Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Belgische middenveldorganisaties verwerpen handelsakkoorden

"De handelsakkoorden tussen Europa, Canada en de Verenigde Staten zetten onze gezondheidsvoorzieningen, arbeidsrechten en andere sociale verworvenheden onder druk", dat zegt een coalitie van Belgische middenveldorganisaties. De verdragen bedreigen bovendien het milieu en de economieën van ontwikkelingslanden. De middenveldorganisaties vragen een opschorting van de onderhandelingen en verwerpen de huidige trans-Atlantische akkoorden.
dinsdag 5 mei 2015

Vakbonden, mutualiteiten en andere middenveldorganisaties zoals Test-Aankoop, 11.11.11 en Greenpeace uit beide landsdelen, zenden een politiek signaal uit tegen de handelsakkoorden tussen Europa, de Verenigde Staten (TTIP) en Canada (CETA). Die akkoorden bedreigen onder andere de Europese consumenten- en arbeidsrechten.

Ivo Mechels van consumentenorganisatie Test-Aankoop vreest dat de Europese consument minder beschermd zal worden: "In de Europese cosmeticasector zijn er zo’n 1.300 stoffen die niet gebruikt mogen worden. In de Verenigde Staten zijn dat er elf. Wie gelooft dat die kloof overbrugd kan worden zonder de Europese normen aan te tasten, is naïef".

Ook de vakbonden zijn bezorgd over de impact van het handelsakkoord. “Sommige studies voorspellen voor ons land een verlies van tienduizenden jobs en een loonverlies van 4.800 euro tussen nu en 2025”, zegt Philippe van Muylder van de Waalse socialistische vakbond FGTB. Die voorspellingen staan lijnrecht tegenover de groei die de Europese Commissie beloofd heeft. 


Vergroening

Daarnaast komen de regelgevingen rond gezondheidszorg en milieu in het gedrang.  De mutualiteiten vragen om de ziekteverzekering en gezondheidszorgdiensten uit het handelsakkoord te halen. Daarmee willen ze de toegang tot een betaalbare en kwalitatieve zorg blijven garanderen.

Volgens Vera Dua, voorzitter van de Bond Beter Leefmilieu, is TTIP een regelrechte aanval op het milieu en de milieunormen.  "De Europese Commissie probeert de Amerikanen nu al te paaien met soepelere regels voor de zeer vervuilende brandstof uit teerzand. " Dua vindt dat Europa net nu moet inzetten op de vergroening van de economie.


Ontwikkelingslanden

“Voor de Noord-Zuidbeweging zijn er meerdere problemen met de akkoorden”, zegt 11.11.11 directeur Bogdan Vanden Berghe. Hij vindt het geen goed idee om de investeerder-staat geschillenregeling (ISDS)  wereldwijd in te voeren. Een investeerder die een contract afsluit met een land dat het handelsverdrag ondertekend heeft, kan dankzij de ISDS een schadevergoeding eisen indien het land een wet invoert dat het verdrag schendt.

Dat systeem werd al meermaals gebruikt om de regelgeving in ontwikkelingslanden onder druk te zetten en is volgens Vanden Berghe een slechte zaak voor duurzame ontwikkeling. Daarnaast stelt hij zich vragen bij de geslotenheid rond het handelsbeleid.

Tot slot is het handelsakkoord mogelijk nefast voor de economieën in ontwikkelingslanden. Het verdrag kan er namelijk voor zorgen dat het inkomen in sommige Afrikaanse landen tot 7% daalt. Voor de middenveldorganisaties mogen de onderhandelingen pas hervat worden als er duidelijke krijtlijnen vastgelegd worden zoals de uitsluiting van de investeerder-staat geschillenregeling.

Bron:  http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/15/show/911

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

3 reacties

 • door Bart op dinsdag 5 mei 2015

  Het is bepaald verheugend te zien dat na Hart boven Hard nu ook deze collectie mensen met het algemeen belang voor ogen zich uitspreekt over en tégen TTIP. Het Paard van Troje staat al wel halverwege onze oprit, maar misschien is het dan toch geen gedane zaak, zaols ik recent nog mocht horen van industriële zwaargewichten.

  Dit thema staat bij mijn weten enkel op DWM zo prominent op de agenda, waarvoor hulde.

  • door ria aerts op woensdag 6 mei 2015

   Juist. Wist u bovendien dat door dit soort verdragen tabakshandelaren ook vrij spel krijgen om landen voor arbitragehoven te dagen en fikse boetes krijgen omdat ze rookgedrag afraden en daardoor commerciële schade toebrengen? Dit gebeurt vooral bij ontwikkelingslanden en zelfs bij Australië, omdat ze afschuwelijke foto's op de verpakking zetten. Doet me denken aan de opiumoorlogen uit het verleden.

 • door Roland Horvath op donderdag 7 mei 2015

  De Belgische politici zeggen niets, ze zijn alleen geïnteresseerd in grote problemen zoals BHV en staatsversplintering/ staatsvermorzeling. Maar het middenveld wil geen TTIP of CETA. Naast de genoemde nadelen wordt ook de soevereiniteit van de EU ten opzichte van de US en de democratie ondermijnd door het TTIP. De EU wordt een kolonie van de US als ze dat al niet was. Alle vrijhandelsakkoorden van de US zijn faliekant uitgedraaid voor de tegenpartij. Die moet volledig vrije handel toelaten terwijl de US dat niet doen. Een gevolg is altijd werkloosheid.

  Geen enkel land of onderneming kan zich ten eeuwigen dage handhaven in een geglobaliseerde volledig vrije markt. Ieder land heeft een gepaste combinatie nodig van vrije handel en protectionisme zoals de US al altijd hebben gehad sedert hun stichting in 1787. De EU heeft al meer dan genoeg vrije handel en heeft nood aan meer protectionisme.

  Het ISDS komt neer op een verbod voor de overheden om te innoveren want het zou de winst van sommige ondernemingen kunnen schaden. Winst is dus het doel van de economie niet de productie van goederen voor iedereen. Als argument wordt dan ook een voorval uit Indonesië ID genoemd waarbij een autofabriek werd gebouwd door een buitenlandse investeerder en waarna ID auto's uit China invoerde waardoor de autofabriek niets meer opbracht. Eén voorbeeld op miljoenen investeringen wereldwijd. ISDS: De GMO zijn dan de baas in de maatschappij, niet meer de overheden.

  Niet alleen het ISDS moet er uit maar het hele TTIP moet weg. Er is geen middenweg te vinden tussen een ecologische en sociale EU en anti ecologische en anti sociale US. Ook het vrijhandelsverdrag CETA met Canada is onaanvaardbaar.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties