Steeds meer milieuactivisten vermoord

Steeds meer milieuactivisten vermoord

Opkomen voor het milieu is geen vrijblijvende hobby. Steeds meer activisten zijn het slachtoffer van dodelijk geweld. Vooral inheemse bevolkingsgroepen worden geviseerd. Dat blijkt een rapport van Global Witness.

dinsdag 28 juli 2015 15:42
Spread the love

In 2014 werden niet
minder dan 116 milieuactivisten vermoord. Dat komt neer op een
gemiddelde van twee per week. Vooral Zuid- en Centraal
Amerika blijken uiterst gevaarlijk voor activisten. Vijfenzeventig
procent van alle dodelijke geweld vond daar plaats. Ook in Zuid-Oost
Azië moesten een aanzienkelijk aantal activisten hun engagement met
de dood bekopen.

Dat uitgerekend Zuid-Oost Azië en het
Zuidelijke deel van Amerika de kroon spannen, is geen
toeval. Het is in die regio’s dat multinationale ondernemingen, vaak
geruggensteund door plaatselijke overheden, de meeste directe impact
hebben op de leefomgeving. Ontbossing, verontreiniging en de intrede
van industriële monoculturen eisen er een zware ecologische tol. Een
tol die vaak betaald wordt door de inheemse groepen die zich in hun
traditionele levenswijzen bedreigd weten.

Het zijn dan ook de
inheemse groepen die zich het hardst verzetten tegen multinationale
ondernemingen – en daar tevens de dodelijke prijs voor betalen. De
conflicten tussen multinationals en inheemse groepen betreffen vaak
eigendomskwesties. Die eigendomsconflicten ontstaan meestal doordat
staten grote stukken land verpatsen aan bedrijven. Dat gebeurt boven
de hoofden van inheemse volkeren die het land nodig hebben om in hun
levensonderhoud te voorzien. Aangezien zij doorgaans niet over de
juiste juridische documenten beschikken die kunnen aantonen dat zij
het land al eeuwenlang gebruiken, wordt gewoon geen rekening gehouden
met hun verzuchtingen. De enige optie die dan overblijft is
verzet.

Maar dat verzet wordt dus genadeloos afgestraft. Al te
vaak met de dood als gevolg. Daar de conflicten zich vaak afspelen in
verre en desolate gebieden is het soms moeilijk om te achterhalen wie
de moorden precies uitvoert. Uit de weinige gedocumenteerde gevallen,
is op te maken dat vooral paramilitaire groepen en
privé-bewakingsfirma’s zich schuldig maken aan moorden. Maar ook
politie en leger draaien er hun hand niet voor om. Over de eigenlijke
opdrachtgevers is de informatie nog schaarser. Maar alles wijst in de
richting van grote bedrijven en investeerders.

Lees hier het rapport

take down
the paywall
steun ons nu!