Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Werkzoekende mantelzorgers staan voor 'verpletterende keuze'

Een werkzoekende die te maken krijgt met een ernstig ziek familielid, staat sinds 1 januari voor de keuze: de zorg opnemen en de uitkering verliezen, ofwel de zorg laten en intensief verder solliciteren. Om besparingsredenen kunnen werkzoekenden niet langer aanspraak doen op 'vrijstelling om sociale en familiale redenen'.
donderdag 19 februari 2015

Werkzoekenden die reeds een vrijstelling van verplicht solliciteren hebben gekregen, mogen deze twaalf maanden behouden. Nieuwkomers komen niet meer in aanmerking.

“Dat betekent dat zij heel intensief werk moeten blijven zoeken, terwijl ze eigenlijk zorgtaken op zich willen nemen. Mensen gaan in moeilijke situaties terechtkomen, waarbij ze verplicht worden te kiezen. Waarschijnlijk kiezen ze dan voor de zorgtaken, maar het gevolg is dat ze geen inkomen meer krijgen," zegt David Vanbellinghen woordvoerder van het ACV.

"Door de vrijstelling op te schorten, zet je de mensen met de rug tegen de muur. Het is een verpletterende keuze waartoe mensen gedwongen worden”.

Genderaspect  

Werkenden hebben drie opties als ze tijdelijk verlof willen opnemen om voor hun ernstig zieke kind of partner te zorgen: ze kunnen aanspraak maken op tijdskrediet, thematisch verlof of op een loopbaanonderbreking. Voor werkzoekenden bestond er tot dit jaar één mogelijkheid: vrijstelling aanvragen om 'sociale en familiale redenen’, zodat ze tijdelijk niet verplicht waren te solliciteren en zich volledig konden concentreren op de zorg. In die periode ontving de persoon een lagere uitkering, maar erna had hij of zij weer terug recht op de werkloosheidsuitkering. Ook verloor de persoon zijn pensioenrechten niet.   

Op dit moment maken in totaal 7.000 mensen gebruik van de vrijstelling. Van hen zijn meer dan 6.500 vrouw. Vanbellinghen: “Er hangt dus een enorm genderaspect aan deze bezuinigingsmaatregel. Net als met veel andere maatregelen – de halvering van de inkomensgarantie-uitkering treft ook vooral vrouwen – komen met name vrouwen er heel bekaaid vanaf. Je kunt de vraag stellen of zorgtaken dan niet evenrediger verdeeld kunnen worden? Dat is zeker waar, maar de realiteit is wat ze is.” 

Weinig poten 

“Heel graag zouden we iets tegen de maatregel doen, maar de vraag is of dat kan”, legt Vanbellinghen verder uit. “We hebben zeer weinig poten om op te staan. Medio november hebben we ons er zeer stevig tegen verzet. We zijn er in geslaagd om enkele bezuinigingsmaatregelen bij te sturen, maar dat waren alleen de punten waar werkgevers belang bij hebben.” 

Deze nieuwe maatregel zal zeker problemen opleveren, veronderstelt Vanbellinghen. “Werkzoekenden worden vaak intensief gecontroleerd op hun sollicitatie-activiteiten. Voor sommige sociale of familiale situaties is een tijdelijke time out daarom erg gepast.” 

Besparingen 

Minister van Werk Kris Peeters stelt in Knack ervan overtuigd te zijn “dat de mensen die op de vrijstelling een beroep doen en werkloos blijven, hun zoektocht naar werk kunnen combineren met hun zorgtaken”.

“Maar wegen de besparingen die gerealiseerd worden op tegen de moeilijke keuzes waartoe je de betrokken mensen dwingt?”, aldus David Vanbellinghen. “Bevorderlijk zal het niet zijn.”

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

4 reacties

 • door Marc De Prins op vrijdag 20 februari 2015

  Het ACV laat zich telkens weer verkrachten door de CD&V, ze hadden zich resoluut mee achter het standpunt van het ABVV moeten zetten en zich niet in een hoekje laten dringen. Het ACV had de macht in handen, maar nu is die kans verkeken natuurlijk. Ik denk dat het hoogtijd word om op Europees vlak eens met alle vakbonden van alle landen samen iets te ondernemen, want Europa is heel asociaal aan het worden, en ook de individuele landen gebruiken Europa om hun wil op te leggen aan hun bevolking, schande is dit , maar kun je daar niet over zeggen.

 • door Alfons Vanwetswinkel op vrijdag 20 februari 2015

  Eens te meer het bewijs dat we van een warm Vlaanderen afstappen door deze a-sociale regering die kapitaal krachtige niets in de weg legt en steeds inhakt op degene die al weinig hebben. In plaats van de zorg in eigen omgeving te omarmen door degene die zich daar voor inzetten breken ze dit af door die mensen hun uitkering af te nemen,wat eigenlijk veel beter koop uitvalt dan de instellingen voor opvang van deze mensen ( als daar al ergens plaats zou zijn ,eerst de wachtlijst op en dan eindeloos afwachten). En dan noemen twee partijen zich uit als gezinspartij NV-A (nooit voor armen of niet voor armen) en CD&V die er zich altijd voor uitgaf maar dit in deze regering verloochend en mensen die hard hulp nodig hebben in de steek laat;Een regering die kapitaal krachtige omarmd en al de rest hardvochtig in de kou laat staan.Vooral CD&V U bent als partij laag gevallen ,van die andere rechtse partijen was zo iets te verwachten het raakt hun kouwe kleren niet en voor hen is alleen het dure privé een optie wat deze mensen helemaal niet kunnen betalen .Een afgang van onze maatschappij en dit in de 21 ste eeuw.

 • door Toondw op zaterdag 21 februari 2015

  Gelukkig heeft Kris Peeters de moed om het voorstel grondig te veranderen!

 • door speedmaster op maandag 23 februari 2015

  wat mij hier opvalt, is het geringe aantal reacties op dit, in sociaal-menselijke zin, toch belangrijke onderwerp.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties