Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

NMBS-lijnen splitsen is ideologische nonsens

Volgens Bart De Wever zijn er geen pendelaars die vanuit het zuiden van het land door Brussel heen richting Antwerpen reizen. Splitsen die lijn Charleroi-Brussel-Antwerpen dus? Dit en andere voorstellen van N-VA treinexpert Marc Descheemaecker tonen dat ideologie sterker doorweegt dan gezond verstand.
donderdag 7 januari 2016

Sinds de redactie van DeWereldMorgen.be zich in Antwerpen in de buurt van het Centraal Station bevindt, ben ik een van die zogenaamd 'onbestaande' pendelaars die de fameuze lijn vanuit Charleroi over Brussel naar Antwerpen gebruikt (en ik ben niet de enige, zoals ik dagelijks kan vaststellen).

Er is een en ander loos met de voorstellen die De Wever samen met N-VA-expert van de trein en voormalig baas van de NMBS Marc Descheemaecker heeft geformuleerd in de voorbije dagen. Dat partijvoorzitter De Wever vertrouwt op de kunde van een voormalige spoorbaas kan hem nog vergeven worden. Hij heeft immers wel meer katten te geselen.

Marc Descheemaecker heeft echter 8 jaar de hoogste functie uitgeoefend bij de NMBS, van 2008 tot 2013. In zijn boek Dwarsligger liet hij al blijken een aantal zaken na die acht jaar niet onder de knie te hebben, als daar zijn de aard van het Belgische spoornetwerk en de structuur van de lijnen.

Zoals hij zelf in zijn boek verklaarde gebruikte hij in die acht jaar als CEO nooit de trein, maar een NMBS-auto met chauffeur. Alleen de Thalys naar Amsterdam en naar Parijs kon hem een aantal keren verleiden. 

Wat betreft een van zijn voorstellen, de splitsing van de lijn Brussel-Charleroi. Dat is de lijn die ooit de Waalse steenkoolmijnen en staalindustrie rond Charleroi verbond met de Antwerpse haven en zo jarenlang de economische ontwikkeling van Antwerpen heeft mogelijk gemaakt, maar dit terzijde.

De Noord-Zuidas

De reden waarom de NMBS nog steeds een rechtstreekse treinverbinding Antwerpen-Brussel-Charleroi uitbaat op de Noord-Zuidas heeft andere zeer praktische en weloverwogen redenen (net als de rechtstreekse verbinding Oostende-Gent-Brussel-Luik-Welkenraedt en zoveel andere lijnen die door de Brusselse Noord-Zuidas rijden).

Op de volle treinen die 's morgens vanuit de stations tussen Charleroi en Brussel toekomen zitten pendelaars die in Brussel-Zuid, Brussel-Centraal en Brussel-Noord afstappen. Er stappen in die drie stations tegelijk ook mensen op richting Antwerpen. (Hetzelfde doet zich voor met de treinen vanuit Antwerpen). 's Avonds herhaalt dat zich in omgekeerde richting.

Het dagelijkse probleem is dat overladen treinen 's morgens toekomen in Brussel en met veel minder reizigers (maar niet 'zo goed als leeg' zoals Descheemaecker beweert) doorrijden in de andere richting. Dat is een structureel probleem waar de NMBS schuld noch verantwoordelijkheid voor draagt. De Belgische overheid heeft nooit werk gemaakt van de decentralisering van de overheidsadministratie. De meeste bedrijven hebben nog steeds hun hoofdzetel in de hoofdstad.

Het maakt dat de NMBS een permanent structureel probleem heeft van te weinig capaciteit tijdens de spitsuren en overcapaciteit erbuiten. (Zie Klachten over NMBS zijn terecht, ware schuldige blijft buiten schot). Bovendien, de extra-piekuurtreinen die buiten het vaste schema 's morgens en 's avonds van en naar Brussel rijden blijven buiten die piekuren de hele dag staan in de vormingsstations van Brussel-Zuid en Schaarbeek. Dat is uiteraard niet bevorderlijk voor de gemiddelde bezettingscijfers.

Onderbezette en stilstaande treinen buiten de piekuren, te weinig treinen en zitplaatsen tijdens de piekuren, de NMBS in een notendop.

