Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Hoe het Gentse cultuurhuis Campo zich moedig terugtrok uit Israëlfestival

Omdat vandaag de verklaring van BACBI (Belgian Academic and Cultural Boycott of Israel), ondertekend door 225 academici, in De Standaard verscheen, publiceren wij hier het volledige dossier van de open brieven die er voor zorgden dat het Gentse cultuurhuis Campo zich terugtrok uit het Israëlfestival. Omdat uit de mailwisseling omstandig werd geciteerd in de pers, lijkt ons publicatie aangewezen, ook als opstap naar de BACBI-campagne in de cultuursector.
zaterdag 16 mei 2015

[zie voor alle links naar pers onderaan]

From: Lieven De Cauter
Sent: zaterdag 2 mei 2015 13:52
To:  Campo
Cc: Dominique Willaert; VANHAESEBROUCK Karel; 'Geert Opsomer'; Robrecht Vanderbeeken; 'redactie@dewereldmorgen. be'; Geert Sels De standaard; Wouter Hillaert; Hugo Franssen; 'Lieve Franssen'; 'Anna Rispoli'; 'Nadia Fadil'; Guy Gypens (kaaitheater; Ludo De Brabander (vrede); Jan Debackere (demorgen); vooruitgroep; Anne teresa De Keersmaeker; Tom Bonte (De beursschouwburg); Paul Dujardin (Bozar); ‘lesballetscdelab'; frie leysen
Subject: Deelname Campo aan Israel-festival!?

Open brief aan de directie van Campo en aan kunstenares Miet Warlop, 

Tot onze verbazing vernamen wij dat Miet Warlop deelneemt met een productie van Campo, Mystery magnet, aan het Israël-festival. Het heeft geen pas om Israël en Israëlische instituties te helpen om het blazoen van Israël internationaal hoog te houden en zelfs op te poetsen. Het Israël Festival is zo’n evenement: wie daaraan deelneemt, draagt bij tot de legitimering van Israël.   

Naast de recente bloedige aanvallen op Gaza, zijn er de muur, de steeds verdere uitbreiding van de nederzettingen, de land grab, de checkpoints, de bantoestanisering van de Westbank, de massale opsluitingen, ook van kinderen, de vernietiging van huizen en olijfboomgaarden, de discriminatie van Palestijnse studenten, enzovoort... allemaal in strijd met het internationaal recht. De tijd is rijp om zich van de gewelddadige apartheidspolitiek van Israël te distantiëren.  

In naam van het pas opgerichte BACBI-steeringcommittee en de nu al bijna 200 ondertekenaars van ons statement of priniciples van de Belgian Academic and Cultural Boycot of Israel (in bijlage), willen wij met klem protest aantekenen tegen deze deelname. Wij hopen dat u de deelname alsnog afzegt. Maar in elk geval hopen wij dat Campo in de toekomst afziet van structurele, institutionele samenwerking met Israëlische culturele instituties (samenwerking met individuen valt niet onder de boycot).  

Namens het BACBI-steeringcommittee, 

Prof. dr. Lieven De Cauter

Ps: Binnenkort komt BACBI naar buiten met een oproep voor academische boycot en binnen afzienbare tijd volgt ook een oproep voor culturele boycot. Het wordt hoog tijd dat de Belgische academische en culturele wereld wakker wordt en zich aansluit bij de BDS (nvdr: Boycot, Divestment, Sanctions)-beweging. Wordt dus vervolgd…     

Op 3-mei-2015, om 16:31 heeft Carl Gyde, directeur van Campo, het volgende geschreven:

Beste Bacbi-steeringcommittee, Beste Lieven De Cauter,

Met de keuze om in te gaan op de uitnodiging van het Israel Festival en er de voorstelling Mystery Magnet van Miet Warlop & CAMPO te presenteren, zijn we niet over één nacht ijs gegaan.

In samenspraak met de cast & crew van de voorstelling hebben we als organisatie besloten om terug te vallen op onze artistieke missie: het zo breed mogelijk tonen van het werk van onze kunstenaars, in dit geval Miet Warlop. De artistieke kwaliteit van het festival, dat met o.m. Romeo Castellucci, Ivo Dimchev, She She Pop, Heiner Goebbels en Trisha Brown Dance Company niet alleen de enfants terribles, maar ook de top van de hedendaagse podiumkunsten een plaats geeft, was hierbij van doorslaggevend belang. Reken maar dat de kunst in het gezelschap van deze artiesten de kans krijgt om haar zeg te doen. 

Desalniettemin is, zoals de open brief van BACBI ook terecht opsomt, de politieke situatie in Israël er één van een staat in oorlog. Een retourtje Jeruzalem en doen alsof onze neus bloedt, zou dan ook een gemiste kans zijn om ons, nog aldus de brief, ‘te distantiëren van de gewelddadige apartheidspolitiek van Israël’. Daarom hebben we aan onze deelname een belangrijke voorwaarde gekoppeld.

Zowel de cast & crew van de voorstelling als de ondersteunende organisaties CAMPO & Latitudes Contemporaines uiten hun solidariteit met en leveren een bijdrage aan die artiesten die door oorlogsomstandigheden niet de mogelijkheden hebben zich vrij te uiten. Daarom hebben ze zich verbonden tot het doneren van alle winsten die uit deze presentatie van Mystery Magnet voortvloeien, aan het 'Fonds Ballettueux Ghent', een fonds opgericht om de opleiding van jonge Palestijnse dansers in Europa te financieren. 

Tegelijk is ook afgedwongen dat deze actie zal worden opgenomen in de communicatie ter plaatse, en zullen we het statement daar ook persoonlijk brengen. We zijn daarover al vroeg in het onderhandelingsproces in dialoog gegaan met de festivalleiding, die bij monde van Eyal Sher, directeur, aangeeft ‘in a region torn by conflicting political narratives, religious intolerance and violence, we welcome (and program accordingly) work of artists who use their creative talents to challenge prejudices, criticize injustices, highlight wrongdoing, satirize, provoke, inspire and enlighten.’

De beslissing en de keuze van CAMPO & Miet Warlop om al dan niet in Jeruzalem te spelen kent dus belangrijke nuances, los van onze artistieke opdracht. We zijn steeds bereid om te overleggen met het BACBI-steeringcommittee over de manier waarop we met deze problematiek kunnen omgaan.

Namens de CAMPO-leiding & Miet Warlop,

Carl Gide

Ter info: Rekeningnummer 'Fonds Ballettueux Ghent': BE 65 0015 8982 0296.
De CAMPO-donatie zal concreet gebruikt worden om Selma en Maali in Toulouse, en Berjes in Antwerpen te laten studeren. 

Van: Dominique Willaert [Victioria DeLuxe]
Verzonden: zondag 3 mei 2015 20:36
Aan: carl gyde
CC: all
Onderwerp: Re: Reactie op de open brief van Lieven De Cauter en het Bacbi-steeringcommittee

Beste Carl, Beste allen,

In de eerste plaats prijs ik de moed die Lieven de Cauter heeft om jullie deze open brief te schrijven. Het getuigt van een onafgebroken intellectuele moed en inzet, iets wat bijzonder zeldzaam is geworden in deze contreien. Je antwoord Carl is vrij ontluisterend maar ook bijzonder revelerend. 

De zin ‘In samenspraak met crew en cast hebben we besloten om terug te vallen op onze artistieke missie?’ lijkt een semantische truc. Staat een/jullie artistieke missie los van de economische en politieke realiteit(en) en het leven an sich? Je ontsluiert in je volgende zin het echte motief: deze kans was te belangrijk om te laten liggen. Je somt de artistieke kwaliteit van het festival op door een lijstje coryfeeën op te sommen.

En dan probeer je de omslag te maken door te stellen: reken maar dat de kunst in het gezelschap van deze artiesten de kans krijgt om haar zeg te doen? Wel, dit maakt me benieuwd. Welk zegje zullen de kunstenaars in Jeruzalem plegen? Komt er een persconferentie om het onophoudelijke Israëlische geweld op de Palestijnse bevolking aan te klagen?

Iets verder geef je aan dat de kunstenaars niet zullen doen alsof hun neus bloedt en de deelname te koppelen aan een belangrijke voorwaarde. Nu komt het, dacht ik: Campo zal een daad van verzet stellen, samen met de andere aanwezige kunstenaars. Maar nee, wat volgt is ontluisterend: alle winsten (what’s in a name) zullen gedoneerd worden aan het obscure Fonds Ballettueux Ghent (wie heeft hier al over gehoord)? Het is vrij ontluisterend om jullie deelname aan dit festival op deze manier te legitimeren.

De vraag en oproep van Lieven de Cauter vraagt niet naar een nuancering Carl en collega’s, maar naar een heel duidelijke en niet mis te verstane positionering. Al enkele jaren trekken vooraanstaande Palestijnse en andere intellectuelen de BDS-campagne.

De Boycot - Desinvestering en Sancties - Campagne roept op om niet langer Israëlische producten te kopen, op te treden of deel te nemen aan activiteiten die vanuit Israël worden georganiseerd, zolang de rechten van de Palestijnse bevolking geschonden blijven.

Voor mij illustreert de laatste alinea jullie moreel failliet in gans deze zaak: uit zelfbehoud zal in de communicatie opgenomen worden dat jullie ‘de winst’ in een Fonds zullen investeren. Palestijnse dansers kunnen dan hier in Europa worden opgeleid. Verbijsterend toch!

Misschien is deze casus wel een broodnodig onderwerp om onderwerp van discussie te worden. Waarom er geen Campo-debat van maken. Nodig dan meteen ook Michael Borremans uit. En laat ons dit debat dan maar breed bekend maken binnen de Hart Boven Hard beweging. We kunnen dan meteen een tweede thema aansnijden. Wat betekent het vandaag om ‘progressief’ te zijn?

Warme en genegen groeten,

Dominique Willaert

 

From: Pascal Debruyne  
Sent: zondag 3 mei 2015 21:05
To: vooruitgroep@lists.ugent.be
Cc: all

Subject: Reactie op de open brief van Lieven De Cauter en het Bacbi-steeringcommittee

Beste Carl, beste vrienden, 

Ik kom net terug van twee weken Palestina waar ik de onderdrukking gezien heb van dit koloniale bezettingsproject: checkpoints, kinderarbeid in bezette gebieden van settlements, kinderen die beschoten worden, marteling, nooit eindigende administratieve maatregelen en detentie, huizen plat gooien, mensen uit de woonst jagen en dan de huizen innemen (de zogenaamde absentee law), protesten neerslaan, ...ik kan nog een tijd doorgaan. Israël is een Joodse staat waar alle Joden ter wereld mogen terugkeren (alliyah) maar waar eigen burgers, die "Arabs" worden genoemd (Palestijnen dus), nooit of te nimmer dezelfde rechten zullen kennen.

De grootste coalitie in de Palestijnse civiele samenleving die democratisch en geweldloos is, vormt de BDS movement. Ze roept op voor desinvesteringen, boycot van Israëlische instituties en economie en sancties tegen de bezetting en illegale nederzettingen. 

Dat Campo hier denkt een postmodern ironisch statement te maken door zogenaamde kunstkritiek en dito praktijk (jullie "kunstmissie") is het toppunt van ironie zelf. Jullie kiezen gewoon voor jullie zelf. Wat aalmoezen gooien ter compensatie is gewoonweg desolidariseren. Het is in de feiten een middelvinger naar de BDS movement, en dus naar de grootste coalitie in de Palestijnse civiele samenleving.

Ik kan geen enkel begrip opbrengen hiervoor.  Lieven De Cauter is voornaam in zijn bewoording. Ik kan het niet opbrengen. Misschien heb ik te lang onderzoek gedaan en gewoond in het Midden Oosten. 

Ik sluit me aan bij Dominique Willaert om dit breed publiek te maken en hierover pertinente vragen te stellen. Schaamteloos. Ik wil best eens mijn 25 studenten sturen die minder prestigieuze titels hebben, maar een enorm medeleven en solidariteit opbouwen na hun studiereis. Misschien moeten kunsteninstituties eens terug naar de schoolbanken. Het kan enkel solidariteit met anderen "ver weg" versterken.  

Ik sluit af met de woorden die Omar Barghouti, één van de Palestijnse woordvoerders van de BDS zei in een gesprek:"als die kunstenaars denken dat Israël onder de indruk is van wat kritische kunst op een podium, netjes afgeschermd van de maatschappij, dan is het tijd dat die kunstenaars wakker worden."  

PS: de sterkste divesters zijn christelijke kerken. Israël schrikt van hun terugtrekken van investeringen. Misschien eens over nadenken en vergelijken, zowel wat betreft de Actor als de strategie (?). 

Dr. Pascal Debruyne 


Van: Alain Plattel
Datum: 4 mei 2015 10:29:15 CEST
Aan: Dominique Willaert, carl gyde, Alain Platel
Kopie: All

Onderwerp: Reactie op de open brief van Lieven De Cauter en het Bacbi-steeringcommittee

Beste Carl, Miet en de ploeg van Campo,

Wij vernamen via de krant dat jullie binnenkort zullen deelnemen aan een festival in Jeruzalem. Jullie weten dat wij ons aansluiten bij de standpunten van het BACBI (Belgian Academic and Cultural Boycot of Israël).

Tot onze grote verrassing lazen wij ook dat jullie van plan zijn om "de financiële winst" van jullie optreden te schenken aan het Fondation Balletueux. Dat is een bescheiden fonds dat werd opgericht door les ballets C de la B en als doel heeft kunstenaars in moeilijke gebieden te steunen. 

Wij moeten u echter melden dat wij ONMOGELIJK deze geste kunnen aanvaarden. Al sedert 2004 steunen wij de boycot van Israël op een zo consequent mogelijke manier. Zélfs onze eigen Lisi Estaras (Joodse danseres met roots in Israël, waarmee wij ondertussen al achttien jaar samen werken) kreeg enkele jaren geleden van les ballets C de la B geen énkele steun wanneer zij werd uitgenodigd om in Tel Aviv een workshop te geven. Meer nog, haar werd gevraagd om ter plekke het standpunt met betrekking tot de boycot van les ballets C de la B uit te leggen én te verdedigen.

Jullie keuze om toch in Israël te gaan spelen, kunnen wij niet steunen, ook niet via de omweg die jullie voorstellen.

Met alle respect voor jullie beslissing en uiteraard in alle vriendschap.

Warme groeten,

 Alain Platel

in naam van les ballets C de la B

From: Lieven De Cauter
Sent: maandag 4 mei 2015 12:46
To: ALL

Subject: FW: Reactie op de open brief van Lieven De Cauter en het Bacbi-steeringcommittee

Beste Alain Platel, 

Hartelijk dank voor uw correcte beslissing. Mijn hart springt op van vreugde: geen schaamlapjes voor culturele collaboraties met Israël. Het is een eer en een genoegen dat eindelijk onze paden kruisen. Niet in het theater, maar op het strijdtoneel voor gerechtigheid. Kinda like it

Geheel de uwe

Lieven  

From: Ludo De Brabander [mailto:ludo@vrede.be]
Sent: maandag 4 mei 2015 14:23
To: Erna Van Akoleyen; Dominique Willaert; carl gyde; Alain Platel
Cc: all

Subject: Re: Reactie op de open brief van Lieven De Cauter en het Bacbi-steeringcommittee

Beste Campo team,

Vrede vzw onderschrijft de vorige reacties en wil daar nog wat aan toevoegen. We hopen dat Campo heel goed beseft dat ze deelneemt aan een festival dat opgezet is in "samenwerking met de het stadsbestuur van Jeruzalem en het Israëlische ministerie van cultuur". Volgens de 'about-pagina' vindt het festival - niet vreemd van enig cynisme - plaats in "the stunning backdrop of the Jerusalem landscape".


Al eens gezien hoe die 'overweldigende achtergrond' er uit ziet in het Palestijnse deel van Jeruzalem? Hoe een deel van de Palestijnse inwoners van Jeruzalem uit de stad is gesloten en omgeven wordt door een afscheidingsmuur? Hoe elk jaar tientallen Palestijnse huizen worden afgebroken en de bewoners op straat worden gezet? Hoe ze uit hun huizen worden gezet (zoals in Sjeik Jarrar) waarna kolonisten hun huizen inpalmen? Hoe de Palestijnse bevolking in Jeruzalem amper iets ziet van de publieke investering of dienstverlening in de stad? Hoe Palestijnen als tweederangsburgers worden behandeld, vernederd, gecontroleerd en mishandeld? Hoe grote nederzettingen worden gebouwd en uitgebreid - illegaal volgens internationaal recht - ten oosten van Jeruzalem, in Palestijns gebied? Hoe Palestijnen in de bezette gebieden onder een extreem Apartheidsregime leven en onder permanent militair controleregime? Hoe politieke activisten onder administratieve detentie soms maanden en zelfs jaren opgesloten worden zonder proces?

Destijds waren de meeste kunstenaars en intellectuelen het er over eens dat de Zuid-Afrikaanse Apartheidsstaat geen legitimering mocht krijgen door het als een normaal land te beschouwen op sportieve en culturele manifestaties. Ik reis elk jaar minstens een keer naar de Palestijnse gebieden en kan u verzekeren dat wat er met de Palestijnen in de bezette gebieden gebeurt, onmenselijk is. Ik kan echt niet begrijpen dat jullie aan de 'normalisering' van dat regime willen meewerken, van een land waarvan de regering (die dus het festival financiert) bovendien uit extreem-rechtse racisten bestaat en elk dag nieuwe discriminerende en repressieve maatregelen neemt tegen Palestijnse inwoners van Israël of de Palestijnse gebieden. Ik denk dat deelname aan dit festival tegengesteld is aan de basiswaarden van een organisatie als Campo. Besef goed dat dergelijke festivals door de regering gebruikt worden als uitstalraam om te zeggen dat Israël ook culturele en morele legitimiteit heeft?

Tot slot en ter uwer informatie. In 2011 stemde het Israëlische parlement een anti-boycotwet. Progressieve organisaties zijn er mee naar het hooggerechtshof gestapt omdat dit een aantasting is van de vrije meningsuiting. Twee weken geleden heeft het Hof evenwel de wet bevestigd als ok.  De wet maakt iedereen die zijn steun uitdrukt voor een oproep tot boycot van Israël of de kolonies in Palestina strafbaar. Met andere woorden, deze oproepen doen Israël duidelijk pijn. De wet bestaat omdat de BDS-beweging Israël politiek kan raken. De culturele en academische wereld heeft een geweldloos wapen dat druk kan leggen op Israël om eindelijk het internationaal recht en de mensenrechten te respecteren. Ondergraaf die capaciteit niet door uw deelname en doe zoals vele artiesten, in overeenstemming met hun geweten, dat al eerder hebben gedaan.

Het zou Campo sieren moest ze alsnog de beslissing tot deelname herzien. We rekenen daar eerlijk gezegd ook wel op. Zoniet wordt dat een ernstige smet op jullie blazoen en integriteit.

mvg
Ludo De Brabander
woordvoerder Vrede vzw
 

From: carl gyde [campo]
Sent: maandag 4 mei 2015 17:26
To: All

Cc: kristof blom; marika ingels; Justine Boutens; Miet Warlop
Subject: Re: Reactie op de open brief van Lieven De Cauter en het Bacbi-steeringcommittee

Beste BACBI, Beste Lieven De Cauter,

CAMPO sluit zich aan bij culturele boycot

Gent, 4 mei 2015

De keuze om in te gaan op de uitnodiging van het Israel Festival en er de voorstelling Mystery Magnet van Miet Warlop & CAMPO te presenteren, was niet evident, goed wetende dat de politieke situatie in Israël er een is van een staat in oorlog. We probeerden het artistieke belang van onze kunstenaars te verzoenen met maatschappelijk engagement. Onze aanwezigheid op het festival wilden we aangrijpen om een statement te maken, waarin we onze solidariteit zouden betuigen met en een bijdrage zouden leveren aan die artiesten die door oorlogsomstandigheden niet de mogelijkheden hebben zich vrij te uiten. In samenspraak met het management van les ballets C de la B werd reeds maanden geleden afgesproken dat de winsten zouden worden gedoneerd aan het ‘foundation ballettueux Ghent’, een initiatief van les ballets C de la B dat onder andere kunstenaars uit conflictgebieden wil ondersteunen.

Het net opgerichte BACBI (Belgian Academic and Cultural Boycot of Israel) en hun open brief  verandert de context volledig. Toen we gisteren de oproep vernamen hebben we onmiddellijk gesteld dat we openstonden voor dialoog met de stuurgroep. Op dit moment is dit platform versterken de meest logische keuze. Een eendrachtige culturele sector is belangrijker dan een mogelijke solo-actie. Daarom hebben de CAMPO-leiding en Miet Warlop besloten om af te zien van de deelname aan het Israel Festival. We hopen hiermee minstens een even krachtig, indien niet nog krachtiger, signaal te geven dan oorspronkelijk de bedoeling was.

Namens de CAMPO Leiding,

Carl Gydé

From: Lieven De Cauter
Sent: maandag 4 mei 2015 17:34
To: All Subject: RE: Reactie op de open brief van Lieven De Cauter en het Bacbi-steeringcommittee

En nu gaan we een steuncomité oprichten en aan crowdfunding doen om Campo te helpen met de financiële kosten van hun contractbreuk. Toch?

 

---

LINKS

http://www.bacbi.be/

http://www.standaard.be/cnt/dmf20150515_01683314

http://www.demorgen.be/expo/kunstencentrum-campo-neemt-toch-niet-deel-aan-cultureel-festival-in-israel-a2308719/

http://www.demorgen.be/podium/campo-trekt-zich-terug-uit-israel-festival-na-kritiek-a2309487/

http://www.demorgen.be/podium/kunstenaars-gelieve-niet-meer-na-te-denken-a2310918/

http://www.demorgen.be/opinie/denk-na-journalist-voor-u-gratuite-filosofietjes-in-naam-van-de-kunst-uit-a2311610/

zie ook: http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/05/07/de-sofismen-van-bart-eeckhout

http://www.demorgen.be/opinie/kunst-is-vrij-net-daarom-kan-ze-de-maatschappij-een-spiegel-voorhouden-a2312895/

http://www.standaard.be/cnt/dmf20150504_01663494 

http://israel-festival.org/show/%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%98-%D7%9E%D7%A1%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%99/)

http://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/israel-festival-hit-hard-boycott-wake-gaza-assault-director-admitsDeze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

Eén reactie

  • door jempi op dinsdag 19 mei 2015

    Alweer een staaltje van éénzijdige berichtgeving in dit conflict. Mogen we nu eindelijk eens de volledige waarheid lezen ipv dit eeuwige Israel bashen.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties