Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Klimaatplan China ambitieus, Zuid-Korea onvoldoende

Milieuorganisaties zijn verheugd over het klimaatplan dat China op 30 juni 2015 heeft ingediend bij de VN. Deze plannen zijn een van de bouwstenen voor het nieuwe klimaatverdrag dat in december 2015 in Parijs moet worden gesloten op de 21ste VN-klimaatconferentie (COP21). Over het klimaatplan van Zuid-Korea dat dezelfde dag werd ingediend is men heel wat minder enthousiast. “Te vrijblijvend”.
donderdag 2 juli 2015

Tot de Chinese plannen behoren een reductie van de CO2-uitstoot van 60 tot 65 procent tegenover 2005 en groei van het aandeel van duurzame energie in de totale energieproductie met 20 procent tegen 2030. Deze beloften zijn onderdeel van de Intended Nationally Determined Contribution (INDC – geplande nationaal bepaalde bijdrage), een door elk land afzonderlijk bepaalde doelstelling die elke VN-lidstaat moet indienen voor de 21ste VN-klimaattop in december in Parijs (COP21). Tijdens die bijeenkomst wordt een wereldwijde klimaatovereenkomst verwacht die van kracht moet worden in 2025.

“Het Chinese INDC geeft een positieve impuls aan het internationale klimaatproces op weg naar Parijs", zegt Changhua Wu, directeur Greater China van de milieuorganisatie The Climate Group. "China's pogingen, om de agenda voor binnenlandse groei en de agenda voor de klimaatverandering met elkaar in overeenstemming te brengen, zijn een voorbeeld van de fundamentele verandering die nodig is om te komen tot een ander soort economische groei."

Volgens gegevens van The Climate Group, is China momenteel wereldwijd de belangrijkste investeerder in schone energie. Het land gaf hieraan in 2014 een recordbedrag uit van 84,9 miljard euro. Daarmee was het goed voor bijna een derde van de wereldwijde investeringen in schone energie.

Steenkool

De snelle economische groei in China is nog steeds grotendeels gebaseerd op energie uit steenkool. Die maakt nog steeds twee derden uit van de totale energieproductie. De groei van de sector voor hernieuwbare energie heeft echter al impact. Volgens het Nationaal Bureau voor de Statistiek van China daalde het verbruik van steenkool in 2014 met 2,9 procent, terwijl het totale energieverbruik steeg. Het aandeel hernieuwbare energie in de totale energiemix steeg naar 16,9 procent, inclusief windenergie en waterkracht.

Jennifer Morgan, directeur bij het Climate Program van het World Resources Institute, zegt in een reactie dat het Chinese plan reflecteert dat China "zeer gemotiveerd" is om iets aan de klimaatcrisis te doen. "Al veertig landen hebben hun nationale plannen voor de COP21 vrijgegeven. We zien in 2015 een groeiende bereidheid voor internationale klimaatactie."

"China wordt ook gemotiveerd door sterke nationale belangen om iets te doen aan hardnekkige luchtvervuiling, de invloed van de klimaatverandering te beperken en de werkgelegenheid in de hernieuwbare energiesector te vergroten", zegt Morgan in een verklaring. "Meer dan 3,4 miljoen Chinezen werken nu al in de hernieuwbare energiesector."

2 graden Celsius

China is momenteel goed voor een kwart van de totale CO2-uitstoot in de wereld en een derde van de uitstoot van de landen G20 de groep van twintig grootste economieën ter wereld, die 75 procent van de wereldwijde uitstoot produceert).

Het Internationaal Energieagentschap van de VN waarschuwt dat de al ingediende INDC's "een positieve impact zullen hebben op toekomstige energietrends, maar nog onvoldoende zijn voor de grote koerswijziging die nodig is om de temperatuurstijging onder de 2 graden Celsius te houden." Als de temperatuur op aarde met meer dan 2 graden stijgt, kunnen zich volgens experts mogelijk catastrofale gevolgen voordoen.

"Het is duidelijk dat het Chinese plan om de CO2-uitstoot te verminderen en een economie te bouwen op schone technologie op het hoogste regeringsniveau is besloten", zegt Mark Kenber, hoofd van The Climate Group. "We hopen dat India, Brazilië en andere landen snel zullen volgen en het benodigde ambitieniveau laten zien."

Zuid-Korea

Bijna tegelijk met China heeft ook Zuid-Korea een nieuw klimaatplan ingediend bij de VN. Het land belooft tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 37 procent terug te dringen tegenover een business-as-usual-scenario. 

Zonder deze nieuwe inspanningen zou de CO2-uitstoot van het land 850,6 miljoen ton per jaar bedragen in 2030, maar de regering in de hoofdstad Seoel belooft dus om beter te doen, door een combinatie van beperking van de uitstoot (met 25,7 procent) en de aankoop van CO2-certificaten (11,3 procent). Op die manier zou het land in 2030 nog 536 miljoen ton per jaar uitstoten, 37 procent minder dan nu. De Zuid-Koreaanse regering komt daarmee tegemoet aan de toenemende kritiek dat de bestaande doelstellingen veel te zwak waren.

Kritiek 

Toch blijft er kritiek komen van de milieuorganisaties, omdat het nieuwe plan de industrie nog steeds grotendeels ontziet. "Gezien de relatief lichte verantwoordelijkheid die toegewezen wordt aan de industrie – die nochtans goed is voor 70 procent van de CO2-uitstoot – komt er veel druk op andere sectoren, zoals het vervoer en de gezinnen", zegt Ahn Byung-ok, hoofd van het Instituut voor Klimaatactie in The Korea Herald.

"Bovendien kost het geld om emissierechten te kopen. De overheid heeft echter nog niet in kaart gebracht waar die middelen vandaan moeten komen. Dit voorstel toont dus nog geen echte wil van de regering om het klimaatprobleem aan te pakken." Zuid-Korea diende zijn klimaatbeloftes vrijwel gelijktijdig in met China.

Bronnen:
China Hailed as Leader for New Climate Plan

South Korea’s draft climate action plan “inadequate”

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.