een deel van het probleem.

  Als je je afvraagt wat er aan de hand is met die jonge mannen in Keulen (en ook in andere Duitse en Europese steden, zo raakt nu bekend), dan word dat door sommigen, waaronder Ida Dequeecker, meteen weggezet als het creëren van de mythe van de gevaarlijke vluchteling. Theo Francken krijgt natuurlijk de gebruikelijke veeg uit de pan. Daarmee gaat Ida Dequeecker voorbij aan twee dingen:

  1. Ook Meyrem Almaci verklaarde voor de VRT-radio dat er een probleem is met de man-vrouwrelatie in de islamcultuur, en dat cursussen een hulpmiddel zijn om moslimmannen te leren omgaan met hoe westerse vrouwen zich gedragen. Ik verwijs ook naar de tekst van Darya Safai op deredactie.be. Ik denk niet dat zij de mythe van de gevaarlijke vluchteling willen creëren.

  2. Ook zonder Keulen, ook zonder Theo Francken worden er in asielcentra in België (Kapellen, dacht ik) en in het buitenland al dergelijke cursussen gegeven. Allemaal mythevormers, die mensen die in asielcentra werken?

 • door Yvon Princen op vrijdag 8 januari 2016

  Helemaal akkoord dat we er ook in de witte cultuur nog niet zijn. Helemaal akkoord dat het fout is om te veralgemenen. Niet akkoord dat de situatie bij bepaalde goed te omschrijven groepen niet heel wat ernstiger is dan bij het gemiddelde van de mannelijke bevolking. Net als het geen zin heeft om het licht van de zon te ontkennen heeft het zin om te doen alsof er geen verschil is tussen het gedrag van sommige (niet alle) subculturen die vaak niet evenwichtig inzake afkomst zijn samengesteld naar vrouwen toe en het gemiddelde gedrag. Het is bijgevolg een juiste keuze om een specifieke aanpak te ontwikkelen naar die specifieke subculturen en er is niets mis mee met die specifieke subculturen te benoemen. Ik benoem hier de subculturen van vooral jongeren zoals geïllustreerd in de film Black. Deze zijn geen fictief gegeven of wel? En het gegeven is ook niet beperkt tot Brussel.

 • door Gie van den Berghe op zaterdag 9 januari 2016

  Volledig eens met dit belangrijke artikel. Toch heb ik een bijkomende moeilijke vraag over een aspect dat bij dit alles helemaal buiten beschouwing blijft. Mijn vraag is mogelijk gebaseerd op een intellectueel of mannelijk vooroordeel, want ze klinkt bijna als een antwoord ('ze stellen is ze beantwoorden'). Toch wil ik het proberen en sta ik open voor elke beargumenteerde weerlegging of correctie. Is de wijze waarop sommige/veel vrouwen zich bij sommige/veel gelegenheden hun lichamelijke kenmerken die door veel mannen als erotisch worden beschouwd/aangevoeld en steevast in reclames, shows, ja zelfs wielerwedstrijden (de huldiging van de winnaar geflankeerd door missen die nochtans niet mee gekoerst hebben, gewoon zogenaamd 'schoon vlees') prononceren, benadrukken een vorm van gelijkheid of het prononceren van (lichamelijke) ongelijkheid? Ook al ontkennen veel vrouwen het, een van de redenen - al dan niet bewust - voor dergelijk gedrag (naast gewoontevorming, imitatiegedrag) is ongetwijfeld er bekoorlijk en aantrekkelijk uitzien, zeker ook voor het andere geslacht. Als een man bekoord wordt, daarvoor 'valt', kan hem dat niet kwalijk genomen worden - het is vaak de al dan niet uitgesproken bedoeling van de versiering. Kan men - vrouw en man - daarin te ver gaan? Wanneer is of wordt vrouwelijke verleiding seksistisch? Men vergeet het licht, maar seksisme is geen uitsluitend mannelijke 'kwaal'. Zie ook mijn moeilijke vragen in reactie op het artikel van Christophe Callewaert twee dagen geleden.

  • door ria aerts op zondag 10 januari 2016

   Dat is het probleem juist dat door dit artikel wordt aangekaart. Uit een discours van een burgemeester wordt een fragment uitgelicht (zie later artikel in Der Spiegel) en onmiddellijk wordt het accent verlegd naar de discriminatie van vrouwen in een andere cultuur, gekoppeld aan de vluchtelingenproblematiek. Westerse mannen kunnen zich hierdoor witwassen, onder het mom 'ja, er is nog wel ongelijkheid, maar het is toch niet zo erg als bij de moslims'. Politici kunnen hun fouten rechttrekken (er was daar wel een hele politiemachtop de been, hé) door de aandacht te verschuiven van hun onmacht (onkunde) naar de spreekwoordelijke bliksemafleider: de niet zo populaire machteloze. Zo gaat iedereen voorbij aan het feit dat het hier wellicht om misdadigers gaat, bendes die mensen aanranden en beroven. Hiervoor moeten we onszelf beschermen, zoals de burgemeester aangaf (zoals ook gewaarschuwd wordt voor zakkenrollers) en moeten we kunnen rekenen op een alerte en deskundig getrainde politiemacht. Hebben we deze geluiden gehoord? Nee. Ik hoor het de alfamannetjes aan de cafétoog al zeggen: 'onze vrouwen hebben niet te reclameren. We zullen ze eens naar ginder sturen.'

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties