Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Analyse

Sociale strijd NMBS-personeel is in het belang van alle treingebruikers

Bij de nieuwe sociale acties van het treinpersoneel is er nauwelijks aandacht voor de redenen waarom zij hier toe gedreven worden. Informatiecampagnes van de spoorvakbonden worden in de wind geslagen. Die geven nochtans cruciale informatie over wat er voor de dagelijkse treingebruiker op het spel staat. 
maandag 19 oktober 2015

Op de tweede dag van de sociale acties van het treinpersoneel vraagt minister van mobiliteit Jacqueline Galant (MR) aan de bevolking suggesties om de verkeersveiligheid te verbeteren. Blijkbaar heeft de minister nog nooit van de talloze voorstellen van organisaties van het maatschappelijke middenveld gehoord.

Mevrouw de minister, alvast dit voorstel. Voor een betere verkeersveiligheid, voor minder files, voor minder luchtvervuiling: investeer in de trein.

De plannen van de federale regering-Michel liegen er niet om. De NMBS moet drastisch besparen en tegelijk de productiviteit opdrijven. Sinds 2005 heeft het spoorbedrijf 7.000 banen ingeleverd en is het aantal reizigers met 36 procent gestegen. Met deze besparingsmaatregelen past federaal minister van Mobiliteit Jacqueline Galant een logica toe die door geen enkel privé-bedrijf zou worden aanvaard. Volgens haar moet de NMBS nog meer doen met nog minder middelen.

In een interview over de privatiseringsgolf van overheidsbedrijven, die zowat heel de wereld treft, zei de Amerikaanse filosoof Noam Chomsky: “Eerst zorg je er voor dat de overheidsdiensten te weinig middelen hebben om te doen wat zogezegd van hen wordt verwacht. Daarna stimuleer je de klachten over de slechte prestaties van die diensten. Zo maak je het publiek rijp voor het argument dat privatisering de oplossing is. Vervolgens passeren de bedrijven langs de kassa en is de gebruiker nog verder weg van huis dan ooit tevoren. “

Dat doet deze regering met grote passie. Binnen vijf jaar moet de NMBS met 663,2 miljoen euro minder 160.000 zitplaatsen meer aanbieden en moet de productiviteit jaarlijks met 4 procent stijgen. De NMBS kan nu al met de huidige middelen niet bieden wat de treingebruiker van haar verwacht. Dat wordt dus een fiasco voor reizigers en personeel.

Onderfinanciering

De twee spoorvakbonden die het spoorpersoneel vertegenwoordigen, zijn zich daar van bewust en hebben de voorbije weken informatie verspreid over wat er echt op het spel staat voor de reizigers. Volgens hen is de NMBS zwaar ondergefinancierd voor de taken die van het bedrijf worden geëist.

Er wordt al jarenlang te weinig geïnvesteerd in noodzakelijke infrastructuur, enkel een aantal grote stations hebben een niet al te doelmatige overfinanciering gekregen. Noodzakelijke investeringen in veiligheid blijven uit. De productiviteit zou omhoog moeten, maar de regering schaft treinritten en – lijnen af. De veiligheid zou verbeterd moeten worden, maar de minister wil treinritten zonder treinbegeleiders invoeren. De snelheid van de treinverbindingen zou omhoog moeten, maar de regering heeft een nieuw vervoersplan opgelegd waarbij de wachttijden in de stations werden verhoogd.

De geëiste productiviteitsverhoging van 4 procent per jaar valt ook niet te rijmen met de doelstelling om 40 procent van de natuurlijke afvloeiingen (door pensioen, ontslag, overlijden) niet te vervangen door nieuwe aanwervingen. Voor de komende vijf jaar wordt dat geschat op een vermindering van 10.000 spoormensen.

Duurdere spits

Volgens NMBS-CEO Jo Cornu moet er een gedifferentieerd tariefbeleid komen, waarbij reizen tijdens de daluren goedkoper zou worden. Het overgrote deel van de treinreizigers op werkdagen zijn echter pendelaars die geen keuze hebben om buiten de piekuren te reizen. “Dit wordt een onmogelijke opdracht voor het personeel”, zegt Koen Demey van ACV-Transcom-Spoor.

“De NMBS draagt een historische schuld met zich mee van 4 miljard euro, die nog elk jaar toeneemt. Dit komt door het feit dat het bedrijf meer doet dan ze met het geld  van de overheid en met de eigen inkomsten kan presteren, omdat dat nu eenmaal geëist wordt.”

De regering bekijkt het dossier NMBS bovendien compleet geïsoleerd van de rest van de economische activiteit in het land. Bij een algemene staking zijn de werkgeversorganisaties er als de eersten bij om de economische schade te berekenen. Ze vergeten er dan wel bij te zeggen dat die bedragen ook weergeven wat de NMBS opbrengt aan de gemeenschap. Dat zijn cijfers die niet verrekend worden in de balans van de NMBS. Uit een onderzoek van de Boston Consulting Group blijkt dat kwaliteit en productiviteit van spoorbedrijven recht evenredig is met de toegestane financiering.

Dankzij de NMBS kunnen dagelijks duizenden pendelaars naar hun werk. In de weekends kunnen duizenden dagjesmensen op stap naar zee, zoo, Ardennen, shoppen in de stad, speeltuin met de kleinkinderen,... waar ze met hun consumpties de economie doen draaien.

Fileleed

Door de trein te gebruiken, maken zij de weg vrij voor andere pendelaars, vrachtwagens en dagjestoeristen. Die autopendelaars zullen dat niet echt beamen, gezien België koploper is inzake fileleed (proportioneel in verhouding tot de bevolking). Een oplossing ligt voor de hand: meer treinen, meer stations, meer ritten, goedkopere tickets.

De regering doet echter het omgekeerde. Volgens berekeningen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is België kampioen in fiscale vrijstelling voor bedrijfswagens. Voor een gemiddeld bedrag van 2.700 euro per jaar per bedrijfswagen, betreft dit een verlies van 2 miljard euro aan overheidsinkomsten.

Ondertussen wordt ook het vrachtvervoer verder geprivatiseerd. Het gevolg is dat er nu meer vrachtwagens dan ooit over de wegen rijden. Ook hier ligt de oplossing voor de hand. Maak vervoer per trein (en boot) goedkoper. Ook dat doet deze regering niet.

Er zijn wel degelijk problemen bij de NMBS, dat weet iedere dagelijkse treingebruiker (zoals de schrijver van dit artikel). Treinen worden op het laatste ogenblik afgeschaft, vertragingen van tien minuten worden aangekondigd vijftien minuten later, en als er iets gebeurt heeft de treinbegeleider de juiste informatie niet. Al die klachten over de NMBS zijn terecht. De ware schuldige voor die slechte prestaties, blijft buiten schot.

De NMBS lijdt ook aan een aantal structurele problemen die verhinderen dat het bedrijf dynamisch kan worden. Eerst en vooral is er de gesplitste structuur van NMBS. Hoe dat functioneert, kan eenvoudig worden samengevat: niet. Er is ook de compleet gepolitiseerde top van het bedrijf. Daar werden onder meer de megalomane stationsprojecten bekokstoofd die ten koste gaan van de overige investeringen. Daar worden ook de deals gesloten voor dure consultancy-opdrachten van meer dan 1.000 euro per dag, terwijl de nodige knowhow bij het eigen personeel aanwezig is. Vreemd genoeg zijn dit problemen waar deze regering niets aan wil veranderen. Het enige dat de N-VA anders wil, is hun mannetje in de beheersstructuren.

Privétrein

Het eerste spoorbedrijf dat werd geliberaliseerd, was British Rail in 1994. Hoe dat sinsdiens verloopt, werd al meerdere malen op deze website en elders uit de doeken gedaan. Het werd een bonanza voor privé-bedrijven die kunstmatig winst maken met overheidssubsidies, die groter zijn dan ten tijde van de nationale British Rail. De reizigers betalen mee die winsten af met dure tickets, archislechte (of helemaal geen) verbindingen, bomvolle treinen, meer treinongevallen...

Rekening houdend met zoveel argumenten voor een ander beleid gericht op betere mobiliteit en dienstverlening, kan de vraag worden gesteld waarom deze regering zo halsstarrig de andere richting uitgaat. Het antwoord is eenvoudig. De huidige beleidsvoerders zijn niet dom of onwetend. Zij weten perfect wat ze doen. De gegarandeerde winsten voor de privé-bedrijven die de trein gaan overnemen, zijn niet eens hun voornaamste drijfveer.

De privatisering van het overheidsbedrijf NMBS is een ideologisch project. Het idee van openbaar vervoer, betaald met ieders belastingsgeld, is voor hen des duivels. De trein staat symbool voor solidariteit, openbaar nut, algemeen welzijn. Het is niet voor niets 'onze trein'. Dat zijn stuk voor stuk zaken waar deze neoliberale elite van af wil.

Bovendien, de spoorvakbonden zijn in deze anti-sociale afbraaktijden het symbool bij uitstek van een solidaire syndicale werking die een slecht voorbeeld (volgens de regeringspartijen) stelt voor de rest van de bevolking. Dat vakbonden nog enige invloed (wat de regering vertaalt als 'teveel macht') zouden hebben op economische beslissingen, is voor hen principieel onaanvaardbaar. Voor de vakbonden zijn de reizigers geen 'klanten' die winst moeten opleveren, maar medeburgers die recht hebben op goed en betaalbaar openbaar vervoer.

De spoorvakbonden zijn in aantal niet de grootsten, maar het zijn wel de enigen die nog een sociale strijd kunnen voeren die over het hele land impact heeft. Ook daarom moet het spoor worden geprivatiseerd. Het IMF heeft in een recent rapport nochtans bevestigd dat vakbonden essentieel zijn voor een bloeiende economie die werkt in het algemeen belang. Ook dat kan deze regering niet overtuigen, om de hierboven reeds vermelde redenen.

Steeds weer veroordelen de media de stakingsacties en roepen zij op om andere actiemiddelen te zoeken. ACV-Transcom-Spoor heeft dat gedaan en krijgt er geen aandacht voor. Zij roept op een petitie te ondertekenen om 'onze trein' te redden.

De treingebruikers verdienen degelijke informatie over wat deze regering van plan is met hun trein. Zo kunnen zij zelf oordelen of de sociale acties van het spoorpersoneel gerechtvaardigd zijn of niet.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

27 reacties

 • door jempi op dinsdag 20 oktober 2015

  Welk belang? De pendelaars die keer op keer in de kou blijven staan door opeenvolgende 'acties' van de NMBS-ambtenaren die meer verdienen dan de gemiddelde arbeider of bediende in dit land. Shame on you! Hoogtijd dat er een minimale dienstverlening bij wet wordt vastgelegd. Of doe zoals Reagan met de luchtverkeerleiders in de jaren 80: vervang ze allemaal door mensen die wel willen werken.

  • door lodedf op dinsdag 20 oktober 2015

   jempi heeft enkel de titel van het artikel gelezen ..

   • door jempi op dinsdag 20 oktober 2015

    Toch niet!

    • door marc covent op dinsdag 20 oktober 2015

     Misschien gelezen, maar dan toch niet goed begrepen.

     • door jempi op woensdag 21 oktober 2015

      Nettoloon treinmachinist 1700,00 euro netto per maand buiten weekend- en nachtpremies en bovenop nog productiviteitspremies. Nettoloon kassierster 1200,00 euro netto. Zoek het verschil? Ik heb heel goed begrepen waar het om draait in dit artikel. Het NMBS personeel is één van de dikst betaalden in dit land en in Europa, en toch kan er geen minimale dienstverlening door dit bedrijf gegarandeerd worden en wordt er om de haverklap gestaakt.

      • door Nxxx op donderdag 22 oktober 2015

       Beste Jempi, gezien de treinbestuurders toch tot de dikst betaalde "ambtenaren" behoren volgens jou (het zijn trouwens bedienden, geen ambtenaren), waarom stel je je dan niet kandidaat om ook treinbestuurder te worden ipv kassierster bij de Aldi ? (Deze uitnodiging geldt trouwens voor iedereen die meent dat het zoveel beter is binnen de spoorwegen !). Je moet natuurlijk door de selectieprocedure geraken (psychotechnische proeven, jurygesprek, medische proeven). Daarna moet je ook nog een opleiding volgen van 18 maanden waarbij er na elke module een eliminerend examen is (niet geslaagd = ontslag = retour naar de Aldi). En als je dan eindelijk geslaagd bent, dan mag je elke 3 jaar opnieuw examen doen om je brevet te behouden. Je mag ook je sociale leven vaarwel zeggen want je werkt in een flexibel stelsel, dus ook op weekends en/of feestdagen. Mag daar iets tegenover staan ? Ik vind van wel maar jij blijkbaar niet. Ik stel voor dat jij ook midden in de nacht opstaat en desnoods 7 dagen na elkaar werkt (elke dag een ander beginuur !) voor je loon. Vakantie kan alleen als er voldoende bezetting is, dus met wat pech heb je geen verlof (ondenkbaar in de privé !) of wordt het maar 1 of 2 dagen op voorhand toegestaan (nog net voldoende tijd voor een last-minute, tenminste als je verlof aaneensluitend wordt goedgekeurd). Ik vergeef je je onwetendheid, maar beperk je uitlatingen tot dingen waar je misschien wel iets vanaf weet en vergelijk het loon (en bij uitbreiding alle andere arbeidsvoorwaarden) van een treinbestuurder niet met dat van een kassierster. Nogmaals, solliciteer alstublieft ! En dan we spreken elkaar binnen 18 maanden nog wel eens.... P.S. Aan alle kassiersters, alle respect voor jullie !

       • door jempi op vrijdag 23 oktober 2015

        Het overheidspersoneel, waaronder ook het NMBS-personeel, wordt doorgaans aangeduid als ambtenaren. En om op je vraag in te gaan: ik zou graag solliciteren, maar ik zit nu thuis met een welverdiend rustpensioen, jammer. De stadia waarvan sprake in jouw reactie heb ik ook allemaal doorlopen, weliswaar op een ander departement, met op het einde van de rit een veel mindere verloning dan de luxe-paarden van de NMBS heden ten dage, en daarvoor was ik ook weken en soms maanden van huis. Dus verwijt me niet dat ik niet weet waarover ik spreek. En inderdaad, iedereen kan solliciteren, maar jij hebt gekozen voor deze job, aanvaard dan ook de gevolgen en eventuele ongemakken ervan, je wordt er meer dan voldoende voor vergoed, nietwaar? En met alle respect voor een kassierster in een grootwarenhuis, die nu ook werken in weekenden en op zon- en feestdagen.

        • door Nxxx op zaterdag 24 oktober 2015

         Beste Jempi, dan heb je destijds verkeerd gekozen en had je ook maar voor de NMBS moeten kiezen en "luxepaard" worden. Dan was je nu misschien niet zo verbitterd geweest ! Als kassiersters in het weekend werken, worden zij daar ook voor vergoed. Maar ik ken geen enkele kassierster die werkt voor 8u30 of na 21u 's avonds (enkel op vrijdag) terwijl treinbestuurders vaak midden in de nacht beginnen of stoppen met werken. En dan spreek ik nog niet over het feit dat zij (samen met de treinbegeleider) verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van 500 à 1000 reizigers/trein. En voor alle duidelijkheid : ik ben geen treinbestuurder, maar ik kan de zon in het water zien schijnen. Ook voor mij geldt : als ik die job + verloning zoveel beter vind, dan moet ik daar maar voor solliciteren !

         • door jempi op zaterdag 24 oktober 2015

          Ik kan de zon ook zien schijnen voor iedereen, maar als je zo goed betaald wordt, waarom moet je dan regelmatig het werk stilleggen door syndicale acties met het motto :wie veel heeft, wil nog meer. Wie in dienst werkt van de overheid moet altijd voor ogen houden dat er andere mensen hard en soms heel hard voor moeten werken ,met een loon dat beduidend minder is dan in de overheidssector, om deze deze sector te betalen via hun belastinggeld, dus een minimale dienstverlening mag hier absoluut tegenover staan. Stop met dit syndicaal terrorisme, zeker in het Zuiden van dit land.

          • door sam vanderleyden op maandag 26 oktober 2015

           Ik ben momenteel het pensioen van Jempi aan het betalen. Echter mijn koopkracht gaat er niet op vooruit door de tallozen regeringsmaatregelen. Doobvb de indexsprong zal er ook minder belastinsgeld en RSZ geld binnenkomen en dat zal wegen op Jempi's pensioen. Jempi is wel blind aan de andere kant voor de watten waarin de 1% gelegd wordt. Jempi ideologische bril maakt hem .... armgeestig.

     • door sam vanderleyden op woensdag 21 oktober 2015

      Ik heb al eerder gemerkt dat de persoon (Jempi) een zeer sterk probleem heeft met de combinatie van de 2: namelijk "begrijpend lezen". Ik vermoed dat er een sterke ideologische filter geinstalleerd is geworden (totaal onbewust natuurlijk) die de bellemering of het onvermogen veroorzaakt, die ook anderzijds elke evolutie fnuikt. En zowaar heb ik daarom medelijden met Jempi.

      • door jempi op vrijdag 23 oktober 2015

       Je maakt er precies een punt van om anderen op hun waarde te beoordelen. Beperk je aub tot de inhoud van het artikel ipv een psychoanalyse te maken van elke reactie die niet past in jouw plaatje.

       • door sam vanderleyden op maandag 26 oktober 2015

        Dat van die ideoligische filter gaat wel tot de essentie van al jou reacties... Daarmee is heel de basis van elke van jou reactie gemakkelijk te kaderen. En dat is de essentie. Je gaat namelijk (al dan niet bewust) uit van een heel pak neoliberale dogma's, die en past zodoende je wereldbeeld hierin aan. Vermits dat veel hedendaadge media deze dogma's in minder eof meerder maten delen, zie jij natuurlijk nergen een probleem. Enfin je krijgt de kans niet. Echter de sociale wetenschappen zijn uitermate geschikt om jou en anderen van waanbeelden af te helpen. Vooral als het dan gaat over "menselijk gedrag" of "evolutie van ideëen", etc.... "Historisch materialsme" is nog zo'n domein waar je waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebt of meteen wegzet als irrelvant (immers het spoort niet met je actuele mens- en wereldbeeld). En dat zie je dus in elk een van jou reacties.

        • door jempi op maandag 26 oktober 2015

         Ik heb dan ook niet gestudeerd in Leuven.

 • door Wim Prové op dinsdag 20 oktober 2015

  Ik ben het met de schrijver eens dat we meer moeten inzetten op het treinverkeer maar ik heb het volledig gehad met de stakingen . Met volledig bedoel ik dat ik er totaal geen begrip meer voor heb . Het stakingsrecht wordt wordt op een zodanige manier uitgehold dat het voor mij elke zin verliest . Ik ben het kotsbeu om als betalende klant misbruikt te worden door misnoegde werknemers van een bedrijf waar ik tenslotte 2 x voor betaal .

  • door Lode Vanoost op dinsdag 20 oktober 2015

   Het komt altijd op hetzelfde neer. De NMBS-leiding doet precies wat de regering verlangt. Politici stellen alles graag voor alsof de NMBS een eigengereid monster zou zijn dat niet in toom te houden valt, maar niets is minder waar. Het is met andere woorden niet het personeel, dat uw ergernis veroorzaakt of er verantwoordelijk voor is. Dat zijn de politieke benoemde bazen en de regering die hen daar geplaatst heeft: zie http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/05/22/klachten-over-nmbs-zijn-terecht-ware-schuldige-blijft-buiten-schot

  • door PVDPUTTE op dinsdag 20 oktober 2015

   De acties waren lang voordien aangekondigd dus had ik als dagelijkse pendelaar voldoende tijd om alternatieven te zoeken. Deze keer was zelfs dat niet nodig aangezien ik op beide actiedagen tot heden zonder problemen van en naar het werk ben geraakt. En als het dan toch nodig blijkt kan ik simpelweg van thuis werken. Ik stel echter vast dat dit bij al die zelfverklaarde innoverende-rijkdom-scheppende-privébedrijven blijkbaar nog voor science-fiction doorgaat.

   • door Mia Polet op dinsdag 20 oktober 2015

    Als je enkel luistert naar de VRT dan kom je inderdaad nooit te weten waarom er gestaakt wordt. Daarvoor switch je beter naar de Franstalige zenders ! Daar was onmiddellijk te horen dat het ging om groot banenverlies en enorme besparingen, daar laten ze de stakers aan het woord en niet alleen de "gedupeerde reizigers".Dit is eigenlijk een algemene regel tegenwoordig. Op de VRT, zowel radio als televisie, krijg je enkel nieuws dat de Vlamingen conservatief houdt of maakt. Enkel in het Franstalige journaal heb ik vandaag gehoord dat er in Turkije iemand (een advocaat ?) is opgepakt omdat hij van een Koerdische partij gezegd heeft dat ze geen terroristische organisatie is. Niets gehoord op de VRT ! Nochtans belangrijk als Turkije nu plots zo interessant blijkt voor Europa.

 • door TimS op dinsdag 20 oktober 2015

  Ik ben het zeker ook niet eens met de stakingen. Die worden zoals reeds eerder in een reactie hierboven totaal misbruikt. Wat er ook zeker mist in bovenstaand artikel zijn alle diverse priviléges die de werknemers van de NMBS genieten waardoor er meer middelen aan personeel moet worden uitgegeven dan in een ander bedrijf. Maar daar zwijgen de vakbonden natuurlijk als vermoord over. Het zijn gunsten die gegeven zijn in tijden dat de NMBS helemaal geen rekenschap moest afleggen van wat dan ook maar die nu in deze tijd buitensporig zijn. Het is het totaal plaatje dat moet aangepakt worden en de organisatie van de spoorwegen (nu opgedeeld in 2delen), het beleid voor een beter openbaar vervoer (dat er nog steeds niet is), de personeelskosten (ja beste vakbonden ook de priviléges die de werknemers nu hebben moeten in kaart gebracht worden en naar een redelijk pakket worden terug gebracht)... Pas dan kan het bedrijf een prestatie-gedreven maatschappij worden zoals het hoort te zijn. Daar hoort zeker niet het gijzelen van reizigers bij door een kleine minderheid die wil staken en dit zelfs via illegale praktijken zoals op het spoor lopen om de treinen te blokkeren (waarvoor andere medeburgers voor de rechtbank worden gesleept en kosten moeten betalen). Het moet nu maar eens gedaan zijn!

 • door Arendsoog op dinsdag 20 oktober 2015

  Een performante NMBS is zeker nodig. Wat is het probleem: de maatschappij is al tientallen jaren de speeltuin van de vakbonden. Zij hebben door chantage onhoudbare voordelen voor henzelf en het personeel gehaald. In goede tijden waren die betaalbaar, nu helaas niet meer. De personeelskost maakt dat er te weinig middelen overschieten voor infrastructuurwerken waardoor de dienstverlening hapert of uitvalt. Zo eenvoudig is dat. De remedie is eenvoudig: herzie alle verloningen en extra's, maak de top schoon en breng de vakbonden met beide voeten op de grond. De tijd van stelen en de Staat uitmelken is voorbij.

 • door Kurt op dinsdag 20 oktober 2015

  De schrijver heeft overschot van gelijk, grote investeringen moeten er komen in het spoor. Om te komen tot Grade of Automation 4 binnen de 5 jaar. Geen personeel meer op de treinen, dan zijn de pendelaars meteen verlost van die pesky stakingen en hebben de stakers hun gedroomde nul uren week. Daarenboven schept dit werkgelegenheid, we gaan de technologie immers naar vele landen kunnen exporteren.

 • door Rieteke en Corneille Van den Borne op woensdag 21 oktober 2015

  Ik wens de spoorvakbonden en alle medewerkers van de NMBS alle sterkte toe. Ga door en tracht zo goed mogelijk uit te leggen waar het echt om gaat. Voor mij is duidelijk dat het neoliberalisme alles wat met vakbonden te maken heeft om zeep wil helpen en ruim baan wil maken voor het groot-kapitaal en de aandeelhouders. De keren dat ik van de trein gebruik maak heb ik alle lof voor de medewerkers.

 • door Carlos Pauwels op woensdag 21 oktober 2015

  Daarnet gelezen: Cornu zegt dat de stakingen dit jaar al 10 miljoen hebben gekost en dat men daarmee 160 werknemers kan tewerkstellen. Bedoeld wordt hier volgens mij de totale loonkost. Niet slecht betaald zou ik zeggen.

  • door Carlos Pauwels op woensdag 21 oktober 2015

   Nog iets gelezen (trends.knack.be): vakbonden NMBS kregen in 2012 en 2013 5,4 miljoen. Ook niet slecht betaald vind ik.

 • door Passi op woensdag 21 oktober 2015

  Met veel plezier heb ik dit artikel gelezen en een DIKKE PROFICIAT aan Lode Vanoost voor dit knappe artikel dat iedereen zou moeten lezen, je slaat nagels met koppen ! Enkele van de kortzichtige reacties en commentaren op de NMBS zijn lachwekkend en afgezaagd.

  Zij die denken dat een geprivatiseerde spoorwegmaatschappij beter gaat zijn zullen bedrogen uitkomen. Deze bedrijven moeten namelijk winst maken dus verschiet niet te hard wanneer je je ticketje gaat kopen je zou zo wel is achterover kunnen vallen van de prijs. Bij een defecte wissel, sein, persoonsaanrijding of ongeval zal ook deze trein vertraging oplopen. En zoals het in de UK voorkomt, kan het wel eens zijn dat de trein die je toch zo graag zou nemen niet uitrijdt omdat er niet genoeg volk is opgestapt in het eerste vertrekstation van deze trein. De spoorwegen zijn altijd al gebruikt en misbruikt geweest door de politiek, elke kleur moet vertegenwoordigd zijn. Er zijn genoeg zaken die beter kunnen, ik hoor vaak terechte opmerkingen van reizigers. Zij die denken en vinden dat het spoorwegpersoneel dik betaald wordt, nodig ik uit om een maand of twee is mee te draaien in een onregelmatig werkschema. Weekends tellen niet meer, vroeges waar je om 3u moet opstaan en de volgende dag kun misschien al uitslapen en werk je tot 21 of 22u 's avonds. De periodes van 3, 4 of 5 weken waar je reserve staat zodat je de dag zelf pas weet wat je uren zijn voor de volgende dag. En dan nog niks gezegd over de verlofregeling waar je vaak een tweetal dagen op voorhand hoort of je verlof wordt toegekend of niet ... ideaal voor last-minute deals :-)

  Moest de privatisering er doorkomen dan hoop ik dat de voorstanders ook zo eerlijk zijn om hun mond te houden en in hun klein bekrompen box blijven zitten en denken.

 • door Koen Gabriëls op donderdag 22 oktober 2015

  Volgens het persbericht op de site van het ACOD legden ze het werk neer om hun achterban te kunnen informeren. Draai of keer dat hoe ge wilt maar het stakingsrecht is er niet om tijd binnen de werkuren vrij te maken voor de vakbonden om hun leden te informeren. Me dunkt dat dat ook buiten de werkuren kan en ook via infobladen kan.

  Ik hoor diezelfde vakbonden ook niet klagen over het systeem van premies en bonussen die ervoor zorgen dat men zelfs niet te hard mag werken bij de NMBS of men lijdt loonverlies. Waarschijnlijk omdat hun leden mee profiteren van dat systeem, vakbonden horen op te komen voor hun leden, m.i. moeten ze dus ook een langetermijnvisie hebben waarbij er zoveel mogelijk jobs behouden blijven. Dat stuk vergeten ze dus heel dikwijls, vooral bij de spoorvakbonden.

  Staken heeft zijn nut maar die laatste staking was er toch echt over, en dat ik als pendelaar alternatieven heb, dat is allemaal fijn en wel maar die mag ik wel uit eigen zak betalen, een zak die leger en leger wordt dankzij het beleid in dit land.

 • door robbe op donderdag 10 december 2015

  Ben blij dat dit Artikel geschreven is ,sinds jaren worden wij door bepaalde kranten politiekers en andere mediakanalen , afgeschreven alsof wij luiaarden zijn. die enkel en alleen verlof en staken willen ,waar is de tijd dat de pers een Artikel schreef waarom er gestaakt werd ,nu schrijft men enkel wat de man in de straat wil horen ,dat stakers profiteurs zijn ,uitspraken die politiekers rustig mogen uitspreken en nog lof krijgen van bepaalde kranten,een ding is zeker het zijn de mensen op de werkvloer die er dagelijks voor zorgen dat de treinen rijden en niet de top van de maatschappij ,onze mensen hebben nog altijd een groot hart voor de spoorwegen en een grote beroepsfierheid, dit kan niet gezegd worden van de ceo´s van de spoorwegen, zij hebben totaal geen hart voor de spoorwegen enkel voor hun Portefeuille ,diep beschaamt zouden ze moeten zijn

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties