Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Toespraak Alexis Tsipras

Alexis Tsipras: "Laat het Griekse volk beslissen"

Zaterdagnacht om 1 uur heeft de Grieks eerste minister Alexis Tsipras in een rechtstreekse toespraak op tv de beslissing van de regering aangekondigd om op zondag 5 juli een referendum te houden over het besparingsakkoord dat de Eurogroep aan Griekenland wil opleggen voor de komende maanden.
zaterdag 27 juni 2015

Mijn Griekse landgenoten,

Zes maanden reeds voert de Griekse regering strijd tegen een economische wurging zonder voorgaande, om alsnog het mandaat uit te voeren dat u ons gaf op 25 januari 2015.

Het mandaat dat wij met onze partners onderhandelen bestond er in een einde te brengen aan de besparingen en voorspoed en sociale rechtvaardigheid terug naar ons land te brengen. Dit was een mandaat voor een duurzaam akkoord dat zowel de democratie als de gemeenschappelijke Europese regels zou respecteren en ons uiteindelijk uit de crisis zou halen.

Tijdens deze periode van onderhandelingen heeft men ons gevraagd akkoorden uit te voeren die nog waren overeengekomen met de vorige regeringen, zoals voorzien in de Memoranda, die nochtans categoriek waren afgewezen door het Griekse volk bij de recente verkiezingen. We hebben echter geen ogenblik overwogen om ons over te geven, om uw vertrouwen te beschamen.

Na vijf maanden harde onderhandelingen hebben onze onderhandelingspartners jammer genoeg eergisteren (25 juni) in de Eurogroep een ultimatum gesteld aan de Griekse democratie en het Griekse volk. Dit ultimatum gaat in tegen de stichtende principes en de waarden van Europa, tegen de waarden van ons gemeenschappelijk Europees project.

Zij hebben de Griekse regering gevraagd een voorstel te aanvaarden dat een nieuwe onhoudbare last oplegt aan het Griekse volk en dat het herstel van de Griekse economie en de Griekse maatschappij ondermijnt. Dit voorstel verlengt niet alleen de onzekerheid maar benadrukt bovendien de sociale ongelijkheden nog meer dan voorheen.

Het voorstel van de instellingen1 houdt in: maatregelen om de arbeidsmarkt verder te dereguleren, vermindering van de pensioenen, verdere verlaging van de lonen in de openbare sector, een toename van de btw voor voeding, restaurants en toerisme, terwijl de fiscale voordelen voor de Griekse eilanden worden afgeschaft.

Deze voorstellen zijn een openlijke inbreuk op de Europese sociale en fundamentele rechten. Zij tonen aan dat werk, gelijkheid en waardigheid voor sommige van onze partners en voor de instellingen geen doelstelling zijn voor een krachtig en voordelig akkoord voor alle partijen, maar een vernedering voor het volledige Griekse volk.

Deze voorstellen benadrukken vooral dat het IMF blijft hameren op bikkelharde en bestraffende austeriteit. Dit maakt dat het nu meer dan ooit tijd is voor de leidinggevende Euopese machten om deze gelegenheid te baat te nemen en initiatieven te nemen die eindelijk een definitief einde kunnen brengen aan de Griekse schuldcrisis, een crisis die ook andere Europese landen raakt en die zelfs de toekomst van de Europese integratie bedreigt.

Mijn Griekse landgenoten, op dit ogenblik rust op onze schouders een historische verantwoordelijkheid voor de strijd en de offers van het Griekse volk voor het behoud van onze democratie en onze nationale soevereiniteit. Onze verantwoordelijkheid gaat voor de toekomst van ons land. Deze verantwoordelijkheid vereist dat wij op dit ultimatum antwoorden op basis van de soevereine wilsbeschikking van het Griekse volk.

Zopas heb ik op de vergadering van het kabinet de organisatie van een referendum voorgesteld, zodat het Griekse volk in staat is op soevereine wijze een beslissing te nemen. Deze suggestie werd unaniem aanvaard.

Morgen (zondag 28 juni) zal de Kamer van Volksvertegenwoordigers dringend worden samengeroepen om het voorstel van de regering te ratificeren voor een referendum volgende zondag 5 juli over de vraag of het voorstel van de instellingen moet aanvaard of verworpen worden.

Ik heb de president van Frankrijk en de bondskanselier van Duitsland reeds op de hoogte gebracht van mijn beslissing, evenals de voorzitter van de Europese Centrale Bank. Morgen (28 juni) zal ik de Europese leiders en instellingen in een brief formeel vragen om het huidige programma nog een paar dagen te laten doorgaan om het Griekse volk de tijd te geven om te beslissen, zonder druk of chantage, zoals vereist door de grondwet van ons land en de democratische traditie van Europa.

Mijn Griekse landgenoten, tegenover de chantage van een ultimatum dat van ons eist een hard en vernietigend besparingsbeleid zonder einde te aanvaarden, zonder enig perspectief voor een sociaal en economisch herstel, vraag ik u te antwoorden op een soevereine en waardige wijze, zoals de geschiedenis van het Griekse volk dat vereist. Op autoritarisme en brutale besparingen zullen wij antwoorden met democratie, kalm en beslist.

Griekenland, de bakermat van de democratie, zal een luid weerklinkend democratisch antwoord geven aan Europa en de wereld. Persoonlijk engageer ik mij om het resultaat van uw democratische keuze te respecteren, wat dat ook moge zijn. Ik vertrouw er volledig op dat uw keuze de geschiedenis van ons land zal eren en een boodschap van waardigheid aan de wereld zal zenden.

In deze kritische ogenblikken, moeten we er ons aan herinneren dat Europa het gemeenschappelijk huis van volkeren is. Griekenland is en zal een integraal deel van Europa zijn en Europa is een integraal deel van Griekenland. Zonder democratie zal Europa een Europa zijn zonder identiteit en zonder moreel kompas.

Ik nodig u allen uit nationale eenheid en kalmte te tonen om tot de juiste beslissingen te komen. Voor onszelf, voor de toekomstige generaties, voor de geschiedenis van alle Grieken. Voor de soevereiniteit en de waardigheid van ons volk.

Alexis Tsipras, eerste minister

Athene, 27 juni 2015, 1 uur ('s nachts) lokale tijd

Dit is de Nederlandse vertaling door Lode Vanoost van de Engelse vertaling door Stathis Kouvelakis van de toespraak van Alexis Tsipras, zoals gepubliceerd op de website van Jacobin Magazine.

1 De Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Muntfonds.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

20 reacties

 • door antond op zaterdag 27 juni 2015

  'Laat het Griekse volk beslissen', dat lijkt me een prima idee.

  Maar laat dan ook de andere volkeren van de EZ beslissen of ze de bailout van Griekenland willen verlengen. En ook of ze (wederom), wanneer en tegen welke voorwaarden de schuld van Griekenland willen herschikken. Ook dat is democratie. En daar heeft Griekenland geen monopolie op.

  Overigens is het merkwaardig dat, als Tsipras al wist dat hij het volk wilde laten beslissen, hij dit niet eerder heeft aangekondigd, zodat dit vóór 30 juni had kunnen plaatsvinden. Nu is het maar de vraag of de crediteuren de deadline kunnen verplaatsen, zij moeten hiervoor hun parlementen raadplegen.

 • door Roland Horvath op zaterdag 27 juni 2015

  De US spelen de baas in de EU. De EU is sedert een aantal jaren een wingewest, een kolonie, een afzetmarkt voor de US. De macht wordt hier uitgeoefend door de NAVO en wat de economie betreft door het IMF, dat in de praktijk uitsluitend opkomt voor de belangen van de US. Het IMF regelt een puur interne financiële kwestie die Griekenland GR aanbelangt en ze zijn hierin betrokken door toedoen van Duitsland DE en Nederland NL.

  Zoals bij elke kredietverlening door het IMF moet ook GR de koopkracht, Sociale Zekerheid SZ, werknemersrechten, overheidseigendommen, democratie en elke belemmering van de vrije handel afbouwen en/of afschaffen/ verminderen/ weggeven. Die 6 zaken maar niet: Meer belastingen heffen. De 0,01% superrijken en de GMO zijn daar tegen. De bedoeling is niet schulden te doen terug betalen maar GR te vernietigen en te bestelen. De haat tegen SZ zit er al altijd diep in bij de US en het IMF en blijkbaar ook bij de Française Christine Lagarde. Dus het IMF regelt ook de besparingen en bedrijfslasten verlagingen politiek in de EU.

  Wat nu gebeurt is een schande voor de EU, niemand neemt ons nog au serieux zeker niet de US. Wat die doen is nog al dikwijls om de EU te domineren en beschadigen: De oorlog in Libië met een vluchtelingen stroom als gevolg, het destabiliseren van Oekraïne en de sancties tegen Rusland. Verder het TTIP. De handel US-EU is amper 1% van het EU BBP en daarvoor moet veel sociale -, ecologische - en gezondheidswetgeving afgeschaft worden en wordt de hele interne EU markt ontregeld.

  De EU besparingen politiek heeft in GR een schade van 150 miljard aan inkomsten verlies veroorzaakt de laatste 5 jaar en in de eurozone is er door de besparingen geen groei en is de export en de waarde van de euro gedaald.

 • door Pleimion op zaterdag 27 juni 2015

  Tsipras heeft de gave van het woord, dat is duidelijk, nu de daden nog. Het Griekse volk heeft al beslist, en wel door hem een mandaat te geven om hen te vertegenwoordigen. Waar wacht hij op om dat te gebruiken en koudweg 'neen' te zeggen tegen zijn schuldeisers, die in ruil voor het geld waarmee ze Griekenland op de been houden, op beledigingen en scheldpartijen worden getrakteerd? Begint hij misschien te beseffen welk gevaarlijk spel hij aan het spelen is? In ieder geval is dat referendum een wel heel doorzichtige manier om tijd te kopen. Dat het een farce wordt, is zeker: Tsipras steekt tijdens zijn toespraak nog net geen bordje omhoog met 'Stem neen!' Best wel ironisch dat iemand die steeds de mond vol heeft van waardigheid, te laf is om zelf de verantwoordelijkheid voor zijn beslissingen te dragen.

  • door Anon JJ op dinsdag 30 juni 2015

   Het geld van de Trojka heeft niet het Griekse Volk ondersteund, maar wel de Franse, Duitse en Nederlandse banken.

   Diezelfde banken die jarenlang de vorige Griekse regeringen roekeloze leningen hebben toegestopt om er daarna genadeloos tegen beginnen te speculeren.

   Wat nu gebeurt is een waarschuwing aan de volledige Europese bevolking: stem niet links of ga niet in tegen de EU of we storten je in de afgrond. Dit schouwspel is walgelijk, maar het toont wel het democratische deficit aan van de EU. De EU, Duitsers voorop gedragen zich als absolute dictators.

   We moeten Syriza dankbaar zijn dat ze dit aan de hele wereld tonen.

 • door Roland Horvath op zondag 28 juni 2015

  Zonder democratie heeft Europa geen identiteit of moreel kompas zegt AT. Inderdaad, het gaat nu alleen om geld en macht en de EU is een neoliberale totalitaire dictatuur. 99% gehoorzaamheid is niet genoeg, het moet 100% zijn. De ondernemingen willen geen geld of macht meer verdelen, dus ook geen goederen, welvaart en welzijn. Een dictatuur die over afzienbare tijd ontploft bijvoorbeeld via een oorlog of afgebroken wordt.

  Op een termijn van 1 jaar moet/kan de werking van de EU genormaliseerd worden. Bijvoorbeeld: Dezelfde ordening die al eeuwen lang in de lidstaten wordt toegepast. Niet moeilijk.

  1/ De commissarissen verantwoordelijk en afzetbaar, niet alleen de hele commissie. Die steunt op een meerderheid in Parlement en Raad.

  2/ De Raad bestaat uit 2 rechtstreeks verkozenen per lidstaat. En beslist bij meerderheid al dan niet gekwalificeerd.

  3/ Het Parlement, beter de Kamer van volksvertegenwoordigers zoals in BE/US, heeft het recht wetsvoorstellen in te dienen. En verder alle bevoegdheden van een ander parlement. Dat geeft geen aanleiding tot tegenstellingen zoals FR -DE maar tot normale tegenstellingen zoals Links- Rechts. De ECB onder de bevoegdheid van het Parlement. Het IMF er uit.

  4/ Om het jaar een vertrouwensstemming door de EU burgers. Als er geen meerderheid voor is, dan volgen er verkiezingen voor Parlement en Raad. Geen moeilijke referenda en ook niet alleen om de 4 à 5 jaar kiezen. Door het gebrek aan controle en de wanorde in het EU bestuur, bijvoorbeeld de Commissie bestaat uit afdankertjes is het de ondergeschikte geworden van de Grote Multinationale Ondernemingen GMO, zij willen minimale bedrijfslasten. En van de US. Gevolg de EU besparingen politiek en het TTIP.

 • door Anon JJ op zondag 28 juni 2015

  Het valt op dat EU zo ongemeen hard en als door wespen gestoken reageert op de beslissing van de Griekse Regering om de democratie ten volle te laten spelen. Het zullen de Grieken zijn die beslissen, niet de Trojka, en niet de financiële sector. Maar blijkbaar is een referendum, de zuiverste vorm van directe democratie een doorn in het oog van de leden van de Eurogroep. We kunnen niet anders dan besluiten dat de EU de democratie niet genegen is.

  De EU is een bedreiging voor de souvereine staten die haar leden zijn, een vehikel ten dienste van de haute finance dat lak heeft aan de wil van een volk of de belangen van datzelfde volk.

  Tsipras bewijst ons een grote dienst door dit zo duidelijk aan te tonen.

 • door antond op zondag 28 juni 2015

  Tsipras heeft het referendum opzettelijk ná de deadline van 30 juni geplaatst. Anders had hij zijn 'partners' eerder op de hoogte gesteld dat hij een referendum zou houden. Hij heeft geen ruggegraat, want hij heeft het mandaat gekregen om te regeren, en dus, om beslissingen te nemen. Syriza weigert toe te geven dat ze de verkiezingen hebben gewonnen op basis van onmogelijke beloften (eigen bestedingsruimte kunnen invullen én in de Euro en EU blijven).

  Het is onzin dat dit 'democratie' is, want de regering gaat beslissen hoe het referendum wordt verwoord, niet 'het volk'.

  Het wordt kiezen of delen. Tussen de besparingen die nodig zijn om in de EU te blijven óf om te vertrekken.

  Syriza staat, helaas voor de Griekse bevolking, op het punt om met Griekenland een sprong in het duister te maken. Laten we hopen dat dit voor de bevolking, en zeker voor de allerarmsten, positief uitpakt. Ik ben erg bang van niet.

  • door sam vanderleyden op woensdag 1 juli 2015

   Weer een flagrante leugen van Antond..... Alexis Tsipras heft op 24 juni achter gesloten deuren de intentie van het referendum reeds kenbaar gemaakt.

   Dit is weer een mooi voorbeeld hoe trollen als Antond, niet gehinderd door de feiten of enige historische kennis, proberen weg te komen met slecht gebekte toogpraat... Allé schol, doe ze nog eens vol!

 • door roby vandoren op zondag 28 juni 2015

  Een toespraak om even stil van te worden... Je krijgt het gevoel dat de Dijsselbloems van deze wereld niet echt beseffen wat er op het spel staat?

  • door sam vanderleyden op maandag 29 juni 2015

   Dijsselbloem is buikspreekpop... 2 keer raden welke groep van Europeanen de stem levert? (Disclaimer: Neoliberale hardliners kunnen deze vraag onmogeljik correct beantwoorden, aangezien hun denkveld, hun econmisch en sociaal spectrum niet voldoende groot is... net zoals andere radicale religieuzen)

 • door Hugo Casteels op maandag 29 juni 2015

  de Grieken hebben democratisch beslist en moeten daar nu ook de gevolgen van dragen. Zij zullen dat op 5 juli nog eens kunnen doen, alleen vraag ik mij af of een referendum met negatief stemadvies wel zo democratisch is.

 • door antond op maandag 29 juni 2015

  De 'democratie' in de Syriza-stijl is een wassen neus. Het begint al met de verwoording van de vraag op het referendum. Wie gaat daar over beslissen?

  De Griese politici presteren het keer op keer om de z.g. Griekse democratie te laten prevaleren boven alle andere democratieën in de Eurozone. Wat denkt u dat de uitslag zal zijn van een referendum waarbij aan de rest van Europa wordt gevraagd of er meer geld voor Griekenland beschikbaar moet worden gesteld? Moet de uitslag van zo'n referendum niet eveneens worden geaccepteerd?

  Ik dacht dat Tsipras een mandaat van de kiezer had gekregen om te regeren en dus zèlf (ook moeilijke) beslissingen te nemen. Het lijkt er op dat hij de ruggegraat niet heeft om leiding te geven, en zich liever verschuilt achter anderen.

  Overigens, als al duidelijk was dat Tsipras het volk wilde raadplegen, waarom moet dat dan gebeuren ná de deadline van het bailout akkoord, waar de Griekse regering, nota bene, zelf mee akkoord is gegaan? Ik vind het niet zo vreemd dat de rest van de Eurogroep zich verrast en gepasseerd voelde.

  Ik blijf bij mijn eerdere mening dat het er op lijkt dat Syriza er geen moeite mee lijkt te hebben om de toekomst van hun volk op te offeren op het altaar van de ijdelheid van hun politici.

  Tsipras en de zijnen hebben er kennelijk geen moment over nagedacht dat de ECB steun voor de Griekse banken is gekoppeld aan de bailout status van het land. Ze nemen, ten koste van hun volk, elke bocht die ze tegenkomen, te kort.

  Het Griekse volk gaat hier onnoemelijk onder lijden. De politici verdwijnen naar een zetel met pluche op de universiteit of in het lezingencircuit.

 • door jempi op maandag 29 juni 2015

  Het Griekse volk heeft al beslist bij de verkiezingen en heeft deze nieuwe regering daardoor een mandaat gegeven om te besturen. Een referendum organiseren blijft me dan ook een raadsel. Of is het de bedoeling van Tsipras om de problemen voor zich uit te blijven schuiven? Blijven aanmodderen binnen deze eurozone is zelfs voor Griekenland geen optie meer. De enige optie bestaat erin dat het land uit de euro stapt, zijn nieuwe munt devalueert en tegelijkertijd structurele hervormingen doorvoert. Het Griekse pokerspel heeft nu lang genoeg geduurd.

  • door sam vanderleyden op maandag 29 juni 2015

   1) Uw invulling van democratie is dan best wel "eng" te benoemen 2) Het pokerspel (en dan nog van belabberd niveau- want heel doorzichtig) komt geheel van de trojka kant.

   • door jempi op donderdag 2 juli 2015

    1. Het Griekse volk heeft toch zijn leiders democratisch gekozen bij de laatste verkiezingen in dit land. Wat is hier volgens u zo 'eng' aan?? 2.Tsipras speelt inderdaad Russische roulette met 10,722,000 Grieken. Getuige zijn laatste A4 velletje als antwoord op het EU ultimatum (bron Business Insider).

    • door sam vanderleyden op donderdag 2 juli 2015

     Uw beperkte grens aan de invulling vanhet concept democratie is eng, an sich... Het is een euvel dat ons natuurlijk van jongsaf aan is ingelepeld. Alsof eenmaal om de 4 jaar gaan stemmen en dan 'shut up', het hoogste summum van democratie is en de rest wordt dogmatisch weggezet als onrealistisch of dromerij. En bij het dreigement van de verwezelijking van hogere vormen van democrtaie krijg je bedreigingen, afpersing, of in het zachts geval paniekzaaierij.

     "Het" is natuurlijk een perfect technisch argument om iemand werkelijk ideologisch standpunt achter te verbergen of anderzijds de confrontatie tussen morele en ideologische/principiele discussie niet aan te hoeven gaan. Zo zijn vele morele / technische discussies zo verschoven naar schijnpolemiek over technische zaken om desgewenst en in een bepaald tactisch voordeel de morele tegenstelling niet te laten bovenkomen.

     Enfin, wederom goed geprobeerd... Ik heb het al in een andere comment gezegd tegen een andere gekende entiteit om deze fora: Hoe beter, kwaliteitsvoller en diepaagder bewust en zelfbewust ons onderwijs zou kunnen worden, hoe meer onze jeugd zich kan wapenen tegen dogma's, mantra's, valse tegenstellingen, schijndiscussies, intellectueel oneerlijke stellingen, gedecontextualiseerde betogen, etc.... Echter daar scoort ons onderwijs bijzonder zwak in... en dat is in het voordeel van "the powers that be", evidentelijk... same old history, n'est pas?

     • door jempi op donderdag 2 juli 2015

      U kan moeilijk alle dagen verkiezingen organiseren n'est pas?

      • door sam vanderleyden op donderdag 2 juli 2015

       eh bien, dit is nu eens een perfect textbook voorbeeld van intellectuele armoede! U kan ook eens moeite doen om mee te denken of moeten "wij allemaal" het voor u uit denken? Dan is het ook niet goed hé?! Maar als je echt niet wil meedoen, blijf dan aan de kant gewoon "ja-goed" knikken... Mijn mens en toekomstbeeld geeft iemand als u tenminste de keuze...

       • door jempi op vrijdag 3 juli 2015

        We kunnen het ook omdraaien, nietwaar? Waarom is mijn visie de minder goede en die van u de betere. En ik lijd helemaal niet aan intellectuele armoede, mijn visie is gewoon anders, maar daarom niet minder slecht. Respect voor andere meningen hoort ook bij het democratisch denken. Het moet niet allemaal in uw hokje passen!

        • door sam vanderleyden op zondag 5 juli 2015

         Ja uw visie is anders. Ja uw visie is zeer beperkt. Ja ik eigen me het recht toe om voor uw mening gebasseerd op uw visie weinig respect op te brengen. Er zijn heel wat mogelijk meningen die ik moreel onverantwoord vind of zelfs intellectueel gezien pure onzin. Waar ik weinig respect voor kan opbrengen is gratuite onzin en moedwillige misleiding. Dat valt voor mij niet meer onder een onschuldige mening hebben. Eigenlijk gaat het bij mij over consistentie en logica en zelf niet zo zeer over morele keuzes. Iemand die zegt: "het kan me niet schelen dat de griekse bevolking lijdt onde het trojka beleid" en "ik vind het best ok dat de bankenwereld en mijn groot bedrijf er munt uit slaan"... is moreel waarachtig en legt zijn kaarten correct op tafel. Iemand die onder het voorwendsel "het beste voor hebben met Griekenland en de EU" het Trojka beleid verdedigt is ofwel intellectueel verblind en doofstom, leeg, neoliberaal religieus fanatiek (onbewust) ofwel door en door doortrap en oervals.... Kies maar... En over die uitspraak "elke dag verkiezingen"... wel , dat is nu eens het op flessen trekken. Goed voor aan de toog...

        Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties