Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Van Brempt: “sp.a en PS tegen TTIP-rapport Europees Parlement”

Op woensdag 8 juli stemt het Europees parlement een resolutie over het TTIP-vrijhandelsakkoord tussen de EU en de VS. Omdat het voorliggend voorstel onvoldoende biedt dat een ISDS-procedure uitgesloten wordt, zullen de sp.a- en PS-delegaties tégen dat compromis stemmen. Kathleen Van Brempt (s.pa) geeft een toelichting.
vrijdag 3 juli 2015

De TTIP-resolutie die ter stemming voorligt, bepaalt de krijtlijnen waarbinnen de Commissie volgens het parlement moet blijven tijdens haar onderhandelingen met de VS. Op 10 juni ontstond bij de meerderheid in het parlement een polemiek over de private arbitrageclausule ISDS.

“Als bedrijven menen dat hun winsten op de helling worden gezet door nieuwe wetgeving in een land, kunnen ze dat land voor een private rechtbank dagen,” zegt Kathleen Van Brempt. “De rechters bestaan bovendien uit een handvol advocaten, die vaak voor het bedrijfsleven werken.”

“Zo heeft Philip Morris zowel Australië als Uruguay voor een ISDS-arbitrage gesleept omdat de sigarettenfabrikant vond dat gezondheidswaarschuwingen op verpakkingen hun winst inperkten. Het Zweedse bedrijf Vattenfal eiste eveneens via een ISDS-procedure 3,7 miljard euro van Duitsland, toen dat land in 2012 overging tot haar uitdoofbeleid voor kernenergie. Voor de sp.a en de PS is het dus ondenkbaar dat in een handelsverdrag dat het grootste handelsblok ter wereld zal creëren, zo’n ISDS-procedure opgenomen wordt. We riskeren immers dat bedrijfsbelangen zwaarder zullen wegen dan democratische wetgeving.”

“De Europese sociaaldemocraten zijn uiteraard niet tegen handel gekant,” zegt Van Brempt nog. “De onderhandelingen over het TTIP-verdrag lijken echter de foute richting uit te gaan. Het is daarom uiterst belangrijk dat het parlement een glashelder signaal geeft met haar resolutie.”

De compromistekst over ISDS die op 8 juni 2015 ter stemming voorligt, verduidelijkt dat “het ISDS-systeem moet vervangen worden door een nieuw systeem om conflicten op te lossen tussen investeerders en staten, een systeem dat onderworpen is aan democratische principes en controle…” Deze compromistekst verwijst naar een onafhankelijke rechtbank met professionele rechters die in publieke zittingen recht zouden spreken en waar een beroepsprocedure tegen mogelijk zou zijn. Het compromis stelt verder dat “private belangen nooit publieke beleidsobjectieven mogen ondermijnen.”

“Voor een belangrijk deel van de sociaaldemocratische fractie biedt dit compromis voldoende garantie om komaf te maken met het ISDS-systeem,” volgens Van Brempt. Zowel sp.a als de collega’s van de PS, Marie Arena, Hugues Bayet en Marc Tarabella, vinden dat dit compromis nog teveel ruimte laat voor interpretatie. Wat gebeurt er immers als de oprichting van dat nieuwe systeem op de lange baan wordt geschoven? Hoe lang moeten we wachten tot zo’n nieuw systeem in werking treedt? Dat blijft voor ons te onduidelijk. Wij willen daarom een handelsverdrag zonder ISDS.”

“Voor ons is het verder duidelijk dat een handelsverdrag moet garanderen dat publieke diensten niet kunnen geprivatiseerd worden, dat de Europese sociale en milieunormen in stand moeten worden gehouden, dat het Europese voorzorgsprincipe moet blijven gelden en de culturele diversiteit moet bewaard blijven en dat er geen ‘reglementaire samenwerking’ kan zijn, namelijk het systeem waarbij multinationals en andere lobbygroepen geraadpleegd worden bij de totstandkoming van nieuwe regelgeving. Veel van die eisen zijn inmiddels ingewilligd,” zegt Van Brempt, "maar er kan geen akkoord zijn als er geen akkoord is over alles.”

“Het gaat over een reeks fundamentele principes die we niet overboord willen gooien”, vinden Kathleen Van Brempt en haar collega's Marie Arena, Hugues Bayet en Marc Tarabella. Omdat ze onvoldoende garanties zien in het huidige compromisvoorstel om de ISDS-procedure onmogelijk te maken, stemmen ze daarom op 8 juli tegen het compromisvoorstel.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

5 reacties

 • door Maurice de Liberaal op vrijdag 3 juli 2015

  In 2007 kreeg Vattenfall een vergunning van Hamburg om een kolencentrale te bouwen aan de Elbe. In 2008 kwam Hamburg met additionele eisen omtrent water kwaliteit, die het rendement van de centrale zeer ernstig verlaagden. Vattenfall eist hiervoor financiele compensatie. Dit is volledig terecht. Een overheid mag zeer zeker genomen besluiten wijzigen maar moeten dan wel bereid zijn om kosten hiervoor te vergoeden.

  • door Frakke Zevenenzestig op vrijdag 3 juli 2015

   Daarmee geeft u geen enkel argument dat de creatie van ISDS noodzakelijk maakt. Indien Vattenfall zich benadeelt voelt door het Hamburgse beleid dan kan het zich wenden tot de nationale rechtbank. Indien het hier om een geschil zou gaan tussen buitenlandse investeerders en de Duitse overheid dan zou dit door een internationale rechtbank moeten behandeld worden (in het kader van TTIP, onder voorbehoud overigens ,want dat is voor mij en u geheim). Een dergelijke Internationale Rechtbank is beter in overeenstemming te brengen met onze moderne waarden en normen (en scheiding van machten) dan een Middeleeuws aandoende bovenrechterlijke “prive-rechtbank” als ISDS. Overigens ben ik het niet meteen met uw opinie eens dat Vattenfall zonder meer volledig recht heeft op een compensatie. Wie anno 2007 nog wil investeren in een verouderde en ernstig vervuilende energiebron neemt namelijk een groot investeringsrisico. Bovendien benadeelt het bedrijf met zijn activiteiten mogelijk de investeringen van de waterzuiveringsbedrijven en ook het algemeen belang. Kortom, geen voer voor ISDS nep-rechtspraak....

 • door patrick V. op vrijdag 3 juli 2015

  Ik vind het angstwekkend dat Vanbrempt en co een probleem hebben met een onduidelijk omschreven alternatief voor de ISDS, maar er verder geen graten in zien om een verdrag dat strikt geheim is en dat ook zij niet gelezen heeft/hebben, op die enkele paragrafen na, toch globaal goed te keuren.

 • door Jean Van den Bosch op vrijdag 3 juli 2015

  Hoe kan je nu voor iets zijn of tegen iets, of in het geval van Van Brempt tegen ISDS en voor bepaalde akkoorden van het TTIP verdrag. Wanneer deze volledig geheim zijn en dit zelfs voor haar ! Waarschijnlijk heeft zij een verlichte geest een soort illuminatie. In de US heeft het Congres net als het parlement geen "Fast Track" willen goedkeuren aan president Obama, net wegens de geheimhouding. En vooral wegens de onduidelijkheid wat dit akkoord inhoud voor de Amerikaanse bevolking. De bedoeling van Obama was om alle bevoegdheden te krijgen, om het TTIP er voor het einde van ambtstermijn er snel door te jagen. Waarbij er enkel ja of nee gestemd kon worden, zonder één enkel amendement. Dit is weer de typische houding van de SPa, noch vis noch vlees. En in het geval van het TTIP getuigd het van stompzinnigheid. Hoe kan je nu iets geheel of zelfs gedeeltelijk goedkeuren, als alles in het geheim verloopt. Dat Van Brempt zegt " dat de Europese sociale en milieunormen in stand moeten worden gehouden, dat het Europese voorzorgsprincipe moet blijven gelden ". Bedoelt zij hiermee ons systeem of het Amerikaans systeem, dit na ondertekening van het TTIP verdrag. In het Amerika dienen families met beide ouders en kinderen op straat te slapen. Omdat zij niet genoeg verdienen om huur te kunnen betalen. Of "hamburgerjobs" waar je 2 à 3 banen nodig hebt om rond te komen. Als ik Van Brempt bezig hoor doet zij mij steeds denken aan "de vos die de passie spreekt" en is het moment daar "om je vast te houden aan de takken van de bomen". Zij is gewoon vals.

  • door Roland Horvath op vrijdag 3 juli 2015

   Klopt, het TTIP volledig afkeuren is het enig redelijke. Omwille van de geheimhouding. Ten andere, de EU en de US kunnen zo'n verdrag niet sluiten, ze verschillen te veel. Dat is in het verleden ook gebleken bij gelijkaardige pogingen om tot een verdrag te komen.

   Nog iets, de EU kan zonder TTIP. En het onnozele verhaal over een standaard stellen aan de rest van de wereld is goed voor politici, die zijn toch wereldvreemd.

   Een ISDS is van het gestoorde. 250 jaar bestaat het kapitalisme zonder ISDS en alles ging goed. En nu zou er opeens een probleem zijn. Het dient niet om onbetrouwbare staten als China of Indonesië tot rede te brengen, want als die rare dingen doen is er geen houden aan. Een ISDS dient om stabiele landen te domineren en geld af te zetten, zonder te werken. De commentaar van MDL is juist maar gaat over iets totaal anders.

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties