Maarten Depypere

Climate games Amsterdam: creatief strijden voor klimaat

De haven van Amsterdam is 's werelds grootste bezinehaven, de grootste haven van steenkool in Europa, en de grootste soya importeur in de EU. Deze vervuilende en schadelijke industrieën hebben een enorme CO2 uitstoot, schaden de publieke gezondheid, leiden tot ontbossing en stimuleren de klimaatopwarming. De haven en de stad willen echter nog uitbreiden en investeren 100 miljoen euro in de vergroting van de zeesluis te IJmuiden om nog grotere schepen met steenkool, olie en industriële landbouw toegang tot de haven te verschaffen.

woensdag 8 juli 2015 10:08
Spread the love

In
plaats van verder te investeren in deze destructieve activiteiten moeten
we ze net afbouwen! De Amsterdam Climate Games klagen deze
investeringen dan ook aan en doen een zet op het grote tactische
spelbord van de wereld ter ondersteuning van het klimaat. Spelers vormen
teams die met allerlei acties Amsterdam pogen vrij te maken van
vervuilende industrieën.

Honderden deelnemers in 19 teams namen
de uitdaging aan en kwamen op voor het klimaat met zeer verscheidene
tactieken. ‘The Tree Musketeers’ plantten bomen op de spoorweg die de
goederen doorheen de haven vervoeren. ‘Beats Against Coal’ organiseerden
een rave die doorheen de haven trok. Vegan Grillmasters organiseerden
een bbq zonder vlees en producten uit de industriële landbouw. ‘Peppie
en Kokkie’ probeerden de kolencentrale van Nuon met een bootje via het
water binnen te dringen. ‘Deadly Serious’ vertegenwoordigden de soorten
die reeds uitgestorven zijn door de klimaatverandering.
De teams
hadden het echter niet gemakkelijk om het voor het klimaat op te nemen,
want het blauwe team, de politie, was in grote getale aanwezig en goed
voorbereid. De deelnemers werden op de voet gevolgd door verschillende
combi’s en konden zeer moeilijk terreinen betreden om banners op te
hangen of andere acties te voeren. Verschillende teams namen dan een
ondersteunende rol aan en probeerden de politie af te leiden. Team
‘Lords of the Tire’ gaf cursussen boomknuffelen aan de politie.
‘Divestment Donuts’ kocht politie om met donuts om een petitie te
ondertekenen die het pensionfonds van de politie vraagt niet te
investeren in fossiele brandstoffen. Er kon echter niet verhinderd
worden dat twee actievoerders opgepakt werden, die intussen gelukkig
weer vrij zijn.

Ook vanuit het buitenland werden de Amsterdam
Climate Games gesteund. Leden van de bezetting van het Duitse Hambacher
bos slaagden erin om 4 van de gigantische graafmachines in de
bruinkoolmijn van Hambach stil te leggen als steun aan de Climate Games.
Ze werden allemaal opgepakt door het blauwe team maar zijn intussen
weer vrijgelaten. Met deze bezetting wonnen ze de ‘Effective Action
Award’ voor de actie met de grootste impact. De bruinkoolmijnen in het
Duitse Rijnland zijn tevens het doelwit van een volgende massa-actie, in
het weekend van 15 en 16 augustus: https://ende-gelände.org/en
De
Climate Games bundelen verschillende vormen van verzet onder een
noemer, bieden de nodige ondersteuning en voorzieningen en maken het een
leuke belevenis. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit concept in een
uitgebreide versie zal toegepast worden tijdens de COP21 in de straten
van Parijs in december 2015: www.climategames.net. Laten we met zijn allen de natuur verdedigen en deelnemen aan de Paris Climate Games!

take down
the paywall
steun ons nu!