Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

TTIP vernietigend voor democratie en mensenrechten

Alfred-Maurice de Zayas, VN-expert voor mensenrechten is vernietigend over het vrijhandelsakkoord TTIP tussen EU en VS. “Dit is een aanval op de essentie van soevereiniteit en zelfbeschikking, de stichtende principes van de Verenigde Naties.” Dit verdrag ondermijnt volgens hem het democratisch beslissingsrecht van regeringen en hun kiezers om een eigen beleid uit te voeren.
dinsdag 20 oktober 2015

“Wij kunnen niet toelaten dat globalisering een grotesk globaal casino wordt waar investeerders het systeem op zo'n manier omturnen dat ze altijd winnen”, aldus Alfred-Maurice de Zayas over het TTIP-verdrag (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Hij is Amerikaans advocaat en historicus en werkte jarenlang als diplomaat voor de VN. Sinds zijn pensioen in 2012 werkt hij echter verder voor de VN-Mensenrechtenraad als Speciaal Rapporteur voor de Promotie van een Democratische en Rechtmatige Internationale Orde.

Op 16 september 2015 sprak hij de VN-Mensenrechtenraad in Genève toe. Zijn volledige speech (in het Engels) kan je via deze link lezen. Hieronder een eigen vertaling van citaten uit zijn toespraak, die goed weergeven wat deze man over TTIP en over het arbitragesysteem ISDS3 in dit verdrag denkt. Volgens hem moeten onderhandelingen over vrijhandelsakkoorden volledig anders worden aangepakt dan nu het geval is. Staten en parlementen dragen een zware verantwoordelijkheid voor deze gang van zaken. Nochtans hebben ze de wettelijke middelen om op te treden.

Primauteit van het VN-Handvest 

“Zeventig jaar na het van kracht worden van het VN-Handvest is het gepast om zijn Doelstellingen en Principes te herbevestigen, vooral dan Artikel 1031, dat stelt dat het Charter boven alle andere verdragen staat. Laat ons goed in gedachten houden dat een democratische en rechtschapen internationale orde enkel geleidelijk kan verwezenlijkt worden door overlegde actie van Staten, nationale mensenrechtenorganisaties, intergouvernementele organisaties en de civiele maatschappij”.

“Staten moeten verzekeren dat alle handels- en investeringsakkoorden – bestaande én toekomstige – de democratische wil van de betrokken bevolkingen vertegenwoordigen. Onderhandelingen over lopende ontwerpteksten mogen niet geheim zijn of via een 'versnelde procedure' passeren. Integendeel, ze moeten vergezeld worden van pro-actieve consultaties en een brede maatschappelijke participatie, op basis van onafhankelijke beoordelingen van de impact op mensenrechten, volksgezondheid en het leefmilieu.”

“Staten zouden moeten verzekeren dat parlementen, nationale mensenrechtenorganisaties en ombudsdiensten betrokken worden bij de opstelling (van de teksten), de onderhandelingen, de aanpassingen en de uitvoering van handels- en investeringsakkoorden.”

“Staten moeten garanderen dat alle handels- en investeringsakkoorden de primauteit van mensenrechten erkennen en dat in geval van belangenconflict de mensenrechten altijd voorgaan. Staten moeten hun erga omnes2 verplichting nagaan om mensenrechtenverdragen uit te voeren en er voor te zorgen dat de engagementen vervat in de conventies van de  International Labour Organization, World Health Organization, World Intellectual Property Organization gerespecteerd worden.” 

“Staten moeten er voor zorgen dat internationale investeringsakkoorden hun eigen capaciteit niet ondermijnen om een industrieel en macro-economisch beleid te voeren voor ontwikkeling, wat een essentiële doelstelling is van het grondwettelijk recht van de VN. Ze moeten stappen ondernemen om bestaande bilaterale investeringsverdragen en vrijhandelsakkoorden te herzien, wanneer die een negatieve impact hebben op de mensenrechten. Staten moeten bestaande akkoorden ook testen voor hun overeenstemming met verplichtingen van mensenrechtenverdragen en met hun Grondwetten. Ze moeten die verdragen herzien, volgens de procedures voorzien in de Conventie van Wenen over de Wet op de Verdragen, wanneer die verdragen in conflict zijn met die verplichtingen.”

“ISDS is een Paard van Troje dat moet afgeschaft worden, het heeft geen plaats in een democratische wereld... Staten moeten ISDS-afspraken naast zich neerleggen.”

Specifiek over de rol van parlementen heeft hij nog dit te zeggen: “Parlementen moeten weerstaan aan de lokroep van de lobby's van multinationals, die veel te optimistische prognoses laken van groei en ontwikkeling. Zij moeten daarentegen onafhankelijk economisch onderzoek en beoordeling van de impact op de mensenrechten eisen.”

Ontradend effect op nieuwe democratische initiatieven

Verder wijst de Zayas er nog op dat dit soort verdragen met ISDS-clausules een ontradend effect hebben op nieuwe democratische, parlementaire initiatieven. Volgens hem brengen ISDS en andere bedrijfsrechtbanken de wereld dichter bij een privé gerund internationaal systeem dat de volledige basis van mensenrechten en democratie ondermijnt: “Internationale investeringsakkoorden zijn staatsfuncties aan het leegzuigen, alsof de enige geldende rechten het recht op handel en investeren zouden zijn.”

De Zayas spreekt tegen dat dit soort akkoorden niet kan gestopt of beëindigd worden: “Het stopzetten van internationale investeringsakkoorden mag dan al een complexe taak zijn, het is in ieder geval minder problematisch dan bijvoorbeeld omgaan met gewapende conflicten. De wereldeconomie heeft zich steeds opnieuw moeten aanpassen om de strijd voor menselijke waardigheid te bevorderen.”

“De afschaffing van de zeer winstgevende slavenhandel, de dekolonisering, het werd allemaal door andere economische modellen vervangen... uiteindelijk zullen ISDS-systemen ook worden erkend als pogingen om grondwetten te kapen, die tot de achteruitgang van mensenrechten hebben geleid.”

Tenslotte roep de Zayas op tot internationale samenwerking tegen deze staatsgreep door de multinantionals, omdat “een democratische en billijke internationale orde enkel kan worden verwezenlijkt door internationale solidariteit tussen staten.”

Bronnen: 

TTIP is a ‘revolution against international law’, says UN Expert

Statement of Mr. Alfred-Maurice de Zayas Independent Expert on the promotion of a democratic and equitable international order at the Human Rights Council 30th Session

1 Artikel 103 VN-Handvest: In geval van strijdigheid tussen de verplichtingen van de Leden van de Verenigde Naties krachtens dit Handvest en hun verplichtingen krachtens andere internationale overeenkomsten, hebben hun verplichtingen krachtens dit Handvest voorrang.

2 'Erga omnes 'tegenover iedereen' is een Latijnse juridische formule die impliceert dat er geen enkele uitzondering mogelijk is, dat dit een principe is dat altijd geldt in alle omstandigheden.

3 ISDS (Investor State Dispute Settlement) is het mechanisme voorzien in vrijhandelsakkoorden zoals het TTIP  dat privé-bedrijven toelaat een staat voor een arbitrageraad te dagen om de niet-toepassing van bestaande wetten af te dwingen of vonnissen van nationale rechtbanken te negeren.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

2 reacties

 • door Bart op dinsdag 20 oktober 2015

  Hallo meneer Vanoost,

  bedankt om TTIP onder de aandacht te houden. Aangezien er enkele community blogs van me vooraan stonden, wil ik er niet direkt nog één plegen, maar volgend artikel toont aan dat we niet gewoon TTIP moeten tegenhouden maar de onderhandelingen stante pede opzeggen: http://www.commondreams.org/news/2015/10/18/ttip-already-rewriting-rule-book-eu-food-standards-new-report-finds

  "US officials successfully used the prospect of TTIP to bully the EU into abandoning plans to ban 31 dangerous pesticides with ingredients that have been shown to cause cancer and infertility.

  A similar fate befell regulations around the treatment of beef with lactic acid. This was banned in Europe because of fears that the procedure was being used to conceal unhygienic practices. The ban was repealed by MEPs in the European Parliamentary Environment Public Health and Food Safety Committee after EU Commission officials openly suggested TTIP negotiations would be threatened if the ban wasn’t lifted.

  On climate change, the European Fuel Quality Directive which would effectively ban Canadian tar sands oil has foundered in the face of strong US-Canadian lobbying around both TTIP and the EU-Canada CETA deal."

  Ongelooflijk. Gezien de druk besproken Panorama-reportage ( http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/panorama/2.41246 ) over hormoonverstoorders is het tegenhouden van regelgeving waarschijnlijk een heet hangijzer.

  hartelijke groeten Bart

 • door Roland Horvath op woensdag 21 oktober 2015

  Het TTIP, het handelsverdrag tussen US -EU, zal aanleiding geven tot een negen tal zogenaamde hervormingen/ veranderingen namelijk: Koopkracht, Sociale Zekerheid SZ, belasting verhogingen voor superrijken en ondernemingen, werknemersrechten, mensenrechten, overheidseigendommen, democratie, handelsbelemmeringen en soevereiniteit: Die moet men afbouwen en/of afschaffen/ weggeven/ opheffen.

  Het TTIP is er niet om de handel US -EU te vergemakkelijken maar om wetgeving: Sociaal- ecologisch- gezondheid af te schaffen en de multinationals/ GMO Grote Multinationale Ondernemingen te laten regeren, niet de overheden. De handel van de EU met de US bedraagt slechts 1% van het EU BBP. En daarom moet de hele structuur van de EU binnenlandse markt, de maatschappij en de staatsstructuur veranderd worden. Mens, milieu en overheden zijn dan grondstoffen voor de GMO.

  Als de GMO de almacht hebben in de maatschappij dan zullen ze niet geneigd zijn te investeren in duurzame productie methoden. Ze hebben dan het monopolie in de economie. Ze willen winst op korte termijn. Geen grote uitgaven voor investeringen die opbrengen op lange termijn. De olie bedrijven willen niet investeren in zonenergie.

  Een slogan voor het TTIP is dat de US en de EU dan samen en standaard kunnen stellen aan heel de wereld, anders is er versnippering. Door samen te werken met de BRICS landen kan nu ook een standaard voor van alles uitgewerkt worden. Maar de US willen de hele wereld overheersen. Het blok US-EU versnippert de wereld. Zoals de geld creatie al versnipperd is. De BRICS vormen een eigen muntfonds. Ze kregen te weinig krediet van het IMF. En de EU moet zich niet liëren aan een oorlogszuchtige, agressieve terroristen staat, de US.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties