Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Vzw Motief steunt sit-in tegen uitspraken van Bart De Wever

Racisme benoemen als 'relatief', 'een gevoel' is een belediging voor al wie ooit met racisme te maken kreeg. Racisme en discriminatie zijn voor heel wat mensen nog steeds een alledaagse werkelijkheid. Dat blijkt bijvoorbeeld uit initiatieven als #dailyracism, uit talloze onderzoeken over racisme in Vlaanderen – en uit gesprekken die wij, vzw Motief, binnen onze vormingen met moslimjongeren voeren.
woensdag 25 maart 2015

Van politici verwachten we dat zij er eindelijk werk van maken om racisme effectief te bestrijden. Niet dat zij er zich zelf schuldig aan maken door een aantal negatieve ervaringen te veralgemenen, een hele groep als gesloten en crimineel af te schilderen en zo de discriminatie van deze mensen te legitimeren. Van politici verwachten we bovendien dat ze racisme niet gewoon 'betreurenswaardig' vinden, maar dat ze ervoor zorgen dat de antidiscriminatie wetgeving wordt toegepast en dat racisme bestraft wordt, net als elk ander onwettig feit of misdrijf.

Met zijn uitspraken over radicalisering, racisme en Berbers getuigt De Wever niet alleen van minachting voor de slachtoffers van racisme en voor de antidiscriminatiewet, hij speelt ook met vuur. Heel wat gezaghebbende onderzoeken (onder meer van Amy-Jane Gielen) geven immers aan dat 'de ervaring er niet bij te horen' één van de belangrijkste voedingsbodems vormt voor radicalisering.

Wat daartoe bijdraagt, zijn: een achtergestelde sociale en economische positie, polarisatie, stigmatisering en wij-zij-denken. En laat dat nu net zijn wat de uitspraken van De Wever (en voordien Theo Franken en Liesbeth Homans) doen. Preventie van radicalisering ligt volgens diezelfde onderzoeken vooral in het tegengaan van polarisatie, discriminatie en racisme, stereotypen en vooroordelen.

Dweilen met de kraan open

Motief probeert hierop in te zetten, met ons project Gezocht: Identiteit, met Dar El Salaam-reeksen en vele andere vormingsprogramma's. Als prominente politici echter met de regelmaat van de klok uitspraken doen die polarisering, stigmatisering en wij-zij-denken versterken, en groepen mensen het signaal geven dat zij hier niet gewenst zijn, dan blijft het dweilen met de kraan open.

Niet alleen voor Motief overigens, maar ook voor de vele geëngageerde jeugdwerkers, leerkrachten en hulpverleners in onze cursussen. Velen van hen stellen alles in het werk om een vertrouwensband op te bouwen met kwetsbare of uitgesloten jongeren. Met de uitspraken van onze N-VA-ministers worden die moeizaam opgebouwde vertrouwensbanden telkens opnieuw zwaar op de proef gesteld.

We sluiten ons dan ook aan bij de vele veroordelingen van de uitspraken van Bart De Wever en steunen de sit-in vanavond in Antwerpen.

vzw Motief – vormingsinstelling gespecialiseerd in levensbeschouwing en samenleving

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

16 reacties

 • door Bertje op woensdag 25 maart 2015

  Gezaghebbende onderzoeken geven aan dat 'de ervaring er niet bij te horen' één van de belangrijkste voedingsbodems vormt voor radicalisering, zegt Motief. En verder "Wat daartoe bijdraagt, zijn: een achtergestelde sociale en economische positie, polarisatie, stigmatisering en wij-zij-denken."

  Dat blijkt niet te kloppen. Marion Van San heeft dat al aangetoond. Bilal Benyaich is het daar evenmin mee eens. Dat is eigenlijk het jammere aan heel de BDW-rel, dat de boekvoorstelling van Bilal Benyaich helemaal op de achtergrond is geraakt. Bilal Benyaich onderscheidt 6 types van Syrië-strijders en bespreekt ook de vele oorzaken van islamitsiche radicalisme en extremisme.

  Motief moet ophouden met zulke nonsens te verspreiden. Uit Tunesië vertrokken tot nu toe meer dan 3000 Syrië strijders. Is dat ook het gevolg van racisme en stigmatisering? Of kijk eens naar het lijstje van 45 veroordeelden in het proces tegen Sharia4Belgium: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20140930_01295313 Sommigen van de veroordeelden waren werklozen. Maar er zijn ook bekeerlingen bij. Er was ook een technicus van Vinçotte die in de kerncentrale van Doel werkte. Een andere werkte bij een verzekeringsmaatschappij. Een ander was gehandicaptenbegeleider. Het zijn niet allemaal mensen die door de maatschappij zijn uitgespuwd.

  Homans heeft dat ook al gezegd: welke kansen zijn Jejoen of Brian De Mulder ooit ontzegd? Deze mensen zijn gehersenspoeld met een haatdragende ideologie. De haat, dat is de gemeenschappelijke deler, bij al deze extremisten...

 • door Bertje op woensdag 25 maart 2015

  De realiteit is dat sommige moslims (niet allemaal!) van jongs af aan worden opgevoed in haat: haat tegen het Westen, tegen andersgelovigen, tegen al te vrije vrouwen, tegen Joden, tegen Israël, tegen de VS, tegen homo's, tegen atheisten.

  En dat gebeurt op het internet, op haatzenders, in sommige moskeeën (niet allemaal!) en wellicht ook binnen het gezin. De haat is de voedingsbodem, niets anders. En organisaties zoals Motief die telkens weer de slachtofferrol benadrukken, versterken enkel de aanwezige haatgevoelens. Voor een onrust stoker als Abou JahJah is bevolkingsgroepen tegen mekaar opzetten en haat aanwakkeren zelfs het enige objectief. Daarin verschilt hij niet van Filip Dewinter.

  • door Simpelmann op woensdag 25 maart 2015

   Ik kan Bertje alleen maar toetreden. Enkel één opmerking: ik zou het woord 'sommige' vervangen door 'de meeste'. Het is erg jammer en onbegrijpelijk dat men de daden van de moslims gewoon negeert en ons, die voor onze rechten proberen uit te komen, gewoon racisten noemt, terwijl de moslims de echte racisten zijn omdat zij ons discrimineren zonder dat wij MOGEN reageren.... Wat is er aan de hand met onze Westerse maatschappij?

   • door Jasper Cauwelier op woensdag 25 maart 2015

    Als ik jullie goed begrijp vinden jullie dat de (meeste) moslims het dus zelf zoeken? Zou het ook niet kunnen dat individuen behorend tot een minderheid die al eens gestigmatiseerd wordt, hiertegen in opstand komen. De een doet dat op een manier die door de maatschappij aanvaardt wordt, de ander niet. Het is trouwens ook niet zo dat je zelf sociaal achtergesteld hoeft te zijn om op te komen voor je achtergestelde gemeenschap. Solidariteit heet zoiets.

   • door Nicoyota op woensdag 25 maart 2015

    Geachte,

    u naam op dit forum zegt genoeg. "Isme" zijn relatief, hopelijk denkt u daaraan als je nog eens over nazisme spreekt. Diversiteit in een samenleving is een meerwaarde, voor alle partijen. Reik de hand, maar kap ze er niet af. De wereld, de stad, de straat is rijker als je met elkaar leeft. Maar gelukkig hebt u BDW. Die gaat het allemaal beter maken, voor sommige dan toch, hier kan je best 'de meeste' weglaten...

    mvg, Nicoyota

  • door Phillip op donderdag 26 maart 2015

   Beste mensen. Laat u niet opjagen door de extreem-rechtse provocateur Bertje. Diegenen die zijn tussenkomsten hier op dit forum al wat gewoon zijn weten voor welke parochie hij predikt. We hebben hier zeer waarschijnlijk te maken met een NV-A militant/kader die, mogelijks betaald, dit progressief forum afschuimt om er regelmatig de discussie in een bepaalde richting te sturen. Hiervoor poneert hij de welgekende platitudes die zo populair zijn in extreem-rechtse middens. Dit probeert hij dan ietwat te 'onderbouwen' met een zeer selectieve selectie van bronnen. Bronnen die bovendien de wereld vanuit hetzelfde perspectief benaderen als hijzelf. En zo is de cirkel gesloten. Laten we oa zijn tussenkomsten niet vergeten waar hij poneerde dat 'Arabieren niet klaar zijn voor democratie' en dat dus de militaire dictatuur van Al Sisi in Egypte best wel OK is. Het is bovendien dezelfde figuur die door dik en dun de mensenrechtenschendingen en de oorlogsmisdaden van de onstaat Israel blijft minimaliseren en ontkennen. Hier opnieuw kiest hij zijn voorbeelden en bronnen heel selectief. Niemand beweert dat voor sommige mensen andere motieven spelen om het pad van het Salafisme/Takfirisme op te gaan. Wat de studies aantonen is dat de grootste gemene deler voor het merendeel van de jongeren die radicaliseren net de economische en sociale uitsluiting, de vervreemding en de boosdschap van 'niet thuis te horen' in de maatschappij waar ze geboren zijn, spelen. De elementen die dus ook in het artikel worden aangehaald. Deze elementen vormen de vruchtbare voedingsbodem waar extreem-rechtse ideologien als het Salafisme/Takfirisme wortel kunnen schieten. Net als de huidige sociaal-economische ontreddering de wind in de zeilen geeft aan (extreem)-rechtse partijen als NV-A en co.

   • door Dave op vrijdag 27 maart 2015

    Ik lees niets racistisch, laat staan 'extreem-rechts' in de teksten. Enkel kritiek op een bepaalde religie, iets wat vroeger, toen links nog vrijzinnig was, ook in linkse middens schering en inslag was. Het wordt echt dringend tijd politiek links zich herbront en eens boeken van onder meer Dawkins en Hitchens openslaat.

    De Islam is, net zoals andere religies, in zijn kern racistisch en totalitair. Als de kritiek hierop zelf wordt afgedaan als extreem-rechts, tja... ik begrijp het niet hoor. Dan kan ik enkel concluderen dat u iemand als Ayaan Hirsi Ali ook als racist wegzet.

    • door Dieter op zaterdag 4 april 2015

     De grote denkers Dawkins en Hitchens... Denkt u dat wij die niet kennen of lezen? Heeft u toevallig het debat gezien waarin Hitch de invasie in Irak volledig steunde, op basis van zijn islamofobie? Heel leerrijk http://www.c-span.org/video/?188768-1/iraq-war-debate. Misschien kan u wat Chomsky of Finkelstein lezen.

 • door Phillip op donderdag 26 maart 2015

  De sociologe Van San is niet voor niks een favoriete bron in extreem-rechtse middens. Net als haar politieke cheerleaders, kan ze enkel een culturele verklaring zien voor de problemen waar sommige migrantenjongeren mee worstelen. Maw het zit ingebakken in hun cultuur. De moderne vorm van het oude racistische pradigma 'het zit ingebakken in hun ras' om zo te zijn. Al haar studies hebben dit perspectief als vertrekpunt waardoor de conclusie natuurlijk voor de hand ligt. Als extreem-rechtse propagandist is Bertje dus ook niet verlegen om een leugen. Benyiach vermeld wel degelijk de sociaal economische achterstelling als een uiterst belangrijke factor voor de aantrekkingskracht van het Salafisme onder bepaalde Marokkaanse jongeren in het Brusselse (zie: http://cobra.be/cm/cobra/boek/boek-recensie/1.1651799). Nadat hij zichzelf wat autoriteit aanmeet met de namen Van San en Benyiach te laten vallen, poneert hij zonder blozen dat 'sommige moslims (niet allemaal!) van jongs af aan worden opgevoed in haat'. Hij bouwt verder op deze stelling alsof het om een feit gaat. Hierdoor wordt op een slinkse manier een racistische veronderstelling in de discussie geintroduceerd alsof het om een vaststaand feit gaat. Ik vermoed dat ik volgens dezelfde logica gerust kan stellen dat racsitische haat er bij 'de meeste/sommige Vlamingen' met de paplepel wordt ingelepeld gezien de reguliere opmerkingen rond 'makakken' die ik rondom mij mag horen. Moet ik dus hieruit besluiten dat het eigen is aan de cultuur/religie van 'de Vlamingen' om zo haatdragend te zijn? Ach nee, want in dit geval is het de schuld van 'de migranten' die het over zichzelf roepen nietwaar?

 • door jempi op donderdag 26 maart 2015

  En zo speelt links het telkens klaar om 'de moslims' in een slachtofferrol te drukken. Zou het niet veel beter zijn, moesten ze de kansen benutten, die ze hier in het vrije Westen volop krijgen. In deze kan ik dan ook de reactie van Bertje ten volle begrijpen.

  • door Lodegepts op donderdag 26 maart 2015

   Ik heb in het verleden nog epidemiologisch onderzoek uitgevoerd (onderzoek van gezondheidsfenomenen in groepen van mensen) en daar gebruiken we analoge statistische methodes als in de sociologie. Ik was wel enigszins onthutst door de zwakke wetenschappelijke onderbouw van de publicatie van Mevrouw Van San.

 • door Roland Horvath op donderdag 26 maart 2015

  Het minste wat men van BDW, die graag de rol van de Leider speelt, kan zeggen is dat hij geen Leider is, geen bestuurder maar een stoker, een verstoorder. Dat was hij 11 jaar terug voor N-VA in de Vlaamse VL regering kwam, dat is hij ook nu N-VA in de VL en in de BE regering zit. Met allerlei leugens, projecties en verdraaiingen van de feiten tracht hij, zelfs nu als burgemeester, tweedracht te zaaien in de maatschappij, zij- tegen- wij verhoudingen te creëren en groepen zwart te maken. Hij wordt daarbij 100% gesteund door het grootste deel van de hoofdstroom media in Vlaanderen VL, voorop de VRT.

  Dat alles blijkt telkens opnieuw: BDW is niet geschikt als bestuurder op welk bestuursniveau dan ook: stad, gewest, land. Niet alleen door zijn houding, ook door zijn -gebrek aan- intellectuele bagage en door zijn psychische en sociale houding. BDW past niet in een driedelig pak op 't Schoon Verdiep of in welke bestuursfunctie dan ook. Hij zoekt niet naar oplossingen voor problemen, hij creëert problemen en hij is een probleem. Onrustbarend. Voor het ogenblik te oordelen aan zijn opgeblazen taalgebruik en de gelaatsuitdrukking van BDW: Een ongelukkig slachtoffer.

 • door geertjoos op donderdag 26 maart 2015

  de ware B aard komt zo nu en dan toch wel eens boven; zo kan de verblindingsvloek verbreken

  • door ria aerts op donderdag 26 maart 2015

   Het is een harde wereld, maar we mogen onze ogen niet sluiten voor de realiteit en geen tunnelvisie kweken. Veel praktijken zijn discriminerend, niet in het minst sollicitaties. Wie te dik, te dun, te lelijk, te jong, te oud, een handicap heeft, of kinderen, niet uit het juiste milieu komt, geen netwerk heeft, verlegen is, of te brutaal, vrouw of migrant is, wordt gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. Ook werklozen, (brug)gepensioneerden, steuntrekkers, daklozen enz. worden belachelijk gemaakt en vaak als profiteurs of fraudeurs afgeschilderd. Het is goed dat discriminatie voortdurend onder aandacht wordt gebracht, maar het zal het probleem niet oplossen. Je kunt er alleen tegen vechten als je probeert om op een of andere manier toch het verschil te maken, door creatiever, intelligenter, moediger... te zijn, meer doorzettingsvermogen en een dikkere olifantenhuid te hebben. Vrouwen doen dat al jaren.

 • door Didier op donderdag 26 maart 2015

  “Van politici verwachten we dat zij er eindelijk werk van maken om racisme effectief te bestrijden. Niet dat zij er zich zelf schuldig aan maken door een aantal negatieve ervaringen te veralgemenen, een hele groep als gesloten en crimineel af te schilderen en zo de discriminatie van deze mensen te legitimeren...”

  Ervan uitgaand dat we in een democratie leven, lijkt me dat niet alleen een zeer redelijke, maar ook voor de hand liggende verwachting van de vzw.

  • door safiya op dinsdag 31 maart 2015

   Ik zal blij zijn zijn als hij gaat aftreden. Ik heb ook de petitie getekend voor zijn aftreden. :)

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

  Lees alle reacties