Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Open brief aan Lieven Boeve en Raymonda Verdijck

Lieven Boeve, directeur-generaal van de koepel van het katholiek onderwijs (VSKO), wil dat alle netten het verbod op de hoofddoek afvoeren. Het gemeenschapsonderwijs is bereid tot een gesprek. "Leiderschap is niet enkel een kwestie van woorden, maar ook van daden", reageert Samira Azabar van de actiegroep Boeh!.
dinsdag 10 februari 2015

Beste Lieven en Raymonda,

Laten we inderdaad een werkelijk maatschappelijk debat voeren over de essentie van de zaak met betrekking tot het verbod op levensbeschouwelijke kentekens dat al jaren aanwezig is op onze scholen, zowel in het vrije net als in het gemeenschapsonderwijs.

Het dogma ‘de autonomie van scholen’ werd onlangs in twee arresten van de Raad van State teniet gedaan - ook scholen zijn namelijk onderworpen aan de Belgische Grondwet en het Europees Verdrag van de mensenrechten. Beide arresten waren dan ook kristalhelder: een verbod op levensbeschouwelijke kentekens betreft een inmenging in de godsdienstvrijheid en onderwijsvrijheid die niet geoorloofd is tenzij met zeer grondige reden.

De Raad van State ziet niet in hoe het dragen van religieuze kentekens een probleem vormt bij de verstrekking van objectief en pluralistisch onderwijs. Integendeel, het dragen ervan weerspiegelt juist het pluralisme. Het idee van een verbod om diversiteit weg te vagen, houdt dus geen steek. Meer nog, het idee van ‘neutraliteit’ werd getackeld, een verbod is weliswaar een mogelijkheid bij ernstige openbare ordeverstoring en wanneer – na alle pedagogische middelen ingezet te hebben – er nog geen verbetering opduikt. De bewijslast ligt tevens bij de school, wat maakt dat een verbod geen algemene regel kan zijn maar enkel – in uiterste noodzaak – een tijdelijke maatregel.

Alle scholen hebben een pedagogisch project waar ze naar streven, maar naast de kennisoverdracht blijken we er niet in te slagen om kritische, mondige en democratische burgers te vormen. We pretenderen dat een hoofddoekenverbod alle problemen oplost en dat dankzij het ontnemen van mensenrechten van minderjarige leerlingen eindelijk respect zal heersen en dialoog mogelijk wordt. Hoe geloofwaardig zijn we op dat moment? Zeker als we als actieplatform BOEH! dagelijks een toevloed van vragen krijgen van ouders en leerlingen over welke stappen ze mogelijks kunnen ondernemen omdat ze zich niet gehoord noch gezien voelen.

Kunnen we eens nagaan over hoeveel jongeren gestopt zijn met school omdat ze zich niet meer goed voelden op school? Nochtans een belangrijke factor om een goede schoolloopbaan te vervolledigen? Hoeveel leerlingen voelen zich werkelijk gewaardeerd en welkom op school? En hoeveel discriminerende maatregelen in schoolreglementen (o.a. verbod op lange kledij) moeten nog het licht zien om leerlingen te weren enkel en alleen omwille van hun geloof?

Er zijn inderdaad twee opties: ofwel voeren we het debat op een waardige manier en erkennen we de onkunde om met diversiteit om te gaan, zodat we kunnen zoeken naar democratische oplossingen die al aangereikt zijn geweest door de Raad van State. Ofwel blijven beide netten de kat uit de boom kijken om hun concurrentiekracht niet te verlagen. Het schoolpact is duidelijk niet uitgestreden, en jonge maatschappelijk kwetsbare leerlingen op jullie scholen moeten de tol betalen.

Wie is nu aan zet?

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

8 reacties

 • door Frank Roels op dinsdag 10 februari 2015

  Geen van beide beheerders hebben expliciet hun vrees uitgesproken dat ze leerlingen verliezen door veel hoofddoeken in de klas en aan de schoolpoort; maar dat is één van hun beweegredenen. Nogal wat Vlaamse ouders hebben liever geen (herkenbare) moslims op school. Dat klimaat is jarenlang opgebouwd door sommige politici en de meeste media, in plaats van nieuwe bewoners en leerlingen te omarmen (zie hieronder links naar vroegere analyses). Argwaan tegenover “vreemden” wordt nog in de hand gewerkt door de sociaal-economische crisis, de werkloosheid, en sociale afbraak van onze twee regeringen en de Europese Commissie. https://biblio.ugent.be/publication/814615 https://biblio.ugent.be/publication/920908 https://vermeylenfonds.files.wordpress.com/2012/10/hoofdstukken-8-en-9.pdf

 • door Roger Mottard op dinsdag 10 februari 2015

  De topman van het Kat. Onderwijs is tegen het hoofddoek verbod. Enige reactie die Raymonda Verdyck kon geven is het nu al gekende verhaal.

  Het feit dat het Kat. Onderwijs alleen maar Kat. godsdienst geeft toe zeker niet ter zake. Dat men momenteel de "religie"cursus in het onderwijs in vraag gaat stellen blijkbaar ook niet. Waarom de katholieken vinden dat religie een plaats moet hebben in de openbare ruimte en niet een loutere privé zaak is, doet er vermoedelijk ook niet toe. Daar is hun verdediging van de hoofddoek op gebaseerd en daarbij de nonnetjes dragen dat toch ook. De restauratie is goed bezig.

  Wat mij betreft is het in ieder geval duidelijk. Indien de hoofddoek een religieus symbool is, dan hoort hij niet thuis op een openbare school en dat net zoals kruisbeelden en andere religieuze prullaria.

  En misschien ook nog dat: schaft nu eens eindelijk de godsdienst-apartheid af. Een (1) cursus levensbeschouwing en burgerschap voor iedereen dat hebben we nodig.

  • door ismail spada op woensdag 11 februari 2015

   Heel juist, een algemene vorming als mens, als lid van een gemeenschap ongeacht waar men persoonlijk voor kiest, dat moet er komen.

   Moslims, die ik ken, vragen er zelf om. Hun dochters en zonen krijgen jaar in jaar uit dezelfde retoriek te horen die ze ondertussen van buiten kennen en waardoor ze op dat vak schitterende resultaten behalen. Maar ze zijn het beu want de vragen die ze zelf stellen worden gewoonweg nooit beantwoord.

   De islam-leerkracht steekt zijn monoloog af en daarmee is de kous af. Moeilijke vragen worden niet op prijs gesteld en van dialoog is er nooit sprake.

   Dat is ook zo met imams en met geleerden. De laatsten spreken soms fatwas uit. Die zijn dan te nemen en niet te laten.

   Hoe dwaas is het om over hoofddoeken te blijven zeuren als er zoveel andere zaken, zoals de sharia en het kalifaat onze aandacht verdienen?

   Samira Azabar zal naar goede gewoonte ook geen antwoord geven op de vragen die aan haar gesteld worden. Incha Allaah. Mensen als Samira en zovele anderen zijn lobbyisten voor de islamistische zaak met veel schone schijn overgoten en veel halve waarheden.

   Afschaffen die gesubsidieerde kanalen om de democratie van binnen uit kapot te krijgen. Afschaffen die verenigingen die in hun binnenste onverdraagzaam zijn. Afschaffen die groeperingen die anderen betichten van islamofobie en hun vrije mening willen aan banden leggen.

   Van een moslim die zich aan de Koran houdt en zich niet onderwerpt aan mensen die denken de waarheid in pacht te hebben.

 • door ismail spada op dinsdag 10 februari 2015

  Moslimgeleerden zijn aan zet om eindelijk eens toe te geven dat de hoofddoek geen islamitische verplichting is. Ja?

  Maar iedereen mag dragen wat hij/zij wil. Iedereen mag op zijn/haar hoofd zetten wat hij/zij wil.

  Daarom is het toch zo eigenaardig dat mannen de gewoontes van de Profeet vzmh niet hoeven te volgen en vrouwen moeten wel volgen wat de geleerden voor hen eeuwen geleden en vooral de laatste jaren hebben bedacht.

  De schaamstreek van de vrouwen is met de tijd steeds groter geworden. Tot er voor sommigen slechts één oog overbleef.

  Laat moslimmannen toch eens met een zwarte tulband rond lopen, met olie van hun haar doordrongen, en met een lang wit hemd waarvan de knoopjes open blijven staan. Zijn lievelingskleren. 't Zal opvallen en beantwoorden aan de soenna.

  Maar ik zie het nog niet direct gebeuren.

  Vrouwen moeten voorop lopen, de hete kolen uit het vuur halen en de politieke islam dienen. Is het niet.?

  Geleerden en imams beginnen nu te zeggen dat moslimvrouwen niet kunnen verplicht worden om een hoofddoek te dragen. Als het dragen dan niet verplicht is, waarom blijft men dan toch zo halsstarrig aandringen?

  Beste Samira, bent u ook voor het laten vallen van homoseksuelen en lesbiennes van hoge gebouwen? Voor het stenigen van gehuwde overspeligen, voor het doden van afvalligen? Voor kind-huwelijken?

  Als u niet voor de shari'a bent waarom houdt u zich dan bezig met deze futiliteiten?

  Kan u alstublieft eens antwoorden? En meer duidelijkheid scheppen?

  Iedereen wil graag de standpunten van een actieve geëngageerde moslima horen die zich inzet voor de rechten van haar gemeenschap.

  U zou uw broeder in het geloof een groot plezier doen want ik vrees het ergste voor mijn broeders en zusters als ze zo bezig blijven.

 • door StijnHorvath op woensdag 11 februari 2015

  Een algemeen hoofddoekenverbod lijkt mij niet alleen ongrondwettelijk, maar is vooral disproportioneel.

  We moeten ons echter hoeden voor een al te legalistische benadering van deze problematiek. De autonomie van de inrichtende machten van de respectievelijke scholen, garandeert -in principe- dat men 'op maat' kan werken en slechts hoogst uitzonderlijk een (tijdelijk) verbod kan invoeren. Dit gebeurt wanneer het recht op onderwijs in het gedrang dreigt te komen door 'bekeringsijver' en intimidatie ten aanzien van niet-moslims. Dit moet echter eerst aangetoond worden en de school heeft de plicht om de maatregel omstandig te motiveren. In veel gevallen gebeurt dat niet.

  Ik heb het niet zo voor de legalistische benadering van mevrouw Azabar, want die kan snel afglijden naar het minimaliseren of vergoelijken van dergelijke vormen van intimidatie. Nadia Fadil deed net hetzelfde door te stellen dat groepsdruk eigen is aan subculturen.

  Samira Azabar zou beter lessen trekken uit één van haar eerdere publieke optredens.

  In 2010 was zij te gast bij TerZake, naar aanleiding van een lezing van Benno Barnard die door Sharia4Belgium werd verstoord. Ze minimaliseerde die actie door te stellen dat er niets 'onwettig' aan de hand was. Strikt juridisch gezien had zij natuurlijk gelijk, maar zij ging nog verder door te stellen dat zij de jongens van Sharia4Belgium "niet radicaal zou durven noemen". Indien men dat toch deed, dan zou men Etienne Vermeersch en Benno Barnard ook radicaal moeten durven noemen. Intussen keerden die uitspraken als een boemerang in haar gezicht terug. Sharia4Belgium ronselde actief voor de zogenaamde Jihad en nagenoeg al haar leden zitten/zaten in Syrië te strijden aan de zijde van IS of Al-Nusra. Quid?

  https://www.youtube.com/watch?v=Djxd

 • door Wim Prové op woensdag 11 februari 2015

  Diegenen die nu eindelijk eens aan zet mogen komen zijn onze politici met een derde , definitieve oplossing . Het vastleggen van een wettelijk kader met een hoofddoeken verbod voor alle scholen en openbare functies. De hoofddoek is niet meer of minder dan een ons opgedrongen politieke vlag en een gevolg van een veranderde mode. Enkele decennia geleden hadden vrouwen in het Midden Oosten zelfs nog de vrije(!) keuze om hem niet te dragen. U beschuldigt scholen van een discriminerend gedrag op basis van geloof maar bent U het niet die de term 'discrimineren ' misbruikt en discrimineert ? Over het algemeen beschouwen moslims andersgelovigen of ongelovigen als ' kafir' en willen moslims het invoeren van een vorm van sharia die boven de wet of de universele rechten van de mens staat . Waarom zouden wij gevolg moeten geven aan een gebrek aan aanpassing en intolerantie van een minderheid ?

 • door tom w op woensdag 11 februari 2015

  Goede wijn behoeft geen krans

 • door ismail spada op woensdag 11 februari 2015

  Ja, beste Samira, de moslims zijn aan zet. De shari'a moet in vraag gesteld worden. Inclusief de hoofddoek, de scheiding van jongens en meisjes. De voortschrijdende islamisering. De islamofobie die moslims anderen verwijten maar waar ze zelf aan lijden. De democratie als bescherming tegen een ideologie die de democratie, de vrije mening en de godsdienstvrijheid wil kapot maken.

  Begin eens een dialoog, ik heb het je al zo vaak gevraagd. Maar er komt niets van. Mijn imam belooft mij ook al jaren een gesprek. Er komt ook niks van.

  Monologen is alles wat we te zien krijgen en eisen, vooral eisen. Geen inschikkelijkheid. Niet in het minst.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties