Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Ja, ik wil steunen

Sluit dit venster

about
Toon menu
Opinie

"Juridische praktijktests zijn nodig om discriminatie uit te roeien"

Minderhedenforum is niet te spreken over de reactie van N-VA-parlementslid Jan Hofkens op het voorstel om praktijktesten te gebruiken in de strijd tegen discriminatie. Volgens Hofkens zullen de tests niet helpen om discriminatie vast te stellen. Daarbij baseert hij zich op een onderzoek van de KUL. "Het instrument praktijktest is zeer waardevol. Deze interpretatie van de KUL-studie is dan ook verkeerd en vooral intellectueel oneerlijk."
maandag 1 juni 2015

"Eén academisch onderzoek van de  KUL aanhalen, om van daaruit met zekerheid te poneren dat juridische praktijktesten niet helpen, is intellectueel oneerlijk", aldus Wouter Van Bellingen, directeur van het Minderhedenforum. "En dit vooral omdat de onderzoekers zelf aanhaalden dat het onderzoek te beperkt was om algemene conclusies te trekken."

Vertekend beeld  

Van Bellingen argumenteert waarom volgens hem het aangehaalde onderzoek niet zomaar praktijktesten als instrument opzij kan schuiven. Hij onderstreept dat de studie van de KUL een academische praktijktest is en geen juridische. De universiteit onderzocht geaggregeerd en voor de hele arbeidsmarkt of er sprake is van discriminatie. Het onderzoek focust dus niet op sectoren waardoor verschillen tussen erg witte en erg gekleurde sectoren worden uitgevlakt.

Bovendien worden alle discriminatiegronden in dit onderzoek meegenomen waardoor het erg complex wordt. Het universitair onderzoek beperkt zich tot de fase van de sollicitatiebrieven, waar de discriminatie inderdaad klein is. Maar niet of mensen daadwerkelijk worden aangeworven. Dat geeft onvermijdelijk een vertekend beeld. 

Juridische praktijktest 

Toch, stelt Van Bellingen, belet het niet dat correspondentietesten een geschikt instrument kunnen zijn om discriminatie voor de rechtbank vast te stellen. Correspondentietesten sturen meerdere cv’s uit met vergelijkbaar profiel maar waarbij de ene een Belgische naam draagt en de andere een vreemde naam. Sensibilisering is nodig en nuttig om de mentaliteit te veranderen. Maar we mogen ook de talrijke slachtoffers van discriminatie niet langer in de kou laten staan.

Cijfers en oorzaak 

In de afgelopen tien jaar is de etnische kloof op de arbeidsmarkt alleen maar gegroeid. De werkzaamheidsgraad van niet-EU-personen daalde zelfs van 56.3 procent naar 53.3 procent. De werkloosheid ligt 5,8 keer hoger voor hooggeschoolden geboren buiten de EU dan voor de autochtone Belgen, aldus Wouter Van Bellingen

Ook volgens de OESO is discriminatie een obstakel op de arbeidsmarkt. Die internationale organisatie schuift praktijktests naar voren als een adequaat middel om discriminatie hard te maken, zegt Van Bellingen. Hij baseert zich daarvoor op de OESO- migratiestudie van 2014 (Outlook on Migration 2014).

Het Minderhedenforum wil dat er een sense of urgency komt bij alle politici om deze dramatisch cijfers aan te pakken. "Academische praktijktests tonen aan dat discriminatie een belangrijke en kwalijke rol speelt in het gebrek aan arbeidskansen van onze achterban. Juridische praktijktests zijn nodig om discriminatie uit te roeien."

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

Eén reactie

  • door bart de nijn op dinsdag 2 juni 2015

    Wat heeft Jan Hofkens nu eigenlijk gezegd? Dat maak ik niet op uit het artikel....

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties