Opinie -

Faculteiten Geneeskunde en Dokters van de Wereld slaan alarm over Griekse gezondheidszorg

Samen met Dokters van de Wereld uit een groep prominenten van de Faculteiten Geneeskunde en Maatschappelijke Gezondheid hun ongerustheid. Het Griekse zorgsysteem bevindt zich in een lamentabele staat. De gezondheidsindicatoren zien er alarmerend uit en de uitkomst van de Europese top op 12 juli voorspelt weinig goeds.

vrijdag 17 juli 2015 16:39
Spread the loveEen overvolle ziekenhuisgang in het Didymóteicho in Evros, in het noordoosten van Griekenland.

Vanuit
medisch standpunt is deze situatie onhoudbaar. Wij roepen dan ook op om deze
situatie niet nog verder af te laten glijden: neem positie in en kies tijdens de
komende Europese onderhandelingen voor de onvoorwaardelijke bescherming
van de Griekse volksgezondheid.

Momenteel leven minstens 2,5 miljoen Grieken onder de armoedegrens(1).
In maart 2015 bedroeg de werkloosheid in Griekenland volgens Eurostat
25,6% en dat terwijl de werkloosheidsuitkeringen en ziekteverzekering
tot ten hoogste 12 maanden beperkt zijn in de tijd. De kinderarmoede
steeg tussen 2008 en 2012 naar 40,5%(2).
In 2014 leefde 27,3% van de Grieken in overbevolkte woningen, gaf een
derde aan dat ze hun huis niet konden verwarmen tijdens de winter en
werd 57,9% van de verarmde bevolking geconfronteerd met achterstallige
betalingen voor basiskosten als water en elektriciteit.

De impact van de crisis en het besparingsbeleid heeft Griekenland tot
de zieke onderbuik van Europa gemaakt. Vorig jaar berekende de OESO dat
sinds de crisis en bezuinigingsmaatregelen een derde van de Griekse bevolking niet langer een ziekteverzekering heeft(3).
Stapels wetenschappelijk onderzoek tonen intussen aan dat de meest
kwetsbare bevolkingsgroepen het eerst werden getroffen door deze
bezuinigingsmaatregelen(4).

Het percentage mensen met onbeantwoorde medische behoeftes is bijna verdubbeld, van 5,4% in 2008 tot 9% in 2013(5).
Tussen 2008 en 2011 nam het aantal ernstige depressies met factor 2,5
toe. Gedurende diezelfde periode verdubbelden ook het aantal
hiv-diagnoses. Kinderen vormen in dit verhaal de stille slachtoffers. De
OESO becijferde dat tussen 2008 en 2011 het aantal baby’s met een laag
geboortegewicht steeg met 16%(6). Het aantal doodgeboortes nam toe met 32%(7).

Waar de medewerkers van Dokters van de Wereld Griekenland vooral
migranten hielpen, zien ze nu een groot aantal Grieken in de wachtzaal.
In sommige centra zijn intussen meer dan 80% van de patiënten Griekse
‘natives’. 84,9% van de patiënten die bij Dokters van de Wereld om hulp
komt, heeft niet langer een ziektedekking. Slechts 69,7% van de kinderen
was gevaccineerd tegen tetanus, nog geen 60% was beschermd tegen
mazelen, bof en rubella.

We vragen uw aandacht, omdat de uitkomst van de Europese top van 12
juli absoluut geen garantie biedt op het behoud van de
anti-crisismaatregelen die de Griekse overheid genomen heeft.

Wat willen we?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) pleit voor meer middelen voor
gezondheidszorg in tijden van crisis in plaats van minder. Bovendien
benadrukt ze de economische voordelen van sterkere investeringen in
gezondheid. In de vorige EU-IMF-programma’s werd hiermee te weinig
rekening gehouden, aldus de WHO(8).

We vragen dat de Belgische regering deze internationale aanbeveling mee
verdedigt. We vragen dat België er in toekomstige Europese
onderhandelingen voor pleit om gezondheidszorg buiten verdere
besparingen te houden. België kan er bij het onderhandelen over een nieuw
steunpakket aan de Griekse regering voor ijveren en pleiten om de
volksgezondheid in Griekenland ditmaal onvoorwaardelijk te beschermen en
buiten de onderhandelingen te houden.

We vragen een ontmoeting met U om over dit onderwerp verder van
gedachten te kunnen wisselen, vanuit een wetenschappelijke en
deontologische invalshoek.

Hoogachtend,

Prof. Michel Roland, Voorzitter Dokters van de Wereld, samen met:

 • Prof. Dr. Lieven Annemans – Professor of Health Economics, Universiteit Gent
 • Dr. Guy Beuken – Hoofd van de Master Algemene Geneeskunde, CAMG – UCL
 • Prof. Yves Coppieters – Professor Epidemiologie en Volksgezondheid,
  Onderzoekscentrum voor Epidemiologie, Biostatistiek en Klinisch
  onderzoek, Onderzoekscentrum in Gezondheidsbeleid – Internationale
  gezondheid, ULB
 • Prof. Bart Criel, Departement Volksgezondheid, Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen
 • Prof. Dr. Michel Degueldre, Voorzitter Stichting UMC Sint-Pieter Brussel
 • Prof. Dr. Jan De Maeseneer – Vicedecaan Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Universiteit Gent
 • Prof. Dr. Petra Desutter, Professor Universiteit Gent, Senator
 • Prof. William D’Hoore, Voorzitter Insitut de Recherche Santé et Société, UCL
 • Em. Prof. Guy Durant – Faculteit voor Volksgezondheid, UCL
 • Prof. Didier Giet – Voorzitter Departement Algemene Geneeskunde – Faculteit Geneeskunde, ULg
 • Prof. Dr. Yvon Englert – Decaan Faculteit Geneeskunde, ULB
 • Prof. Dr. Alain Leveque – Directeur Centrum Epidemiologisch onderzoek, biostatistiek en Klinisch onderzoek, ULB
 • Prof. Fred Louckx – Hoogleraar Gezondheidssociologie, Vrije Universiteit Brussel
 • Pascale Peraita – Voorzitster UMC Sint-Pieter Brussel
 • Prof. Roy Remmen – Voorzitter van de vakgroep Eerstelijn en
  Interdisciplinaire Zorg Faculteit Geneeskunde, (co)diensthoofd
  discipline Huisartsgeneeskunde, Universiteit Antwerpen
 • Prof. Michel Roland, Voorzitter Dokters van de Wereld
 • Marco Schetgen – Vicedecaan Faculteit Geneeskunde, ULB
 • Prof. Dr. Marleen Temmerman – Directeur Wereldgezondheidsorganisatie Genève en Professor, Universiteit Gent
 • Pr. Dr. Jean-Pierre Unger – Public Sector Care Unit, Departement
  Volksgezondheid, Instituut voor Tropische Geneeskunde, Antwerpen/Hon.
  Senior Research Fellow, Queen Mary, University of London
 • Prof. Guy Vanderstraeten – Decaan Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Universiteit Gent
 • Prof. Dr. Guido Van Hal – Epidemiologie en Sociale Geneeskunde –
  Medische Sociologie en Gezondheidsbeleid, Universiteit Antwerpen
 • Dr. Patrik Vankrunkelsven – Director Belgian Centre for Evidence-Based Medicine (CEBAM)
 • Prof. Dr. Marc Vanmeerbeeck – Departement Algemene Geneeskunde, ULg
 • Prof. Dominique Vanpee – Decaan Faculteit Geneeskunde, UCL
 • Prof. Dr. Geert Verbeke – Departementsvoorzitter van het
  Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg, hoofd
  van het Leuvens Biostatistiek en Statistische Bioinformatica Centrum,
  KULeuven/UHasselt

Bronnen

 1. Statistics on income and living conditions 2013. Athens: Hellenic Statistical Authority, 2013.
 2. UNICEF Office of Research. Children of the
  Recession: The impact of the economic crisis on child well-being in
  rich countries. Florence, 2014.
 3. OECD. Focus on inequality and growth. OECD Directorate for Employment, Labour and Social Affairs. Paris, December 2014.
 4. Simou E, Koutsogeorgou E. Effects of the
  economic crisis on health and healthcare in Greece in the
  literature from 2009 to 2013: A systematic review. Health Policy 2014;
  115: 111-9.
 5. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unmet_health_care_needs_statistics
 6. http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT, laatst geconsulteerd op 14/07/2015
 7. Vlachadis N, Kornarou E. Increase in stillbirths in Greece is linked to the economic crisis. BMJ 2013; 346: f1061.
 8. European Observatory on Health Systems and
  Policies. Economic crisis, health systems and health in Europe: impact
  and implications for policy. Geneva: WHO, 2014.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!