Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Partnergeweld moet prioriteit zijn in nationaal veiligheidsplan

Het is een schrijnende vaststelling: 162 doden in één jaar tijd, 39.746 meldingen per jaar, maar intrafamiliaal geweld dreigt geen prioriteit meer te zijn in het Nationaal Veiligheidsplan. Zodra partnergeweld als prioriteit in het nationale veiligheidsplan verdwijnt, zal mogelijks ook de aandacht ervoor verslappen. Dat komt de opvolging en een consequente aanpak geenszins ten goede.
donderdag 30 april 2015

Marge voor verbetering

Ook al deed de politie de afgelopen jaren belangrijke inspanningen, toch is er nog veel marge voor verbetering. Slachtoffers zetten gemiddeld pas na 35 incidenten de stap naar de politie. Heel wat slachtoffers doen nooit aangifte.

De drempel verder verlagen, is dus nog steeds aan de orde. De wet op de uithuisplaatsing van daders van partnergeweld is van kracht sinds begin 2013. Deze wet zorgt ervoor dat slachtoffers thuis kunnen blijven in plaats van elders een onderkomen te moeten zoeken; het is de dader die het huis moet verlaten. De toepassing van de wet loopt evenwel spaak. De nodige instrumenten zoals een uniforme risico-inschatting en koppeling met daderhulpverlening zijn er immers nog niet.

Machteloosheid mag geen excuus zijn

Opvallend is dat de lokale politie verwijst naar haar machteloosheid bij de problematiek van partnergeweld. Die frustratie mag evenwel geen excuus zijn om er niet langer een prioriteit van te maken, maar moet net een uitdaging zijn om te blijven zoeken naar een betere opvang en begeleiding van slachtoffers en de mogelijke rol van de lokale politie hierin. Bovendien is het belangrijk dat een samenleving de boodschap blijft geven dat partnergeweld onaanvaardbaar is. En dat betekent net wel dat partnergeweld een prioriteit moet blijven waarvoor de nodige middelen en personeel uitgetrokken moeten worden.

In strijd met internationale afspraken en het regeerakkoord

Het niet meer opnemen van partnergeweld in het nationaal veiligheidsplan, zet ook de geloofwaardigheid van de geleverde inspanningen op de helling. En dat nu België net het verdrag van Istanbul (mei 2011) wil ratificeren. Dat verdrag van de Raad van Europa is gericht op het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en van huiselijk geweld. Hoe valt niet-prioritering overigens te rijmen met het federale regeerakkoord waarin de regering stelt een ‘nultolerantie-beleid’ te willen verderzetten ‘tegen alle vormen van geweld waaronder gendergerelateerd geweld, seksueel geweld, homofobie-transfobie en intrafamiliaal geweld’?

Intrafamilaal geweld is een omvangrijk probleem dat een duidelijk maatschappelijk antwoord vraagt. Ook al is het frustrerend omdat het om een complex probleem gaat waarvoor geen kant-en-klare oplossing bestaat. Een hardnekkig probleem van epidemische proporties vraagt volgehouden inspanningen.


Het Vrouwen Overleg Komitee is een feministische en pluralistische overleg- en actiegroep die elk jaar op 11 november de Nationale Vrouwendag organiseert.


Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.