Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

"Wie is hier de nuttige idioot?"

Johan Braeckman en de zijnen doen het weer: tegenstanders van ggo's laatdunkend neerzetten als idioten, die gevangen zitten in achterhaalde reflexen en primitieve angsten. Cultuurfilosoof Lieven De Cauter geeft hen lik op stuk.
donderdag 14 mei 2015

Volgens Johan Braeckman en zijn “groep filosofen en biotechnologen van de Universiteit Gent” (De Standaard 13 mei) zijn tegenstanders van ggo’s misleid door reflexen en angsten. Ze zijn behept met “essentialisme” (alles heeft een essentie), geloven in “teleologie” (dat alles een doel heeft), gaan af op hun natuurlijke walging en lijden aan een Frankensteincomplex: “de diepe angst dat scheppingen aan onze controle ontsnappen en zich tegen ons zullen keren.” Kortom, ze zijn het slachtoffer van menselijke al te menselijke ‘voorbedrade’ primaire, primitieve reacties.

Of nog: het zijn een stelletje idioten die met hun gezond boerenverstand tegen de weldaden van de wetenschap protesteren. Ook hun protest tegen multinationals is belachelijk: “De multinational en de wetenschapper die zo’n tomaat [met visgenen] produceren zijn ook walgelijk, zeker als die stoute multinational ook nog eens arme boeren uitperst. Dat Apple en Nespresso ook zwaar doorwegen in hun markten, valt ons veel minder op.”

Eigen gelijk

Hoe komt het dat wetenschappers die tegenstander zijn van ggo’s gewoon langs de kant geschoven worden als “gewone mensen” die van wetenschap niks begrijpen? Barbara Van Dyck is bio-ingenieur, Isabelle Stengers is naast wetenschapsfilosofe en chemica.  En dan zijn er internationale namen als Ignacio Chiapello, Arpad Pusztzai, Gilles-Éric Séralini en zovele anderen. Dus het argument dat het allemaal maar ‘voorbedrade’ reacties zijn van onwetende stervelingen die gevangen zitten in primitieve reflexen is gewoon een leugentje om bestwil. Een praatje voor de vaak van het eigen gelijk.

Essentialisme? Wie is hier de essentialist? Jullie zijn wetenschapsessentialisten die dringend Latour en Stengers moeten lezen. De wetenschap bestaat niet. Wat we wetenschappen noemen is een veld van controverses en belangen. (De belangenvermenging tussen universiteit en pharma-industrie werd onlangs nog uit de doeken gedaan in de krant.)

Er zijn heel veel wetenschappelijke rapporten die wijzen op de gevaren van ggo’s of er gewoon vierkant tegen pleitten. Waarom leggen jullie die naast zich neer? Vinden jullie het niet verdacht dat zoveel wetenschappers die hun stem verheffen tegen Monsanto en co monddood worden gemaakt? Als wetenschapsherauten zouden jullie daar toch met klem moeten tegen protesteren? Waarom zwijgen jullie daarover zo zedig?

Dat er een wetenschappelijke consensus zou bestaan over ggo’s is manifest onwaar. En het is aangetoond dat veel onderzoek (door de verweving tussen wetenschap en multinationals) is vertekend, vervalst of ontoegankelijk werd verklaard (wegens bedrijfsgeheim). Stoort jullie dat niet als apostelen van de wetenschap?

Kanker

Teleologie: jullie schijnen te geloven dat de wetenschap vanzelf het goede voortbrengt, ja op het goede gericht is. Terwijl de wereldgeschiedenis toch toont dat wetenschappers ons ook napalm, de atoombom, en andere massavernietigingswapens hebben geschonken. Frankensteincomplex? Wie nog niet door heeft dat al die weldaden van de technologie onze planeet acuut bedreigen, legt de consensus van duizenden klimatologen, toch ook wetenschappers, naast zich neer. Maar helaas ziet het er inderdaad naar uit dat we onze uitvindingen niet meer op tijd zullen controleren. Hadden we maar wat meer een Frankensteincomplex!

De multinationals dan: zaaigoed privatiseren waar de mensheid 10.000 jaar aan gekweekt heeft, is een misdaad op zich. Het is een onteigening, een diefstal van gemeengoed. En die genetisch gemanipuleerde gewassen dan in koppelverkoop aanbieden met de herbicide Round up, zoals Monsanto doet, is nog een tweede misdaad erbij. Glyfosaat is kankerverwekkend. Dat is nu wetenschappelijk aangetoond (stond onlangs ook in de krant). Wie legt hier systematisch wetenschappelijk onderzoek naast zich neer? Van Montagu minimaliseerde in een polemiek de verkoop van Round up voor Monsanto. Wikipedia gaf hem ongelijk: het betekent 50 % van hun omzet.

GGO-profeet

Dus graag een beetje ernst. Volgens uw groep moest een paar jaar terug de psycho-analyse verdwijnen uit de Gentse universiteit wegens onwetenschappelijk. Dat is waar. Maar u bent er niet veel beter aan toe: u hangt een achterhaald wetenschapsgeloof uit de 19de eeuw aan. Wat jullie zeggen en schrijven is geen wetenschap, dus onwetenschappelijk, want pure ideologie (die vele controverses en onkiese praktijken, zoals gezegd, moedwillig naast zich neerlegt). Doe uzelf en ons een plezier: wees logisch en schaf uw centrum af wegens onwetenschappelijk.

Dan kunt u, collega, voor eeuwig en een dag in uw tuin poseren. Ik had veel respect en sympathie voor uw loopbaanonderbreking, maar die foto bij het krantenartikel vond ik toch een beetje shockerend, want een hidden persuader, pure retoriek: ‘kijk mij nu, verlichte natuurliefhebber’. Misschien wil Monsanto u wel een levenslang stipendium geven voor uw ‘baanbrekend’ apostolisch werk als ggo-profeet.

In elk geval: schrap de naam filosofie voor jullie activiteiten. Want filosofie is wel wat anders dan belegen - en door en door ideologisch - wetenschapsfundamentalisme. Wie zijn hier eigenlijk de 'nuttige idioten'? 

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

23 reacties

 • door Mezelf op vrijdag 15 mei 2015

  Op 7 mei viel L. De Cauter op deze website journalist Brinckman aan, zonder de tekst waarover het ging (....een open brief nog wel, van de Cauter zelf....) te willen tonen. En nu alweer ; De Cauter valt een groep mensen aan vanwege een opiniestuk, zonder dat wij het kunnen/mogen lezen. Ik vorm graag zelf mijn mening op grond van feiten. Veel "lik op stuk" geeft De Cauter niet, ... hij vertelt overigens in de titel van zijn stukal een flagrante onwaarheid. Hij insinueert dat Braeckman en Cie het hadden over "nuttige idioten", ....

 • door Stein op zaterdag 16 mei 2015

  Het stuk van Braeckman en co.: uiteraard, het is ideologie, gemengd met opportunisme ('verkoop van mijn wetenschap'), dat hen dreef hun schrijven te publiceren, daarvoor hoef ik geen cultuurfilosoof te zijn. Maar om een gefundeerde kritiek op GMO's te geven is een inzicht vanuit de beta-wetenschap, en met name statistiek en kennis van analytische technieken, weldegelijk een vereiste. Dat heeft De Cauter duidelijk niet, anders zou hij nooit het broddelwerk van Seralini of Pusztai aanhalen als voorbeelden van relevante tegenstanders van GMO's.

  Zijn doomsday-boodschap - 'we hebben onze technologie niet onder controle en vernietigen de aarde' - is veelzeggend in zijn nietszeggendheid: het is een kritiek die ik tot in den treure heb mogen aanhoren van mensen die geen idee hebben waarover ze het hebben, het is een kritiek die multi-functioneel is, en het is een kritiek die de vele voordelen van technologie miskent.

  En wat te zeggen over de kritiek op multinationals, over privatisering van zelf-opgekweekte plantensoorten... dat is toch niet meer van deze tijd? Nu kan ik tientallen gefundeerde kritieken bedenken waarom het niet aangenaam is dat een bedrijf zoals Monsanto zich toelegt op GMO's, maar miskennen dat het terecht is dat het zorgen voor 'technologische vooruitgang' zou mogen worden beloond met een tijdelijk monopolie klinkt als een enkele reis 18e eeuw.

  Jammer, DWM, dat het juist dit stuk moet zijn dat de problemen van het schrijven van Braeckman en co. moet 'aantonen'. Was het niet voor de 'grote naam' De Cauter geweest, dan was dit stuk nooit door jullie gepubliceerd geweest - en dat op zich moet erg pijnlijk zijn om te constateren, zeker voor een integere, waarachtige filosoof.

  • door Lieven De Cauter op maandag 18 mei 2015

   Beste Stein (graag een achternaam ook, wat is dat toch met alle die bange betweters!), lees de 4th assesment report van het IPCC, en de 5th. Lees Naomi Kleins 'This changes everything' (100 bladzijden voetnoten), of denk aan fracking, schaliegas, teerzandolie, diepzeeolieboringen (deep horizon remember), of gewoon aan de statistieken van de globale c02 uitstoot, of fijn stof dat volgens onderzoek ook bij ons duizenden mensen voortijdig doet sterven, en kom dan eens terug om mij te zeggen dat ik niet weet waarover ik het heb. Man, man, man. De weldaden van de technologie zal ik niet ontkennen, maar helaas voor de mensheid wordt die gegijzeld door wat Jaap kruithof (een van de grootvaders van de Gentse filosofen) het WTK bestel noemde, het wetenschappelijk, technologische, kapitalistisch bestel. Zelfs Etienne Vermeersch, de directe vader van Braeckamn en de zijnen (om zo te zeggen), bezigde als ik het goed heb ooit deze term. In de ogen van de panda? Nu, ik heb de term nooit zo gelukkig gevonden, wegens niet zo goed bekkend. Maar hij noemt het monster wel bij de naam. Dit monster heeft de hele planeet in zijn greep en het tijdperk van extreem extrativistme en extreme energie dat nu begonnen is, doet de CO2 uitstoot exploderen. Zie daarover mijn tekst 'De terugkeer van de vooruitgang (en de waanzin van de groei op deze website). Gegroet. En merci om mij een grote naaam te noemen. Was het maar waar. Ik zou al die betweters eens op radio en televisie een lesje leren. Lieven De Cauter. Nondeku. Het staat wetenschappelijk vast dat als we zo blijven uitstoten de wereld tegen 2100 een klimaatopwarming zal kennen van misschien wel 6 graden. Dan is zelfs het overleven van de menselijke soort niet zeker. Branson, Gates en Co gaan de wereld redden door geo-engineering. Awel succes!

   • door Stein op maandag 18 mei 2015

    U noemt mij een betweter, maar gaat daarmee volledig voorbij aan het feit dat uzelf duidelijk geen enkel artikel rond GMO's deftig hebt doorgenomen, maar wel de illusie heeft dat uw mening over het onderwerp ertoe doet. U bent filosoof: strijden filosofen niet juist tegen feitenvrije dogma's? Waarom onderhoudt u nu juist de dogma's in de ecologische beweging door andere ecologisten te papagaaien, zonder even de bronnen door te nemen? Want nogmaals: als u Seralini en Pusztai aanhaalt als voorbeelden van deftige anti-GMO-wetenschappers, is al te duidelijk dat u hun artikelen niet deftig hebt gelezen (of heeft u absoluut geen gevoel voor statistiek), want aan de hand van hun zeer beperkte data-set kun je niet de conclusies trekken die zij geven. U breekt daarbij misschien wel de belangrijkste regel voor deftige filosofie: check je bronnen, met een kritisch oog.

    Verder insinueert u dat ik niet goed op de hoogte ben van de antropogene klimaatopwarming. U vergist zich terdege, zoals zal blijken als u mijn eigen blogposts leest. Er is echter een duidelijk verschil tussen realiseren dat bepaalde technologie in combinatie met een neo-liberaal systeem voor wereldwijde rampen kan zorgen, en zonder meer gratuit te kakken op alle technologie.

    Al te veel ecologisten menen de strijd te moeten opnemen tegen GMO's, zonder duidelijke aanleiding (behalve misschien vanuit een soort massa-hysterie, of een deep-ecology-fundamentalisme, of gewoon een angst voor het onbekende (wat helaas al te veel mensen drijft de keuzes te maken die zij maken)). Men moet doen wat men wil, maar die ecologisten moeten ook beseffen dat met deze onnozele strijd de gehele beweging aan geloofwaardigheid inboet - wat erg jammer is aangezien andere dossiers op het moment juist zo ongelooflijk belangrijk zijn.

 • door tdethaey op zaterdag 16 mei 2015

  Je kan me voor verschillende redenen een Braeckman-fan noemen (voor z'n werk rond kritisch denken). Maar ik wil niet zo naïef zijn dat ik daarom alles aanneem wat hij te zeggen heeft over een bepaald onderwerp. Ik wil vooral zelf een goed beeld van een (lees: deze) problematiek hebben.

  Op zich lijkt er mij apriori geen probleem met GMO's. Vrijwel alle planten die we al eeuwen telen zijn ook genetisch geselecteerd, maar dan zonder in te grijpen in de onmiddellijke genetische structuur. Denk bijvoorbeeld aan bananen.

  Maar ik erken dat dit een bio-ethisch thema is en zich dus in een grijze zone bevindt. Onderzoek en kritische reflectie zijn dus nodig. Op dit vlak zijn we dus goed bezig.

  Maar in de media (en ook hier) vind ik weinig van deze grijze zone terug. En waarom geeft een andere gevestigde academische filosoof me nu net redenen om me wel aan te sluiten bij de visie van Braeckman? Hij noemt niemand een idioot! Erg vriendelijk kun je dit besluit ook niet noemen.

  Bovendien zijn minstens twee van de genoemde anti-GMO wetenschappers verwikkeld geraakt in een 'X-affaire' (vb. Pusztai-affaire).

  Ik heb me zelf even rudimentair verdiept in die Pusztai-affaire: er bestaat vooral een polemiek tussen apriorische anti-GMO'ers en andere wetenschappers die dan vooral focussen op het heldendom van de 'whistleblower' Pusztai. (1); (2)

  Het is echter moeilijk om zijn studie direct terug te vinden, wat zijn betrouwbaarheid moeilijk maakt. Ik vind evenwel kritiek die me wetenschappelijk verantwoord lijkt. (3)

  - (1) http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/346651.stm; (2) http://www.huffingtonpost.com/jeffrey-smith/anniversary-of-a-whistleb_b_675817.html (3) http://gmopundit2.blogspot.be/2006/02/analysis-of-pusztai-study-on-gm.html

 • door Jean De Wulf op dinsdag 19 mei 2015

  Mr. De Cauter, ik denk dat u niet echt op de hoogte bent van de moderne wetenschappelijke methode. Misschien zou het interessant zijn eens een niet-postmodern boek hierover te lezen. (vb. "De ongelovige Thomas heeft een punt" van Johan Braeckman en Maarten Boudry) Dan zou u o.a. zien dat Wikipedia niet meteen een betrouwbare bron is, dat wat een minderheid van wetenschappers oppert geen bewijs is voor een stelling, dat de wetenschappelijke methode de beste ons bekende methode is om via o.a. peer-review onderzoeksresultaten in vraag te stellen. Ik vermoed dat u het met me eens bent dat de opwarming van de aarde een feit is. Hoe komen u en ik tot die conclusie? Omdat de meerderheid van de wetenschappers die iets van de materie kennen ons dat geleerd hebben. Er zijn nog altijd klimaatontkenners (Barbara Van Dyck, , Isabelle Stengers, Ignacio Chiapello, Arpad Pusztzai, Gilles-Éric Séralini zijn in het GGO-verhaal wellicht te vergelijken met de klimaatontkenners). We moeten dus als leken concluderen dat GGO's niet schadelijk zijn. Nu, er zijn altijd organisaties die technologie misbruiken. Daar zijn we het volledig over eens. Het is echter niet omdat een organisatie een technologie misbruikt dat de technologie op zich slecht is. Het kind hoeft niet met het badwater weggegooid worden. Ik zou ook even aan introspectie doen: u beeldt zich in dat Braeckman anderen idioten vindt. (mocht u zijn werk kennen dan zou u weten dat hij dat niet denkt) De toon waarop uw tekst geschreven is, laat vermoeden dat u hem een idioot vindt, wat hij niet is en u ook niet. Een tip: breng echte wetenschappelijk onderbouwde argumenten naar voor en dan denk ik dat er op niveau kan gedebatteerd worden. Nu heeft u enkel met modder gegooid. Ik denk dat u meer waard bent dan dat. Mvg, Jean

  • door Jean De Wulf op woensdag 20 mei 2015

   "Recent experiments by the political scientist Michael MacKuen at the University of North Carolina at Chapel Hill and colleagues, published in 2010 in the American Journal of Political Science, suggest that anxiety about moral and political matters can get us to think in a more open-minded manner. MacKuen found that when people’s views about the appropriateness of affirmative-action policies were challenged, they tended to become either anxious or angry. No surprise there. But here’s the interesting part: those who became anxious showed a greater tendency to seek out more information about the policies in question, a greater interest in learning more about both sides of the issue, and – perhaps most surprisingly – an increased willingness to explore new solutions to the problem. The angry folks, by contrast, were less interested in informing themselves, and when they did seek out more information, they tended to just look for things that were in line with their initial views." http://aeon.co/magazine/psychology/why-anxiety-is-the-secret-of-feeling-good/

   Prof. Dr. De Cauter, cultuurfilosoof, behoort duidelijk tot de groep die niet verder zoekt, maar boos wordt.

  • door Lieven De Cauter op woensdag 20 mei 2015

   Besten, Ik denk dat jullie allemaal een genrefout maken: jullie doen alsof een polemiek een wetenschappelijk artikel is. Maar dat is het niet. Een polemiek is een literair-journalistiek genre dat debat wil aanzwengelen en vooral de tegenstander lik op stuk wil geven. In dit geval: Braeckman en de zijn doen laatdunkend over tegenstanders van ggo’s (op basis van huistuin-enkeukenpsychologie), ik doe laatdunkend over hen. En natuurlijk, een publieke intellectueel is met noodzaak een “amateur”, volgens de mooie omschrijving van Edward Said (in het fraaie boekje Transformations of the intellectual). De wereld, de wetenschap en de politiek zijn te belangrijk om ze aan specialisten en experten over te laten. Toch ook wat huiswerk voor jullie. Hier een artikel dat brandhout maakt van de befaamde Nicolai-studie, die zogenaamd brandhout maakt van alle anti ggo-argumenten http://earthopensource.org/gmomythsandtruths/sample-page/2-science-regulation/136-2/ Dus blijven googlen. En niet alleen gmo pundit, de naam alleen al zegt het al. Vele studies die pro ggo zijn en vele onderzoekscentra zijn rechtstreeks of onrechtstreeks betaald door de multinationals. In Gent krijgen de eerste jaars bio-ingenieur op de eerste dag een welkomst pakket van Procter and Gamble, Wat een misselijkmakende praktijk! En zowat de hele afdeling wordt betaald door datzelfde bedrijf. Bij de viering van 20 jaar GGO-onderzoek, werd Frailey de nummer twee van Monsanto, uitgenodigd door het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Toch allemaal heel discutabel. Alle wetenschappers die tot bevindingen komen die niet passen in het plaatje van de multinationals, worden monddood gemaakt. Waarom blijven jullie en Braeckman daar zo zedig over zwijgen. Wie verdedigt hier de wetenschap(pers)?

   • door Lieven De Cauter op woensdag 20 mei 2015

    (vervolg) Een voorbeeld: http://www.i-sis.org.uk/scientistsConcernedAcademicFreedom.php De petitie is ondertekend door honderd wetenschappers. Allemaal GGO-ontkenners? En de Union of concerned scientists? http://www.ucsusa.org/food_and_agriculture#.VVxcwfntlBc. Uiteraard allemaal fanatici en denialists. Dat is toch wel echt te gemakkelijk: wie voor is, zijn goede wetenschappers, wie tegen is, zijn denialists. Ik heb natuurlijk van wetenschap niets begrepen, maar zou het vanuit wetenschappelijk oogpunt niet omgekeerd moeten zijn? Het voorzorgprincipe, zolang er honderden wetenschappers zijn die serieuze vragen hebben (to say the least), niet tot massaproductie en introductie in de natuur overgaan? Dat zij misschien een minderheid zijn is natuurlijk gemakkelijk te verklaren. De toch intussen goed gedocumenteerde (lees toch maar eens De wereld volgens Monsanto van Marie Monique Robin en weerleg ook graag de 100 bladzijden voetnoten) systematische lastercampagnes tegen wetenschappelijke klokkenluiders zou toch een belletje moeten doen rinkelen. Maar neen, het zijn allemaal “prutsers”. Vreemd toch? Denk jullie nu echt dat die mensen aan de alarmbel trekken voor hun plezier. Ah neen, dat doen ze uit fanatisme en uit onkunde. Klinkt dat overtuigend? Hm? Effe nadenken. Bekroonde wetenschappers (zoals de dr Carman uit de bovenstaande link), die plots prutsers blijken te zijn. Terwijl aan de andere kant resultaten worden achter gehouden met het argument van bedrijfsgeheim. Safe our Science! Ik kom op voor wetenschappers die bedreigd worden. En jullie? Nu, zoals gezegd, ik begrijp natuurlijk niets van wetenschap. Maar graag toch een heel klein beetje gezonde achterdocht. Een heel klein beetje.

    • door Mezelf op woensdag 20 mei 2015

     "graag toch een heel klein beetje gezonde achterdocht" is een terechte opmerking. Ik veroorloof het mij een klein beetje gezond achterdochtig te zijn als auteur X brandhout tracht te maken van een opiniestuk van auteur Y, waarbij niemand de oorspronkelijke, geviseerde tekst van die Y mag zien. Maar dat is misschien een "gezonde polemiek" ? En terzijde : voor iedere stelling vind je al dan niet bekroonde wetenschappers. Zelfs de negationisten vinden voor hun verfoeilijke stelling wetenschappers .

    • door Lieven De Cauter op woensdag 20 mei 2015

     (vervolg) … En wie al in zijn eerste jaar bio-ingenieur een welkomstpakket krijgt van Procter & Gamble, zou wel gek moeten zijn om te bijten in de hand waaruit hij eet. Toch? Een beetje huis-tuin en keuken psychologie is nooit weg. ‘Teleologie’ en ‘essentialisme’ van de carrièreplanning zou men het in geleerde termen (ontleend aan Braeckam en Co) kunnen noemen… Met andere woorden en zoals gezegd: doen alsof er een wetenschappelijke consensus is over ggo’s is wetenschappelijk onverantwoord. En de tegenstanders afdoen als slechte wetenschappers, is gewoon onhoudbaar en niet serieus. Wetenschap is een veld van controverses en belangen. Ik voel me vereerd als ik daar als onwetenschappelijke geest mijn bescheiden bijdrage kan aan leveren, door de controverse op te zoeken en de belangenvermengingen onder de aandacht te brengen. En ja, de polemiek is geen genre voor doetjes. Maar het is en blijft een spel. Al kan het wel eens hard aankomen. Ook bij mij. Maar je moet het spel zien. Er staat veel op het spel, maar debatteren en polemiseren blijft een spel. Een moddergevecht met woorden. Buiten het spel, kan ik zelfs mijn meest rabiate ‘vijanden’ de hand drukken en in de ogen kijken. Ook collega Braeckman moet ik nog eens publiekelijk aan mijn boezem drukken wegens zijn voorbeeldige loopbaanonderbreking. Bij deze. Heeft echt grote indruk op mij gemaakt, Johan.

   • door Stein op woensdag 20 mei 2015

    Ja, geeft u iedereen maar lik-op-stuk, inderdaad.

    • door Lieven De Cauter op woensdag 20 mei 2015

     (slot: nabeschouwingen over de geest van de polemiek) (Met modder gooien, beste collega Jean De Wulf, hoort bij de polemiek als genre. En by the way, nog bedankt om me naast een ‘grote naam’, ‘een integer en waarachtig filosoof’ te noemen, Stijn, dat siert u en bracht me de tranen in de ogen, echt waar. Want het is soms een eenzame strijd. En sorry als ik chargeer. Hoort ook bij het genre. Ik kan het niet laten als iemand mij op de vingers tikt, laat staan vernederend of laatdunkend behandelt, zwaar uit te halen [als kleine jongen geleerd van mij vader: “sla altijd terug, liefst een tikkeltje harder. Indien de tegenstander groter en sterker is, sla desnoods eerst en wel zo dat hij meteen tijdelijk uitgeschakeld is”. Slechte opvoeding! En vooral, wetenschappelijk onverantwoord, teerbeminde vader! Maar, ere wie ere toekomt: het heeft me als speelplaatsridder - de rode ridder en Zorro waren en blijven mijn helden - in mijn heilige strijd tegen de zware jongens, de brallende bullebakken, de pestkoppen en de kwelduivels van de kleintjes, geen windeieren gelegd. Dat kan ik u wel zeggen. Natuurlijk, die Jezus die met zijn lendenkoord de handelaars uit de tempel geselde, vond ik als kind ook echt geweldig. Schijnt trouwens een van de enige scenes te zijn waarvan we vrij zeker zijn dat ze ook historisch is (volgens Reza Aslan [een moslim], in De Zeloot, want het staat als een van de weinige anekdotes in alle vier de evangelies). Jezus rocks! Ook bij momenten in zijn Bergrede. Punaise. Later waren de Oosterse monniken mijn voorbeeld, die met hun gevechtskunsten – ook en vooral gevechtskunsten van de geest - niets of niemand vreesden: “ongewapend, maar staatsgevaarlijk”. Of minder hoogdravend: ‘ik sla als een wildeman om me heen, maar in de grond ben ik zen’.

    • door Lieven De Cauter op woensdag 20 mei 2015

     [nu echt het slot]

     ....Ook Marx kon er wat van. Een genadeloos polemist. Proudhon schreef ‘Philosophie de la misère’, Marx antwoordde met ‘Misère de la philosophie’. Meteen knock out vanaf de titel. Ippon! (ja, een judoka ben ik ook: gebruik de kracht en het gewicht en de gewichtigheid van de tegenstander om hem te vloeren). En ja, dien Diogenes die met veel humor en panache heel weldenkend Athene te kakken zette door van zich af te bijten als een kynikos, een hond, is ook, en meer een meer, een van mijn geestelijke vaders. Men weze gewaarschuwd!], maar… ik bedoel het goed :)

 • door H Coopman op woensdag 20 mei 2015

  U vraagt "een heel klein beetje" achterdocht na een scheldtirade (met ondertussen al 20 reacties - waarbij mijn eerste NIET werd opgenomen - hetgeen me verbaast omdat de laatste wel gepubliceerde reacties eigenlijk niet meer over de kwestie gaan maar over u zelf, waarover ook mijn eerste reactie ging), die men inderdaad als "wild om zich heen slaan" zou kunnen karakteriseren. (Bovendien vind ik uw hysterisch aandoende verleiding (in een van uw laatste reacties) van Braeckman eerdere genant.) Ik heb daarom de indruk dat heel dit gedoe tamelijk narcistisch is. Hebt u aandacht nodig?

  • door Mezelf op donderdag 21 mei 2015

   Het wordt inderdaad gênant. Tijd om te stoppen. "Don't fight with a pig. You all get dirty. But the pig likes it".

   • door H Coopman op donderdag 21 mei 2015

    Martha Nussbaum in "De breekbaarheid van het goede" ('86): "Een filosoof die wegkwijnt kan in zijn poging een zuiver, onthecht verstand te worden zijn eigen streven naar het goede verhinderen."

   • door Jean De Wulf op vrijdag 22 mei 2015

    Ik ga toch nog eventjes Mr De Cauter proberen te overtuigen aan zelfreflectie te doen. Naast zijn scheldtirade maakt hij een heleboel denkfouten omdat hij de wetenschappelijke argumten niet lijken overeen te stemmen met zijn ideologie. Wikipedia (aangezien dit een geldige bron lijkt te zijn voor onze Mr De Cauter) zegt het volgende over denkfouten: "Een denkfout is een gedragsafwijking in de beoordeling, waarbij conclusies over andere mensen of situaties op een onlogische manier worden getrokken. Individuen creëren hun eigen 'subjectieve sociale realiteit', met behulp van enkel hun eigen waarneming. Een individu’s constructie van de sociale werkelijkheid, niet de objectief bepalende. Dit kan in hun eigen sociale wereld een bepalende factor zijn. Op die manier kan een denkfout soms leiden tot een vertekend beeld, bevooroordeling, verkeerde interpretatie, of wat in grote lijnen ook wel irrationaliteit wordt genoemd. Sommige denkfouten zijn vermoedelijk aangewend. Een andere oorzaak van denkfouten zijn de menselijke verwerkingsprocessen (heuristieken) die geëvolueerd zijn om snelle beslissingen te nemen, ook al zijn dat niet altijd de juiste beslissingen. Vooral in het geval van beperkte tijd om ergens over na te denken, kunnen denkfouten als het gevolg hiervan optreden. Deze ontstaan vanuit een gebrek aan mentale capaciteit, begrensde rationaliteit, of vanuit een beperkte capaciteit wat verwerking van informatie betreft." http://nl.wikipedia.org/wiki/Denkfout_%28psychologie%29 Deze onlogische conclusies worden getrokken door overgeneralisaties. Alweer uit wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_distortion): Overgeneralization: "Making hasty generalizations from insufficient experiences and evidence. Making a very broad conclusion based on a single incident etc."

   Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties