Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

"Als er iets verouderd is, dan is het de gevangenis als instelling"

Het advies van de gewestelijke overlegcommissie over de megagevangenis in Haren is uitgesteld tot volgende week dinsdag. Onenigheid binnen het schepencollege van de stad Brussel ligt aan de basis van het uitstel. Naar aanleiding van de stedenbouwkundige aanvraag schreven auteurs met verschillende expertises een open brief met hun bezwaren aan de minister van Justitie. Brief 1 door Luk Vervaet, ex-gevangenisleraar.
donderdag 4 juni 2015

Geachte minister van Justitie,

U hebt wellicht al uitvoerig verslag gekregen van de bijeenkomst van de Overlegcommissie omtrent de gevangenis van Haren, die op 20 mei plaatsvond in het Casino van Brussel.

De Brusselse schepen van Stedenbouw verzekerde ons immers dat er, naast de op voorhand ingediende bezwaren, ook een rapport zou opgemaakt worden van alle interventies op de vergadering. Vier uur lang hebben inwoners van Haren, bezetters van het terrein, magistraten, architecten, advocaten, milieuactivisten, vertegenwoordigers van mensenrechtenorganisaties er op een indrukwekkende manier duidelijk gemaakt dat ze het megaproject in Haren niet willen. Zou U kunnen overwegen om deze tussenkomsten in een publicatie te gieten? Het zou het broodnodige maatschappelijk debat over straf en gevangenis zuurstof geven. Iets waar U als minister van Justitie alleen maar baat bij kan hebben.

Staat U me toe enkele punten, die me opvielen tijdens deze bijeenkomst, onder uw aandacht te brengen.

Vooreerst is er de stuitende onwetendheid van de beleidsmakers. Toen ik op de bijeenkomst aan de Overlegcommissie de vraag stelde wie er onder hen al in de gevangenis van Sint-Gillis was geweest, stak er niemand de hand op. Dat is geen verwijt aan de Commissieleden. Wél aan een verontrustende cultuur van de maatschappelijke topmensen, die niet weten waarover en over wie ze spreken, wanneer ze beslissingen nemen. U zou er echt goed aan doen met uw team eens een dag (en een nacht?) door te brengen in de drie gevangenissen die U wil sluiten.

Verder heb ik zelden op één vergadering zoveel keer het woord 'humaan', 'sociaal', 'aangenaam' gehoord, als wanneer de verdedigers van het megaproject in Haren het woord namen. Het werd naar het eind toe gewoon gênant.

Er is blijkbaar in alle politieke partijen een golf van medeleven met gevangenen die moeten ''leven in mensonwaardige omstandigheden in drie verouderde en ongezonde gevangenissen in Brussel". En daarom zou Haren nodig zijn. Ik twijfel er niet aan dat er mensen zijn die dit zeggen met de beste bedoelingen. Maar de opstoot van humanitarisme is merkwaardig als men de politiek van de harde aanpak van de delinkwentie en de onverschilligheid over de situatie van de gevangenen van de laatste decennia bekijkt.

Als iemand die jarenlang lesgaf in Sint-Gillis, beweer ik dat die gevangenis niét verouderd is. In uw eigen teksten en die van de Regie der Gebouwen, staat te lezen dat er enorme vernieuwingswerken in Sint-Gillis werden gerealiseerd. Die maken dat Sint-Gillis nu beantwoordt, ik citeer, “aan alle normen en reglementeringen van een moderne gevangenis, onder andere op het vlak van hygiëne en comfort”. Waar blijft u met het argument van het verouderde en ongezonde Sint-Gillis ?

Haren is in werkelijkheid een megaproject dat de drie gevangenissen uit de stad wil doen verdwijnen en zijn terreinen en gebouwen wil inpalmen. Haren is profijt voor de privé-maatschappijen. Haren is een prestigeproject voor Brussel.

Indien er iets verouderd en ongezond is, dan is het de gevangenis als instelling. Het is een concept dat zijn tijd gehad heeft en zijn falen heeft bewezen. Ik begrijp dat u op dat vlak geen wereldschokkende dingen zult realiseren. Maar laat ons in afwachting van dit debat ten gronde, geen megavorm van een verouderd en ongezond concept neerpoten in Haren.

Hoogachtend,

Luk Vervaet

Deze tekst werd oorspronkelijk gepubliceerd op De Standaard

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.