Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

EU blokkeert elk klimaatvoorstel dat handel en TTIP hindert

Uit een interne memo van de Europese Commissie voor Handel blijkt dat de EU-regeringen het eens zijn om elke discussie over handel tijdens de onderhandelingen op de klimaatconferentie COP21 te blokkeren. Het klimaatakkoord mag het TTIP-vrijhandelsakkoord op geen enkele manier inperken. De retoriek van de EU-regeringen voor een degelijk klimaatakkoord is in tegenspraak met de echte intenties.
dinsdag 8 december 2015

Corporate Europe Observatory heeft een interne memo van 20 november 2015 gepubliceerd van de Europese Commissie voor Handel gericht aan de onderhandelaars van de Europese Commissie op de klimaatconferentie COP21 in Parijs.

Daaruit blijkt dat de werkelijke intenties van de Europese Commissie radicaal tegengesteld zijn aan de retoriek die in openbare verklaringen wordt gebruikt om een globaal en bindend klimaatakkoord te bereiken. Uit deze memo blijkt bovendien dat de Europese Commissie reeds eerder dergelijke onderhandelingstactiek heeft gevolgd.

In de memo somt de Europese Commissie een aantal argumenten op om zich te verzetten tegen elke poging om handel te betrekken in de gesprekken op de klimaatconferentie.

 • specifieke handelsaangelegenheden komen regelmatig ter sprake tijdens vergaderingen van de UNFCCC (de UN Framework Convention on Climate Change is het VN-orgaan dat de klimaatconferenties voorbereidt en coördineert); de Europese Commissie verwacht dat dit ook in Parijs het geval zal zijn;
 • veel landen hebben al gepoogd parallelle discussies te hebben in de UNFCCC over handelszaken;
 • volgens de Europese Commissie is de UNFCCC niet het geschikte forum om over handelsmaatregelen te discussiëren; dat moet exclusief door de Wereldhandelsorganisatie worden gedaan; de Europese Commissie interpreteert daartoe Artikel 3 (5) van het UNFCCC-verdrag op een selectieve manier;
 • de Europese Commissie legt haar onderhandelaars op "om zich te blijven verzetten tegen de bespreking van handelsaangelegenheden bij de UNFCCC";
 • de Europese Commissie wil daarenboven verhinderen dat de intellectuele eigendomsrechten op patenten (voor technologie die oplossingen zouden kunnen bieden voor de klimaatopwarming) vrij zouden worden gegeven aan landen die ze nuttig zouden kunnen gebruiken; de onderhandelaars moeten zich daarom "strikt verzetten" tegen bespreking van exclusieve eigendomsrechten van patenten op de klimaatconferentie;

De uiteindelijke doelstelling van de Europese Commissie is in Parijs een klimaatakkoord te bereiken:

 • dat geen enkele expliciete vermelding bevat van handelszaken of patentrechten;
 • waarin elke referentie wordt geminimaliseerd die naar handelszaken zou kunnen verwijzen;
 • en dat geen agenda bevat voor klimaatprogramma's en -projecten die verband houden met handel en patentrechten.

Dit komt er op neer dat de EU zich er bij voorbaat toe verbindt om twee essentiële mechanismen uit het klimaatakkoord te verbannen, die cruciaal zijn om de klimaatopwarming aan te pakken.

Maatregelen om de negatieve klimaatimpact van de wereldhandel in te perken moeten worden afgeblokt. Het vrijmaken van patenten op technologie, die arme landen zouden kunnen helpen in hun strijd tegen de klimaatopwarming, moeten uit het klimaatakkoord worden gehouden.

Deze contradictie tussen de openbare retoriek van de Europese Commissie en de EU-regeringen wordt nog versterkt door de onderhandelingen over het TTIP-vrijhandelsakkoord tussen de VS en de EU, die ondertussen nog steeds doorgaan. Bij het begin van die TTIP-onderhandelingen heeft de Europese Commissie nochtans toegegeven dat TTIP zal leiden tot miljoenen extra tonnen CO2 in de atmosfeer. Dat weerhoudt de Commissie er niet van om met de TTIP-onderhandelingen door te gaan.

Het hoofdstuk energie van de TTIP-onderhandelingen voorziet een massale toename van de invoer van gas en olie uit de VS en Canada. Dat gaat in hoofdzaak over schaliegas en -olie die door zwaar vervuilende fracking wordt gewonnen. Europees Commissaris Cecilia Malmström heeft de opstelling van de ontwerptekst van dit hoofdstuk overgelaten aan de experten van de olie- en gasbedrijven, terwijl de civiele maatschappij hier volledig buiten wordt gehouden.

Uit gelekte documenten van een ander vrijhandelsakkoord Trade in Services Agreement (TISA) over de privatisering van overheidsdiensten blijkt bovendien dat de Europese Commissie het onmogelijk zal maken voor regeringen om nog een eigen beleid te voeren op vlak van hernieuwbare energie, omdat ze dan door de betrokken bedrijven tot zware boetes zullen worden gedwongen, via ISDS-arbitrage.

De houding van de Europese Commissie tijdens de COP-21 onderhandelingen is in flagrante tegenspraak met het voorstel van het Europees Parlement om het klimaatbeleid buiten ISDS-arbitrage te houden. 

TTIP bedreiging voor het klimaat

Nick Dearden, directeur van Global Justice Now, zegt hierover: “Vrijhandelsakkoorden zoals TTIP vormen een enorme bedreiging voor onze capaciteit om de klimaatcrisis aan te pakken. Regeringen moet een breed spectrum aan beleidsmechanismen hebben die ons in staat stellen onze economieën koolstofvrij te maken. Deze vrijhandelsakkoorden zouden de sector van de fossiele energie echter uitgebreide machten geven om regeringen te beperken of zelfs te verhinderen in hun pogingen om een dergelijk beleid te voeren.”

Kenneth Haar, onderzoeker van de Corporate Europe Observatory (CEO) die de documenten uitbracht is categoriek: “De gelekte documenten tonen de prioriteiten van de EU duidelijk aan. Er is geen enkele bereidheid om beleidskeuzes voor schone energie buiten de vrijhandelsakkoorden te houden.”

Samengevat komt de houding van de Europese Commissie volgens CEO hier op neer:

 • handel komt voor leefmilieu en een klimaatakkoord;
 • bedrijven mogen milieuwetgevingen aanvechten in dure ISDS-arbitrage;
 • bedrijven mogen zelf vorm geven aan milieuwetgeving;
 • industriële landbouw, goed voor 19-29 procent van de CO2-uitstoot, wordt aangemoedigd;
 • fossiele brandstoffen kunnen onbeperkt worden geëxploiteerd.

Bronnen:

"Don’t mention trade in Paris COP 21" warns European Commission

There is no EU solution to climate change as long as TTIP exists

EU TPC- 20.11.2015 UNFCCC and Trade-related issues and intellectual property (memo van de Europese Commissie voor Handel) 

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

3 reacties

 • door Roland Horvath op dinsdag 8 december 2015

  1/ De klimaatconferentie COP21 in Parijs is voor de EU een klucht. De EU werkt aan het TTIP, een staatsgreep van de Grote Multinationale Ondernemingen GMO in de US en in de EU. Voor de GMO zijn dan de burgers, mens, milieu, maatschappij en overheid grondstoffen zonder macht of rechten. Ongeremde vrije handel en monopolies voor de GMO, geen enkel protectionisme of vrijheid voor de anderen. De termen handel, octrooien, monopolie en GMO gaan voor op al het andere.

  2/ De 3 EU bestuursinstellingen zijn gedrochten en de resultaten zijn er naar. Ze zouden moeten werken zoals dezelfde instellingen in de lidstaten. De EU is aan het mislukken door haar gebrekkige staatsstructuur. De Commissie moet voortkomen uit een ideologische meerderheid in Raad en Parlement. De Raad, te weinig leden, 28, die uitsluitend nationaal denken. Beter is 4 rechtstreeks verkozenen per lidstaat.

  Dat de EU Commissie zich met valse praktijken bezighoudt en dan nog de steun krijgt van de 28 regeringen van de lidstaten, is niet te verwonderen. Er is in feite geen controle van de Commissie door het Parlement.

  3/ Ook de EU is een gedrocht. Na 57 jaar is ze nog niets meer dan een kartel van grote Europese Ondernemingen. De Commissie zijn corrupte knechten van het kartel, betaald door de burgers en ze staan uitsluitend voor de wensen van de GMO. Die hen in de regel na hun periode bij de EU in dienst nemen. De Commissie EC is een samenraapsel van afdankertjes en amateurs zonder ideologie tenzij het neoliberalisme alias fascisme van de GMO. De kwaliteiten van de EC leden speelt geen rol want de GMO bepalen de politiek.

  Aan zulk een gedrocht hebben 28 landen een groot gedeelte van de macht van hun democratisch bestuurde staat overgedragen.

 • door Piet De Pauw op dinsdag 8 december 2015

  Hopelijk komt het tot geen akkoord onder het mom van "klimaat". Politici zijn echter happig om inkomsten binnen rijven via een een CO2 taks zodat ze hiermee kiesvee kunnen kopen en zich opwerpen als "redders".

 • door ria aerts op woensdag 9 december 2015

  Zo kennen we onze pappenheimers weer. De Europese commissie beslist. Het Europese parlement mag er nog wat over redetwisten en slaapverwekkende tv produceren. De apotheose: de Europese commissie voert haar beslissing uit. Vervang Europees door Belgisch en commissie door regering en je hebt precies dezelfde formule als in ons land. Lang leve de schijndemocratie.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties