Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Voor een 'straat zonder soldaten'

Het Franstalige vredesplatform CNAPD, la Ligue des droits de l'Homme, de LIga voor Mensenrechten en Vrede vzw, juridisch bijgestaan en gesteund door Progress Lawyers Network, lanceren een procedure tegen de aanwezigheid van militairen in de straten en roepen het middenveld op om hun actie te ondersteunen.
dinsdag 5 mei 2015

Op 9 maart jl., besliste de regering om verder soldaten te ontplooien in de straten, ondanks de beslissing van OCAD (Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse) om het dreigingsniveau te verlagen van 3 (ernstig) naar 2 (gemiddeld). Op 30 april werd de militaire aanwezigheid via een eenvoudige elektronische procedure opnieuw verlengd. Zoals we kunnen vaststellen moeten deze beslissingen zorgen voor een normalisatie van de militaire aanwezigheid (zoals ook blijkt uit de meeste verklaringen van de ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie).

Onrustwekkende maatregel...

Die militaire aanwezigheid in de steden is nochtans onrustwekkend en te bekritiseren om verschillende redenen. Eerst en vooral installeert de maatregel een permanent angstklimaat, zorgt ze voor een schadelijke sociale atmosfeer en verhoogt ze het subjectieve gevoel van onveiligheid. Het leger is bovendien niet bevoegd om de openbare orde te waarborgen en daar ook niet voor opgeleid. Tenslotte lijkt deze regering de normalisering van de aanwezigheid van het leger in de straten na te streven. Dat wekt de legitieme vrees op dat het voortaan kan ingezet worden op momenten van sociale of politieke spanningen, waarbij sociale bewegingen worden geviseerd. Dat blijkt ook uit een incident in de stad Antwerpen begin 2014. Naar aanleiding van een conflict met foorkramers werden er afspraken gemaakt tussen het ministerie van Defensie, de Antwerpse provinciegouverneur Cathy Berx en de Antwerpse burgemeester Bart De Wever over het eventuele inzetten van het leger. In het regeerakkoord staat ook vermeld dat het leger vanaf dreigingsniveau 3 kan worden ingezet. Maar dat is niet conform de wetgeving.

... en onwettig

De ontplooiing van het leger kan slechts een laatste redmiddel zijn in een democratische rechtsstaat. Artikel 43 van de wet van 1998 inzake de organisatie van een geïntegreerde politiedienst voorziet twee voorwaarden voor het inzetten van het leger in de straten: 1. bij een “ernstige en nakende dreigingen van de openbare orde en 2. als de lokale en / of de federale politie over onvoldoende middelen beschikt om een antwoord te bieden aan het gestelde dreigingsniveau.

Volgens de dreigingsniveaus van OCAD speelt een dergelijke ernstige en nakende dreiging zich af op het niveau 4 en niet op dreigingsniveau 3 (en al zeker niet op dreigingsniveau 2). In een reactie zegt minister van Binnenlandse Zaken Jambon dat het bewuste artikel 43 niet van toepassing is, omdat het de regering is die de beslissing neemt om het leger in te zetten. In een opiniestuk op Knack.be weerlegt erevrederechter en justitiewatcher Jan Nolf die stelling: “Voor de inzet van het leger volstaat volgens het regeerakkoord een dreigingsniveau 3. Het regeerakkoord is op dat punt echter nergens wettelijk verankerd.” In een verwijzing naar de wetgeving en het KB over de dreigingsanalyses besluit Jan Nolf: “De inzet van het leger kan dus in ieder geval nog steeds maar vanaf niveau 4: de troika van burgemeester De Wever, defensieminister Steven Vandeput en binnenlandminister Jan Jambon verwart bijgevolg een regeerprogramma met een wet.”

Minister Jambon neemt bovendien een loopje met de waarheid. Op Radio 1 beweert hij dat terreurdreigingsniveau 3 een uitzonderlijke omstandigheid is. "Daar zijn alle grondwetspecialisten het over eens. Waar vzw Vrede het vandaan haalt dat alleen niveau 4 het leger op straat toelaat, is mij een raadsel." en verder: "Het is onze ambitie om tot een genormaliseerde situatie te komen, tot terreurdreigingsniveau twee of lager. Maar dat bepaalt de politiek niet, maar wel het OCAD, elke maand opnieuw."

De waarheid is dat OCAD het algemene dreigingsniveau al twee maanden op niveau 2 heeft gezet en niet 3 zoals Jambon beweert. Zo staat het zelfs te lezen in een mededeling van zijn eigen ministerraad van 13 maart 2015: “Het OCAD verlaagt het algemene dreigingsniveau tot niveau 2 met bijzondere waakzaamheid en behoudt niveau 3 voor een aantal instellingen en specifieke belangen.”. Jan Jambon manipuleert door de indruk te wekken dat het hele land onder dreigingsniveau 3 valt, terwijl dat enkel op een aantal uitzonderlijke plaatsen het geval is. Als de politiediensten niet in staat zijn om die enkele plaatsen te beveiligen, dan schort er iets aan de inrichting van de politiemacht en dat is nu net de bevoegdheid van minister Jambon.

De wetgever is in elk geval ook duidelijk wat betreft de tweede voorwaarde voor het inzetten van militairen. Als we de wet, zoals dat in een rechtsstaat hoort te zijn, boven een regeerakkoord plaatsen, moet vastgesteld worden of de middelen van de lokale en federale politie daadwerkelijk ontoereikend zijn.

Klachtenprocedure

Er is geen plaats voor het leger in onze straten. Dat is simpelweg niet de rol die in een democratie van het leger wordt verwacht. Het CNAPD, de Ligue des droits de l'Homme, de Liga voor Mensenrechten en Vrede vzw zullen daarom officieel klacht neerleggen op dinsdag 5 mei. De gekozen weg is die van een klachtenprocedure bij de Gouverneurs van de betrokken provincies waar het leger is ontplooid (Antwerpen, Brussel en Luik). Deze procedure is het resultaat van de voorbereiding en het juridisch advies van Progress Lawyers Network, dat ons ook juridisch zal bijstaan.


Noten:

(1) Met het oog op een zo breed mogelijke steun van het middenveld en om ons toe te staan om de aanzienlijke juridische kosten verbonden aan dit dossier te dekken, doen we een beroep op u.

We vragen aan organisaties en burgers om hun steun uit te spreken voor deze zaak alsook om dat te bevestigen middels een storting op het rekeningnummer BE49 0010 6244 8171 met mededeling 'Straat zonder Soldaten' + (eventl) de naam van de organisatie.

(2) 'Straat zonder Soldaten' is een initiatief van CNAPD, la Ligue des Droits de l’Homme en Vrede VZW met de steun van Progress Lawyers Network.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

13 reacties

 • door Hugo Casteels op dinsdag 5 mei 2015

  keerzijde van de medaille is wel dat de criminaliteit terug met 10-tallen procenten zal stijgen na de daling met evenveel procenten nadat de soldaten (niet overal) in het straatbeeld waren verschenen. Het ware natuurlijk beter niet nodig geweest, maar het is een rechtstreeks gevolg van de terroristische dreiging en de angst voor aanslagen (nu ook weer in Texas) die er in de westerse wereld heerst.

  • door Michael Laerdens op dinsdag 5 mei 2015

   U slaat de bal totaal mis. De daling van de criminaliteit is uitsluitend toe te wijzen aan de toen opgedragen bewakingsopdrachten van de lokale en federale politie die daardoor geen tijd meer had om de gewone dagdagelijkse werking te garanderen. De enorme daling van de criminaliteit is dus omdat ze gewoonweg niet meer gedetecteerd werd. Een heel ander verhaal met andere woorden dan wat u hier beweert. http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/politie-heeft-geen-tijd-voor-criminaliteit

   • door Hugo Casteels op donderdag 7 mei 2015

    u slaat niet eens op de bal, maar totaal naast de bal. het door u aangehaalde artikel slaat enkel op Brussel en dat is tot nader order nog niet gans België, laat staan gans Vlaanderen.

    • door Michael Laerdens op woensdag 13 mei 2015

     Gelukkig maar is Brussel Vlaanderen niet. Maar al bij al was het, naast A'pen, wel de 'regio' waar 150 van uw statische 'crimefighters' werden gestationeerd. Een vrij goed voorbeeld met andere woorden. Bovendien Interessant dat u van onderwerp verandert en op een nogal kunstmatig manier zgn. geografische aspecten moet aankaarten om de enorme gaten in uw verhaal te verhullen.

   • door Mezelf op donderdag 7 mei 2015

    Ziehier : http://www.demorgen.be/binnenland/derde-minder-criminaliteit-door-militairen-op-straat-a2273479/ Door de militairen "op straat" is de criminaliteit met één derde gedaald, in de Antwerpse straten waar militairen rondlopen. qED

    • door Michael Laerdens op woensdag 13 mei 2015

     En deze soldaten (die geen vin verroerden) zorgden "in die straten" voor de *algemene* daling van bepaalde criminele fenomenen, tot 50% en zelfs 60%? Of anders gezegd, 150 soldaten (in A'pen) herleiden het werk van duizenden politiemensen tot niets? Dat heeft u dan maar gezegd, of de gekleurde propagandabronnen waar u zo gretig naar verwijst. De politie is dus waardeloos. Interessant om horen! Qed.

 • door ismail spada op dinsdag 5 mei 2015

  "Voor een Islam zonder indoctrinatie van meningen"

  "Voor een Islam met vrije meningsuiting"

  "Voor een Islam met een herziene shari'a"

  "Voor een Islam zonder politieke doelstellingen"

  "Voor een Islam zonder leugens en verzinsels"

 • door JorisDemeester op dinsdag 5 mei 2015

  Ik vraag me af wie er nu echt last, hinder, nadeel, schade of wat dan ook ondervindt van een verhoogd veiligheidsbesef, met soldaten die ons beschermen, zoals de linkse regering in Frankrijk dat doet in alle grote steden, stations, luchthavens, enz. enz. . Hebben we nu echt niks anders om ons druk om te maken?

  WW

 • door Luc Vinckx op dinsdag 5 mei 2015

  Ze kunnen de militairen misschien de boten van de mensenhandelaars in Libie laten vernietigen. Zo is Theo Francken ook weer tevreden.

  • door jempi op dinsdag 5 mei 2015

   Een zeer positieve reactie. Stop de mensenhandel en vernietig de boten aan de grenzen van het Afrikaans continent.

   • door ria aerts op woensdag 6 mei 2015

    Ordnung muss sein.

   • door Luc Vinckx op woensdag 6 mei 2015

    De Belgische militairen een beetje oorlogje gaan laten spelen. Ze zullen lachen: met welke middelen , met welk materieel , met welk mandaat. Misschien kunnen ze de Congo-veteranen terug oproepen , die hebben Afrika kennis. Of gaan ze wachten tot 2019 wanneer alles gaat veranderen bij Defensie.

    • door jempi op woensdag 6 mei 2015

     Belgische defensie kent zeer competente mannen en vrouwen. We moeten heus niet wachten tot 2019.

    Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties