Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Analyse

Europese Centrale Bank: aasgierfonds als een ander?

Door 'schulden' van Griekenland terug te eisen gedroeg de ECB zich als een aasgierfonds. De ECB was geen neutrale instelling en schaarde zich achter de Europese instellingen om politieke redenen: de uitschakeling van de Syriza-regering. Bovendien maakte de ECB op 20 augustus 2015 een winst van 11 miljard euro op de Griekse schuld.
maandag 31 augustus 2015


Op 20 augustus 2015 kreeg de Europese Centrale Bank (ECB) 3,2 miljard euro 'terug van Griekenland. Op basis van de besluiten van het rapport van de Waarheidscommissie over de Griekse Schuld  had de Griekse regering kunnen weigeren haar schuldeiser te betalen, omdat die onwettig had gehandeld en zich als een aasgierfonds had gedragen.

In uitvoering van het Securities Market Program (SMP)1 dat liep van mei 2010 tot september 2012 kocht de ECB Griekse waardepapieren aan voor minder dan hun ogenschijnlijke waarde op de secundaire schuldenmarkt2 Die secundaire schuldenmarkt is een 'tweedehands' markt waar schuldpapieren worden gekocht en verkocht volgens de regels van vraag en aanbod. Net zoals de aasgierfondsen, betaalde de ECB 40 miljard euro om Griekse schulden over te kopen en eist ze nu van Griekenland de volledige terugbetaling van de oorspronkelijke schuld, namelijk 55 miljard euro plus intrest.

Een vast onderdeel van de strategie van aasgierfondsen is dat ze systematisch weigeren deel te nemen aan schuldherschikkingen. Dat geldt ook voor de ECB, die elke deelname uitsloot aan de herschikking van de schuld van Griekenland in 2012. De bank oefende zelfs druk uit om in 2010 een schuldvermindering te verhinderen, hoewel de schuld toen reeds onhoudbaar was.

Zoals reeds is bevestigd tijdens de hoorzitting (van de Waarheidscommissie) door voormalig Grieks vertegenwoordiger bij het IMF Panagiotis Roumeliotis, was de Fransman Jean-Claude Trichet, toen ECB-voorzitter, “een van diegenen was die pleitte tegen een schuldherschikking door te dreigen Griekenland 'uit te hongeren'. In werkelijkheid was mijnheer Trichet aan het bluffen om de Franse en Duitse banken te redden.”

(Voor meer details over deze verklaring, zie “Onhoudbare leningen aan Grieken opgelegd alleen om Duitse en Franse banken te redden” en "Aan alle eerlijke journalisten die de publieke opinie echt willen informeren", nvdr)

Het doel van die strategie was om die banken de tijd te geven om terugbetaald te worden, dankzij een lening die de trojka (van Europese Commissie, ECB en IMF) had verlengd en om ondertussen dankzij het EMP af te geraken van hun Griekse schuldpapieren op de tweedehandsmarkt.

Het is de moeite waard om er hier even aan te herinneren dat in 2010 de grote mssa van de Griekse schuld bij slechts zeven banken lag (3 franse en 4 Duitse). Dat was voor de trojka – die nu 'de instellingen' worden genoemd – tussenbeide kwam, het IMF, de ECB en de Europse Commissie, met behulp van de fondsen van het Europees Stabliliseringsechanisme (ESM)3

In het rapport van de Griekse Waarheidcommissie staat dat werd vastgesteld dat 80 procent van de 240 miljard euro leningen die de trojka in 2010 en 2012 toekenden onmiddellijk naar de terubetaling van ongeveer twintig privé-banken. Een aanzienlijk deel van dit geld bereikte dus nooit de Griekse bodem en passeerde alleen maar via een tijdelijke rekening die door de ECB zelf in Griekenland was geopend.

Zo stond de trojka toe dat deze banken immuun bleven voor de ontploffing van de zeepbel van privé-krediet die ze zelf hadden gecreëerd. Deze uitkoop van privé-schuldeisers door openbare instellingen zijn dus een illegitieme schuld voor de bevolking.

Een derde gelijkenis met de aasgierfondsen: de ECB misbruikte de zwakke positie van de schuldstaat om onvereenkomsten te 'onderhandelen' die overduidelijk onevenwichtig waren. De zogenaamde 'instellingen' legden Griekenland Memoranda4 op die de rechten van het Griekse volk met de voeten traden en de schuldenlast hebben verzwaard.

Erger nog, dat deden ze met volledige kennis van zaken. In een interne vertrouwelijke nota van het IMF van maart 2010 staat dat het Memorandum dat het IMF op het punt stond te tekenen ernstige sociale gevolgen zou hebben en zou leiden tot een verdere toename van de Griekse schuld 

Daarenboven bevatten alle akkoorden die sinds 2010 werden ondertekend clausules die Griekenland dwongen belangrijke delen van zijn soevereiniteit op te geven. Volgens die contracten gelden bij disputen alleen de regels van de Britse handelswet (die voorrang geeft aan aasgierfondsen). Volgens deze akkoorden bindt de staat zich er ook toe zijn immuniteit op te geven.

Met andere woorden, Griekenland heeft elk middel tot verdediging tegen zijn schuldeisers opgegeven. Die kunnen – net als aasgierfondsen – eender welk bezit van de staat in beslag nemen als vor van terugbetaling. Om zichzelf te beschermen gingen de schuldeisers zo ver om een clausule in de akkoorden op te nemen die garandeert dat Griekenland zijn verplichtingen zal honoreren, zelfs als wordt bewezen dat ze illegaal zijn.

Het gaat hier wel degelijk om illegaliteit. De strenge besparingsmaatregelen (austeriteit) van de Memoranda overtreden rechtstreeks verschilende voorzieningen in de Griekse, Europese en internationale wetgeving. Voor deze schendingen van de wet zijn de instellingen verantwoordelijk, ook de ECB, die door zijn daden de regels van de EU en de eigen ECB-statuten heeft overtreden.

Zo is de uitvoering van het SMP bijvoorbeeld gebonden aan de uitvoering van bepaalde besparingsmaatregelen, wat een inbreuk is op de statuten en het principe van 'onafhankelijkheid' van de ECB, zoals dit is vastgelegd in Artikel 1305 van het Verdrag over de Functionering van de EU (het 'Verdrag van Lissabon' van 2007). Door dergelijke vorm van politieke chantage toe te passen overtreedt de ECB op flagrante wijze zijn mandaat, in tegenstelling tot klassieke aasgierfondsen, die enkel door winst worden gedreven.

Recent heeft de ECB zijn macht nog misbruikt door de Griekse banken te paralyseren om de Syriza-regering te dwingen te plooien. Nochtans wordt de ECB als centrale bank verondersteld de uitlener van de laatste kans te zijn en stappen te zetten om instabiliteit en een wedloop op de banken te voorkomen. In die hoedanigheid had de ECB de Griekse financiële instellingen moeten voorzien van de nodige fondsen. Al deze acties en uitgeoefende druk door de ECB zijn overtredingen die de Griekse engagementen tegenover deze instelling tot nu herleiden.

Renaud Vivien, 19 augustus 2015

The ECB: Not just another vulture fund (Franse tekst BCE, ce fonds vautour pas comme les autres) verscheen op de website van de organisatie Comité pour l'Annulation de lat Dette du Tiers Monde (CADTM) en werd vertaald door Lode Vanoost

1 Om het aanbod van liquide geld in de banken van de eurozone voldoende hoog te houden en de monetaire stbiliteit in de hand te houden kocht de ECB staatsobligaties aan, die na verloop van tijd dienden terugbetaald te worden aan de afgesproken rentes.
2 Secundaire schuldenmarkt: schuldeisers verkopen hun schulden door aan anderen, om zo toch een deel van de vergunde leningen terug te krijgen. De aankope gaat dan later zelf de schulden opeisen bij de schuldenaar.
3 Het ESM is een fonds afgesproken door de landen van de Eurogroep om 704,8 miljard euro in te zetten om de monetaire stabiliteit in de Eurogroep te vrijwaren.
4 De overeenkomsten voor een pakket nieuwe leningen worden 'memoranda' genoemd.5Artikel 130.Bij de uitoefening van de bevoegdheden en het vervullen van de taken en plichten die bij de Verdragen en de statuten van het ESCB en van de ECB aan hen zijn opgedragen, is het noch de Europese Centrale Bank, noch een nationale centrale bank, noch enig lid van hun besluitvormende organen toegestaan instructies te vragen aan dan wel te aanvaarden van instellingen, organen of instanties van de Unie, van regeringen van lidstaten of van enig ander orgaan. De instellingen, organen of instanties van de Unie alsmede de regeringen van de lidstaten verplichten zich ertoe dit beginsel te eerbiedigen en niet te trachten de leden van de besluitvormende organen van de Europese Centrale Bank of van de nationale centrale banken bij de uitvoering van hun taken te beïnvloeden.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

4 reacties

 • door Roland Horvath op dinsdag 1 september 2015

  De ECB heeft zich gedragen als een aasgier fonds, ze deed niet wat ze behoort te doen, de Griekse banken van geld voorzien en ten 3e heeft ze zich gemengd in een 'politieke' strijd van het EU bestuur met de regering van Syriza. Met de kennelijke bedoeling die regering te doen verdwijnen. De hele directie van de ECB zou moeten ontslagen worden.

  Overigens zien we hier weer dat er -bijna- geen controle is op de werking van de EU instellingen zoals Commissie, Raad, ECB. Die staan boven de wet. Ze zijn gelieerd met de US en met de GMO, niet met de EU burgers. Die instellingen moeten onder de bevoegdheid komen van het Parlement. De leden daarvan moeten afzetbaar zijn. dat betekent ook dat de Raad moet bestaan uit rechtstreeks verkozenen bijvoorbeeld 4 per lidstaat om een vergadering van minimaal 100 personen te hebben. Geen 2 petten. Kortom, de EU bestuursinstellingen moeten werken zoals die instellingen al eeuwenlang werken in de 28 lidstaten. De EU wil voortdurend meer bevoegdheden: fiscaal, monetair, budgettair. Maar over de bestuursinstellingen wordt nooit gesproken.

  Er is te weinig controle door de EU burgers: Ieder jaar stemmen de burgers een vertrouwensvotum. Is er geen meerderheid voor het beleid, dan volgen verkiezingen voor Parlement en Raad. In de meeste gevallen zal het EU bestuur het vertrouwen krijgen.

  Uit het artikel kan men ook concluderen dat het EU bestuur mag gekwalificeerd worden als een maffia bende of als een parasiet. Een parasiet die zijn drager vernietigt zoals we zien in Griekenland. De koopkracht wordt er meer dan gehalveerd door besparingen zodat de KMO economie kapot gaat en niet veel meer waard is. Dan kunnen bedrijven en overheidseigendommen gekocht of beter geroofd worden voor bijna niets. Zo'n EU zal verdwijnen.

  • door spacemonkey op dinsdag 1 september 2015

   Klopt allemaal maar dat is niet enkel het geval voor ECB. In 2008 ontplofte Lehman Brothers – J.P.Morgan en meer van die (joods) gedomineerde banken. *Where de money gone..* een DVD die daar een mooie inkijk op geeft. Via allerhande giftige constructies verdwenen miljarden in de verkeerde zakken. Enfin, *alle* overheden(burgers dus!!) pompten die malafide banken vol met (ons) geld. Van een planetaire hold-up gesproken. We weten inmiddels waar we (voor) staan hier in Europa. De economie groeit hier en daar enkele 10-ten % terwijl we maar verder blijven inleveren. De overheden gaan nu die hele vluchtelingenproblematiek ook nog eens door de strot krijgen. Goed geraden dat gaan de Eu-burgers ook mogen betalen. Die hele loge Eu constructie staat op barsten zoveel is zeker. Verder is het irrelevant hier links, rechts, wit, zwart, oud, jong de schuld van te geven. Het zijn de maatschappelijke moderators die daar verantwoordelijk voor zijn. Onze politici (buiten Iron Merkel) zijn onhoorbaar. Treinen met sukkelaars worden kris-kras door Europa van het ene land naar het andere verschoven, als of het op een pallet Franse kazen gaat?!.

   Verdragen worden door de Nationale staten geherinterpreteerd naar eigen goeddunken. Na de financiële capriolen, het Middellandse problematiek, de exodus. Uiteindelijk een koekje van eigen deeg. Vrij markten, deregulering iedereen met een beetje kennis van Natuurkunde weet dat systemen die aan *zich zelf* overgelaten worden, een entropie toename laten zien. Toename van wanorde, chaos dus, net wat we waarnemen. Economische prutsers kennen daar blijkbaar niks van?

   • door Jean Van den Bosch op dinsdag 1 september 2015

    Ben akkoord met beide voorgaande reacties (RH en Spacemobkey). Wisselwaar heb ik enkele bedenkingen, 90% van de staatssteun, vanuit Europa, ging NIET naar de Grieken. Maar wel naar banken in het buitenland, o.a. naar een buitenlandse bank waar Fortis in de benaming instaat. Hebben wij als Belgen net die bank gered met miljarden staatssteun ????(tiens ons geld geld dus). Ik heb nooit gevraagd om de Grieken te pluimen. Waarschijnlijk begrijp ik wereld niet meer.

    • door ria aerts op woensdag 2 september 2015

     Nee, de wereld is helemaal anders dan ze ons voorgeschoteld wordt. Ik vind het straf dat in die laatste overeenkomst met Griekenland staat dat schulden, ook als ze onwettig zijn, toch moeten terugbetaald worden. Dit is dus opgesteld door een organisme dat de wettelijkheid van onze Europese naties moet waarborgen. Het doet me denken aan de arbitrageclausules die Amerikaanse werkgevers aan hun werknemers verplichten: dat ze niet naar de rechtbank mogen stappen zelfs als er iets onwettigs is gebeurd in het bedrijf. Zo werd een vrouwelijke werknemer in Irak door vier van haar mannelijke collega's verdoofd en verkracht en daarom kan ze niet naar de rechtbank stappen. Hallucinant! Uit een steengoede HBO-documentaire "Hot coffee", onlangs te zien op Acht.

    Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties