Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Klimaatzaak dwingt Nederlandse overheid op de knieën

De Nederlandse overheid heeft de klimaatzaak verloren die is aangespannen door milieuorganisatie Urgenda. De rechtbank in Den Haag beschouwt de klimaatverandering als een groot gevaar en dwingt Nederland om tegen 2020 een kwart minder broeikasgassen uit te stoten.
woensdag 24 juni 2015

Marjan Minnesma (Foto: Urgenda / Chantal Bekker)

De rechter volgde de argumentatie van Urgenda en negenhonderd mede-eisers dat de klimaatverandering wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen en dat dit ernstige gevaren met zich meebrengt, onder meer door de zeespiegelstijging en de impact op de voedselvoorziening.

Nederland is momenteel op koers om de uitstoot met minder dan 17 procent te verminderen, zegt de rechter, en mist zo de doelstelling die overeengekomen is in internationale verdragen. De overheid kan zich niet verschuilen achter andere landen die ook hun doelstelling niet halen.

Mijlpaal

Concreet legt de rechter de Nederlandse staat een reductie van 25 procent op tegen 2020. De uitspraak is een mijlpaal, omdat voor het eerst een rechter een staat verplicht om maatregelen te nemen tegen de klimaatverandering.

"Dit is een zeer bijzonder uitspraak", zegt Urgenda directeur Marjan Minnesma in een reactie op de Nederlandse publieke televisiezender NPO. "De rechter zegt: de klimaatverandering is een zeer ernstig probleem, wetenschappelijk onomstreden nu, en het kan zoveel problemen opleveren dat je als staat gewoon verplicht bent om je burgers beter te beschermen."

Andere klimaatzaken

Minnesma verwacht dat de uitspraak tot veel meer gelijkaardige zaken zal leiden in de hele wereld. Onder meer in Noorwegen en België is inmiddels al zo'n zaak aangespannen.

In ons land zijn de verschillende overheden gedagvaard door de vzw Klimaatzaak, opgestart door elf bekende Vlamingen onder wie Nic Balthazar, Tom Lenaerts, Stijn Meuris en Francesca Vanthielen. Bijna negenduizend mede-eisers sloten zich aan bij hun eis om de uitstoot met 40 procent te verminderen tegen 2020. Het Belgische vonnis wordt pas over ongeveer een jaar verwacht.

Plicht

De Bond Beter Leefmilieu (BBL) reageert in een communiqué erg verheugd op de uitspraak van de rechtbank in Den Haag. "Dat de klimaatverandering gevaarlijk is, daar is iedereen het over eens. Maar toch doen vele overheden niet genoeg om ze af te remmen. De Nederlandse rechter zegt nu dat de staat wel degelijk de plicht heeft om met een goed beleid het leefmilieu en zijn burgers te beschermen.”

"De wetenschap, de katholieke kerk, de wereldleiders; allen manen ze onze overheden aan tot echte klimaatoplossingen’, stelt de BBL verder. “De tijd van de bal doorspelen naar een ander of beleid op de lange baan schuiven, is nu echt voorbij. Dit is een duidelijke boodschap aan onze regeringen en onze minister van Leefmilieu: ze hebben geen enkel excuus meer om het lamlendige klimaatbeleid in ons land nog langer goed te praten."

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

2 reacties

 • door Jan Hermans op woensdag 24 juni 2015

  Toch nog even in de gaten houden of nog hoger beroep tegen die uitspraak mogelijk is? Hierover niet meteen veel info in het artikel helaas.

 • door Gaëtan Dubois op donderdag 25 juni 2015

  Hoewel dit een bescheiden stap in de goede richting is, mogen we het daar niet bij laten. "De rechter verplicht het land zijn broeikasgasuitstoot met een kwart te doen zakken in vergelijking met 1990" (zie DM van vandaag).

  In vergelijking met 1990...hmm.

  Het is 1 voor 12 en "the window of opportunity" is nu. Geen druppels op een hete plaat dus. De mensheid in haar geheel moet tegen 2025 binnen de draagkracht van de aarde leven.

  Steek je nek uit en steun het One Earth Footprint Manifesto :

  http://1earthadmin.polldaddy.com/s/steun-het-one-earth-footprint-manifest

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties