Gentse lente: “11 juli wordt onze Flamigrantendag”
Aankondiging -

Gentse lente: “11 juli wordt onze Flamigrantendag”

Zaterdag 11 juli 2015 organiseert de beweging 'Gentse Lente' de allereerste Interculturele Vlaamse feestdag. Deze beweging wil het denken en handelen over diversiteit grondig vernieuwen. Vanaf 15 uur kan men op het Sint-Pietersplein te Gent terecht voor optredens, volksspelen, workshops en andere "educatieve activiteiten".

donderdag 9 juli 2015 12:05
Spread the love
Vlaamse
symbolen hadden ooit een maatschappelijke betekenis, maar wat
betekenen ze nu? In Vlaanderen leven tegenwoordig meer dan 170
verschillende nationaliteiten, één op drie kinderen jonger dan vijf
heeft andere dan ‘Vlaamse’ roots. Al deze mensen brengen nieuwe verhalen, talen en
overtuigingen met zich mee.

Superdiversiteit is in Vlaanderen de norm
geworden, desalniettemin blijft de Vlaamse nationale feestdag
geen feest van alle
Vlamingen maar enkel van zogenaamd oorspronkelijke
Vlamingen.

De Vlaamse feestdag van 11 juli werd de voorbije jaren gekaapt door de
rechterzijde en wordt enkel nog geassocieerd met vendelzwaaien en
nationalisme. Het is dus dringend tijd om dat feest terug op te eisen en in
zijn ware betekenis te herstellen: een strijd voor de erkenning van
andere culturele identiteiten.

Net als ten tijde van Hendrik
Conscience hanteert de dominante cultuur immers nog maar al te vaak
integratiemodellen die assimilatie nastreven van culturele
minderheden: “wij” bepalen de norm, “zij” passen
zich aan.  Ironisch genoeg brengt deze categoriale
aanpak op termijn meer scheiding (alvast in de hoofden en
perceptie) dan gemeenschappelijkheid.

De beweging Gentse Lente wijst radicaal dit wij/zij-denken af en streeft naar een inclusief model van burgerschap, waarbij de
fundamentele gelijkwaardigheid van iedereen centraal staat.

Het centrale argument is
dus niet dat de zogenaamd oorspronkelijke
Vlamingen hun feest niet meer zouden mogen vieren. Waar het om gaat is dat Vlaanderen intussen
veel diverser geworden is en dat de Vlaamse feestdag van 11 juli dus ook van hen
is, van die nieuwe Vlamingen, de flamigranten!

Mensen van
etnisch-cultureel diverse origine, eerste-tweede-derde generatie
immigranten, vluchtelingen die op ons grondgebied verblijven, Roma
in kraakpanden: zij zijn deel van onze Vlaamse samenleving
vandaag, hun cultuur is deel van de hedendaagse Vlaamse cultuur.

‘Hun’ verhalen zijn vandaag ook ‘onze’ verhalen. Wanneer we nu een
“Vlaamse nationale feestdag” vieren, dan vieren we dus alle
verhalen
van alle
mensen
die onze samenleving rijk is.

Daarom is er op 11 juli nood aan een
evenement dat die diversiteit voor het voetlicht plaatst, dat jonge
talentvolle artiesten de kans geeft hun creativiteit de vrije loop te
laten. Dit wordt op die manier het levende, bruisende en kleurrijke bewijs van de
nieuwe samenleving die Vlaanderen geworden is.

Die nieuwe samenleving is een samenleving die toenemende diversiteit en heterogeniteit in de steden niet langer
negeert en die anders over zichzelf durft te denken. Ons gemeenschappelijk Vlaams cultureel erfgoed
heeft een update nodig. Op 11 juli 2015 wordt de Vlaamse leeuw(in)
eindelijk meertalig! Op 11 juli is immers iedereen flamigrant!

De eerste Flamigrantendag gaat door zaterdag 11 juli 2015 vanaf 15 uur op het Sint-Pietersplein te Gent. Het is een initiatief van de beweging Gentse
Lente
.
Het volledige programma vind je op facebook. Flamigrantendag
is een samenwerking van Gentse Lente met Make
busking free in Ghent
, de beweging die opkomt voor de rechten
van de Gentse straatmuzikanten. 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!