Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Rijke landen blijven fiscale samenwerking saboteren

Op 15 juli 2015 keurden de 193 VN-lidstaten de Addis Abeba Agenda for Action goed, na een dag pendeldiplomatie tussen de G77 - het blok van ontwikkelingslanden - en de EU, de VS, Japan en Canada. De landen die aanwezig waren op de top kwamen niet tot een akkoord en beperkten zich tot een vage ‘actie-agenda’.
donderdag 16 juli 2015

De derde VN-conferentie voor de financiering van de ontwikkeling van de wereld ging in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba door van 13 tot 16 juli 2015. Hoewel de daar afgesproken Addis Abeba Agenda for Action (AAAA) meer dan 130 paragrafen telt, draaide de conferentie eigenlijk maar om één paragraaf, namelijk die over fiscale samenwerking.

Volgens het rapport dat op de conferentie werd voorgesteld door de voormalig Zuid-Afrikaans president Thabo Mbeki verliezen Afrikaanse landen jaarlijks meer dan 48 miljard euro door belastingontwijking- en ontduiking van buitenlandse multinationals. Sterkere internationale samenwerking om die lekken te dichten stond dan ook hoog op de agenda van de conferentie.

Daarom eisten ontwikkelingslanden en ngo’s op de conferentie de oprichting van een sterke VN-belastingautoriteit. Dat idee, dat op de steun van vooraanstaande economen als Joseph Stiglitz kan rekenen, stuitte op groot verzet van de rijke landen. Zij willen dat dit exclusief beperkt blijft tot de Organisatie voor economische Samenwerking en Ontwikkeling, de club van 34 rijkste landen.

11.11.11. de koepel van Belgische ngo's voor ontwikkelingssamenwerking reageert op deze impasse als volgt: “In Addis Abeba is de wereldgemeenschap er niet in geslaagd vooruitgang te boeken op vlak van fiscale samenwerking. Meer dan 100 arme landen blijven uitgesloten van beslissingen die hen direct aanbelangen. Zolang we broodnodige samenwerking in fiscale zaken voor ons uit blijven schuiven, zullen gewone burgers daarvan het slachtoffer zijn. Uiteindelijk betalen zij de rekening van de fiscale spielerei van grote bedrijven en rijke individuen”.

Op de top in Addis Abeba stonden ook andere belangrijke vormen van financiering op het programma, zoals de financiering van hulp, private investeringen, schulden en handelsstromen. Ook hierover werden geen bindende nieuwe afspraken gemaakt.

Zo bevestigt de actie-agenda de internationaal reeds aanvaarde 0,7 procent van het overheidsbudget als norm voor ontwikkelingssamenwerking, maar zonder duidelijke deadline wanneer die norm behaald dient te worden. Het feit dat de rijke landen zich hier niet toe wilden engageren kan op weinig begrip rekenen van ontwikkelingslanden. In een persmededeling van 16 juli 2015 betreurt het vage engagement van de rijke landen.

Addis-Abeba-akkoord rond ontwikkelingsfinanciering mist concrete acties

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.