Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Analyse

Oorlogsmisdaden Israël op een rij

De jongste bloedige aanval op de Palestijnse bevolking van Gaza in de zomer van 2014 heeft geleid tot meer openlijke discussie over Israëlische oorlogsmisdaden – en over medeplichtigheid van de VS. Amerikaans hoogleraar Marjorie Cohn zet de oorlogsmisdaden van Israël op een rij.
vrijdag 27 februari 2015

Al tientallen jaren richt Israël ongestraft slachtingen aan onder Palestijnen en wordt het steeds beschermd door de Amerikaanse regering en haar veto in de VN-Veiligheidsraad. 

Door Israël enorme hoeveelheden militaire hulp te geven, hebben leden van het Amerikaanse Congres, president George Bush jr, president Barack Obama en minister van Defensie Chuck Hagel Israëlische functionarissen en commandanten bijgestaan bij het bedrijven van oorlogsmisdaden, genocide en misdaden tegen de menselijkheid in Gaza.

Een persoon kan door het Internationaal Strafhof in Den Haag worden veroordeeld voor een oorlogsmisdaad, genocide of misdaden tegen de menselijkheid als hij of zij ‘bijstand verleent of anderszins behulpzaam is’ bij deze misdaden of bij pogingen daartoe, ‘met inbegrip van het leveren van de middelen om de misdaden te plegen’.

Er is steeds meer bewijs voorhanden dat Israëlische leiders en commandanten oorlogsmisdaden, genocide en misdaden tegen de menselijkheid gepleegd hebben, zoals die gedefinieerd zijn in het Statuut van Rome voor het Internationaal Strafhof. De door de VS verleende militaire hulp heeft bijstand verleend aan en was behulpzaam bij het plegen van deze misdaden door Israël de militaire middelen voor het begaan van de misdaden te leveren.

Tijdens het recente Gaza-offensief hebben de Israëlische strijdkrachten opnieuw de ‘Dahliye-Doctrine’ gevolgd, die volgens het rapport van Richard Goldstone van de VN-Mensenrechtenraad leidt tot ‘het gebruik van onevenredig geweld, het veroorzaken van grote schade, de verwoesting van burgerlijk bezit en infrastructuur en lijden voor burgerbevolkingen’.

Volgens de onderzoeksdienst van het Amerikaanse Congres heeft de regering-Bush er in 2007 mee ingestemd Israël van 2009 tot 2018 voor 30 miljard dollar aan militaire steun te verlenen, in jaarlijkse schijven van 3,1 miljard dollar. Tijdens zijn bezoek aan Israël in maart 2013 beloofde Obama dat de VS, als het Congres daarmee instemde, Israël dergelijke militaire hulp voor een groot aantal jaren tegelijk zouden blijven geven.

Sinds 2012 hebben de VS wapens en munitie ter waarde van 276 miljoen dollar naar Israël gestuurd, de uitvoer van militair vervoermaterieel en hoge technologie niet meegerekend. Van januari tot mei 2014 hebben de Verenigde Staten voor bijna 27 miljoen dollar aan raketwerpers aan Israël geleverd, voor 9,3 miljoen aan onderdelen van geleide projectielen en voor bijna 762.000 dollar aan bommen, granaten en oorlogsmunitie.

Op 20 juli 2014 vroeg Israël om nieuwe munitie, waaronder tankmunitie van 140 mm en lichtgranaten, en drie dagen later keurde het ministerie van Defensie deze verkoop goed. Alles kwam uit een voorraad munitie ter waarde van 1 miljard dollar die de VS in Israël opgeslagen hebben om door dat land gebruikt te worden; deze heet War Reserve Stockpile Ammunition-Israel (Voorraad Oorlogsreserve Munitie Israël).

Woonwijken in Gaza na Israëlische bombardementen (UNRWA)

Begin augustus 2014 werd een toewijzing van 225 miljoen dollar voor Israëls antiraket-defensiestelsel ‘Iron Dome’, dat ook in Gaza gebruikt is, met overweldigende meerderheid goedgekeurd door beide huizen van het Congres en ondertekend door Obama. In de Senaat was de beslissing eenstemmig. Het Huis van Afgevaardigden gaf zonder debat zijn goedkeuring met 395 tegen 8 stemmen.

Oorlogsmisdaden

Hierna volgt een samenvatting van de misdrijven, zoals in het Statuut van Rome gedefinieerd, die gepleegd zijn door Israëlische leiders met bijstand van Amerikaanse leiders:

(1) Moedwillige levensberoving: 

De Israëlische strijdkrachten hebben bijna 2.000 Palestijnen gedood (ruim 400 kinderen, en ruim 80 procent burgers). Israël gebruikte geschut van 155 millimeter. Dit is volgens Human Rights Watch "uiterst ongepast in een dichtbevolkt gebied, want geschut van dit type wordt al als nauwkeurig beschouwd als het ergens binnen een straal van 50 meter terechtkomt".

(2) Moedwillig ernstig lijden of ernstige verwondingen voor het lichaam of de gezondheid veroorzaken:

Bijna 10.000 mensen, onder wie 2.500 kinderen, zijn gewond. Naban Abu Shaar verklaarde tegenover The Daily Beast dat de lijken die het gevolg leken te zijn van een 'massa-executie’ in Khuza’a eruit zagen alsof zij ‘gesmolten’ waren en boven op elkaar waren gestapeld; in het huis aangetroffen kogelhulzen van de aanvalswapens waren gemerkt met ‘IMI’ (Israel Military Industries).

Het VN-Kinderfonds UNICEF heeft verklaard dat het Israëlische offensief een ‘rampzalig en tragisch’ effect heeft gehad op de kinderen in Gaza; ongeveer 373.000 kinderen hebben traumatische ervaringen opgedaan en hebben psychologische hulp nodig. De United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) verklaarde: "Er voltrekt zich een ramp op het gebied van de volksgezondheid. Weet u, de meeste medische faciliteiten in Gaza functioneren niet".

(3) Onwettige en willekeurige uitgebreide verwoesting en toe-eigening van bezit zonder militaire noodzaak:

Tienduizenden Palestijnen hebben hun woning verloren. Ruim 1.300 gebouwen zijn verwoest en 752 zwaar beschadigd. Beschadiging van de infrastructuur van riolering en drinkwater heeft twee derde van de inwoners van Gaza getroffen. Op 20 juli hebben de Israëlische strijdkrachten het stadje Khuza’a vrijwel met de grond gelijkgemaakt; iemand telde 360 granaataanvallen in één uur.

Geschat wordt dat de wederopbouw van Gaza 6 miljard dollar zal kosten. Israël heeft de bewoonbare grondoppervlakte van Gaza met 44 procent doen afnemen; het heeft een ‘verboden zone’ voor Palestijnen van 3 kilometer ingesteld; 382 vierkante kilometer grond zal worden samengedrongen tot 213 vierkante kilometer. Oxfam beschreef het niveau van verwoesting als "schandalig (...) veel erger dan alles wat we in eerdere [Israëlische] militaire operaties gezien hebben".

(4) Moedwillig een krijgsgevangene of een burger het recht op eerlijke en correcte berechting onthouden:

In juli 2014 zijn volgens het Palestinian Prisoners Center for Studies bijna 2.000 Palestijnen door de Israëlische strijdkrachten gearresteerd. Tot de gevangenen behoren 15 leden van de Palestijnse Wetgevende Raad [PLC; het parlement van het Palestijns Nationaal Gezag, PNA], ongeveer 240 kinderen, tientallen vrouwen, journalisten, activisten, academici en 62 voormalige gevangenen die bij een eerdere ruil van gevangenen vrijgelaten waren.

De Israëlische strijdkrachten hebben vele gevangenen na hun arrestatie ter dood gebracht, hetzij door rechtstreeks op hen te vuren, hetzij door hun medische behandeling te weigeren, of door hen dood te laten bloeden. Ruim 445 gevangenen worden in administratieve detentie vastgehouden zonder aanklacht of proces.

(5) Opzettelijk aanvallen richten tegen de burgerbevolking, op bezittingen van burgers of op humanitaire voertuigen, installaties en personeel:

"De burgerbevolking in de Strook van Gaza wordt rechtstreeks aangevallen", zo luidt een gezamenlijke verklaring van ruim 150 juridische deskundigen. De Israëlische strijdkrachten hebben inbreuk gemaakt op het beginsel van ‘onderscheid’, dat opzettelijke aanvallen op burgers of bezittingen van burgers verbiedt.

De Israëlische strijdkrachten hebben 142 scholen gebombardeerd (89 hiervan bestuurd door de VN), waaronder zes VN-scholen waar burgers naartoe gevlucht waren. De Israëlische strijdkrachten hebben vluchtende burgers doodgeschoten. (Waarschuwingen, die bedoeld zijn om burgers de tijd te geven om te vluchten vóór er gebombardeerd wordt, ontslaan Israël niet van zijn wettelijke verplichtingen om geen burgers tot doelwit te maken).

De Israëlische strijdkrachten hebben herhaaldelijk bombardementen uitgevoerd op Gaza’s enige elektriciteitscentrale en andere infrastructuur, die onherstelbaar beschadigd werden. De Israëlische strijdkrachten hebben een derde van Gaza’s ziekenhuizen gebombardeerd, alsmede 14 klinieken voor primaire gezondheidszorg en 29 ambulances. Minstens vijf leden van het medisch personeel zijn gedood en tientallen anderen gewond.

(6) Opzettelijk aanvallen lanceren in de wetenschap dat zij incidenteel burgers zullen doden of verwonden, of bezittingen van burgers zullen beschadigen, of langdurige ernstige schade aan het leefmilieu zullen aanrichten, als deze aanvallen duidelijk niet in verhouding staan tot het beoogde militaire voordeel: 

Het beginsel van ‘evenredigheid’ verbiedt onevenredige en buitensporige slachtoffers in vergelijking tot het beweerde bij de aanval behaalde militaire voordeel.

De ‘Dahliye-Doctrine’ schendt dit beginsel rechtstreeks. Op de raketten van Hamas reageren met geschut van 155 millimeter is onevenredig. Er zijn bijna 2.000 Palestijnen gedood (ruim 80 procent burgers), en 67 joodse Israëli’s (op drie na allen militairen). De coördinaten van alle VN-faciliteiten zijn herhaaldelijk aan de Israëlische strijdkrachten meegedeeld; niettemin hebben zij deze talrijke malen gebombardeerd. Op de markt van Shuja’iyyah zijn burgers aangevallen.

(7) Onverdedigde steden, dorpen, woningen of gebouwen aanvallen of bombarderen, of opzettelijk aanvallen uitvoeren op godsdienstige gebouwen, onderwijsgebouwen of medische gebouwen die geen militair doelwit zijn: 

Op 20 juli hebben de Israëlische strijdkrachten het kleine stadje Khuza’a vrijwel met de grond gelijkgemaakt; een man telde 360 granaataanvallen in één uur. De Israëlische strijdkrachten hebben 142 scholen gebombardeerd (89 hiervan bestuurd door de VN), één derde van Gaza’s ziekenhuizen, 14 klinieken voor primaire gezondheidszorg en 29 ambulances. De Israëlische beschietingen verwoestten 41 moskeeën geheel en 120 moskeeën gedeeltelijk.

Genocide

(a) Met de opzet een nationale, etnische, raciale of godsdienstige groep te vernietigen: Palestijnen, onder wie primair burgers, en Palestijnse infrastructuur die noodzakelijk is om het leven in stand te houden zijn opzettelijk door de Israëlische strijdkrachten tot doelwit gemaakt.

(b) Het plegen van een of meer van de volgende daden:

 1. leden van de groep om het leven brengen: de Israëlische strijdkrachten hebben bijna 2.000 Palestijnen om het leven gebracht;
 2. ernstig lichamelijk of geestelijk letsel toebrengen aan leden van de groep: de Israëlische strijdkrachten hebben 10.000 Palestijnen verwond;
 3. opzettelijk de groep in levensomstandigheden brengen die erop berekend zijn de gehele of gedeeltelijke vernietiging te veroorzaken: de Israëlische strijdkrachten hebben Gaza’s infrastructuur vernietigd; zij hebben Gaza’s enige elektriciteitscentrale uitgeschakeld en woningen, scholen, gebouwen, moskeeën en ziekenhuizen verwoest.

Misdaden tegen de menselijkheid

(A) Mensen vermoorden als onderdeel van een uitgebreide of stelselmatige aanval op een burgerbevolking:

De Israëlische strijdkrachten hebben Gaza een maand lang onophoudelijk gebombardeerd en daarbij bijna 2.000 Palestijnen gedood, van wie ruim 80 procent burgers waren. De Israëlische strijdkrachten hebben opzettelijk Gaza’s infrastructuur verwoest; zij hebben Gaza’s enige elektriciteitscentrale uitgeschakeld en woningen, scholen, gebouwen, moskeeën en ziekenhuizen verwoest.

(B) Vervolging van een groep of collectiviteit op grond van haar politieke, raciale, nationale, etnische of godsdienstige karakter, als onderdeel van een uitgebreide of stelselmatige aanval op een burgerbevolking:

De Israëlische strijdkrachten hebben Palestijnen, zowel Hamas-strijdkrachten als burgers, om het leven gebracht, verwond, standrechtelijk ter dood gebracht en in administratieve hechtenis genomen. De Israëlische strijdkrachten hebben opzettelijk de infrastructuur verwoest van Gaza, dat bewoond wordt door Palestijnen.

VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft verklaard: "De massale dood en verwoesting in Gaza heeft de wereld geschokt en beschaamd". Hij voegde hieraan toe dat "het herhaaldelijk bombarderen van schuilonderkomens van de VN in Gaza ‘schandalig, onaanvaardbaar en niet te rechtvaardigen was".

(C) De misdaad apartheid (inhumane daden gepleegd in de samenhang van een institutioneel bewind van stelselmatige onderdrukking en overheersing door een raciale groep over een andere raciale groep, met het oogmerk dat bewind in stand te houden):

Ali Hayek, hoofd van Gaza’s Federatie van Industrieën, die 3.900 bedrijven met samen 35.000 werknemers vertegenwoordigt, verklaarde: "Na dertig dagen oorlog is de economische situatie zo dood als een pier. Het lijkt erop dat de bezetting opzettelijk deze vitale fabrieken verwoestte, die de ruggengraat van de samenleving vormen’.

Israël houdt een illegale afscheidingsmuur in stand die Palestijns grondgebied aantast, en het bouwt illegale joodse nederzettingen op Palestijnse grond. Israël houdt de inwoners van Gaza opgesloten in wat velen ‘de grootste openluchtgevangenis ter wereld’ noemen. Israël beheerst alle in- en uitgangen van Gaza, beperkt de toegang die Gaza tot medicijnen heeft, onderwerpt Palestijnen aan willekeurige arrestaties, onteigent hun bezittingen, houdt gescheiden gebieden en wegen in stand, aparte huisvesting, verschillende rechtsstelsels en onderwijsstelsels voor Palestijnen en joden en verhindert gemengde huwelijken. Alleen joden hebben het recht om terug te keren naar Israël-Palestina, Palestijnen niet.

Collectieve bestraffing

Collectieve bestraffing komt niet voor in het Statuut van Rome, maar het wordt wel beschouwd als een ernstige inbreuk op de Vierde Conventie van Genève, hetgeen een oorlogsmisdaad betekent. Collectieve bestraffing houdt in dat een burger gestraft wordt voor een strafbaar feit dat hij of zij niet persoonlijk begaan heeft; vergelding jegens burgers en hun bezittingen (burgerlijke goederen) is verboden.

Klaarblijkelijk met de bedoeling om de strijders van Hamas weg te vagen, heeft Israël de bevolking van Gaza getroffen met een verwoesting zonder weerga, bijna 2.000 mensen om het leven gebracht (ruim 80 procent van hen zijn burgers) en veel van de infrastructuur van Gaza vernield. Dit is collectieve bestraffing.

Op 5 augustus 2014 bepleitte de oudgediende Israëlische militaire adviseur Giora Eiland collectieve bestraffing van de bevolking van Gaza met de woorden: "Om onze belangen veilig te stellen tegenover de eisen van de tegenpartij moeten wij het kunstmatige, onjuiste en gevaarlijke onderscheid vermijden tussen de mensen van Hamas, die ‘de slechten’ zijn en de inwoners van Gaza, die zogenaamd ‘de goeden’ zijn". Dit is exact de strategie die Israël aangewend heeft tijdens zijn recente Gaza-offensief.

De bezetting van Palestijns gebied door Israël vormt ook een collectieve bestraffing. Israël heeft nog steeds de daadwerkelijke controle over Gaza’s grondgebied, luchtruim, zeehaven, elektriciteit, water, telecommunicatie en bevolkingsregister. Israël berooft de inwoners van Gaza van voedsel, medicijnen, brandstof en primaire diensten.

Vooruitzichten voor verantwoordingsplicht

Zowel Israël als de VS hebben geweigerd het Statuut van Rome te ondertekenen. Maar als Palestina partij bij het Statuut zou zijn, zou het Internationaal Strafhof rechtsmacht hebben over misdaden op Palestijns grondgebied gepleegd door Israëli’s en Amerikanen. Het Strafhof zou ook rechtsmacht hebben als de VN-Veiligheidsraad de zaak naar het Strafhof verwijst, of als de aanklager van het Strafhof een onderzoek naar de misdaad opent.

De VS zouden tegen elke verwijzing naar het Strafhof door de Veiligheidsraad een veto stellen. En de aanklager van het Strafhof heeft geen onderzoek geopend. Dus de vraag waarover het gaat is, of Palestina het Statuut kan ratificeren en aldus partij bij het Strafhof kan worden.

In 2009 heeft het Palestijns Nationaal Gezag (PNA) een verklaring bij het Strafhof gedeponeerd waarin het de rechtsmacht van het Strafhof aanvaardt. In 2012 heeft de Algemene Vergadering van de VN met overweldigende meerderheid Palestina erkend als ‘niet-lid waarnemersstaat’. Tijdens de huidige oorlog hebben de Palestijnse minister van Justitie en de onderminister van Justitie beiden documenten bij het Strafhof ingediend waarvan de strekking is dat de verklaring van 2009 nog steeds geldig is. Op 5 augustus 2014 heeft de Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken functionarissen van het Strafhof in Den Haag bezocht en geïnformeerd naar de procedures voor Palestina om partij bij het Statuut te worden.

Op 25 juli 2014 heeft een Franse advocaat namens de Palestijnse minister van Justitie een klacht bij het Strafhof ingediend. De klacht stelt dat Israël oorlogsmisdaden en andere misdaden heeft gepleegd, waarbij verwezen wordt naar Israëls militaire bezetting van de Palestijnse gebieden, Israëls blokkade van de Strook van Gaza en de voortdurende militaire operaties aldaar.

Op 23 juli 2014 heeft de UN Human Rights Council een commissie van onderzoek ingesteld naar schendingen door Israël van de internationale mensenrechten en het internationaal humanitair recht. De resolutie riep ook de landen die partij zijn bij de Vierde Conventie van Genève op om bij elkaar te komen en op de gestelde schendingen te reageren. Die conventie verplicht de ondertekenaars om schending van de conventie te vervolgen.

Krachtens de algemeen aanvaarde doctrine van universele rechtsmacht kunnen landen buitenlanders berechten wegens oorlogsmisdaden, genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Aanklachten wegens genocide kunnen ook worden ingediend op grond van de Genocideconventie, waarbij zowel Israël als de VS partij zijn. Deze conventie stelt ook medeplichtigheid aan genocide strafbaar; het verschaffen van militaire hulp door Amerikaanse leiders zou medeplichtigheid betekenen.

Hoewel de regeringen van Israël en de VS blijven volhouden dat Israël slechts handelde uit zelfverdediging tegen het terrorisme van Hamas, is men wereldwijd een andere mening toegedaan die in tegengestelde richting wijst. Er bestaat overweldigend verzet tegen de Israëlische agressie in Gaza en er klinken veel oproepen tot gerechtigheid en verantwoordingsplicht.

Zowel Israëlische als Amerikaanse leiders moeten strafrechtelijk vervolgd worden wegens het plegen van deze misdaden en wegens het verlenen van bijstand daaraan.

Marjorie Cohn is hoogleraar aan de Thomas Jefferson School of Law, plaatsvervangend secretaris-generaal van de International Association of Democratic Lawyers en voormalig voorzitter van de Amerikaanse National Lawyers Guild. 

Het artikel 'Tallying Israeli War Crimes' werd vertaald door Paul Bakker en verscheen oorspronkelijk in het tijdschrift Soemoed van november/december 2014 van het Nederlands Palestina Komitee.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

35 reacties

 • door Bertje op vrijdag 27 februari 2015

  Dat is een straffe hoogleraar die dat allemaal al weet nog voor dat de UN Fact Finding Mission haar rapport klaarheeft.

  Over de vorige oorlog in Gaza is het Goldstone report verschenen, waarover Goldstone achteraf zelf devolgende commentaar had.

  Over Hamas: "That the crimes allegedly committed by Hamas were intentional goes without saying — its rockets were purposefully and indiscriminately aimed at civilian targets."

  En over Israël: "While the investigations published by the Israeli military and recognized in the U.N. committee’s report have established the validity of some incidents that we investigated in cases involving individual soldiers, they also indicate that civilians were not intentionally targeted as a matter of policy."

  Lees zelf maar na wat Goldstone over zijn eigen rapport schreef: http://www.washingtonpost.com/opinions/reconsidering-the-goldstone-report-on-israel-and-war-crimes/2011/04/01/AFg111JC_story.html

  DWM doet hier opnieuw aan erg selectieve verontwaardiging en aan eenzijdige berichtgeving over het Israëlisch-Palestijns conflict. Daarmee levert DWM munitie aan extremisme.

  • door Nestor Makhno op zaterdag 28 februari 2015

   Jij bent een echte grappenmaker meneer Bertje. Toch vreemd dat alleen Goldstone zich GEDEELTELIJK distancieerde van het Goldstone rapport. De andere leden van de onderzoekscommissie echter niet! Zou dat nu aan die andere leden liggen of aan Goldstone? En zet je je eigen geloofwaardigheid niet op het spel als je een zeer uitgesproken rapportage schrijft en je daar dan later van distancieert? Heb je dan voor het ter schrift stellen van je bevindingen ter plaatse niet goed gekeken of zou het misschien zo zijn dat er andere redenen zijn dat je bereid bent om een enorme prijs te betalen met het op spel zetten van je geloofwaardigheid ? Ik houd het zo op het laatste en waarom? Nu eenvoudig, Goldstone is van joodse huize en is ongetwijfeld enorm onder druk gezet door zijn geloofsgenoten de rapportage af te zwakken. Een andere verklaring is niet te bedenken of heb jij die wel?

  • door ria aerts op zaterdag 28 februari 2015

   Dat deze dame, wellicht onder immense druk, enigszins afstand neemt van haar rapport (vergelijkt de raketten van Hamas die enkele slachtoffers en weinig schade veroorzaken met de vele doden, gewonden, en enorme verwoestingen van huizen, ziekenhuizen, scholen enz.en vindt dit nu blijkbaar vergelijkbaar) doet niets af aan het feit van de schendingen van het verdrag van Rome, universele rechten van de mens en het hoge aantal Palestijnse doden. U kunt proberen om deze slachtoffers nog maar eens dood te zwijgen, maar kijk enkel naar de cijfers, daar heb je geen gevoel voor nodig.

   • door Mezelf op zondag 1 maart 2015

    We kijken inderdaad best naar de cijfers. Goed idee ! Ongeveer 180 miljoen Arabieren willen - in plaats van de eigen problemen aan te pakken - een land van 7 miljoen mensen van de kaart vegen. Nog altijd, inderdaad, zelfs nadat ze het een drietal keer tevergeefs getracht hebben met hun domme oorlogen. De enige echte "strijd" die nu overblijft zijn de Islamitische terroristen van Hamas die Israël dag en nacht bestook(t)en met raketten. Om een oorlog uit te lokken. Die ze dan ook geregeld krijgen, waarbij inderdaad enkele duizenden onschuldige doden vallen. Nog wat cijfers nodig ? De Syrische burgeroorlog kostte op enkel jaren tijd ca 200.000 doden. Meer dan het Israëlisch-Palestijnse conflict in 100 jaar. Daar heb je geen rapport van professoren oor nodig, om dit te berekenen.

    • door Didier op maandag 2 maart 2015

     FOUT “Mezelf”, volledig fout. De Joden hebben Palestina van de kaart geveegd, en niet omgekeerd. En dit artikel ging over Israël, niet over Syrië of de Arabieren. Pech, mislukt afleidingsmaneuver, eraan voor de moeite.

     Neen, als je het perse over cijfers wou hebben, dan had je het moeten hebben over de drie (3) Israëlische burgerdoden. Ik herinner me eveneens dat schrijnende beeld van die vernielde paardenstal. Maar mogelijk ben ik het die nu fout is. En was het een koeienstal.

     • door Bertje op maandag 2 maart 2015

      "Mezelf" klaagt terecht uw selectieve verontwaardiging aan. Waarom doet een Arabische dode er enkel toe als die valt door toedoen van Israël? Ik heb deze vraag al herhaardelijk gesteld op dit forum, maar die blijft onbeantwoord. Het blijkt bij herhaling dat men op dit forum niet zozeer inzit met Arabische doden, gezien de oorverdovende stilte over die miljoenen doden die Arabieren onder mekaar maken. Er is enkel een reden voor geroep en verontwaardiging als Israël betrokken is. De onvermijdelijke conclusie is dan, Didier, dat de drijfveren antisemitisch zijn.

      Verder heeft u het uiteraard fout. De Joden hebben Palestina niet van de kaart geveegd, want de staat Palestina is nooit opgericht. In 1947 stelde de VN het splitsingsplan voor Brits mandaat Palestina voor in een Joodse staat en een Arabische staat. De Joden aanvaarden het voorstel, de Arabieren niet, want ze wilden het hele territorium. Bijgevolg werd de Palestijnse staat nooit opgericht. Tussen 1948 en 1967 hadden de Arabische buurlande de kans om de Palestijnse staat op te richten, maar Jordanië koos voor de annexatie van de West-Bank en Egypte voor de beztting van Gaza. Na de zesdaagse oorlog wou Israël onderhandelen, maar het kreeg de 3 nee's van Karthoum als antwoord. Daarna waren er nog ettelijke poging om vrede te sluiten en de Palestijnse staat op te richten, maar telkens weigerden de Arabieren, met name Arafat in Camp David bij Bill Clinton. Stel je eens voor Didier hoeveel doden er gespaard hadden geweest, had Arafat ingestemd. Maar Arafat wou geen vrede. Arafat dacht door verder te vechten een betere deal te krijgen. Wat je ziet in Gaza is het resultaat. Zou iemand de inwoners van Gaza wel eens uitgelegd hebben wat voor goede deal Arafat weigerde? Er had al 15 jaar vrede en vooruitgang kunnen zijn.

      • door Didier op maandag 2 maart 2015

       Je maakt doelbewust dezelfde fout als "Mezelf". Daar heb ik al op gereageerd. En die gratuite beschuldigingen van antisemitisme worden stilaan afgezaagd. Wanneer aan deze Israëlische oud-minister gevraagd werd wat ze denkt van het feit dat men (wanneer men kritiek uit op de politiek van Israël) steeds de kaart van het antisemitisme trekt, antwoord ze letterlijk: “Dat is een truc die we altijd gebruiken.” https://www.youtube.com/watch?v=D0kWAqZxJVE

      • door Nestor Makhno op maandag 2 november 2015

       Je concludeert maar raak meneer Bertje. Je hebt het overigens al weer mis met je bewering dat er geen Palestijnse staat zou hebben bestaan. Vanaf 1948 tot 1950 heeft er weldegelijk een Palestijnse staat bestaan die door toedoen van de Jordaanse verrader Abdullah 1 die daarvoor ook werd omgelegd op 20 juni 1951, werd geëlimineerd.

     • door Mezelf op maandag 2 maart 2015

      "de Joden" hebben helemaal niets van de kaart geveegd. In 1948 besliste de internationale gemeenschap (Volkerenbond) om een stuk van het voormalige mandaatgebied Palestina aan de Joodse bevolking te geven, en een ander stuk (het grootste) aan de Arabische bevolking. Jeruzalem kreeg een internationaal statuut. Jordanië (ook Palestijs gebied) bleef integraal voorbehouden aan de Arabieren (Palestijnen). "De Joden" kregen dus een klein stukske van Palestina. De Arabieren hebben de Palestijnen hun eigen staat niet gegund. De West-Bank werd ingenomen door de Jordaniërs, Gaza door Egypte. De Palestijnen kregen niets van de Arabieren. "De Joden" hebben hun stuk aanvaard en - inderdaad - verdedigd en wat uitgebreid. In 1967 hebben ze de Jordaniërs en de Egyptenaren verdreven en (helaas) deze stukken grond nog niet integraal gegeven aan de Palestijen (Gaza wel, West-Bank zéér gedeeltelijk). Inmiddels 67 jaar later dromen de Palestijnen - terecht - nog altijd van een eigen staat, die hen ONTZEGD werd door hun Arabische makkers in 1948. En Jeruzalem, een internationaal statuut, ... dat had toch voor iedereen véééééél beter geweest dan de huidige situatie ? Maar het is allemaal de schuld van "de Joden", ongetwijfeld. Al 2.000 jaar, als ik me niet vergis.

      • door Didier op maandag 2 maart 2015

       Ik begrijp waar je naartoe wilt. Men mag het hebben over “de Arabieren”, “de blanken” en “de zwarten”, maar wanneer iemand het heeft over “de Joden”, ho maar, moord en brand, ook al noemt Israël zichzelf uitdrukkelijk de Joodse Staat. Bijzonder laag bij de grond, jouw insinuatie.

      • door Didier op maandag 2 maart 2015

       Hoe moeten we ze dan noemen, degenen die de Palestijnen uit hun land hebben verdreven? Marsmannetjes?

       • door Mezelf op maandag 2 maart 2015

        Ik zou ze "vluchtelingen" noemen. Net zoals de 800.000 Joden die door Arabische landen verdreven werden ; de Joodse gemeenschappen uit Marokko, Tunesie, Algerije, Irak, Iran, Egypte, ... die daar eeuwenlang woonden, werden als "represaille" voor het niet manu militari kunnen vernietigen van het door de U.N. opgerichte democratische Israel aan de deur gezet werden. Daar zwijgt iedereen over. U ook.

  • door Didier op zaterdag 28 februari 2015

   En het is een straffe trol die het allemaal al weet, simpelweg aan de hand van een selectieve lezing van een rapport dat 5 jaar oud is, en niets met de laatste slachting (waarover het artikel gaat) te maken heeft.

   Alle hier opgesomde Israëlische misdaden worden in één ordinaire veeg van tafel geveegd. Die 10.000 onschuldige burgerslachtoffers bestaan gewoon niet. Die meer dan 500 vermoorde kinderen al evenmin. En het vermelden van deze wandaden heet dan “munitie voor extremisme”. Dit mannetje is zodanig ideologisch geïndoctrineerd dat hij zelfs het schijnen van de zon zou ontkennen.

   • door Bertje op zondag 1 maart 2015

    Dit artikel staat weer zodanig vol leugens, halve waarheden en propaganda overgenomen van Hamas, dat het onbegonnen werk is om dat allemaal punt per punt te weerleggen. Om er enkele te noemen. De aanteiging van genocide is absurd. Gaza kent een van de snelst groeiende bevolkingen ter wereld. Sinds de zogenaamde bezetting van 1967 is de bevolking van Gaza verviervoudigd. Tweeduizend doden is niet niks, maar om te spreken van een genocide, dwz het opzettelijk uitroeien van een heel volk, zouden er veel veel veel meer doden moeten vallen. En dan zouden de methodes ook anders zijn.

    Betreffende het aandeel burgers onder de 2000 doden, neemt dit artikel gewoonweg de Hamas propaganda over. Voor een evenwichtige behandeling van deze vraag, leeshttp://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/how-many-civilians-have-been-killed-in-gaza . Wellicht is 50% een correctere inschatting, en een bewijs van de gerichtheid waarmee de IDF te werk is gegaan. Heel erg voor die andere 50%, maar vergeet niet dat Hamas deze zinloze oorlog begonnen is, en hun raketten afvuurt vanuit dichtbevolkte residentiële buurten.

    Een andere veelvoorkomende leugen is die van de openlucht gevangenis. Israël controleert NIET alle grenzen van Gaza. Gaza heeft een grens met Egypte. De Egyptenaren kunnen perfect die grens openstellen om hun Arabische broeders te helpen. Maar dat willen ze niet. Toevallig heeft een Egyptische rechtbank vandaag Hamas tot een terroristische organisatie verklaard, lees http://news.yahoo.com/report-egypt-court-declares-hamas-terrorist-group-134007510.html . Dat zegt genoeg zeker. Je zal ze maar als buren hebben, een terreurgroep die als zelfverklaard doel heeft van je volk uit te roeien en dat om de paar jaar ook in praktijk probeert te brengen...

    • door Didier op zondag 1 maart 2015

     In de lange lijst van Israëlische gruweldaden staat onder andere: “Er zijn bijna 2.000 Palestijnen gedood (ruim 80 procent burgers), en 67 joodse Israëli’s (op drie na allen militairen)."

     Maar voor dit mannetje zijn het de Palestijnen die de Israëli’s trachten “uit te roeien”. Moeten hier nog woorden aan vuil gemaakt worden?

     • door Bertje op maandag 2 maart 2015

      U lijkt sterk te betreuren dat er niet meer Israëlische doden gevallen zijn. Als er nu 2000 Israëlische doden gevallen waren, was het voor u allemaal rechtvaardiger geweest. Daarmee zit u perfect op één lijn met Hamas. Hoewel Hamas ook al erg tevreden was met de 67 Israëlische doden. Toen de topmannen van Hamas uit hun bunkers kwamen nadat de wapenstilstand bekend werd, verkaarden ze: we hebben gewonnen. Waarom zeuren Didier? Hamas vond het allemaal de moeite waard en vindt zelfs dat ze gewonnen hebben.

      Wat het lage Israëlische dodental betreft: Israël bouwt schuilkelders, heeft bomalarmsystemen en sirenes, heeft geinvesteerd in defensieve wapens zoals de iron dome.

      Hamas heeft de inkomsten van donoren gebruikt om terreurtunnels te graven en raketten te smokkelen. Hamas gebruikt scholen en ziekenhuizen als wapenopslagplaatsen. Hamas schiet raketten af vanuit dichtbevolkte gebieden, zodat de Israëlische reactie ZOVEEL MOGELIJK burgerdoden veroorzaakt. Daar heeft Hamas immers belang bij.

      En uiteraard is het Hamas dat Israël tracht uit te roeien. Dat staat in hun handvest. Dat is hun werkelijk objectief. Het is niet omdat dit niet lukt Didier, dat ze het niet proberen. De Arabische buurlanden hebben 3x geprobeerd om de Joodse staat Israël te vernietigen, de Joden uit te moorden of op zijn minst in zee te drijven. Dat is 3x mislukt, maar dat wil niet zeggen dat ze het niet geprobeerd hebben.

      • door Didier op maandag 2 maart 2015

       Typische “Bertjeaanse” projectie. Als we geen argumenten meer hebben dan gaan we wat insinueren: "U lijkt”, “stel”, “als”.. enz. In tegenstelling tot jou betreur ik ALLE doden. Voor jou zijn tweeduizend gerichte moorden niet genoeg om het een genocide te noemen. Kan tellen. Ik zit op één lijn met elke verzetsorganisatie, of dat nu Hamas is of een andere. Verzet tegen een bezetter is legitiem, in alle culturen. De bewering dat Hamas bewust eigen burgerdoden zou veroorzaken is een van die zionistische mythes die Netanyahu graag gebruikt, en die door alle onafhankelijke waarnemers tegengesproken wordt. Het propageren van dergelijke mythes verraadt een onvoorstelbare perversie. Daarmee wordt uw profiel nog wat duidelijker. Het zionisme is al zijn 'glorie'.

       • door Bertje op maandag 2 maart 2015

        Gaza is niet bezet, beste Didier. In 2005 trok Sharon het Israelisch leger terug uit Gaza en werden de Joodse nederzettingen ontruimd. Het was een kans op vrede en vooruitgang. Maar wat deden de Gazanen bij de verkiezingen van 2006? Ze kozen massaal voor Hamas. Hamas pleegde vervolgens een staatsgreep en verdreef de Palestijnse autoriteit uit Gaza.

        Het is heel duidelijk waar Hamas voor staat. Voor oorlog met Israël. Een groot deel van de Gazanen koos daarvoor. Ze wilden oorlog, ze kregen oorlog. Nu jammeren ze enkel omdat ze al hun oorlogen verliezen.

        Dank voor de verduidelijking, je staat dus aan de kant van Hamas. Een terreurorganisatie, volgens de VS en de EU, en zelfs volgens andere Arabische landen zoals Egypte, Jordanië en Saoudi-Arabië. Dus jij verkiest oorlog en terreur. Ook al noem je dat, in navolging van Hamas, "verzet". Tegen een bezetting die er geen is. Maar doe dan niet alsof je inzit met de slachtoffers. Je bent zoals de Hamas leiders die veilig in hun bunkers zitten, terwijl de bevolking lijdt onder de zinloze oorlogen die ze starten. Jij bent zoals de grote chef Mashaal, die veilig in zijn 5-sterren hotel in Qatar verblijft, terwijl de bevolking lijdt onder de gevolgen van zijn beslissingen. Je hebt makkelijk praten vanuit het veilige België, als Hamas-voorstander, zolang je zelf niet onder een Hamas dictatuur moet leven.

        Tijdens het laatste conflict in 2014 werden een tiental pogingen tot wapenstilstand gedaan. Telkens weigerde Hamas. Als je oprecht inzit met de slachtoffers in Gaza, zoek dan de echte oorzaak van al die dood en vernieling: Hamas

        • door Didier op maandag 2 maart 2015

         Geheel uw reactie is goed voor de prullenmand: einde 2014 heeft de EU ontdekt - wat elk weldenkend mens altijd heeft geweten - dat verzetsbeweging Hamas geen ‘terroristische’ organisatie is, en werd een procedure in gang gezet die dat (door neo-con Amerikanen opgelegde) label zal afschaffen. Het klopt dat jouw enige Arabische vriend, de dictator Sissi, dit label nu heeft ingevoerd, en strekt dat jouw tot eer? Bravo. Wat kunnen de dingen toch soms eenvoudig zijn!

         De drie laatste Gaza-slachtingen zijn zoals iedereen, behalve jij weet, uitgelokt door Israël. Dat is het land dat jij verdedigt. Jij vergoelijkt dus openlijk terreur en oorlog. De talrijke misdaden uit het rapport worden door jou weggepraat.

     • door Mezelf op dinsdag 3 maart 2015

      "67 JOODSE Israeli's". Hop, daar gaan we weer. Waarom dat adjectief ? Er zitten overigens ook Druzen (al ooit van gehoord) en Christenen in het Israëlische leger. Die sneuvelen ook wanneer hun land aangevallen wordt. Overigens : "slechts" 75 % van de Israëlische staatsburgers zijn joods. De door Hamas afgevuurde raketten bedreigen inderdaad ook niet-Joodse Israëli's. Arabieren bijvoorbeeld.

      • door Nestor Makhno op maandag 2 november 2015

       a prominent Israeli named Arnon Soffer.

       Echoing the stark forecast Dayan presented at Nahal Oz almost five decades before, Soffer spelled out the implications of the withdrawal. “When 2.5 millionpeople live in a closed off Gaza, it’s going to be a human catastrophe. Those people will become even bigger animals than they are today, with the aid of an insane fundamentalist Islam.

       “The pressue at the border will be awful. It’s going to be a terrible war. So if we want to remain alive, we have to kill and kill and kill, all day, every day. If we don’t we will cease to exist.”

       Bertje is een aanhanger van volkerenmoord. Een perfecte kandiaat voor het ICC. Hij mag naast Arnon Sofer in het beklaagdenbankje staan en levenslang een celletje delen

 • door Didier op maandag 2 maart 2015

  Ben ook eens naar jouw bron gaan kijken. Zoals te verwachten niets nieuws onder de zon: WINEP wordt door een Amerikaanse professor beschreven als "de hevigste vijand van Arabieren en de moslims," en "het belangrijkste Zionistische propagandatuig in de VS." Niet proper Bertje! De waarheid heeft ook haar rechten!

  Laat ons het dus houden bij het rapport van professor Cohn. Lijkt me veel betrouwbaarder dan de suggesties van een anoniem trolletje, dat ons bovendien verplicht - je moet het maar doen ! - de slachtoffers als daders te zien.

 • door Phillip op zaterdag 28 februari 2015

  Ach Bertje,

  We weten ondertussen, op basis van eerdere tussenkomsten van uzelf, dat u een blinde propgandist bent van de Israelische staatstereur en politiek. Het is dan ook vanzelfpsrekend dat u elk kritisch en onderbouwd rapport over uw modelstaat gaat afschieten. U deelt nml dezelfde racistische haat tav de Palestijnse bevolking als diegenen die de etnische zuiveringspolitiek van de staat Israel uittekenen. Ik herinner hier andere lezers aan uw eerdere uitspraken over de Arabieren die 'niet klaar zijn voor democratie' omdat 'ze' niet stemmen zoals u, als goede koloniaal, verwacht dat ze stemmen en dat ze dan maar een bloedige dictatuur als die van generaal Al Sisi in Egypte moeten ondergaan. Het is interessant dat u hier enkel naar Goldstone verwijst. Goldstone heeft inderdaad een tussenkomst gedaan in het voordeel van Israel na zijn fact finding mission en na zware druk van de Israelische regering. Desalnietemin wordt zijn goedpraterij van Israel's oorlogsmisdaden totaal tegengesproken door de feiten aangehaald in zhet finaal rapport van zijn eigen commissie als het rapport van de commissie van experten aangesteld door de VN naar aanleiding van de 'Cast Lead' slachting in Gaza door de Israelisch leger. Dus beste (extreem-)rechtse militant Bertje...gelieve best eerst uw eigen selectief gebruik van informatie ten voordele van uw politieke doelstellingen in vraag te stellen ipv hier wild in het rond te beginnen slaan naar mensen die onderbouwd uw favoriete apartheidsstaat Israel in vraag durven stellen.

 • door annar op zaterdag 28 februari 2015

  Mijn reactie op Bertje. Ik vraag me af wat er eenzijdig is aan het opsommen van een hele hoop feiten.Israél heeft deze misdaden allemaal begaan en doet dat nog steeds (b.v. de blokkade van Gaza waardoor de wederopbouw nauwelijks van de grond komt , nadat Israël in 50 dagen zowat alles in Gaza plat gebombardeerd heeft). Ik snap niet dat iemand het nog wil opnemen voor een land dat continu oorlogsmisdaden pleegt en het internationale recht aan z'n laars lapt. En je kunt nu wel aankomen met een link uit een krant waarin Goldstone z'n eigen rapport onderuit haalt, maar vraag jezelf eens af waarom hij dat gedaan heeft. En lees wat er in dat rapport staat. Vele internationale en ook Israëlische organisaties (B'tselem en Breaking the silence) zijn het eens met de conclusies daaruit nl. dat er oorlogsmisdaden zijn gepleegd. Dat Goldstein is gaan draaien, nadat het rapport is uitgekomen, zal wel te maken hebben gehad met een bepaalde druk die op hem is uitgeoefend. Denk je ook niet? Hou eens op met een land en een politiek te verdedigen die op grote schaal de mensenrechten schendt. En begin niet over Hamas want het ontstaan van een organisatie als Hamas is gewoon het gevolg van de decennia lange wrede onderdrukking van de Palestijnen. Of ga je ook nog de bezetting van de Westbank en Gaza ontkennen. O, ja en je snapt ook niet hoe extremisme werkt. Juist het erkennen dat er oorlogsmisdaden zijn begaan en dat deze bestraft moeten worden haalt de voedingsbodem weg voor extremisten. Dus een goede zet van DWM.

  • door jan peeters op zondag 1 maart 2015

   Wat betreft oorlogsmisdaden moet Hamas alvast niet onderdoen voor de meest verwerpelijke regimes die de mensheid hebben gekend. Hun handvest is gebaseerd op de vernietiging van de staat Israël. Ze terroriseren bovendien hun eigen bevolking. Hun raketten die blindelings op Israël worden afgeschoten treffen voornamelijk burgers. Laat Hamas dan ook voor het strafhof brengen, maar extreem links mekkert daar nooit over. Enkel Joden liggen onder vuur. Links heeft nu de rol van extreem rechts overgenomen. Palestijnen zijn engeltjes en Joden zijn duivels. Zo is het al eeuwen geweest in Europa met Joden als zondebok. Extremisten zowel uit Joodse als Palestijnse zijde spinnen ondertussen garen bij de polarisatie, met veel leed tot gevolg. Netanyahu en Hamas zijn aldus de beste vrienden om het vredesproces te kelderen.

   • door Didier op maandag 2 maart 2015

    Ja Jan, een gevangenisregime dat zich verdedigt tegen een moorddadige onderdrukker is voor jou “een van de meest verwerpelijke regimes die de mensheid hebben gekend”? En Hamas dat “zijn eigen bevolking terroriseert”, dat was ook een nieuwe. Men moet hier opnieuw vaststellen hoe diep de haat wel zit. Misschien is het nodig dat iemand jou tegen jezelf in bescherming neemt.

    • door Mezelf op maandag 2 maart 2015

     Ik stel voor dat u eens contact opneemt met de familie van door Hamas standrechtelijk geëxecuteerde mede-Palestijnen. En neem meteen contact op met het vrouwelijke gedeelte van de bevolking van Gaza. Die leven echt in grote vrijheid.

    • door jan peeters op dinsdag 3 maart 2015

     Beste Didier,

     Eén van mijn kollega's was een Palestijn die in Gaza heeft gewoond. Veel vrijheid hebben de mensen daar niet vertelde hij me. Als ge de pech hebt om als homo of lesbische op de wereld te komen gebeurt dat beter niet in Gaza. Best verbergt ge dat voor de Hamas. Het wordt door hen zelfs niet als een ziekte beschouwd, maar als een zonde die de doodstraf rechtvaardigt. Vrouwen wordt een gevangenisregime opgelegd. Ze mogen niet over straat lopen zonder begeleiding. Cinema is verboden. Hamas is een pure diktatuur voor de eigen bevolking en een terreur voor anderen. De grens tussen Gaza en Egypte was gesloten voor Hamas onder alle Egyptische regeringen, de periode van de moslimbroeders inbegrepen. Hamas is net zoals Islamitische Staat ontspoort in gewelddadigheid en wordt door bijna de ganse Arabische wereld verafschuwd en gemeden. Zolang Hamas de vernietiging van Israël als hoofdtaak voorop stelt zal er geen vrede mogelijk zijn.

 • door Didier op maandag 2 maart 2015

  Volgens een verpletterend nieuw rapport van Oxfam zal de heropbouw van het door Israël kapotgeschoten Gaza-kamp honderd (100) jaar duren. De meeste buitenlandse hulp wordt tegengehouden, vermits Israël de gevangenispoorten controleert. Slechts 0,25 percent van de nodige constructiematerialen wordt binnengelaten; meer dan 100.000 mensen moeten overleven in noodconstructies tussen het puin; tienduizenden anderen leven in vernielde huizen; de export van landbouwproducten bedraagt nog 2,7 percent van het normaal, enzoverder, enzoverder ...

  Alsof dat niet genoeg is, houdt Israël al twee maanden lang de belastinginkomsten van de Palestijnen achter, ten bedrage van meer dan 100 miljoen dollar per maand. Dat is een eufemisme voor diefstal op grote schaal, en werd internationaal veroordeeld. Deze plundering komt bovenop de wintermiserie van de bewoners in Gaza. De Palestijnen hebben het namelijk aangedurfd zich aan te sluiten bij het Internationaal Strafhof. Zo’n onvergeeflijke fout moest afgestraft worden. Hoe verklaar je die Israëlische angst voor het internationaal recht “Bertje”? En hoe rechtvaardig jij die grenzeloze wreedheid?

 • door Didier op maandag 2 maart 2015

  Over die hierboven gepropageerde mythe dat “Hamas scholen en ziekenhuizen gebruikt als wapenopslagplaatsen en raketten afschiet vanuit dichtbevolkte gebieden” het volgende:

  Men moet zich de grootte van de Gazastrook inbeelden als het gebied tussen de E19 en de A12 tussen Brussel en Antwerpen. Bovendien verkleind met een 3 km brede verboden grensstrook. In Gaza zaten dus tweemiljoen mensen samengepakt op een zeer kleine oppervlakte. In de meest ellendige omstandigheden. Constante, wekenlange bombardementen en artilleriebeschietingen, sluipschutters, water-, voedsel- en energiegebrek, duizenden doden en gewonden, slaapgebrek, en verder allen maar angst – kortom pure horror. Natuurlijk bevonden de verzetsstrijders zich waarschijnlijk soms noodgedwongen in de buurt van scholen en ziekenhuizen. Het ganse kamp zat gewoon vol!

  Het getuigt van een onvoorstelbare perversie te gaan beweren dat mensen van vlees en bloed doelbewust hun eigen vrouwen en kinderen gaan opofferen "omdat ze daar belang bij hebben"! De diepgewortelde haat van “Bertje” voor Arabieren wordt hier voor de zoveelste keer bevestigd.

  Ziekenhuizen, scholen, moskeeën en opvanggebouwen van de VN werden doelbewust door het Israëlische leger geviseerd. En in verschillende gevallen daarna ook de mensen die de gewonden uit het puin haalden. En daarna de ambulances die de gewonden wilden evacueren. Dàt was de verschrikkelijke, uitvoerig gedocumenteerde realiteit.

  • door Bertje op dinsdag 3 maart 2015

   Je kan nu wel het licht van de zon blijven ontkennen, maar de wereld weet ondertussen wat er in Gaza gebeurde. Het Israëlische leger doet alle moeite om burgerdoden te vermijden. Voor het uitvoeren van bombardementen krijgen de bewoners telefoon, sms, sociale media-berichten die hen oproepen om het doelwit te ontruimen. Dan geeft de IDF ook nog een knock on the roof. Wat doet Hamas: de mensen oproepen om de waarschuwingen van het Israelische leger te negeren. Lees het zelf: http://www.washingtontimes.com/news/2014/jul/10/hamas-orders-civilians-die-israeli-airstrikes

   Israël gebruikt raketten (iron dome) om zijn bevolking te beschermen. Hamas gebruikt de bevolking om zijn raketten te beschermen. Maar Hamas kan voor Didier niets verkeerd doen. Het is voor Didier een legitieme verzetsorganisatie. Tegen een bezetting die er geen is... Beste Didier, de bezetter, dat is Hamas. Het gezag over de Gaza strook behoort de Palestijnse autoriteit toe, die Hamas heeft verdreven...

  • door Armand op dinsdag 3 maart 2015

   Didier, heeft u wel eens op Google Maps gekeken? Vermoedelijk niet. U zou hebben kunnen zien, dat er heel wat gebied buiten de bebouwde kom gelegen is. Heel wat ruimte voor raketlanceerinstallaties. Stom genoeg plaatst Hamas die allemaal binnen bewoond gebied. Waarom doen ze dat toch, deze lieve vrijheidsstrijders, deze grote vrienden van hun volk?

 • door Bertje op woensdag 4 maart 2015

  Ik ga zeker de bezetting van de West Bank en Gaza ontkennen. Gaza is sinds de disengagement in 2005 niet meer bezet. Sharon trok het leger terug en ontruimde de nederzettingen.

  De correcte term voor de West Bank is betwist gebied, niet bezet gebied. Het betreft immers een niet soeverein territorium dat aan geen enkele staat toebehoort. Jordanië heeft de West Bank geannexeerd van 1948 tot 1967, wanneer ze dit gebied aan Israël verloren in een defensieve oorlog. Ondertussen heeft Jordanië vrede gesloten met Israël en Jordanië maakt geen territoriale aanspraak meer op het gebied van de West Bank. Aan welke staat behoort de West Bank dan toe? Eventueel aan een toekomstig op te richten Palestijnse staat. Vooralsnog is deze staat niet opgericht. Terwijl toch zo'n 90% van de Israëli's voorstander zijn van two states for two peoples. Ondanks dat alle Amerikaanse presidenten sinds Carter zich daarvoor hebben ingespannen. Maar het blijkt dus niet te lukken. Arafat wou niet tekenen in Camp David bij Bill Clinton. Arafat wou zelfs geen tegenvoorstel doen. Recenter weigerde Abbas een concreet en redelijk vredesvoorstel van premier Olmert;

  Zolang de Palestijnse staat niet is opgericht, blijft de West Bank BETWIST gebied.

 • door Paul K op zaterdag 28 februari 2015

  Zeer goed en informatief artikel. Jammer dat er een verkeerde foto boven staat. Die foto toont het Vredespaleis in Den Haag. Daarin zetelt niet het Internationaal Strafhof, maar het Internationaal Gerechtshof. Dat hof berecht geen misdaden, maar speekt recht in geschillen tussen staten. Waar het Internationaal Strafhof zetelt kunt u b.v. hier zien: https://nl.wikipedia.org/wiki/Internationaal_Strafhof

  • door Lode Vanoost op zondag 1 maart 2015

   U heeft volledig gelijk. Mijn fout. Ik heb de foto aangepast. Met dank voor de oplettendheid!!!

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

  Lees alle reacties