Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Ja, ik wil steunen

Sluit dit venster

about
Toon menu
Opinie

Nieuwe gevechtsvliegtuigen zijn budgettaire waanzin

Het strategisch plan van minister Vandeput over de toekomst van het Belgisch leger is budgettair onverantwoord in tijden van economische, sociale- en klimatologische crisis. Dat besluit de Belgische vredesbeweging naar aanleiding van het vandaag gepubliceerde plan van minister Vandeput. 
dinsdag 22 december 2015

‘In plaats van een strategische totaalvisie op vrede, veiligheid en buitenlands beleid te ontwikkelen, kiest de regering voor een eenzijdig militaire benadering die een geïntegreerde veiligheidsstrategie hypothekeert’, stelt Willem Staes van Pax Christi Vlaanderen. 

Onverantwoord hoge kostprijs

Nieuwe gevechtsvliegtuigen hebben een onverantwoord hoge kostprijs. De totale kostprijs van de geplande 34 nieuwe gevechtsvliegtuigen kan afhankelijk van het type gemakkelijk oplopen tot goed 5 miljard euro. Buitenlandse voorbeelden tonen bovendien dat het budget voor het onderhoud van 34 nieuwe (F35) gevechtsvliegtuigen al snel goed is voor een jaarlijkse kostprijs van 240 miljoen euro. En dat gedurende dertig jaar (7,2 miljard onderhoudskosten). De regering wil in totaal 9,2 miljard euro investeren in de aankoop van militair materieel vanaf de volgende legislatuur.Dat is een enorm budget. ‘De regering kan niet antwoorden op de simpele vraag: hoe denkt zijdit allemaal te betalen?’, benadrukt Ludo De Brabander van Vrede vzw. 

Er is ook geen enkele aanwijzing voor significante economische terugverdieneffecten voor ons land, omdat de Belgische luchtvaartindustrie – in tegenstelling tot de aankoop van de F16’s- deze keer niet deelnam aan de ontwikkeling en productie van deze nieuwe gevechtsvliegtuigen. 

Geen duurzame oplossing conflicten

Gevechtsvliegtuigen dragen zelden bij tot een duurzame oplossing van conflicten. Op EU-niveau bestaat bovendien al een overcapaciteit van meer dan 2.000 gevechtsvliegtuigen. 

België kan zich dus beter uitdrukkelijker toeleggen op zaken als vredeshandhaving, conflictpreventie en vredesopbouw, civiel crisismanagement, het tegengaan van Europese wapenexport naar conflictgebieden, ontwikkelingshulp, opvang van vluchtelingenen internationale klimaatfinanciering. Terwijl miljarden euro’s worden vrijgemaakt voor de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen, daalde het Belgische budget voor conflictpreventie en vredesopbouw tot een schamele vijf miljoen euro in 2015. De Dienst Vredesopbouw van de FOD Buitenlandse Zaken werd eerder al afgeschaft. 

Uit opiniepeilingen blijkt bovendien dat slechts een vierde van de bevolking voorstander is van nieuwe gevechtsvliegtuigen. 

Nucleaire capaciteit

De vredesbeweging verzet zich daarnaast met klem tegen het inschrijven van een “dubbel gebruik”-vereiste voor nieuwe gevechtsvliegtuigen, waardoor zij zowel conventionele als nucleaire wapens moeten kunnen dragen en afvuren. Dit is in strijd met het internationaal recht en het Non-proliferatieverdrag, en gaat lijnrecht in tegen een groeiende internationale trend voor totale nucleaire ontwapening. Het uitrusten van nieuwe gevechtsvliegtuigen met een dubbel gebruik-capaciteit vereist ook dure technische aanpassingen, die mee in overweging moeten worden genomen in tijden van beperkte budgettaire middelen.

Controle Rekenhof

Omdat het over miljarden belastinggeld gaat, vragen we dat de regering de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen voor de verschillende aankoopopties en de te verwachten economische terugverdieneffecten, grondig laat narekenen door een onafhankelijke instantie als het Rekenhof en deze cijfers ook publiek maakt. Enkel op die manier kan een ernstig politiek debat gevoerd worden over de vermeende opportuniteit van nieuwe gevechtsvliegtuigen. 

Namens de campagne “Geen gevechtsvliegtuigen” - www.geengevechtsvliegtuigen.be

Willem Staes, Pax Christi Vlaanderen

Ludo De Brabander, Vrede Vzw

Lene Jacobs, Vredesactie

Lars Van Densen, Intal

Micgel Vanhoorne, LEF/FGE

Samuel Legros, CNAPD

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

8 reacties

 • door Frank Roels op dinsdag 22 december 2015

  De kritiek van de vredesbewegingen en hun alternatieven zijn de logica zelve. Maar WAAROM kiest deze minister voor nieuwe straalbommenwerpers? Welke wereldvisie en ethische waarden schuift hij naar voor? zoals: respect afdwingen voor het kleine België en voor zijn minister en zijn topmilitairen, bij de grote mogendheden; mogen meepraten met de allergrootsten…En bewondering voor de allernieuwste technologie: zo'n toestel is toch een wonder van concept en superverfijnde uitvoering - dat al die critici daar niet door in vervoering komen! Een wonderbaar speeltuig dat alle jongens willen hebben, maar nu in het echt! We mogen dat niet laten beslissen door een chauffeur van De Lijn of een treinbestuurder (die voortdurend staken!), maar door de militaire experten. Tenslotte moeten we het terrorisme vernietigen, ook Etienne Vermeersch heeft het gezegd, een grote meerderheid steunt dat.

 • door jagoesan op dinsdag 22 december 2015

  en de NVA en wapen industrie die vieren nu feest en wie zal dat weer betalen de gewone burger natuurlijk. en wij maar triest vinden dat er zoveel konflikten zijn; ik hebt het altijd gezecht en het bewijs is er voor wapens is er altijd geld genoeg

 • door Carlos Pauwels op dinsdag 22 december 2015

  Hetgeen hierboven geschreven staat zou inderdaad de beste optie zijn. Maar..... Belgïe is lid van de NAVO. Dus, ziet de werkelijkheid er anders uit. Het is uitgesloten dat Belgïe zijn lidmaatschap opzegt. Niemand is graag de parasiet. De realiteit is dat er niets anders opzit. Ook met de SPa en de PS zijn er investeringen geweest in legermateriaal. En verwijzen naar noden in de maatschappij is begrijpelijk, maar niet relevant.

 • door Ronald Van Beneden op dinsdag 22 december 2015

  De factuur is nog veel duurder dan voorgesteld. Ze vallen als een baksteen uit de lucht bij een technisch mankement en worden onbestuurbaar. Ze maken 10x meer lawaai dan een F16. En last but not least ze zijn minder wendbaar dan een F16=pure geldverspilling. De gewone man is dus weer het slachtoffer wat betreft de overlast lawaai en de risicos bij panne. Hoeveel doden moeten er vallen zonder 1 slag te vechten?

 • door antbover op woensdag 23 december 2015

  Ik laat in het midden over welke wapens Europa dient te beschikken. Ik weet nl. helemaal niets te zeggen daarover . het ideaal is uiteraard : er zijn helemaal geen wapens nodig want we kennen overal vrede en een streven naar een nog betere wereld. In de realiteit : neen dus ,geen vrede , geen betere wereld. Maar , dient België binnen Europa éénzijdig te bepalen welke wapens moeten worden aangekocht ? Nu is het grote Europa enkel en alleen een financieel economische unie. Wordt het geen tijd dat de Unie wordt uitgebreid op militair vlak ? Ik denk dat dit een must is in tijden waarin de Europeaan voortdurend verlamt ( niet allemaal uiteraard). Die militaire Unie kan dan beslissen welk land welke aankopen doet en dat nadat alle mogelijk synergiën werden overwogen; Synergie (Grieks: synergia, samenwerking) is een begrip dat een proces beschrijft waarbij het samengaan van delen meer oplevert dan de som der delen. Dus : België koopt bv. schepen, Nederland tanks , Frankrijk vliegtuigen enz.. dat met een financiële inspanning gekoppeld aan een aantal parameters. Er ontstaat dus een Europese militaire macht , één geheel. Worden er inspanningen gedaan om zoiets te bereiken ? Neen zeker hé , en wel omwille van de zgn. soevereiniteit , een begrip dat steeds weer boven wordt gehaald als dat in politici hun kraam past.

 • door Gilbert Desmet op woensdag 23 december 2015

  Iedereen gaat er hier blijkbaar vanuit dat het F-35's worden. Waarom eigenlijk? Europa heeft toch zelf fantastische vliegtuigen: Mirages, Rafales, Saab, Tornado's etc. Waarom staan die niet in het rijtje. Wel hierom staan ze niet in het "Belgisch" rijtje. België heeft namelijk een deal gesloten met Frankrijk; jullie krijgen onze kerncentrales cadeau, jullie moeten nauwelijks of geen nucleaire rente betalen op jullie afgeschreven kerncentrales (die met spuug en plakband bijeengehouden oude kerncentrales), dus we hebben al aan jullie Frankrijk betaald; dus jullie moeten zwijgen, want wij Belgen gaan F-35's kopen. Waarom? Daarom. Omdat we dan bij de stoere jongens behoren. Vallen die uit de lucht en zijn die veel minder waard dan F-16's?! Who cares! Piloten genoeg!

  • door ria aerts op donderdag 24 december 2015

   Ach ja, en weet u wat nog het ergst is? Al zat de linkse oppositie in de regering, dan nog zou de aankoop doorgaan. Denk maar eens aan de antirakettenbetoging waarvoor miljoenen mensen over heel Europa op straat kwamen en wat was het resultaat? De VS heeft al veel geld aan dit project verloren en dat moeten wij nu mee helpen opvullen. Uit dank voor hun tussenkomst in onze wereldoorlogen, waar de Amerikaanse wapenindustrie e.a. ook ferm verdiend hebben. Maar we mogen er wel tegen protesteren want in onze democratieën heerst de vrije meningsuiting. Wat een geluk!

   • door loekie op zaterdag 26 december 2015

    Inderdaad, geen maatschappelijk draagvlak voor deze waanzinnig dure toestellen... Misschien referendum organiseren?? Graag ook referendum over vluchtelingenopvang al het even kan...

   Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties