Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

"Het water staat ons aan de lippen"

“Beste ministers, het water staat ons aan de lippen!” Met deze noodkreet roept het Platfom Klimaatrechtvaardigheid de politiek op om te beslissen over het burden sharing-verhaal.
dinsdag 12 mei 2015

Op maandag 18 mei zitten afgevaardigden van de vier regeringen opnieuw samen om de nationale klimaat- en energiedoelstellingen over de verschillende bevoegdheden te verdelen.

De kabinetten van de vier Belgische ministers voor klimaat komen dan samen om de onderhandelingen over een intra-Belgisch akkoord rond dit thema te hervatten - iets wat eigenlijk al tijdens een vorige legislatuur moest gebeuren. Op de agenda staan:

  • de regionale en federale doelstellingen voor emissiereducties en hernieuwbare energie;
  • de verdeling van zowel de bijdragen aan de internationale klimaatfinanciering, als de inkomsten van het zogenaamde EU Emission Trading System (ETS), ten waarde van 212 miljoen euro.

In de aanloop naar de onderhandelingen verspreiden alle deelnemende organisaties van het Platform op websites en sociale media een cartoon waarmee ze de ministers op roepen om “zo snel mogelijk tot een oplossing te komen in dit essentiële dossier met het oog op een gecoördineerd en doeltreffend Belgisch klimaatbeleid”, meldt het Platform in een persbericht van maandag 11 mei.


Urgent Sharing

Sinds 2009 is het burden sharing-verhaal een stevige knoop in de maag van vakbonden, milieu- en ontwikkelingsorganisaties. In het Platform Klimaatrechtvaardigheid zijn ze samengekomen om de noodzakelijke druk uit te oefenen op de politiek. Het Platform veranderde daarom de titel van het klimaatdossier in “Urgent Sharing”.

Na vijf jaar in freeze mode hebben gestaan is het nog steeds niet gelukt om werk te maken van de nationale klimaat- en energiedoelstellingen. Deze doelstellingen moeten namelijk in de periode 2013-2020 bereikt worden. Tijdens de klimaatconferentie in Lima afgelopen december werd België al op de vingers getikt voor haar gebrek aan respons op de internationale financieringsverplichtingen. Ondertussen heeft de Europese Unie al haar doelstellingen voor 2030 vastgelegd.


Geblokkeerd

Een akkoord over de intra-Belgische verdeling is onontbeerlijk. Het geeft expliciet aan “welke inspanningen verwacht worden per regio en op federaal vlak. Dit laat een verduidelijking van de transitie van ons Belgisch energiesysteem toe”, aldus het Platform.

Ook zal een dergelijk akkoord de omschakeling naar een duurzame, koolstofarme maatschappij en de creatie van groene jobs aanmoedigen.” Bovendien kan dit akkoord huidige en toekomstige inkomsten van de verkoop van ETS-rechten (een slordige som van ruim 212 miljoen euro) verdelen. Helaas staat dit bedrag nog steeds geblokkeerd dat ten goede zou komen aan het sterk klimaat- en energiebeleid, in binnen- en buitenland.


Surrealistisch

Coördinatrice Véronique Rigot vertelt: “De situatie is surrealistisch. Terwijl de internationale gemeenschap zich actief voorbereidt op post-2020, blijft België gevangen in haar verplichtingen van het verleden, We vragen aan onze ministers om deze situatie zo snel mogelijk recht te zetten. De voordelen voor de hele samenleving zijn duidelijk.”

Namens Greenpeace vertelt Joeri Thijs: “We willen onze ministers wakker schudden. Het gaat ten slotte slechts om een formaliteit tussen ministers die een bevoegdheid delen. Het gebrek aan politieke visie hypothekeert ons energiebeleid en een rechtvaardige economische transitie naar een duurzame, koolstofarme samenleving, maar ook onze engagementen voor internationale financiering.”

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.