Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Vier redenen om Ringland te steunen

Ringland pleit er al lang voor om de Antwerpse ring te overkappen. Na een erg succesvolle campagne vorig jaar, komt Ringland nu naar buiten met de resultaten van vier studies die door crowdfunding gefinancierd werden. Een overzicht van de resultaten.
dinsdag 28 april 2015

1. Ja, Ringland is betaalbaar

Een overkapping van de ring, is dat wel betaalbaar? Het is vermoedelijk de vaakst gehoorde tegenwerping als het over Ringland gaat. Maar als je ze nogmaals hoort, kan je er nu ook op antwoorden: ja, Ringland is betaalbaar. 

In een studie gemaakt door Idea Consult werden de verwachte kosten naast de verwachte opbrengsten gelegd. Ringland realiseren kost 3,1 miljard euro. In deze prijs werd een overkapping van twaalf tot vijftien kilometer meegerekend, het aanbrengen van ondergrondse knooppunten en een dakopbouw met een gronddekking van 1,5 meter.

Naast de directe kosten voor de bouw van het project zijn er de onderhoudskosten. Die zouden neerkomen op 2,5 miljard euro gespreid over dertig jaar. Dat brengt de totale kostprijs op 5,6 miljard euro.

Tegenover de 5,6 miljard euro kosten staan 7,1 miljard euro inkomsten. Ringland ziet twee grote inkomstenbronnen: de ontwikkeling van vastgoed en de introductie van rekeningrijden. Wie de stadsregio binnenrijdt betaalt twee euro, voor vrachtwagens loopt dat op tot vier euro.

Een dergelijk systeem van rekeningrijden, dat vergelijkbaar is met The London Congestion Plan, kan de investeringskost voor 90% dekken. De overige 10% kan gehaald worden uit de verkoop van vastgoed die langsheen de nieuwe ontwikkelde gebieden komen. 


2. Ringland betekent een aanzienlijke verbetering voor de mobiliteit in en rond Antwerpen

Hét argument voor de Oosterweelverbinding: een betere mobiliteit. Maar uit een studie gemaakt door Vectris blijkt nu dat Ringland meer bijdraagt tot het oplossen van het mobiliteitsprobleem dan Oosterweel. Ringland kan namelijk op het drukste stuk van de Ring, tussen de E19 en de E43/E313 tot 50% meer capaciteit bieden.

Ringland schept ook meer ruimte voor het openbaar vervoer. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan een lightrail over het Ringspoor en een Singeltram op Ringland. Zo draagt Ringland een steentje bij tot een algemene switch naar zacht verkeer (fiets en openbaar vervoer) in de regio Antwerpen.


3. Met Ringland komt er een nieuwe, groene stad

Door de Ring te overkappen, ontstaat een heel nieuw stedelijk gebied. Dit gebied kan voor 80% procent groene ruimte worden. Dat betekent plaats voor extra parken, volkstuintjes, recreatiegebieden en sportfaciliteiten.

Rond de stations die nabij de Ring liggen is er plaats voor nieuwe stadsontwikkelingen. Ringland schat dat er door de overkapping van de Ring meer dan 15.000 nieuwe woningen ingeplant kunnen worden. Ook dit is een ecologisch pluspunt, want het betekent minder woon- en werkverkeer.


4. Last but not least: Ringland verbetert de luchtkwaliteit

De door Ringland bestelde studie van VITO toont het duidelijk aan: voor 350.000 Antwerpenaren gaat de luchtkwaliteit er drastisch op vooruit als Ringland er komt. Die verbetering van de luchtkwaliteit draagt bij een reductie van 21 overlijdens per jaar. Voor kinderen die naar scholen gaan die gelegen zijn in de nabijheid van de Ring zal de longfunctie er op vooruitgaan.

Hoe Ringland de uitstoot precies wil verminderen? Door filters te installeren bij de grote tunnelmonden (waar de vervuiling zich concentreert) en door die tunnelmonden ver buiten bewoond gebied te plaatsen. 

Ook geluidsoverlast zal verminderen door de komst van Ringland, terwijl de parken boven op de overkapte Ring bijdragen tot een algemeen welbevinden en een betere volksgezondheid. Ook dit draagt bij tot minder maatschappelijke kosten. Er kan immers bespaard worden op gezondheidszorg.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

3 reacties

 • door Mezelf op woensdag 29 april 2015

  Naast alle positieve elementen zijn er drie bedenkingen te maken. Primo : niemand staat stil bij de bouwperiode ; hoe lang gaat dergelijk titanenwerk duren en hoe pakt men het (gedeeltelijke) afsluiten van de bestaande ring tijdens de werken aan ? Herinner U de chaos een achttal jaren geleden, bij het leggen van het nieuwe wegdek. Heeft twee jaar geduurd. Voor een simpel, nieuw wegdek ! Secundo : het bouwen van dergelijk werk heeft ook een negatieve impact op het milieu ; miljoenen tonnen beton en aarde moeten verplaatst worden,... is daar al een milieurapport voor gemaakt ? en tertio : er bestaat geen oplossing om het fijn stof dat zich massaal aan de uitgangen van de tunnel(s) loost weg te zuigen en te filteren. Nergens ter wereld kan men dit probleem aan. Aan de in- en uitgangen van de tunnel(s) zal het gezondheidsprobleem sterk toenemen, elders verbetert het.

 • door Roland Horvath op woensdag 29 april 2015

  Volledig akkoord, Ringland is een goed idee. Het autoverkeer gaat ondergronds zoals de metro in een stad ook in hoofdzaak ondergronds opereert. Een optimaal gebruik van de ruimte.

  Er is daarnaast ook een tweede weg namelijk een tweede ring rond Antwerpen: Referentie Parijs. Daar is er een eerste ring: de boulevard périphérique van 35 km lengte, op ongeveer 6 km van het centrum van Parijs. Op een afstand van ongeveer 12 km van het centrum is er een tweede ring.

  Een tweede ring rond Antwerpen:

  Ten oosten van Antwerpen: E19, 's Gravenwezel, Wommelgem, Mortsel, Wilrijk, tunnel onder de Schelde, Kruibeke, E17.

  Of een variant van het vorige: E19, 's Gravenwezel, Wommelgem, Boechout, Lint, Schelle, tunnel onder de Schelde, E17.

  En ten westen van Antwerpen: E17 tussen Melsele en Zwijndrecht naar het noorden naar de E34 en naar een tolvrije Liefkenshoek tunnel.

 • door Naten op vrijdag 29 mei 2015

  Het eerste punt in verband met de betaalbaarheid kan toch in vraag gesteld worden. Het invoeren van rekeningrijden of stadstol moet sowieso ingevoerd worden in de toekomst en wordt zelfs onderzocht door de Vlaamse Regering. De inkomsten die de volgende tientallen jaren zouden worden geïnd voor de stad Antwerpen volledig spenderen aan één infrastructuurproject lijkt mij geen goed beleid. Het lijkt me veel logischer om dit geld te gebruiken voor investeringen in openbaar vervoer, fiets- en wandelpaden en andere vormen van duurzame mobiliteit zoals bv. de uitbouw van een netwerk van oplaadpunten voor elektrische wagens en fietsen in de binnenstad.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties