Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

11 redenen om bezorgd te zijn over het TTIP

Sinds geruime tijd zijn er onderhandelingen aan de gang tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten over wat het grootste handelsverdrag uit de geschiedenis wordt genoemd: het TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Of dit zorgwekkende vrijhandelsverdrag er komt, hangt onder meer af van het protest, dat inmiddels aanzwelt. Climaxi, beweging voor een sociaal klimaat, voert een internationale informatiecampagne.
woensdag 20 mei 2015

Waarom moeten we ons zorgen maken over het TTIP?

Het TTIP vormt een bedreiging voor de democratie

Het TTIP kan bedrijven de macht geven om overheden aan te klagen voor maatregelen die hun toekomstige bedrijfswinst kunnen schaden. Hierdoor wordt democratische besluitvorming in functie van het algemeen belang ondermijnd.

Het TTIP vormt een bedreiging voor publieke instellingen

Het TTIP kan nieuwe markten creëren in de dienstensector, wat voor meer liberalisering en privatisering zal zorgen. Het wordt zo bijzonder moeilijk om onze diensten, zoals water- en energievoorzieningen, onder publieke controle te houden.

Het TTIP vormt een bedreiging voor de voedselveiligheid

Doordat alle wetten inzake de veiligheid van ons voedsel op elkaar worden afgestemd, kunnen de normen van de Europese Unie verlaagd worden tot die van de Verenigde Staten. Hierdoor kunnen de EU-beperkingen op genetisch gemodificeerde organismen (GGO's), chemische bestrijdingsmiddelen en hormoonbehandeld rundvlees worden weggewerkt en wordt er een nieuwe opening gecreëerd voor de chloorkip in de EU.

Het TTIP vormt een bedreiging voor het milieu

Het TTIP kan de EU-milieuregels in overeenstemming brengen met en verlagen tot de reguleringen in de Verenigde Staten. Hierdoor zal, net als in de VS het geval is, onder meer het milieuschadelijke fracken (het winnen van schalie-olie en/of schaliegas) mogelijk worden in de Europese Unie. Oppassen dus ook voor nieuwe, maar uiterst vervuilende energiebronnen zoals teerzandolie en fracken.

Het TTIP vormt een bedreiging voor het klimaat

Met nog meer rechten voor investeerders, kan het TTIP bedrijven toelaten om overheden aan te klagen, wanneer die ervoor kiezen om maatregelen te nemen die fossiele brandstoffen in de grond houden.

Het TTIP vormt een bedreiging voor de rechten van werknemers

De normen voor rechten van werknemers in de EU kunnen verlaagd worden tot de normen in de VS. Bedrijven kunnen zich verplaatsen en vestigen in de Westerse regio's met bedenkelijke arbeidsvoorwaarden die de bedrijven beter uitkomen, maar werknemers onder druk zetten.

Het TTIP vormt een bedreiging voor de persoonlijke privacy

Uit gelekte documenten blijkt dat met het TTIP belangrijke punten van het ACTA verdrag (dat internationale normen voorstelt voor het afdwingen van intellectueel eigendomsrecht) toch ingevoerd kunnen worden. Nochtans werd ACTA niet lang geleden onder luid protest afgeketst door het Europees parlement. Met het TTIP kunnen internetproviders gedwongen worden hun klanten te bespioneren.

Het TTIP vormt een bedreiging voor controle op de financiële sector

Het TTIP is zo opgesteld dat nieuwe financiële regelgeving (zoals het bewakend veiligheidsysteem voor banken) weer kan verdwijnen. Deze nieuwe regelgeving werd in 2008 ingevoerd om een toekomstige financiële crisis te voorkomen.

Het TTIP vormt een bedreiging voor vrede en veiligheid

Het TTIP kan het economisch verlengstuk van de NAVO landen worden. Het verdrag versterkt de economische positie van de NAVO landen in de wereld en ten opzichte van Rusland. Bedrijven zullen ook minder rekening moeten houden met mensenrechten inzake wapen- en andere handel.

Geheime onderhandelingen

Terwijl de bedrijfslobbyisten een cruciale rol spelen in de onderhandelingen, worden 'gewone' burgers uitgesloten. Er is voor hen geen toegang tot de voorbereidende onderhandelingsteksten, zodat de meeste informatie afkomstig is van uitgelekte documenten.

Een gevaarlijke blauwdruk voor de rest van de wereld

Als het TTIP goedgekeurd wordt, zullen landen van het zuidelijk halfrond onder hoge druk komen te staan om ook de TTIP normen in te voeren. Anders verliezen ze misschien handelsmogelijkheden. De bedrijvenlobby kan de EU-VS normen aan de rest van de wereld opdringen. Arme landen worden zo bijna gedwongen om nieuwe normen aan te nemen en nieuwe vrijhandel te omarmen, terwijl ze helemaal niet deelnamen aan de onderhandelingen over het TTIP.


Méér info: vzw Climaxi

info@climaxi.be

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

8 reacties

 • door Piet De Pauw op woensdag 20 mei 2015

  De beste les is naar de feiten te kijken. Vrijhandel heeft steeds geleid tot meer welvaart en daaruit voortvloeiende meer welzijn. De discussie is reeds eeuwenoud, en uit de evidentie bleek steeds dat vrijhandel de meeste welvaart genereerde. De 11 argumenten die het artikel aandraagt zijn niet meer dan bezorgdheden, want worden niet gedragen door feiten.

  • door Frank Janssens op maandag 25 mei 2015

   Vrijhandel was in de 19-de eeuw gebaseerd op slavernij, kolonisatie en kinderarbeid. In de 19-de maar vooral de 20-ste eeuw leidde ze direct tot twee wereldoorlogen en later tot veel postkoloniale oorlogen. Na de twee WO steeg onze welvaart, niet die van de rest van de wereld. En nu sommige landen vrijhandel tot hun eigen voordeel ombuigen zoals China en sommige BRIC landen probeert het Westen vooral weer militaire interventies als legitiem voor te stellen én de welvaartsstaat onderuit te halen. Want dat is nu niet de bedoeling dat andere landen dat ook invoeren. TTIP is een nieuw middel om het Westen te verdedigen tegen opkomende economische en niet-Westerse belangen. De dag dat TTIP in ons nadeel uitdraait wordt het meteen weer afgeschaft.

  • door Matthias Tahon op maandag 12 oktober 2015

   En welke feiten breng jij aan? Ooit van NAFTA gehoord, het vrijhandelsakkoord tussen Canada, de VS en Mexico, een akkoord dat model staat voor TTIP? Duik eens werkelijk in de feiten; de realiteit - de geschiedenis, de gebruiken en principes - van de 'vrije markt', van wat in theorie wel mooi mag klinken, is niet altijd even fraai.

  • door Matthias Tahon op maandag 12 oktober 2015

   Daarbij, de best ontwikkelde economiëen zijn stuk voor stuk tot stand gekomen door planning. Zelfs 'vrije handel' is een planeconomie, die een hele aanwas van bureaucratie met zich meebrengt om het systeem in stand te houden.

 • door Roland Horvath op woensdag 20 mei 2015

  Akkoord. Niet genoemd zijn: 1/ De EU verliest haar soevereiniteit/ onafhankelijkheid en wordt in grote lijnen geregeerd door de US. Hillary Clinton noemt het TTIP the economic NATO.

  2/ Geen vakbonden of toch zwakke vakbonden. In de US houdt men niet van vakbonden, ze hebben minder invloed dan in Europa. De inkomsten verdeling was in de US al altijd scheef, te veel in het voordeel van de aandeelhouders. Met het neoliberalisme is dat nog erger geworden. In de US is de opvatting over private eigendom te overdreven, dat leidt naar anomalieën zoals slavernij, het recht van de sterkste en de één alles de ander niets. Er is geen of bijna geen notie van collectieve eigendom. Van de aarde en van alle goederen. Zonder sterke vakbonden, die samen met de werkgevers de 1e en belangrijkste inkomstenverdeling regelen, is een groot deel van de 99% in de kortste keren straatarm.

  3/ Gezondheid. Voedsel veiligheid is genoemd maar het gaat veel verder: In de US wordt overal suiker, vet en tarwe in gemengd. De Europeanen worden in elk opzicht kopieën van de Amerikanen, ze worden even dik, diabetes, kanker, onderontwikkeld, simpel, fundamentalist, verdwaasd en geen zin voor humor tenzij humor van een bedenkelijke soort.

  4/ Geopolitiek. De EU kan geen normale, redelijke betrekkingen meer hebben met de BRICS landen, die in de toekomst economisch belangrijker zullen zijn dan de alliantie US-EU. Het is redelijk te stellen dat door het TTIP de EU zich voor lange tijd lieert aan een oorlogszuchtig land, aan een terroristen staat. Die de ene na de andere aanvalsoorlog begint.

  • door ria aerts op donderdag 21 mei 2015

   Volledig akkoord. Ik hoop dat ze die leugen 'vrijhandel zorgt voor welvaart' samen met die onzichtbare hand eens heel diep in de grond begraven. Dit zogenaamde vrijhandelsverdrag heeft niets met vrijhandel te maken, maar met protectionisme en deregulering, zodat het militair-industrieel complex (zie Eisenhower) nog meer rijkdom kan vergaren.

 • door Ronald Van Beneden op dinsdag 2 juni 2015

  Een Atlantische broedermoord hoe de VS Europa vernietigd 01/06/2015 Xavier Everaert De Europese boycot van Rusland lijkt te gaan ontploffen in het gezicht van de eurocraten in Brussel. Terwijl Europa onder druk van de Amerikanen de goede relaties met Rusland opblies, lijkt Washington nu de vredespijp te roken met Moskou. Met andere woorden: Washington pleegde een Atlantische broedermoord. In Q1 van 2015 implodeerde de handel tussen de EU en Rusland met maar liefst 10%, terwijl de handel tussen de VS en Rusland met 6% groeide. De intuïtie van de sceptici lijkt daarmee bevestigd: de boycot was een goedkope truc om de Amerikaanse export op te krikken. Vorige week sloot de Amerikaanse helikopterproducent Bell een miljoenendeal met het Russische UZGA, terwijl de Amerikanen in 2014 nog hamerden op de bevriezing van de onderhandelingen tussen UZGA en Airbus. Dat terwijl de CEO van UZGA, alsmede de Rostec holding, op de lijst van zakenmensen en bedrijven staan die de EU niet meer in mogen. Zo zag Siemens een order van 2 miljard dollar voor een spoorlijn tussen Moskou en Kazan geofferd worden op het altaar van de politiek in Brussel. Dat contract gaat nu naar een Chinees bedrijf. Met andere woorden: Oekraïne is een false flag. Er zijn geen geopolitieke spanningen tussen de VS en Rusland. De hele mediatieke campagne is een bespottelijk voorwendsel om Merkel’s vrijage met de Russen te neutraliseren. De Europese economie wordt gehypothekeerd door onbekwame uitgerangeerde politici als Verhofstadt, die zich de wet laten dicteren door het Pentagon. Hoe lang verdragen wij zulke waanzin nog?

 • door Ronald Van Beneden op dinsdag 2 juni 2015

  vervolg Ons lot ligt niet meer in onze eigen handen. We zijn verkocht door Brussel aan de Amerikanen, die ons via TTIP opnieuw in de naoorlogse situatie van afnemer in plaats van concurrent willen plaatsen. De Atlantische vriendschap heeft een knauw gekregen. Althans, dat zou het moeten krijgen. Voor onze vaderlandse media is het wellicht business as usual: Europa heeft per definitie gelijk, Poetin is de baarlijke duivel, en als onze economie implodeert is dat de schuld van onze ondernemers. Onder geen beding die van onze waarde heren politici.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties