Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Analyse

Waarom de spoorbonden kop van Jut zijn

De media veroordelen unaniem de aangekondigde NMBS-vakbondsacties van januari 2016. Merkwaardig. Waar er veel kan worden bespaard (overbevolkte, overbetaalde en gepolitiseerde directie, gesplitste structuur, outsourcing) gebeurt er niets. Waar het technisch personeel niet kan volgen om de treinen dagelijks te laten rijden wordt er daarentegen zwaar gesnoeid. Waarom dan de aanvallen op de spoorvakbonden die dit aanklagen?
woensdag 30 december 2015

De eenzijdige berichtgeving over het wel en wee van de NMBS komt op DeWereldMorgen.be regelmatig aan bod (zie ons Dossier trein). Dat er heel wat misloopt bij de NMBS weet iedere dagelijkse treingebruiker maar al te goed.

Vreemd dat bij alle terechte kritiek in de media op de slechte prestaties van de trein de echte verantwoordelijken volledig buiten schot worden gehouden, namelijk de regering en de door haar benoemde top van het spoorbedrijf. 

Kan er dan echt niet bespaard worden?

Er worden miljoenen euro's verspild bij de NMBS die veel nuttiger zouden kunnen worden aangewend. Er kan om te beginnen al heel wat worden bespaard door de loodzwaar overbemande, veel te duur betaalde en door en door gepolitiseerde top van het bedrijf zwaar af te slanken. Er kan nog meer worden bespaard door de gesplitste structuur Infrabel-NMBS van het bedrijf af te schaffen. Dat zou bovendien in één klap de stiptheid en de informatie aan de reizigers aanzienlijk verbeteren. Daarnaast kan er ook zwaar worden gesnoeid in de uitbestedingen aan derden door terug de eigen expertise aan te wenden.

Waar er niet kan worden bespaard is op het gewone personeel, dat dagelijks poogt met te weinig middelen en te weinig personeel de treinen te laten rijden. En wat gebeurt er? Net daar waar het net niet zou mogen om het spoor beter te laten presteren wordt hard gesnoeid.

Aan de peperdure top, die in opdracht van de regering, verantwoordelijk is voor het huidig prestatieniveau wordt niet geraakt. Nochtans zijn zij het die dagelijks de treinreizigers gijzelen op overvolle, late treinen. Begrijpe wie begrijpen kan.

Wanneer de vakbonden na jarenlange onderhandelingen op dovemansoren blijven botsen en uiteindelijk naar het enig overblijvend drukkingsmiddel grijpen dat ze nog hebben is het hek van de dam.

Deze regering weet wat ze wil

Dit gaat niet over een overheid die vanuit de wil om te besparen op een onverstandige manier omgaat met het openbaar vervoer per trein. Integendeel, deze regering weet perfect wat ze wil: afschaffing van de openbare dienst en privatisering. Trouwens, als het echt alleen om besparen zou gaan, dan kan de regering even goed de subsidies voor bedrijfswagens afschaffen (dat kost de overheid 4,1 miljard euro per jaar) en voor het openbaar vervoer gebruiken.

Deze regering past volgend citaat van Noam Chomsky naar de letter toe: “Eerst ga je die diensten onderfinancieren. Daarna verwijt je die diensten dat ze slecht presteren. Het publiek wordt dan ontevreden over die diensten. Daarna maak je het publiek rijp om privatisering te aanvaarden als oplossing.” Chomsky had het over onderwijs en nutsvoorzieningen als water en elektriciteit, maar het gaat even goed op voor de trein.

Er schuilt met andere woorden achter de anti-spoorretoriek van de regering een andere agenda. Deze regering wil komaf maken met het principe van sociaal overleg en met het idee dat de overheid een sociale taak te vervullen heeft. Dat kan de regering om evidente electorale redenen niet zo openlijk zeggen. Dus gebeurt dat via omwegen. Leugens verspreiden via bereidwillige media over de vakbonden hoort daar bij.

Na de NMBS volgt de privé-sector

De spoorvakbonden zijn numeriek niet de grootste van het land, maar het zijn wel de enigen die nog over het hele grondgebied actief zijn. Als de loonnormen en de arbeidsvoorwaarden bij de NMBS vallen, zal de privé-sector geen seconde aarzelen om 'meer werken voor minder loon' onmiddellijk over te nemen.

De spoorvakbonden vervullen een belangrijke voortrekkersrol voor de sociale strijd in heel België. Net daarom worden ze zo keihard aangevallen. Zij zijn de zwaarste steen die moet vallen om het volledige systeem van sociaal overleg onderuit te halen.

De verspreiding van valse mythes over vakbonden hoort bij die strategie. Wat van al die mythes waar is wordt goed samengevat in het artikel Acht mediamythes over de vakbonden ontkracht. Dit zijn ze kort op een rij, wie meer wil weten wat er van aan is, kan de argumenten vinden in dit artikel. (Het is de vertaling van een Brits artikel, maar is perfect toepasbaar hier.)

 • Mythe 1: vakbonden staken bij de eerste de beste gelegenheid, zonder ook maar even aan de gevolgen te denken.
 • Mythe 2: vakbonden zijn slechts ‘lobbygroepen’ voor de zelfzuchtige belangen van de arbeiders.
 • Mythe 3: vakbonden zijn iets uit het verleden – een afnemende minderheid van de werkende bevolking.
 • Mythe 4: vakbonden zijn een last voor de economie. Door de Britse conservatieve regering van David Cameron werd om dat te bewijzen in 2010 een onderzoek besteld. Dat viel tegen. Het wees immers uit dat vakbonden een herkenbaar aantal voordelen aan de economie en de belastingbetaler bijdragen, voor ongeveer 1,28 miljard euro per jaar (in Groot-Brittannië). Dat doen ze door hun bijdrage aan preventieve conflictoplossing, door de vermindering van arbeidsongevallen, arbeidsgerelateerde ziekten en praktijkopleidingen. Men schat de meeropbrengst door die gestegen productiviteit op 13,95 miljard euro, dankzij onder andere de verbeterde moraal en het engagement van werknemers. Hoeft het nog gezegd: de studie werd nooit gepubliceerd.
 • Mythe 5: vakbonden zijn alleen maar met de openbare sector bezig, omdat daar de meeste van hun leden werken.
 • Mythe 6: vakbonden zijn blank, mannelijk en oubollig.
 • Mythe 7: vakbonden zijn ondemocratisch, de ‘baronnen’ bevelen de arbeiders om te staken. 
 • Mythe 8: vakbonden zijn impopulair. Dit is de meest hardnekkige mythe. De manier waarop de vakbonden in de media worden voorgesteld, geeft de indruk dat ze algemeen geminacht worden. Het zijn echter nog altijd de grootste sociale organisaties van het land en hun ledenaantal blijft stijgen.

Wat nu met de spoorbonden en de sociale inleveringsplannen van de NMBS-directie in opdracht van de regering gebeurt, is een herhaling op Belgisch niveau van wat Margaret Thatcher in '84-'85 deed om de Britse vakbonden te vernietigen (zie Repressie Britse mijnstaking '84-'85 relevante les voor de sociale strijd vandaag).

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

17 reacties

 • door Kurt op donderdag 31 december 2015

  Er zal ongetwijfeld immens kunnen worden bespaard aan de top, daar twijfel ik niet aan. Maar dat men niet zou kunnen besparen aan de onderkant is onzin, dixit, een intelligent familielid, werkzaam bij de NMBS. De seinhuizen zouden met de huidige software volledig onbemand kunnen draaien. Dat is dan 5000 man minder, ook geen probleem meer voor minimale dienstverlening. Wie die besparing tegen houdt, weet ik niet. Maar dat is toch te zot voor woorden? En die fameuze 4 miljard subsidie aan de bedrijfswagens. Ondertussen al mythisch. Ik heb de originele studie gevonden die dat beweert, ergens een groene denktank uit het noorden heeft die geschreven. Een studie waarin ze zelf aangeven dat hun cijfers net niet uit de lucht gegrepen zijn. Daarenboven zijn die subsidies geen subsidies maar minderinkomsten die de staat zogezegd misloopt omdat je niet de volledige auto kan belasten als loon. Mocht hun redenering gevolgd worden dan zouden de loonlasten plots met 4 miljard stijgen. Ze houden met hun op lucht gebaseerde theorie (wat ze zelf meermaals schrijven) echter geen rekening met het feit dat zowel werkgever als werknemer dan feestelijk voor een bedrijfswagen zouden bedanken, en masse. Mocht ik reëel belast worden op mijn bedrijfswagen, dan zou ik het cash willen. Voor de werkgever zou het dan ook geen verschil maken. Die wil contente werknemers. Dan koop ik me een oude diesel om naar het werk te rijden en breng ik mijn privé wagen in als beroepskosten. Het netto resultaat zou dus negatief zijn.

  • door ria aerts op vrijdag 1 januari 2016

   Misschien moet je alles niet teveel vanuit individuele ervaringen bekijken. Kijk liever naar het grote plaatje. Alle sociale voordelen die vakbonden bekomen hebben, worden stilaan teruggeschroefd. Dacht u dat we een dertiende maand, of betaalde vakantie zouden hebben als die niet in een wet waren afgedwongen? Denkt u dat men ook dit niet op termijn zal afpakken als er geen krachtige reactie van de werknemers komt? Minimumlonen, werkdagen van acht uur, verbod op kinderarbeid.... allemaal zaken die op termijn kunnen teruggeschroefd worden. Of dacht u dat daar ook geen rationele argumenten voor kunnen gevonden worden? Waarom neemt men het geldverslindende federalisme, met al zijn regeringen, ministeries, parlementen, kabinetten enz. enz. niet onder vuur? Waarom niet terug naar één regering en één parlement? Uiteindelijk beschouwt men ons in het buitenland toch als één natie met één staatskas en één staatsschuld. Wat zouden we op die manier niet kunnen besparen!

   • door Carlos Pauwels op zaterdag 2 januari 2016

    Vakbonden hebben inderdaad veel goeds gedaan voor de werkende mens. Niemand die dat betwist. Maar wat mij bv. stoort is het misbruik van hun macht. Vroeger was er een slogan "rood of geen brood". Momenteel is die in bepaalde sectoren "vakbondslid of geen brood". U moet bv. bij de overheid maar eens promotie willen maken in de hogere regionen zonder lidkaart van een partij of vakbond, of in andere sectoren aan werk geraken. Doe geen moeite, ze is bij voorbaat verloren. Zo heb ik een zeer bekwame en integere ingenieur zonder kaart weten vastroesten op zijn stoel waar hij ooit begonnen was. Democratie? Ver te zoeken! Voor de afbouw die u in gedachten hebt zijn er geen rationele en legale argumenten en ook geen plannen. Maar, alles moet wel betaalbaar blijven. Bekijk de demografische curve eens en u zal het met mij eens zijn dat er in de pensioenen iets moest gebeuren. Vroeger mocht men blij zijn zijn pensioen te halen en er nog enkele jaren van te genieten. Nu willen vijftigers op pensioen en dan bv. 85 jaar worden, niet betaalbaar. Bovendien zijn we steeds met meer. Wie dat niet inziet is stekeblind voor de realiteit. Een recent afgedwongen sociale verworvenheid die terecht afgebouwd wordt. En zo zijn er nog wel enkele. De rationaliteit wint het van het dromen. Zo vindt ik bedrijfswagens langs de ene kant niet kunnen, maar schaf .die eens af. Dan stevent u volgens mij recht op een catastrofe af. Nietwaar Groen? Bij ons wordt wel eens gezegd "men kan het niet al hebben, veel geld en een schoon wijf". Een beetje cru misschien, maar er zit wat in. En wat dat geldverslindende federalisme betreft waar u het over hebt: volledig akkoord wat de kostprijs betreft. Maar er is een andere mogelijkheid: splitsen. Moet dat voor mij? Neen! Niet absoluut, maar het is een mogelijkheid.

    • door FilipBauwens op zondag 3 januari 2016

     Dag Carlos,

     1) inderdaad alles is inderdaad gepolitiseerd en hoe lost de politiek het op ... door de gewone werknemer te gaan beschimpen en hun terechte werkvoorwaarden te gaan afnemen. Hoe lost de politiek alles op .... door geen verantwoordelijkheid voor hun eigen! daden (stemmen ronselen door postjes te verdelen) te nemen. Als ex-Sabena werknemer weet ik waarover ik spreek...

     2) Werken tot 67. Voor mij geen probleem. Wel statutair zijn houdt net in dat je werkgever je niet als afval buiten kan zetten en je een waardige job moeten blijven geven indien je bvb voor medische reden wordt afgekeurd. Helaas schieten 95% van de bedrijven daar in te kort.

     Dus wat gebeurt nu? Oudere, ervaren werknemers die misschien minder snel werken of fysiek niet meer 100% zijn worden toch aan de deur gezet omdat ze bovendien zogezegd teveel kosten. Dus werknemers en politiek spreken duidelijk met gespleten tong! Zijzelf zitten natuurlijk in een volledig andere situatie wat dat betreft!!

     3) hier ben ik echt verbouwereerd door de kortzichtigheid van de bevolking: Enkel in landen zoals Bangladesh, .... waar amper tot geen vakbonden of werknemersverenigingen bestaan, worden de mensen uitgebuit.

     In België en de Westerse wereld denkt iedere werknemer echt dat zijn werkgever hem een leefbare wedde geeft voor zijn schone ogen. Bvb: IT-giganten betalen hun Belgische werknemers bvb €3500 bruto + bedrijfswagen + andere voordelen, terwijl datzelfde bedrijf zijn fantastische toestellen in China of andere landen laat ineensteken door mensen zoals wij, voor €3/dag, 12u/dag, 6dagen/7.

     Het feit dat de lonen en arbeidsvoorwaarden in België en Europa zo goed zijn zijn er enkel gekomen door wetten en arbeidsvoorwaarden afgedwongen door onze voorouders die zich verenigden.

    • door FilipBauwens op zondag 3 januari 2016

     Ik heb het moeilijk met de redenering en logica van velen onder ons. Men spreekt altijd over 'alles moet betaalbaar blijven' , ' we gaan het met minder moeten doen', 'we gaan de broeksriem moeten aantrekken en langer werken ....', enz... Terwijl de rijken steeds rijker worden .... de armen steeds armer. Ik weet dit is een afgezaagde slogan, maar het is helaas de enige met waarheid!! Ik vraag mij dus werkelijk af waar onze logica dan zit ...... Tenzij wij allemaal wel degelijk succesvol gebrainwasht werden door bepaalde politieke partijen die de 'fortunate few' ondersteunen. Er werd nog nooit zo veel rijkdom gecreëerd als vandaag en toch gelooft men en stemt men op het discours van austeriteit ... onvoorstelbaar, tenzij wij echt zo dom en zonder maatschappijkritiek zijn ....

     • door Carlos Pauwels op maandag 4 januari 2016

      Filip, u moet eens verder kijken dan alleen met uw linkeroog. Dat van die rijken die rijker en die armen die armer worden is inderdaad afgezaagd, u zegt het zelf. Ik lees ook dat de filantropie nog nooit zo groot geweest is als vandaag. Wie geld heeft en er verstandig mee omgaat wordt inderdaad rijker. Geld creëert geld. En voor wie er geen heeft is het moeilijk, om niet te zeggen onmogelijk om er bij te creëren. Men kan er ook voor werken. Het voorbeeld daarvan is bv. Marc Coucke. Ik behoor tot de groep van gepensioneerden en mijn standpunt kan u verwonderen, maar het is de realiteit. Wat zou u willen? Dat iedereen die bv. 200 à 300 duizend euro bezit, zijn geld gaat uitdelen? Met een eigen woning zit men daar rap aan. We leven hier niet in een communistisch land hé. Onder de "werkmensen" zijn er veel die zo'n bedrag bezitten. Die hebben er voor gewerkt en nu zouden ze moeten uitdelen? Voor de "armen" die u bedoelt is dat een héél groot bedrag. Of ligt de lat hoger op bv. 1.000.000 euro? Voor wie gestudeerd heeft (een van de juiste richtingen) of handen aan zijn lijf heeft en gemotiveerd is, zijn er hier bij ons wel degelijk mogelijkheden om niet tot die "armen" te behoren. Er zijn er ook die rijk worden door te erven. Mag dat? Ik denk dat er ook veel afgunstige mensen bestaan die nooit genoeg hebben. Wees content met wat je hebt en bekijk eens waarom je niet meer hebt. Ik behoor ook niet tot de groep van mensen die 3 of meer huizen hebben, maar ben content met wat ik heb en ik kan af en toe mijn kinderen eens iets gunnen. Meer moet dat toch niet zijn? U hebt het misschien nooit gelezen, maar in de bijbel staat een mooi verhaal over 3 mensen die een gelijke som krijgen. En na verloop van tijd wordt vergeleken wat ze er me gedaan hebben. Ik moet niet verder doen zeker?

      • door sam vanderleyden op donderdag 7 januari 2016

       Over een blinde vlek: "Geld creëert geld". Wel eigenlijk Carlos ontgaat er u iets essentieels hetgeen een wetmatigheid is waarvan zovele (neo-)liberalen het bewust besef missen. Het is een blinde vlek, een religieus dogma dat u niet toelaat om de werkelijke verhoudingen en waarde-geld-arbeidskringlopen in zijn essentie te vatten.

       Hetgeen u en talloze economen ontgaat is dat arbeid -en enkel en alleen arbeid- meerwaarde creëert bovenop de intrensieke waarde van een natuurproduct. Deze waarde kan in de vorm "geld" zijn verschijningsvorm hebben. Geld is maw een gevolg van arbeid. De uitspraak "geld creëert geld" gaat op in die zin op dat een stuk van meerwaarde door arbeid van een ander wordt afgehouden voor de "eigenaar van het afgewerkt product"; Deze "wet" is een basiswet van het kapitalisme. Men kan het subjectief anders stellen: "geld creëert geld" is een mooie uitdrukking van in feite geinstitutionalisseerde en door een rechtsstaat omkaderde vorm van diefstal van de meerwaarde die door een hoeveelheid arbeid wordt gecreëerd. Deze "rechtmatige diefstal" is zo essentieel en zo basiskenmerkend dat weinigen er nog bij stilstaan. Maar het is geen natuurwet maar een cultureel historisch gegeven, gemaakt door mensen. Let op, ik maak hierbij zelfs geen beoordeling over de wenselijkheid ervan (noch in tijdsvak, noch in context). Maar bvb. Komende van het ancien regime had deze nieuwe econmische vorm en verhouding zeker zijn maatschappelijk nut, maar dat geldt niet voor eeuwig. Misschien moet je ook eens denk aan de geldkringloop. Begrijp dat alle afgewerkte producten ook opnieuw aangekocht moeten worden door diezelfden wiens arbeidswaarde reeds afgeroomd is (per definitie). (consumenten = arbeidsmeerwaarde scheppers) Als de spreiding te groot wordt ==> crisis!

  • door FilipBauwens op zondag 3 januari 2016

   Kurt, je maakt toch enkele serieuze redeneerfouten door, zoals tegenwoordig ook de politiek doet, alles met slogans te vereenvoudigd voor te stellen:

   1) de meeste seinhuizen zijn ondertussen reeds geautomatiseerd en samengesmolten tot grote entiteiten, maar dat ze volledig onbemand kunnen draaien is een zeer naïeve bewering. Je denkt misschien dat het spoorwegnet vergelijkbaar is met de metro, maar ik zal zonder daar uitleg over te geven je toch moeten vragen je beter te informeren. Als treinbestuurder weet ik waarover ik spreek...

   2) nog een bewering die je eens moet herbekijken is die waarin je stelt dat werkgevers, indien ze geen bedrijfswagens meer kunnen geven, dit volledig zouden compenseren door een vergelijkbaar loon en dat daardoor de loonkosten met 4 miljard zouden stijgen.

   Ik garandeer je, als voormalig werknemer met en zonder bedrijfswagen, dat geen enkele firma je loon voor een volledige, bovendien duurdere leasingwagen dan de modale burgerauto, zal compenseren indien dit systeem wordt afgeschaft. Maximaal zullen de bestaande kosten voor het bedrijf van die firmawagen als !brutoloon! bij de huidige wedde gestort worden.

   M.a.w. de weggevallen subsidies voor leasewagens (gesponsord door ons allemaal) die de bedrijven niet meer recupereren zal je echt niet als extra loon ontvangen ..... niet naïef zijn! Oh ja, kilometers inbrengen ... 0.15 €cent/km, waarvan je met moeite de helft recupereert en forfaitaire beroepsonkosten weg!

   Bovendien is het trouwens tijd om allemaal wat minder met de auto te rijden .... laten we maar zwijgen van de milieu-, gezondheids-, infrastructuurkosten en dodelijke slachtoffers die het verkeer en het teveel aan auto's teweegbrengt. Het gebruik van 'De heilige koe' is echter een andere, even fundamentele discussie.

   • door Kurt op zondag 10 januari 2016

    1) mijn bron is de man die het binnen de NMBS geprogrammeerd heeft, een van de meest intelligente mensen die ik ken, bovendien een donkergroene jongen, uiterst integer. Ik heb geen enkel reden om aan zijn woorden te twijfelen. Ik denk niet dat ik me beter moet informeren, ik denk dat ik me niet beter kan informeren.

    2) uiteraard heb je gelijk, ik ben niet naïef. Geen werkgever zal me ooit het verlies van een bedrijfswagen vergoeden als de politiek besluit om in te grijpen. En waarom niet? Is mijn loon dan niet belangrijk? Als de Groenen hun zin krijgen dan kost me dat 1200€ netto per maand. Wel ja, sta me toe dat ik dit niet bijzonder grappig zou vinden.

    Wat betreft die mythische studie over de kost van bedrijfswagens, ze bestaat, daar staat die 4 miljard in vermeld. Hallucinante onzin. Misschien is het daarom dat die studie zo moeilijk te vinden is op het internet. Ik zal morgen de link posten, als ik dat nog vind.

    Of heb jij ooit al gevonden waar elke politicus die 4 miljard vandaan haalt? Gebaseerd op welke studie?

 • door PVDPUTTE op dinsdag 5 januari 2016

  Het zou uw geloofwaardigheid meer ten goede komen door de link te plaatsen naar de door u aangehaalde mythische studie.

  Wat de kortzichtige visie op subsidies betreft: de klassieke vorm van subsidies is inderdaad geld uitdelen. Het kan echter ook omgekeerd, door geld waar de overheid recht op heeft niet te innen (zoals een fiscaal voordeel, een belastingsvrijstelling) en dat is nu net wat er bij bedrijfswagens aan de hand is. Het is een indirecte subsidiëring.

  Los van het kostenplaatje kan zelfs u niet ontkennen dat er in België iets fundamenteel fout zit met salariswagens: hier heeft zowat iedereen een wagen onder zijn achterste die de meesten zich privé niet kunnen/willen veroorloven. Zelfs rekening houdende met de "loonhandicap" zou dat verschil met andere landen duidelijk moeten zijn.

  Voor alle duidelijkheid: ik heb er jaren mee rondgereden en had toen exact dezelfde mening.

 • door Jean Van den Bosch op donderdag 31 december 2015

  Je slaat wel de nagel op de kop. Het probleem zit inderdaad niet bij het lager, al of niet technisch, personeel. Maar bij de overbetaalde loodzware top. Die zoals je meer dan terecht aanhaalt, 1° politiek benoemd is en 2° overbetaald is. Door het lager, gewoon werkvolk, dus eenieder dat ervoor zorgt dat treinen rijden. Wordt dit beschouwd als een omgekeerde piramide, waarvan de punt op hun hoofd staat.

  Spijtige is dat dit feitelijk voor alle overheidsdiensten geldt. 90% van de top-ambtenaren zijn benoemde functies dank zij de politiek. Het huidige systeem van overheveling naar de gewesten werkt dit zelf nog meer in de hand. Al de bevoegdheden die overgaan naar de gewesten, houden automatisch een verdubbeling in van topfuncties. Eéntje voor de Vlaamse kant en ééntje voor ..., juist ja.

  Beste wensen voor het hele redactieteam en dat 2016 het beste voor jullie mag geven

 • door Arendsoog op donderdag 31 december 2015

  Er zal ongetwijfeld veel aan de top kunnen worden bespaard. Toch heb ik bedenkingen bij wat het gewone personeel aan voordelen heeft. Bij een goed draaiend privebedrijf hebben sommigen ook vele voordelen. Sommigen schrijf ik daar alleen de goede krachten goed beloond worden. In de overheidsdiensten zijn er geen uitzonderingen zodat eenieder geniet van de extras. Ik ken sommige NMBS werknemers die er prat op gaan dat ze hun werkgever gemakkelijk konden bestelen. Mocht ik het niet zelf hebben waargenomen ik zou het niet geloven. En het is onwaarschijnlijk wat er allemaal kan. De vakbonden weten dat ook maar toch laten ze begaan....

 • door antond op donderdag 31 december 2015

  Het Verenigd Koninkrijk lag letterlijk en figuurlijk plat zolang de vakbonden in staat waren om de meerderheid (het gekozen parlement, de controleur van de regering) af te persen.

  De schreeuwers van de straat is de mond gesnoerd door de zwijgende meerderheid. Waarom zou de vakbond zijn wil moeten kunnen opleggen aan de vertegenwoordiging van het volk, die door datzelfde volk is gekozen? Dat is volstrekt anti-democratisch!

 • door Carlos Pauwels op donderdag 31 december 2015

  De NMBS is nog het laatste echte overheidsbedrijf van de 3 grote uit de vorige eeuw, NMBS, RTT, Post. Was de RTT nu nog de RTT en de Post nu nog de vroegere Post waar zouden die vandaag staan? Niet de juiste vraag. Ze zouden nergens staan. Ze zouden gewoonweg weggeconcurreerd zijn. Stel u eens voor, RTT tegenover Telenet en de oude post tegenover BPost. Commentaar overbodig. En ik weet waarover ik praat. Voor mij moet de NMBS niet geprivatiseerd worden, maar die doemberichten daaromtrent. Zijn die terecht? We zullen het weten als het zover is. En ik heb het al eens geschreven, de spoorweg legt ge geen 5 dagen plat. De aangerichte schade is te groot t.o.v. wat men wil bereiken. Dat de treinen niet op tijd rijden en dat de NMBS een waterhoofd heeft weet ondertussen iedereen. Moet daar ingegrepen worden? Ja. In de toekomst zal de NMBS concurrentie krijgen. En dan? Denk aan de RTT en de oude Post.

  • door PVDPUTTE op maandag 4 januari 2016

   Dat uw Grote Voorbeeld Telenet eigenlijk een hele infrastructuur cadeau heeft gekregen die gedurende decennia werd betaald door de belastingbetaler en ons reeds in de jaren '70 het dichtsbekabelde land ter wereld maakte is u hierbij even ontgaan... De volledige strategie en rationale daarachter kan u hier perfect nalezen: De ondernemende staat, Mariana Mazzucato, Nieuw Amsterdam, 2015, 320 pagina's.

   • door Carlos Pauwels op dinsdag 5 januari 2016

    Telenet is niet mijn grote voorbeeld. Telenet is gewoon een feit en dank zij Telenet kijken we al jaren TV via de kabel. De ganse bevolking heeft daar gebruik van gemaakt. Dus dat de overheid daar eventueel haar steentje heeft toe bijgedragen is niet helemaal onlogisch. Stel dat het huidige Proximus nog altijd de RTT zou zijn. Dan had Telenet nu een monopolie. Dank zij die sprong naar een volgend tijdperk van de RTT hebben we nu keuze van provider en concurrentie. De RTT is ook omgevormd tot een bedrijf dat mee is op technologisch vlak. Daar was niet aan te ontkomen en dat heeft pakken geld gekost. Nu plukken wij met z'n allen (ook de overheid) daar de vruchten van. Van de handbediende centrales naar de elektromechanische centrales en nu de computergestuurde centrales. In de elektromechanische centrales werd gewerkt met milliseconden. Nu met fracties daarvan. Die vooruitgang was niet weggelegd voor de oude RTT. Als besluit nog een paar grapjes. Weet u waarvoor de RTT bij sommigen stond? Rap Terug Thuis. En weet u voor wat de PTT (Post, Telegraaf, Telefonie) voor sommigen stond? Putje maken, Tentje zetten en Tukje doen. Nu staat Proximus voor hoogtechnologisch.

 • door Frank Van Campe op zondag 3 januari 2016

  Een tip voor de vakbonden ivm besparingen :

  Alternatief voor de besparing van de NMBS en in functie van het concretiseren van het Klimaatplan na het Klimaatakkoord 12/12/15 heeft u een ongelofelijke impact op het Klimaat cfr bijlage .

  Ik illustreer : de DB heeft 5 % minder elektriciteit verbruikt dankzij ecodriving in 2008 tov 2007 cfr hun duurzaamheidsrapport, http://www.deutschebahn.com/en/sustainability.

  Ik extrapoleer dit naar de NMBS –groep : in 2010, 180 miljoen euro aan elektrische stroom betaald maw 5 % betekent 9 miljoen euro/jaar aan besparing ten gunstig van het Klimaatfonds !

  Voor een IC-trein is er een dagelijks bezettingsgraad van 25% in 2010 maw 75 % van de dagelijkse stroomafname voor IC-treinen in België is nutteloos ! Verhoog dus de dagelijkse bezettingscapaciteit van de trein !

  De Belgische Spoorweggroep is de grootste afnemer aan elektriciteit in België !!!!

  Coach de Belgische Spoorwegen aan ecodriving te doen cfr code van goede praktijken MIVB , Ecorijden met metro levert MIVB 840.000 euro op Cfr http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/ecorijden-met-metro-levert-mivb-840000-euro-op !

  Coach hen hun bezettingscapaciteit te verhogen !

  Dit geldt ook andere Spoorwegen op wereldniveau maw geef de boodschap door aan COP21 in Parijs, nafase ! Dit geldt ook voor de auto/vliegtuigbezettingscapaciteit, enz

  Graag feedback ivm voorstel !! Ps: zelf een opleiding energie gegeven voor vakbonden , treinbestuurders en treinbegeleiders ism de werkgever Spoorweggroep maw uniek

  Frank Van Campe

 • Het is niet langer mogelijk om te reageren.

  Lees alle reacties