Splitsen dan maar die treinen?

Met het splitsen van de lijnen door Brussel blijft het probleem van de volle/lege treinen van en naar Brussel identiek. Bovendien komt er een ernstig probleem bij. Zoals ik al zei, treinen naar Brussel doen drie grote stations aan (sommige treinen stoppen ook in Brussel-Kapellekerk en Brussel-Congres).

Tijdens de piekuren duurt elke stilstand in de Brusselse stations minstens drie minuten. Een trein die omkeert (zoals alle treinen op niveau 1 en 2 van Antwerpen-Centraal) rijdt echter niet zomaar op drie minuten tijd terug in de andere richting. De bestuurder moet zijn stuurpost afsluiten (in de lok of wagon met stuurpost). Dat vraagt reeds een drietal minuten. Daarna moet hij/zij naar de andere kant waar hetzelfde gebeurt in omgekeerde richting. Totaal betekent dat minstens tien minuten stilstand van de trein aan een perron in Noord of Zuid, op de al zo druk bezette Noord-Zuidas.

Om de Noord-Zuidas minder te belasten zouden de treinen dus ook rechtsomkeer kunnen maken in het eerste station waar ze toekomen (Noord of Zuid naargelang). De tien minuten stilstand blijven dan echter dezelfde. Bovendien moet iedereen uitstappen en andere treinen nemen naar Centraal en Zuid of Noord. Die treinen moeten dan op hun beurt langer wachten om een grote hoeveelheid toestromende pendelaars op te kunnen nemen. Daarenboven, de treinen die dus wel doorrijden door de Noord-Zuidas, zitten al vol met toekomende pendelaars.

Tussen haakjes, Descheemaecker had het meer specifiek over de splitsing van de trein Charleroi-Brussel-Antwerpen-Essen. Hij blijkt dus niet te weten dat het deel Antwerpen-Essen van die lijn al meer dan een jaar geleden werd afgeschaft.

Van Hasselt naar de zee, eindelijk?

Andere oplossing van Descheemaecker zou een nieuwe verbinding Charleroi-Brussel-Luik zijn. Dan zouden de reizigers in 13 Vlaamse stations (Vilvoorde, Weerde, Eppegem, Mechelen, Mechelen-Nekkerspoel, Sint-Kathelijne-Waver, Duffel, Kontich, Hove, Mortsel-Liersesteenweg, Mortsel, Antwerpen-Berchem en Antwerpen-Centraal) immers definitief verlost zijn van vertragingen vanuit Wallonië.

Het zogenaamde probleem wordt dan echter verplaatst naar 12 Vlaamse stations op de lijn Brussel-Luik (Diegem, Zaventem, Nossegem, Kortenberg, Erps-Kwerps, Veltem, Herent, Leuven, Tienen, Ezemaal, Neerwinden en Landen).

(Helemaal vergeten in dit verhaal over de splitsing van de lijn Charleroi-Brussel-Antwerpen zijn bovendien de Vlaamse stations Linkebeek, Holleken, Sint-Genesius-Rode en De Hoek, waar de trein van Brussel naar Charleroi ook langs rijdt. Blijkbaar horen deze stations volgens de N-VA niet bij Vlaanderen. Ook vergeten in deze als pro-Vlaams voorgestelde voorstellen is dat vertragingen op Vlaamse lijnen eveneens gevolgen hebben voor Waalse treingebruikers.)

Nog een voordeel van die gesplitste lijnen volgens de voormalige NMBS-baas: dan zou Hasselt eindelijk een rechtstreekse verbinding met de kust hebben. Descheemaecker weet dus niet dat er al van voor zijn eigen passage bij de NMBS een rechtstreekse verbinding Genk-Hasselt-Brussel-Blankenberge bestaat. Dat is niet bepaald de meest vlotte verbinding, wie van Hasselt naar de zee wil met de trein doet er immers twee uur achtenveertig minuten over, maar in ieder geval: Hasselt heeft al jaren een rechtstreekse verbinding met de kust.

Een laatste opmerking van Descheemaecker: schaf die lange lijnen af want daar heb je de meeste vertragingen. Vertragingen zijn er zeker, dat weet de man al te goed. Tijdens de acht jaar van zijn bestuur is het wat stiptheid betreft immers veel verergerd. Een trein met weinig tussenstops op een lange lijn is echter net een trein die heel wat achterstand kan inlopen, wat een stoptrein helemaal niet kan...

Bart De Wever en zijn ideologische kompaan Marc Descheemaecker mogen best losse ideeën lanceren, die in hun ideologisch kraam passen. Dat die niet uitvoerbaar zijn, kan je hen zelfs niet verwijten. Het zijn politici die hun ideologische visie op de maatschappij willen promoten.

Het echte probleem is dat de media hen dat laten doen zonder enig ernstig weerwerk te geven.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

9 reacties

 • door johnnyreggea op vrijdag 8 januari 2016

  Neen Meneer Vanoost, het échte probleem is dat de NMBS vierkant draait. Ik pendel dagelijks naar Antwerpen en moest de NMBS werken zoals het hoort zou de door U zo gehate N-VA er geen woorden aan verspillen,zelfs al zijn de kosten relatief veel te hoog. Omtrent de splitsing: met de toekomstige aanleg van een voorstedelijk netwerk kan men de treinen die door Brussel moeten rijden beperken tot een minimum zoals in vele grootsteden nu al het geval is.

  • door Lode Vanoost op vrijdag 8 januari 2016

   Het voorstedelijk netwerk (GEN -Gewestelijk Expressnet) is bedoeld om meer reizigers van de auto naar de trein te halen uit – zoals de naam het zegt – de randstad rond Brussel. De bedoeling is dus nog meer reizigersverkeer. Het was de intentie van het GEN om met dat doel vooral de lijnen 26 en 28 rond het centrum te gaan gebruiken in plaats van de Noord-Zuidas.

   De werken voor het GEN hebben al jarenlang achterstand. Op lijn 124 zou alles klaar zijn in 2012, maar er is nog zo goed als niet begonnen. Waar de vorige regering de investeringen voor het GEN zeer traag toekenden, is deze MR-CD&V-VLD-N-VA regering nog verder gegaan. De investeringen voor het GEN worden stopgezet.

   Voor de grote lijnen vanuit de andere steden is het GEN van geen enkele betekenis. Zij zullen nog steeds via de Noord-Zuidas blijven rijden. ER wordt wel gesproken van de mogelijkheid om bepaalde treinen ook via lijnen 28 en 26 te laten rijden, maar dat heeft alleen zin voor reizigers die in de Europese wijk moeten zijn (Brussel-Schuman en Brussel-Luxemburg). Er zijn wel mensen die van Gent naar Leuven reizen en zo, maar dat is niet genoeg om grote directe treinen in te leggen die het centrum van Brussel niet aandoen.

   Brussel is de enige grootstad met een doorrijdende treinverbinding. Dat is in feite een uniek gegeven. Andere grootsteden hebben immers eindstations rond de stad (Parijs-Londen-Madrid...) die aansluiten op GEN en metro. Het is ook een kwestie van schaal. Brussel is al bij al geen echte grootstad.

   De NMBS werkt exact zoals het hoort, tenminste als je dat herleidt tot de echte verantwoordelijken: de regering en de politieke top van het bedrijf. Zie http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/05/22/klachten-over-nmbs-zijn-terecht-ware-schuldige-blijft-buiten-schot .

 • door PVDPUTTE op vrijdag 8 januari 2016

  "Het echte probleem is dat de media hen dat laten doen zonder enig ernstig weerwerk te geven.": dit is inderdaad een serieus probleem maar ook weer niet zo moeilijk te begrijpen als je de eigenaarsstructuur van de Vlaamse mediagroepen er op naslaat. De journalistieke onafhankelijk die zij propageren is veelal slechts lippendienst.

 • door Alfons Vanwetswinkel op vrijdag 8 januari 2016

  3 Miljard € besparen zonder afdankingen ;De treinen laten keren in Brussel letterlijk onzin volgens een professor en nog veel meer onzin van Marc Descheemacker letterlijk zei hij op tv Ik heb daar ook rondgelopen (8 jaar alleen poen geschept en niets verricht) of hoe BDW iedereen naar zijn pijpen laat dansen.

 • door Em op vrijdag 8 januari 2016

  Goed geschreven artikel, dank je Lode! Ik lees uw stukken graag, u schrijft met kennis van zaken, en hoewel u van opinie verschilt met anderen blijft u professioneel en respectvol. Journalistiek zoals het hoort.

  • door ria aerts op zondag 10 januari 2016

   Zo is het. Het lijkt wel een stokpaardje te zijn van deze regering, alles verdelen, mensen, diensten, zeker onder het motto: wat we zelf doen, doen we beter. Wel, we doen het nu al een tijdje zelf en ik voel echt geen beterschap. Integendeel. Ongetwijfeld heeft de economische conjunctuur er iets meer te maken, maar daar zijn de neoliberale regeringen ook wel schuldig aan, niet? En ze leren het niet. Ik hoor dat we dit jaar eens te meer gaan besparen, uiteraard op de sociale zekerheid, dat arme weeskind dat zelfs door zijn linkse pleegouders verstoten wordt. Want onder hun ouderschap is er ook al flink wat afgekalfd, luidkeels "Tina!" roepend. Zo is dit jaar het eerste jaar dat ik mijn spaarboekje flink heb moeten aanspreken om tal van verhoogde jaarlijks weerkerende verzekeringen, waterkosten, sociale diensten e.d. te betalen. Ik ben dan wellicht nog een van de gelukkigen die dat kunnen.

 • door Roland Horvath op zaterdag 9 januari 2016

  Akkoord met de commentaar van Em.

  Zoals LV zegt, de hoofd stroom media protesteren niet tegen onrealistische voorstellen van N-VA. Geen wonder ze behoren toe aan het grootkapitaal en N-VA is gehuurd door het Belgische grootkapitaal. Daaruit volgt dat het onrealistische, leugenachtige en verdraaide discours van N-VA als onfeilbare waarheid wordt verkocht en dat veel kiezers dienovereenkomstig stemmen.

  Daar komt nog bij dat N-VA en vooral de Leider alleen kunnen stoken. Ze kunnen niets positief, constructief voorstellen en uitwerken. Dus breken ze af: België, de Sociale Zekerheid, de koopkracht, de welvaart. Ze identificeren zich met de neoliberalen, de US. De Leider heeft zijn War on Drugs, hij voert oorlog zoals iemand met wie hij zich ook identificeert, de Romeinse veldheer en staatsman Julius Caesar. En het splitsen van treintrajecten is van hetzelfde niveau. Een raadsel wat de bedoeling is van die afbraak.

  Splitsen, afbreken, kapot maken, ruïneren: Slechts één adres, N-VA: Nieuw Vlaams Afbraaksel.

 • door Kurt op zondag 10 januari 2016

  Stel dat je van het openbaar vervoer naar Brussel ooit een succesverhaal zou willen maken. Wat is de belangrijkste hinderpaal? Zoals de schrijver terecht opmerkt: de capaciteit van de noord-zuid verbinding in Brussel. Mij lijkt dan wel het meest logische om ze af te schaffen met behulp van een strategisch plan. Dan heb je er meteen geen last meer van. Vorm 2 stations om tot kopstations en vorm de noord-zuid as om tot een metrolijn waar er om de 30 seconden een metro vertrekt. Zoals ik al meermaals zei, ik ben voor efficiënte investeringen in de NMBS, zonder ideologie maar gewoon logica. De capaciteit van de nood-zuid verbinding is de facto onoplosbaar als je niet out of the box denkt. Als je nu de zaak splitst, zou de planning van de treinen drastisch vereenvoudigen en vertragingen makkelijker kunnen worden weggewerkt. Het is een politiek idee dt voor velen uit de verkeerde hoek komt, maar toch, als je er even over nadenkt.

 • door Marc De Prins op maandag 11 januari 2016

  Als je de NMBS goed wil laten functioneren moeten we beginnen met al die politieke benoemingen aan de top af te schaffen, en dan naar het personeel luisteren en dan gaat alles vanzelf, alleen moeten we dat eens gaan toepassen. Misschien gewoon de politiek afschaffen en alles laten werken als een coöperatieve maatschappij!

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties