Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Griekenland

Waarom de Grieken moéten bloeden

De Griekse bevolking heeft enkele kapitale fouten gemaakt die in de EU niet getolereerd worden. Ze heeft een linkse regering aan de macht gebracht, wil breken met de neoliberale afbraakpolitiek en is zo vermetel om een volksraadpleging te willen organiseren. Voor die zonden moet ze gestraft worden.
vrijdag 3 juli 2015

“Wat aan het gebeuren is met deze besparingsmaatregelen, dat is werkelijk klassenstrijd.” Noam Chomsky

De kruik gaat zo lang te water tot ze barst

Na vijf jaar drastische besparingsmaatregelen, opgelegd door de troika[1] was de situatie voor de Grieken uitzichtloos. Het zijn sinds WOII nooit geziene cijfers voor een westers land. Het bnp was gezakt met 27 procent. De overheidsschuld, waar het allemaal om te doen was geweest, klom van 100 procent tot bijna 180 procent, en was onbetaalbaar geworden. De overheidsuitgaven zakten met een derde, de publieke administratie is vandaag volledig ontwricht.

Het economische debacle gaat gepaard met een sociaal bloedbad. De werkloosheid steeg tot 28 procent en de jeugdwerkloosheid tot meer dan 50 procent. Het gezinsinkomen daalde met 35 procent. Zo’n 30 procent van bevolking leeft vandaag onder de armoededrempel. Overal zie je mensen in vuilnisbakken scharrelen en het aantal zelfmoorden is verdubbeld.

Maar nog was het niet genoeg. Het IMF was er wegens zijn reputatie door Duitsland bijgehaald om er voor te zorgen dat de maatregelen t.a.v. de Grieken voldoende streng zouden zijn. Het fonds, dat in de jaren tachtig en negentig een slachting aanrichtte in tientallen derdewereldlanden, deed perfect wat ervan verwacht werd: verder inhakken.

Veel van de Griekse gepensioneerden hadden hun pensioen sinds 2010 al zien dalen met 45 procent. Maar nog dat was niet voldoende. Bij de laatste onderhandelingen eiste het IMF dat er op de pensioenen een nieuwe bezuiniging zou komen van 1,8 miljard euro. Dan moet je weten dat de pensioenuitkering voor 49 procent van de gezinnen het belangrijkste inkomen is …  

Onvergeeflijke zonden

Voor Thomas Piketty is het ironisch dat de besparingen worden opgelegd door twee landen, Duitsland en Frankrijk, die zelf voordeel haalden uit schuldkwijtscheldingen na WOII, een maatregel die 30 jaar economische groei mogelijk maakte in Europa. Martin Wolf, chief economist van Financial Times, voegt eraan toe dat geen enkele democratie onbeschadigd kan komen uit een depressie van zo’n omvang. Toen Duitsland de laatste keer met zo’n depressie had af te rekenen kwam Hitler aan de macht.

Ernstige economen, zoals Nobelprijswinnaars Stiglitz en Krugman, stellen dat de schulden van Griekenland onbetaalbaar zijn – als ze al niet illegitiem zijn - en dat een gedeeltelijke kwijtschelding noodzakelijk is. Dat kan ook perfect. Het bnp van Griekenland is minder dan één procent van de Europese Unie. De gemiste afbetaling aan het IMF van 30 juni is goed voor ongeveer 0,01 procent van het bnp van de EU.

Economisch slaat het dus nergens op. Maar daar is het ook niet om te doen. De Grieken en hun sympathisanten moeten een lesje geleerd worden. Als ze niet willen plooien voor de dictaten van de Europese elite en het IMF, dan moeten ze maar bloeden. En ze zullen bloeden, want ze hebben drie onvergeeflijke zonden begaan. 

Links stemmen

De eerste grote fout van de Grieken is dat ze een linkse regering aan de macht hebben gestemd, een regering die wil breken met de sociale afbraakpolitiek van de EU. Dat kan niet getolereerd worden en moet kost wat kost in de kiem worden gesmoord, want dat voorbeeld zou kunnen gevolgd worden in andere landen. In Latijns-Amerika zette de verkiezing van Chávez in 1998 een trend voor het hele continent, het was het begin van een linkse golf.

Binnen negen maanden zijn er verkiezingen in Portugal, Spanje en Ierland. Als Syriza zou scoren dan zou dat voor de rechterzijde heel slecht kunnen uitdraaien. Daarom mogen de Grieken geen voorbeeld zijn, en moeten ze bloeden. Rajoy, de huidige premier van Spanje is in elk geval blij dat de banken in Griekenland worden drooggelegd en dat er chaos dreigt. Hoe slechter het nu met Griekenland gaat, hoe beter zijn electorale vooruitzichten. En zo kan hij zijn asociale politiek misschien toch nog verkocht krijgen: “Als ik zie wat er met anderen gebeurt op dit moment, dan moet je zeggen dat het [de besparingsmaatregelen, nvda] het waard was”. 

Soeverein beslissen

Een tweede grote fout die de Grieken hebben begaan is te denken dat ze soeverein mogen en kunnen handelen. De Europese Commissie heeft van de financiële crisis van 2008 handig gebruikt gemaakt om de belangrijkste economische bevoegdheden af te nemen van de nationale overheden. Het gaat over de zogenaamde ‘sixpack’. Dat pakket van zes richtlijnen legt aan de nationale staten een macro-economisch keurslijf met inbegrip van boetes op. Dit heeft verregaande gevolgen voor de hoogte van de arbeidsvoorwaarden, de lonen, de pensioenleeftijd, enz. Daarmee werd de soevereiniteit van de nationale staten op sociaaleconomisch vlak volledig uitgehold. De parlementen kunnen nog discussiëren over punten en komma’s, de hoofdlijnen worden elders vastgelegd.

Eerste minister Tsipras heeft het aangedurfd om dit keurslijf in vraag te stellen en het recht op te eisen om soeverein zelf te beslissen over de economie van zijn land. Hij was o.a. van plan om bedrijfswinsten boven 500.000 euro eenmalig met 12 procent te belasten. Stel je voor. Dat was een brug te ver en toen heeft de troika hem voor een ultimatum gesteld. Als de Grieken hun eigen koers zouden mogen varen, dan zou dit snel navolging krijgen en zou de Europese elite verregaande controle verliezen over de sociaaleconomische koers van de Unie. Dat is ontoelaatbaar. Als de Grieken daar voor moeten bloeden, dan is dat maar zo. 

De bevolking raadplegen

Een derde kapitale fout was het organiseren van een referendum. Zoiets doe je gewoon niet. De EU is niet gegroeid uit de volkswil van zijn inwoners. Het was en is een project van de grote multinationals. Ondanks verwoede inspanningen van de politieke elite en massale mediacampagnes, is er bij de burgers nooit veel steun geweest voor het project. Het Europees project werd zo weinig mogelijk voorgelegd aan de kiezer en waar het toch gebeurde in referenda, werd het bijna steeds weggestemd.

Het kan echt niet de bedoeling zijn dat belangrijke beslissingen zo maar te grabbel worden gegooid aan de wil van de bevolking. Waar zou dat eindigen? Stel je voor dat ze bij ons een referendum zouden houden over een miljonairstaks - meer dan 80 procent is vóór -, of over de verhoging van de pensioenleeftijd, of over de indexsprong. Als ze dat zouden beginnen toelaten dan zou dit het vlug gedaan zijn met de neoliberale afbraakpolitiek van de EU.

Ook hiervoor moesten de Grieken gestraft worden. Het was de Europese Centrale Bank (ECB) die hier het vuile werk opknapte. Direct na de aankondiging van het referendum draaide de ECB de geldkraan gedeeltelijk dicht. Ze gaven de Griekse banken nog net genoeg geld om chaos te vermijden op de financiële markten en te voorkomen dat Griekenland al meteen uit de euro zou gestoten worden. Maar het gelddebiet is wel onvoldoende om de banken normaal te laten functioneren met de gekende gevolgen. Stratfor, een establishment denktank in de VS drukt het deze week zo uit: “Indien dat niet tot een economische en sociale catastrofe had geleid, dan zouden andere Europese landen kunnen overwegen om de Griekse optie toe te passen”. 

Niet plooien

In het referendum van zondag staan grosso modo twee blokken tegenover elkaar. Het neen-blok: de onderste lagen van de bevolking (werklozen, gepensioneerden, lagere inkomens) die niets meer te verliezen hebben, en het ja-blok: de hogere inkomens aan de andere kant, die de linkse koers van Syriza niet zien zitten en vrezen voor hun geprivilegieerde positie.

De druk op de bevolking om te plooien is onwaarschijnlijk groot. Een lid van Syriza in het Europees parlement vergelijkt de situatie met die van begin jaren zeventig in Chili, net vóór de staatsgreep tegen Allende. Toen ook was het de bedoeling om de bevolking te doen bloeden. Laten we hopen, ook voor onszelf, dat de Grieken niet plooien. Ze verdienen onze volle steun en solidariteit. 


[1] Europese Commissie, Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds. 

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

7 reacties

 • door Roland Horvath op zaterdag 4 juli 2015

  De EU is geen unie en ook geen federale staat. Ze zal verdwijnen als ze niet verandert. Ze is een bezetting door de Grote Multinationale Ondernemingen GMO en door Duitsland DE. In een hiërarchisch systeem, volgens het welk ongeveer alles opgebouwd is in het universum, respecteren de verschillende niveaus elkaars werking: Functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden. En ze zijn geen bedreiging voor elkaars zelfstandigheid. Zo bijvoorbeeld een cel in een levend wezen, die op haar schaal al de functies heeft van het hogere niveau zoals informatie - en materie verwerking, wordt door het hogere niveau zoals mens of dier niet bedreigd. Zo niet de EU zoals nu tegenover Griekenland: Dictaten, onbegrip, leugens, haatpropaganda van de kant van de EU en roof. Geen grootschalige moord. Nog niet.

 • door Jean Van den Bosch op zaterdag 4 juli 2015

  "Binnen negen maanden zijn er verkiezingen in Portugal, Spanje en Ierland" Je vergeet nog een ander land, namelijk Polen. Daar moet voor het einde van dit jaar een nieuw parlement verkozen worden. Dankzij het "Waitergate schandaal" ziet het er voor de gevestigde politieke elite (?) er zeer somber uit. In navolging van de nieuwe Poolse President, zullen er vele nieuwe onbekenden, in het Poolse parlement zetelen. En inderdaad heeft de gevestigde rechtse politieke macht schrik van een omwenteling. Daar zij dan al hun postjes kwijt raken. Deze (dan oud) politieke macht zal de naam links of uiterst links, op de nieuwe verkozen, er heel snel opplakken. Hoewel dit er helemaal niets mee te maken heeft, het is het volk dat een compleet nieuw beleid wil, zoals nu het geval is in Griekenland. Gelijkaardige zaken zijn reeds gebeurd bij de verkiezingen in Spanje, waar PODEMOS nu in bestuursfuncties zit. Deze verkozenen kregen ook onmiddellijk het etiket op gekleefd "uiterst links". Zoals je terecht aanhaalt, willen ZIJ met Griekenland een voorbeeld stellen. Waardoor de andere landen geïntimideerd worden. En zeker niet voor nieuwe partijen zullen kiezen. Waardoor de gevestigde orde op hun pluche zetels kunnen zitten en verder wanorde kunnen veroorzaken. Naar alle waarschijnlijkheid zullen wij de ware toedracht eens te meer via Wickileaks en Assange dienen te vernemen. Daar wij te dom zijn om uitleg te krijgen van de gevestigde (?) machten.

  • door spacemonkey op zaterdag 4 juli 2015

   Uiteraard sluit ik me aan bij de 2 reacties op het artikel en wil slechts een aanmerking of toegevoegde waarde leveren op volgende : Daar wij te dom zijn om uitleg te krijgen van de gevestigde (?) machten. Niet de *enkelingen* die hier steeds weer de moeite nemen iets te lezen , te bevatten en er commentaar op te leveren zijn dom. Wel 99,2 % anderen die de sensatie kranten *doorbladeren* op zoek naar beeldekens en artikels waarbij vooral niet nagedacht moet/kan worden. Neem nu de hitte golf dat is allemaal niks nieuws in 1976 duurde er zoiets weken aan een stuk. Wat opvalt is de belachelijke en betuttelende manier waarop er waarschijnlijk doel bewust informatie aan de massa’s verstrekt wordt. Onze weermensen inclusief blijven gewoon desinformatie verstrekken aan de massa’s zodat vooral geen kat zich vragen gaat stellen bij steeds maar warmte records die gebroken worden(?) Hevige rukwinden zelfs mini tornado’s die veel meer dan 20j geleden komen piepen. Plotse hevige regenbuien en water overlast , die dan direct door droogte of sterke temperatuur verschillen gevolgd worden. De NMBS tovert wat extra treinen richting betonnen kust. De massa’s drinken en vreten zich te pletter en keren voldaan terug naar hun nestkast. Ja ook in 2015 blijft 95/98 % van de mensapen (schijnbaar) meer aap dan mens. Uiteindelijk zijn de Grieken slimmer en hebben ze meer doorzicht (de praktijk dwingt hen) om de kat de bel es aan te binden. Ja of nee nu zondag doet er niet echt toe. De hele zuidrand van Europa staat een v/d jaren toch in brand en daar gaat geen blussen meer aan zijn.

 • door Ulfric op zondag 5 juli 2015

  citaat: Het bnp van Griekenland is minder dan één procent van de Europese Unie. De gemiste afbetaling aan het IMF van 30 juni is goed voor ongeveer 0,01 procent van het bnp van de EU.

  Economisch slaat het dus nergens op. Maar daar is het ook niet om te doen. De Grieken en hun sympathisanten moeten een lesje geleerd worden. Als ze niet willen plooien voor de dictaten van de Europese elite en het IMF, dan moeten ze maar bloeden. En ze zullen bloeden...

  Prachtig weergegeven: In heel Europa ontvangen boeren jaarlijks 45 miljard euro aan inkomenssubsidie. In België is 2% van de beroepsbevolking landbouwer, samen ontvangen zij elk jaar 700 miljoen euro subsidie. Welke bevolkingsgroep kan daarover meespreken. De gemiste betaling in Griekenland is de Belgische landbouwsubsidie voor twee jaar, enkel voor België en andere landen zijn 10 keer groter. Over wat praten we hier eigenlijk nog?

 • door Toondw op dinsdag 7 juli 2015

  Wat me bijzonder frustreert is dat er weinig gewag wordt gemaakt over de kapitaalkrachtige reders en hun entourage, over de schatrijke kerk en over de uitwassen van pensioenen die zelfs kleinkinderen gedeeltelijk kunnen afhalen.De pensioenleeftijd is 55 jaar voor mannen en 50 jaar voor vrouwen. Het staatsapparaat is te log, er werken te veel mensen en dit is in Griekenland uitgegroeid tot een gewoonte.De superrijken in Griekenland, die van hun vaderland houden, moesten zich schamen!

  • door sam vanderleyden op donderdag 9 juli 2015

   Hiervoor meot de grondwet veranderd worden. Al heb je een parlementaire meerderheid. Dat op zich is niet genoeg. bovendien heft de Orthodoxe kerk de Griekse staat ook echt wel in de tang met het eigendomsrecht op tal van gronden, waaronder ook staatsinstellingen. Reders zijn ook het spel van chatange aan het toepassen. Indien er een meerderheid kan gevormd worden binnen het Griekse parlement die groot genoeg is om de grondwet te veranderen in die zien dat de macht van Reders en kerk via de rechtstaat wordt gebroken, kunnen we er komen. Eenieder die zulks zou toejuichen maar maar hopen dat Syriza nog groter wordt want als het van ND, PASOK en ook van To Potami zou afhangen, komt zulks er niet door... Er zit dan nog die lastige regeringsPartner "onafhankelijk Grieken", die steevast tegen elke besparing op het Leger is. Syriza probeert in deze omstandigheden te doen wat het kan zonder tegen de rechtstaat in te gaan, of is het dat wat de Eurogroep wil misschien?

 • door Neutr On op dinsdag 21 juli 2015

  De kredietcrisis is ontstaan doordat de als obligaties verpakte gebundelde hypotheken in een hoog tempo minder waard werden. Hierdoor kwamen banken en verzekeringen in problemen en werden de obligaties ter waarde van honderden miljarden waardeloos. Daardoor kwamen veel banken en de geldmarkt in problemen, die elkaar geen geld meer konden lenen. Verschillende banken zijn toen genationaliseerd, of failliet gegaan. Daardoor kwam het functioneren van het internationale financiële systeem in gevaar. Vanaf oktober 2008 namen diverse landen op grote schaal rechtstreeks belangen in het risicodragend kapitaal van banken. Banken profiteerden ervan om tegen hun eigen bank te speculeren om grote winsten te maken. Daardoor werden grote risico’s genomen. Maar door het faillissement van enkele grote Europese banken verloor de bevolking het vertrouwen, waardoor op een gegeven moment er een mondiale vertrouwenscrisis kwam in de financiële sector. Vanaf 2010 kwam daar nog bij dat de financiële positie van een aantal overheden in gevaar kwam. Dit leidde in april 2010 tot een crisis rond Griekse overheidsfinanciën. Ook andere landen (met name Portugal, Spanje, Italië en Ierland) dreigden in een financiële crisis te komen. De rest kunt u alle dagen nog in de kranten lezen. Griekenland is zo goed als failliet, andere landen zullen volgen. Steunprogramma’s komen niet bij de bevolking terecht maar bij …..grote banken.

  Zo kan het niet verder! Maar hoe oplossen? Marx had een oplossing: “Proletariërs aller landen verenig u!”

  SIRYZA.International is een nieuw internationale partij die in alle landen een afdeling wil stichten onder dezelfde naam, Siryza-Belgium, the Netherlands, enzovoort. Deze volksbeweging zoekt bestuursleden, leden, medewerkers en sponsors Word lid!

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties