Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Vrouwen blijven de rekening betalen van de besparingsmaatregelen van de federale regering.

Naar aanleiding van de manifestatie van 7 oktober herinnert het Feministisch Sociaal-Economisch Platform de regering eraan dat de huidige besparingsmaatregelen en geplande sociale hervormingen de bestaansonzekerheid van vrouwen nog vergroten.
donderdag 8 oktober 2015

Nochtans nam de federale regering zich in het regeerakkoord voor om “beter rekening te houden met de genderdimensie op de arbeidsmarkt”, oog te hebben “voor de verschillende situatie van vrouwen en mannen in het kader van socio-economisch hervormingen” en bijzondere aandacht te hebben voor “de verzoening van werk en familieleven”.

 De praktijk toont precies het tegendeel. Enkele maatregelen die vrouwen extra hard raken zijn:

-      Vermindering van de inkomensgarantie-uitkering (IGU) bij onvrijwillige deeltijdse arbeid: het bedrag is intussen opnieuw afhankelijk van de gezinssituatie. Na 2 jaar zal het bedrag gehalveerd worden. 8 op 10 getroffenen zijn vrouwen. Onvrijwillige deeltijdse arbeid komt heel vaak voor in ‘vrouwelijke’ sectoren zoals de schoonmaak en distributie waar de lonen al laag zijn.

-      Afschaffing van de uitkering bij tijdskrediet zonder motief en ook geen gelijkstelling meer voor het pensioen.

-      Optrekken van de leeftijd voor pensioen en vervroegd pensioen: omwille van hun onderbroken loopbanen zullen vrouwen nog moeilijker voldoen aan de voorwaarden.

En de toekomst belooft weinig beterschap: De regering onderzoekt momenteel de introductie van een ‘loopbaanrekening’, de overgang naar een pensioenstelsel op basis van punten, een lijst van zware beroepen… Als de regering niet waakzaam is, kan dit rampzalige gevolgen hebben voor vrouwen.

Het Feministisch Sociaal-Economisch Platform hangt nogmaals aan de alarmbel. De regering moet dringend de wet op de gendermainstreaming van 2007 toepassen om het effect van beleid op vrouwen en mannen te meten.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

4 reacties

 • door spacemonkey op vrijdag 9 oktober 2015

  Beste *vrouwen*..collega’s , vrienden, gender gelijkgestelden. Niet meer dan normaal denk ik zo. Jullie willen kost wat kost op alle vlakken de gelijke. Wel werk dan ook zoals mannen dat doen. Ga dan ook later op pensioen. Vergeet dan al jullie extra vakanties en vrouw vriendelijke voordeeltjes. Ouderschapsverlof, borstvoedingsvakantie, extra snel ziek vallen om de toch al overbodige en verwende kids op te vangen etc etc. Op zowat alle plaatsen in de wereld gaan vrouwen na bevallen te zijn met hun jonge spruit het veld op werken, of hun andere activiteiten hernemen, zo niet hier. Jullie willen wel da voordelen(?) die deze maatschappij de mannen volgens jullie toe schuiven, maar beroepen jullie bij het minste op *het* vrouw zijn. Eigenlijk belachelijk en beschamend hoor. Maak een keuze en neem daar dan ook de voor -nadelen bij en de verantwoordelijkheden. Uiteindelijk kan men niet alles in deze wereld bezitten, beleven of zich eigen maken. Kiezen dat is verliezen en dat is ook voor mannen zo.Wat dat betreft zijn we inderdaad allemaal identiek.

  • door smollyer op vrijdag 9 oktober 2015

   Wel, ik heb de laatste tijd al een paar ziekelijk makende berichten en commentaren gelezen.... maar dit slaat toch zowat alles. Ik hoop voor jou dat je het foute ervan inziet. Anders is het meer dan aangeraden om professionele hulp te zoeken.

   • door spacemonkey op vrijdag 9 oktober 2015

    Beste ..specifieer even de dingen warmee je bvb in een commentaar niet mee eens bent , het hoeft ook niet we leven in een *open* systeem waar iedereen mpin/meer zijn/haar mening ventileren kan. Daar hoeft niemend het dan ook mee eens te zijn. Maar zomaar domweg iets neerschrijven waarin je *duidelijk* je niet akkoord tot uitdrukking brengt maar dat verder niet ondrbouwen kan, slaat op niets.

    Kijk wat ik wil aangeven is dat ik me als humanist uiteraard in gelijkheid man/vrouw kan terug vinden. Maar trek de lijn dan gewoon door. Gelijk salaris, gelijke rechten en plichten, gelijke behandeling en noem maar op . Van waar dan de frappante ongelijkheid als het pensioen betreft ?, Statistisch gezien leven mannen al minder lang dan vrouwen. Net een reden temeer om ze *vroeger* uit het productieproces te halen, pure logica.Als vrouwen (biologsch gezien het sterkere geslacht) egaliteit willen, kunnen en moeten ze die krijgen, uiteraard. Maar dat mes snijdt dan aan twee kanten. Geen extra's meer die ik in mijn reactie aanhaalden, omdat *iedereen* dan echt gelijk is voor de wet. Het een vloeit gewoon voort uit het ander. Als je dat niet wil/kan inzien is verder mijn zaak niet..

  • door Hakke op zaterdag 10 oktober 2015

   Wauw " spacemonkey " ! Een beetje te veel gesmoord zeker? Je vergeet toch een klein detail: in die " meeste van die landen " waar jij het over hebt ligt de levensstandaard afschuwelijk laag. Race to the bottom? Ga jij je gang maar! Vreemd toch dat onze rechtse politieke partijen steeds verwijzen naar landen waar het beter gaat. In de meeste van die landen zijn de vrouwenrechten ook beter dan hier, laat staan dan in de landen waar jij je blijkbaar thuisvoelt. Groetjes van een echte vent!

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties