Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Analyse

Peeters en de verdwijntruc met werklozen

Minister van Werk Kris Peeters wilde na de desastreuze tax shift die de belastingen helemaal niet rechtvaardiger maakt, dringend uitpakken met goed nieuws. Hij greep de werkloosheidscijfers van de RVA aan om het van de daken te schreeuwen: 'De crisis ligt stilaan achter ons'. Alleen zeggen die statistieken niets over de werklozen die de voorbije maanden geschrapt werden.
vrijdag 31 juli 2015

Uit cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) blijkt dat het aantal werkzoekenden met een uitkering gedaald is van 464.000 in juni 2014 tot 410.084 vorige maand. Kijk eens aan, dat is maar liefst 54000 minder werkzoekenden in een jaar tijd.

Alleen is dat een louter administratief cijfer. De RVA vergoedt ook werklozen die niet geteld worden als werkzoekenden. Het gaat onder meer om oudere werklozen en bepaalde bruggepensioneerden. Tellen we die bij de werkzoekenden dan komen we aan 567.562.

In het cijfer van de werkzoekenden zitten ook de tijdelijke werklozen niet verrekend. Dat zijn werknemers met een contract maar die tijdelijk niet werken doordat hun bedrijf is afgebrand of doordat er te weinig bestellingen zijn. Dat waren er in juni 101.136.

In totaal waren er dus in juni 668.698 werklozen die een uitkering kregen van de RVA. Maar ook dat cijfer zegt niet alles.

De regering-Di Rupo besloot in 2012 de wachtuitkering stop te zetten bij wie ze al langer dan drie jaar krijgt. Een wacht- of inschakelingsuitkering (zoals het ding nu heet) is een uitkering die je krijgt als je nog onvoldoende dagen gewerkt hebt om recht te verwerven op een echte werkloosheidsuitkering.

De socialistische vakbond ABVV stuurt elke maand een persbericht dat de cijfers van de RVA rechtzet. In totaal werden al 23.046 wachtuitkeringen geschrapt. ''Dit heeft als gevolg dat de werkloosheid op jaarbasis niet gedaald is met13.143, maar integendeel gestegen is met 9.903 eenheden”, zegt het ABVV.

Maar er zijn nog meer werklozen die geen uitkering meer krijgen. In 2014 werden 50.263 werklozen geschrapt omdat de RVA vond dat ze onvoldoende inspanningen deden om werk te zoeken.

Verdwenen

De RVA onderzocht in 2012 wat er gebeurt met geschorste werklozen. Van de werklozen die tijdelijk geschorst werden vond 91,2 procent geen job. Zij bleven ook na hun schorsing werkloos. Van de definitief geschorsten vond 78,2 procent geen werk. Maar liefst 29 procent van de definitief geschorsten ging uiteindelijk bij het OCMW aankloppen. Een aantal geschorsten kwam ook in het stelsel van de ziekte- en invaliditeitsverzekering terecht.

Maar het meest opvallende cijfer leert dat 45 procent van de definitief geschorsten gewoon verdwijnt van de arbeidsmarkt. Zij komen in geen enkele statistiek terug. Zijn ze dakloos geworden? Wonen ze terug in bij hun ouders of leven ze van het loon van hun partner? Werken ze in het zwart? Niemand die het weet.

Dat verschuiven tussen de uitkeringsstelsel zie je nu ook gebeuren. Eind vorig jaar hadden 49.777 jongeren een leefloon. Dat is een stijging met 38,8 procent tegenover 2005. Een aantal jongeren dat een wachtuitkering verliest, komt gewoon bij het OCMW terecht.

Een gelijkaardig spel van communicerende vaten is ook te merken bij de invaliditeitsuitkeringen. Het aantal mensen dat een uitkering krijgt omdat ze werkonbekwaam zijn stijgt snel. In 2013 waren dat er al 299.408 (de cijfers voor 2014 worden pas in augustus bekend gemaakt) of liefst 54.199 meer dan in 2009. Veel mensen die langer moeten werken omdat de regels voor brugpensionering verstrengd worden, krijgen nu een invaliditeitsuitkering omdat ze hun job niet meer aankunnen.

In 1982 werd door jongeren stevig betoogd tegen het spookbeeld van de werkloosheid die levens verwoest. Walter Grootaers schreef speciaal voor die betoging het liedje 'Geef me werk'. "Ik ben jong en dat doet pijn/ nutteloos en leeg te zijn./ Nutteloos, dag en nacht, / lam gelegd in al mijn kracht./ Zeg me wie het onheil bracht /wie heeft bovenaan de macht", zo klonk het toen.

In 1982 was de werkloosheid inderdaad schrikbarend hoog. 535.000 jonge en minder jonge Belgen vonden geen job. Vandaag – na jaren van activering en jacht op werklozen – zitten we aan 668.698 werklozen die een uitkering krijgen en vele tienduizenden anderen die geschorst werden.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

11 reacties

 • door Hugo Casteels op vrijdag 31 juli 2015

  de vraag is natuurlijk of het stoppen terecht is van wachtuitkeringen aan diegenen die na 3 jaar nog geen enkele dag hebben gewerkt en van werkloosheidsuitkeringen aan werklozen die werden geschorst. Misschien kan dhr Callewaert ook daarover zijn licht eens laten schijnen.

  • door christophe callewaert op zaterdag 1 augustus 2015

   Ik begrijp uw vraag niet goed. Uitkeringen schrappen op een moment dat er 700.000 werklozen zijn is absurd.

  • door johanh op dinsdag 4 augustus 2015

   Ik heb op 2 december 2015 deelgenomen aan een actie tegen het stopzetten van de inschakelings uitkering. Is het terecht laat ik in het midden,ik ben toen ook bij Kris Peeters geweest. 33% van de jongeren die hun uitkering verloren hebben een fysieke of een mentale beperking, mijn zoon kreeg na een maand uitkering in 2010 kanker vorig jaar oktober mocht hij zich weer laten inschrijven bij de VDAB. kort daarna een brief dat zijn uitkering stop op 31 december 2015. Ik zei toen ook tegen Dhr Peeters achter die jongeren staan ouders die al heel hun leven hebben moeten vechten en tegenslagen verwerken voor de toekomst van hun zoon of dochter denk daar eens aan. Zou u willen dat dit bij een van uw kinderen gebeurt ? waarom bij mijn zoon wel. Ze kunnen een leefloon krijgen ik vroeg op het OCMW waar zit de besparing je neemt de jongeren 400€ af en geeft ze 550€ per maand.Ze wonen meestal nog bij de ouders en dan hebben ze geen recht op een leefloon. Het is ook zo dat ze niet meer gekend zijn binnen de sociale zekerheid ze hebben nog recht op 2 jaar ziekenfonds en dan op het boekje van de ouders. De gevolgen van deze maatregel zijn heel groot voor de jongeren als voor hun ouders

  • door Ray Flexy op dinsdag 4 augustus 2015

   Ik heb zelf anderhalf jaar les gegeven na de univ, maar ben tijdens die periode zwanger geworden en heb toen ook een tijdje deeltijds les gegeven omdat we enerzijds geen opvang vonden en het anderzijds niet evident is om voltijdse opdrachten te vinden in het onderwijs. Daarna ben ik thuis gebleven - met een uitkering en een vrijstelling owv sociale redenen - om voor onze kindjes te zorgen. Ik ben in januari van dit jaar geschrapt uit de wachtuitkering omdat ik niet aan de vereiste voltijdse uren kwam die in anderhalf jaar gepresteerd hadden moeten worden. Ik had dus wel genoeg gewerkt, maar heb er te lang over gedaan. Welke zwangere man of kersverse papa zal dit overkomen??? Dit zijn discriminerende maatregelen die vooral vrouwen treffen en in de armoede duwen. Bovendien wil ik duidelijk maken dat het dus niet enkel gaat om het stoppen van uitkeringen aan personen die niet gewerkt hebben. Ook mensen die gewerkt hebben worden geschrapt.

 • door Anon JJ op vrijdag 31 juli 2015

  Ziehier het resultaat van het slaafs volgen van de neoliberale EU door alle partijen, ook de zogenaamde "sociaaldemocratie".

  Wie er ook van de traditionele en rechtse partijen aan de macht is, genaaid worden we toch.

  indien deze race to the bottom nog lang duurt, rest ons enkel de avtomat kalashnikova. Men is druk bezig om een pre-revolutionair klimaat te creëren.

  • door Hugo Casteels op zaterdag 1 augustus 2015

   dit gaat wel erg ver: een oproep om de wapens op te nemen!

 • door antbover op zaterdag 1 augustus 2015

  De regering , dat is er eentje van leugens en halve waarheden . De nieuwe sport van onze politici: alles opsmukken opdat " het goede beleid zou kunnen blijken". Alles expliceren zoals het in het kraam past . Let eens op wat Peeters zegt i.v.m. de taxshift : het komt daar op neer dat we met zijn allen allang blij mogen zijn , dat hij , er heeft voor gezorgd dat de gevolgen niet nog veel erger zouden worden. Ge moet maar durven. Deze regering heeft ene totaal gebrek aan innovatie en dus aan creativiteit en bovendien aan moed om zaken te veranderen zoals iedereen vraagt en hoopt. De miskleunen stapelen zich op , een goed voorbeeld is de gevolgde lijn inzake de kerncentrales , de taxshift, voor velen onbetaalbare elektriciteit .... en tegelijk de grote zelfstandigen , de rijken dus , beschermen. Dat in elk geval met dank aan het N-VA. Het gaat slecht in dit land , zie maar de in dit artikel weergegeven cijfers.

  • door ria aerts op zaterdag 1 augustus 2015

   Het is al jaren zo. Vanaf de eerste crisissen in de jaren zeventig van de vorige eeuw heeft men met nepstatuten, administratieve trucs en overheveling van werklozen naar andere groepen de cijfers gemanipuleerd. Alles om te verhullen dat er steeds minder werkgelegenheid is en verder te gaan in de vernietiging van duurzame jobs, of het nu is door automatisering, globalisering, inkrimping van het overheidsapparaat (minus politici & Co) of de groter wordende kloof tussen arm en rijk die de koopkracht en het binnenlands verbruik vermindert. En dat gebeurt nu overal, niet enkel in ons land. Ik zou graag eerlijke cijfers krijgen: hoeveel échte vacatures zijn er, hoe groot is het saldo van échte banen die verdwijnen en er bijkomen, hoeveel mensen zitten écht zonder werk. Wie heeft ze? Wie publiceert ze?

 • door Roland Horvath op zaterdag 1 augustus 2015

  Onze maatschappij wordt met de dag waanzinniger en barbaarser. Werklozen worden geschrapt omdat ze geen werk vinden terwijl er geen werk is. En mensen worden zonder inkomen gezet. N-VA is door het Belgische grootkapitaal gehuurd om het inkomen van de 99% voortdurend te doen verminderen tot er armoede is en afbraak van de productie capaciteit van de KMO. In de EU is de N-VA ook bij de harde om in Griekenland nog meer armoede en afbraak te creëren.

  Wat CD&V betreft, de laatste 10 à 12 jaar niets dan onnozelheden. Het kartel van Leterme met N-VA, in 2010 een maandenlange nodeloze splitsing van BHV, Michel1 met N-VA terwijl een tripartite ook kon, voor de verkiezingen samen met N-VA verkondigen dat de bedrijfslasten moeten verlagen terwijl ze in BE en in heel de EU moeten verhogen om de maatschappij en de interne economie zuurstof/ geld/ koopkracht te geven. Nu de taks verschuiving van arbeid naar BTW is goed. Maar naar inkomsten belastingen en aanverwante is fundamenteel fout.

  N-VA trekt zich in alles terug in een cocon en ze is niet in staat om te gaan met diversiteit in wat dan ook. Ook niet met andere partijen in een coalitie. N-VA gedraagt zich als een koekoeksjong.

  We moeten ons voorbereiden op een nog grotere werkloosheid, ten 2e het beschikbare werk -veel- beter verdelen en ten 3e een Onvoorwaardelijk Basis Inkomen OBI van 1.500 euro per maand installeren. Wie 1.500 of meer verdient, betaalt zijn OBI zelf. Voor de anderen wordt het OBI betaald door een deel van de Sociale Zekerheid SZ.

  Met de N-VA regeringen en het EU bestuur zal de crisis nog 100 jaar duren, dat is de bedoeling van de EU domme politiek: Geen geld aan de 99%, - aan het volk, of als het niet anders kan, het minimum minimorum.

 • door Jean Van den Bosch op zondag 2 augustus 2015

  Het is niet alleen Peeters die het doet, alle voorgaande regeringen van de laatste 40 jaar deden het ook. De door jouw aangehaalde cijfers van 1982 waren ook "opgepoetst" inderdaad is het aantal werklozen correct weergegeven. Maar de brugpensioenen en pre-pensioenen zijn er niet bijgeteld. In 1982 waren dat meer dan 350.000 mensen. Het reële cijfer van mensen, die toen, een uitkering kregen was dan meer dan 900.000. Wat je vergeet te vermelden of niet weet is dat in 1982 de mensen die op brug- en pre-pensioen waren een kwart van hun pensioen dienden in te leveren. Dit is later wel rechtgezet onder socialistisch bestuur.In 1982 werden de cijfers van de mensen die om medische redenen (arbeidsongeval e.d.) afgekeurd waren niet medegedeeld en ook niet bijgeteld bij de uitkerings-trekkenden.

 • door Kris Embregts op maandag 3 augustus 2015

  Met de grove borstel de cijfers aanpakken.... zo heb je altijd goed nieuws, alleen als je niet kijkt waar je ze naartoe hebt geveegd. Of gewoon 'uitgeveegd'. Schandalig, er zijn geen woorden voor!

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties