Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

'Regering bouwt muur tussen burger en justitie'

Met kartonnen dozen hebben 22 organisaties die zich zorgen maken over de toegankelijkheid van de rechtspraak een muur gebouwd voor het ministerie van Justitie. Die muur staat symbool voor de drempels die deze en de vorige regering inbouwt.
woensdag 24 juni 2015

“Nu al is het voor kwestbare mensen moeilijk om hun rechten te laten gelden. Zij worden vaak geconfronteerd met verkeerde of onterechte beslissingen. Maar als ze naar de rechtbank willen stappen, kijken ze aan tegen een financiële drempel. De informatie is moeilijk toegankelijk en slecht geschreven en meestal is de materie ook te complex. Maar met de plannen van Geens wordt het zo goed als onmogelijk om je rechten op te eisen. Daar zijn wij heel ongerust over”, zegt Hilde Linssen van het Netwerk tegen Armoede.

Minister Geens wil 10 procent besparen op het departement Justitie. Een eerste maatregel is de verhoging van de griffierechten (de kosten die een burger betaalt als zij of hij een gerechtelijke procedure start). Die kosten gaan met 55 procent omhoog. Dat komt bovenop de invoering van btw van 21 procent op de diensten van een advocaat. Test-Aankoop noemde de verhoging van de griffierechten al "de genadeslag voor de toegang tot justitie".

Geens sleutelt ook aan de procedure om een deurwaarder in te schakelen om onbetwiste schulden te innen. In plaats van een gerechtelijke procedure wordt de invordering van onbetwiste schulden tussen ondernemingen onderling voortaan een administratieve procedure. “De deurwaarders en de werkgevers vormen blijkbaar een megalobbygroep want dit werd toch wel makkelijk goedgekeurd door Geens. Het komt er op neer dat alles zich voortaan afspeelt tussen deurwaarders en advocaten. Wie zich benadeeld voelt moet zelf verzet aantekenen, met alle kosten vandien”, zegt Ivo Flachet van Progress Law.

Logica

Volgens Flachet volgt Geens hier een logica die ook elders terugkomt. “Alle macht verschuift naar het parket en de deurwaarder. De burger moet zich dan maar verzetten als hij vindt dat zijn rechten geschonden worden. Je ziet een gelijkaardige logica ook bij de GAS-boetes”, aldus Flachet.

“Er wordt wel degelijk steen voor steen een muur opgebouwd”, zegt advocaat Pierre Robert, voorzitter van Syndicat des Avocats pour la Démocratie. “Er zit een cynische berekening achter al die maatregelen. Als de burger niet meer naar de rechtbank stapt, hebben we minder rechters nodig.”

Robert ziet één grote lacune in de plannen van Geens. “Ik lees niets over de aanpak van de financiële criminaliteit. Hij kent die wereld nochtans. Hij zetelde namens ons land in de raad van bestuur van BNP Paribas”, zegt Robert.

Geens wil deze hervorming zo snel mogelijk door het parlement jagen. “Als dat in juli al gebeurt, staan we hier binnen enkele weken terug”, belooft Ivo Flachet.

“Als mensen beginnen te beseffen wat er hen boven het hoofd hangt met deze hervorming, zal de woede toenemen”, zegt Pierre Robert.

Het nationale platform Recht voor iedereen herbergt verschillende armoedeorganisaties, de Vrouwenraad en de Franstalige Liga voor de Mensenrechten.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

7 reacties

 • door Gilbert Rodts op woensdag 24 juni 2015

  NVA is mijn stem kwijt dat is zeker!

  • door Neutr On op donderdag 25 juni 2015

   Justitie wordt geleid door minister Geens, en die is van CD&V.

   Denk dus niet dat er iets zal veranderen.

   Misschien zou N-Va het beter kunnen, maar die hebben wijselijk hun handen van Justitie gehouden, want dat is een vergiftigd geschenk. Als er niets verandert bij Justitie kunnen ze de zwarte Piet doorschuiven naar CD&V. Strategisch goed gezien van N-Va

   Ondertussen is er geen enkele garantie op een eerlijk proces in ons land.

   Procederen is duur, duurt lang, rechters en advocaten zijn onbetrouwbaar, onbekwaam, partijdig, er is klassenjustitie, er wordt zoveel mogelijk geseponeerd, onderzoeksrechters vorderen is voor een gewone burger zinloos, de HRJ heeft geen controlebevoegdheid, er worden procedurefouten gemaakt en ga zo maar verder.

   Geens krijgt dit jaar de nieuwe prijs: een kopie van "de onrechtvaardige rechter".

 • door spacemonkey op woensdag 24 juni 2015

  Inderdaad ook deze kloof is een zoveelste teken aan de wand (uiting) van wat 15/20 jaar geleden in boeken als de stille overname beschreven wordt We zijn wereldwijd naar de (hoog) technologische Middeleeuwen onderweg. Vooral onder het mom van kostenbesparingen en vereenvoudiging(?) gaan privé en overheidsstructuren steeds meer ICT-rommel inzetten. Dat die technologie nu eenmaal bestaat hoeft nog niet te betekenen dat ie tegen de mensen en de restanten van hun samenlevingen gebruikt moet worden. Het aantal mensen dat in financiële moeilijkheden terecht komt neemt enkel maar toe (ook in de toekomst) Meer mensen zullen minder (betaalde) toegang tot een kleinere arbeidsmarkt krijgen. Is niet voldoende middelen om continu up-to date te blijven. Maar ook(de nog)verstandige mensen merken stilaan dat al die besparingen voortvloeiend uit nieuwe technologieën, vooral in de zakken van de reeds geprivileerde elites terecht komt. Anno 2015 worden rijken overal rijker en arm armer. De kloof wordt enkel groter/dieper. De eerste grote volksverhuizingen komen opgang en gaan bestaande socio/economische systemen volledig ontwrichten. De planetaire herverdeling is volop bezig en gezien de geografische ligging en populatie gaat weerom Europa de volle pot betalen. De meeste Euro-leiders zijn slechts puppet's van Neo-liberaal gedoe dat achter de schermen afbraak organiseerd. De geschiedkundig bewezen reactie op dit soort actie is steevast R-evolutie-S. De kleine lokale nieuwe dingen zijn hoopvol maar hebben (nog)niet genoeg gewicht. Veranderingen steevast uit de massa's. Wel nu die kans wordt (zoals beschreven in artikel) bewust kleiner of onbestaand gemaakt door zij die er belang bij hebben. Dat zijn... juist de elites en hupsakee de cirkel is rond de geschiedenis herhaald zich.

  • door ria aerts op donderdag 25 juni 2015

   De uitholling van de rechtstaat (en de natiestaat) gaat almaar verder. De paranoia van een overheid tegenover haar bevolking eveneens. We merken nu duidelijk waarvoor een gerechtelijk apparaat dient: niet om gerechtigheid, maar om de orde te bewaren. Maar beter dat dan de chaos, zullen de optimisten, of de ingedutte meerderheid, zeggen. De definitie van optimist: iemand die een gebrek aan informatie heeft.

 • door JohanGroenroot op donderdag 25 juni 2015

  De rechtse publieke opinie en daaraan onlosmakelijk verbonden propaganda aborteert voorafgaandelijk sowieso voor een deel gerechtelijke stappen die mensen willen zetten. Victim blaming door betrokkenen én overheidsinstanties is een andere voorkomende realiteit om problemen wat verder te laten doorrotten als compost voor de rechtse publieke opinie. De charivari,een middeleeuws ritueel in de vorm van een volksgericht heeft terug zijn intrede gedaan. Degenen die er aan onderworpen worden zijn zo gemanupileerd dat ze het zelfs niet eens beseffen.Publieke lynchpartijen van individuen die zich weigeren te onderwerpen aan de rechtse publieke opinie zijn minder ver af dan we aannemen.

  De n-va die hier als enige open kaart speelt bij monde van de Wever wil af van lastige individuen en hun botsende conflicten.Die moeten problemen en conflicten maar onder elkaar oplossen. Het is een terugkeer naar 'de taal van de vuist'. Historicus Antoon Vrints in zijn proefschrift Publiek geweld, respectabiliteit en sociabiliteit en in het bijzonder de casestudy over...Antwerpen ; "Vroeger waren er in minder welvarende buurten naast de werking van het officiele repressieapparaat ook officieuze (en goedkopere) vormen van conflictregulering. Publiek geweld was niet zinloos maar betekenisvol; het werd aangewend door de onderklasse om een aantasting van de reputatie in het informele sociale netwerk te voorkomen of ongedaan te maken. Via theatraal knokken op straat, in de kroeg of in de traphal werden niet mis te verstane boodschappen uitgezonden. In tegenstelling tot de hogere klasse droeg dit gedrag bij tot respectabiliteit,een realiteit die volgens draaideurintellectueel de Wever van de n-va (zie 'het kostbare weefsel' blz.134);"... voor allochtone jongens in gettowijken nog al te vaak bestaat

 • door Berten Debergh op donderdag 25 juni 2015

  Het wordt met de dag duidelijker dat de regerende partijen resoluut kiezen voor de elite, voor zij die over geld en macht beschikken. Wie rijk is kan zijn rechten afdwingen door de al maar hoger wordende gerechtskosten te betalen. Zo iemand kan ook zijn relatienetwerk inschakelen om een job te krijgen voor zijn dochter of zoon. ook kan zij of hij met het grootste gemak de producten aankopen die een verdere ontwikkeling mogelijk maken. Beste mensen, hier krijg je van onze bewindvoerders een paar duidelijke richtlijnen: 1. groot gezin > sorry.. maar je had vroeger moeten nadenken, 2. geen job > sorry.. maar je moet meer vechten voor je brok.. en anders heb je pech, 3. minder gezondheidskansen > sorry.. misschien heb je wel een verkeerde levenswijze gevolgd, 4. minder macht > sorry.. maar je moet wat meer leren hoe je mensen kunt bedriegen, 5. nog jong > sorry.. maar je moet eerst eens leren "armoedig" leven zoals onze voorouders.. en dan zal je ooit ook welvarend zijn, 6. al oud > sorry.. maar op vandaag ben je niet meer geschikt .. en kruip je best in een hoekje, 7. ontevreden over de inspraak > sorry.. maar wij zijn aan de macht ..dus nu mondje dicht, 8. heel rijk > proficiat .. je hebt je talenten degelijk ingezet, 9. dictatoriaal > proficiat .. je neemt ten minste verantwoordelijkheid om al die leeghangers weer op het goede spoor te zetten, 10. discriminerend > proficiat ..ten minste als je dit doet zonder dat al die regelneven er lucht van krijgen!

  Muren bouwen... een nuttige bezigheid! Of heb je dat nog niet door?

 • door Koen Verhofstadt op vrijdag 26 juni 2015

  De lijst met asociale hervormingen mbt. justitie is de facto nog veel langer. De invoering van 21% BTW op erelonen van advocatuur, maar ook gerechtsdeurwaarders en notarissen, betekent de degradatie van toegang tot recht als basisbehoefte tot luxe-consumptieproduct. Men wil ook remgeld voor pro deo-bijstand invoeren. Inzake burgerlijk recht wil men niet alleen rol-en griffiekosten verhogen, maar ook exponentieel de kosten van beroeps- en cassatieprocedures. "De burger" (lees de mens met kleine of modale inkomens, want de kapitaalkrachtigen en a fortiori banken en andere megabedrijven liggen hier niet van wakker) " moet eraan wennen dat de rechter in eerste aanleg in principe gelijk heeft". Voor de gewone mens (die het vaak met mindere rechtsbijstand moet stellen) is die dus onfeilbaar. Voer de inquisitie dan terug in. Men wil incidenteel beroep afschaffen; flaters inzake procedure (regels die gelijke behandeling moeten garanderen) blijven tot de eindbeslissing in eerste aanleg "gedekt". Inzake strafrecht wil men het recht op verzet beperken. Wie "zonder geldige reden" verstek laat gaan verliest een aanleg. Benieuwd of bv. "dakloosheid", waardoor iemand niet kan gevonden worden voor dagvaarding een geldige reden is. Omdat "alle straffen uitgevoerd moeten worden", geldt dit ook voor verstekvonnissen, ongeacht het delict, en ongeacht verzet. Het besparend effect van de uitvoering van straffen waarvan die normaal nooit tot een effectieve gevangenisstraf leiden, is mij een raadsel. Om van het resocialiserend effect nog maar te zwijgen. Maar, hoera, de overbevolking is (een beetje) gedaald. Dat dit een tijdelijk effect is van capaciteitsuitbreiding (die nog zal toenemen) vertelt men er niet bij. Enz... Slaap lekker, want op een dag wordt dit hard ontwaken.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties