Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Tsipras' regeringsverklaring: economie is er voor de mensen, niet omgekeerd

Grieks eerste minister Alexis Tsipras heeft op 8 februari 2015 zijn regeringsverklaring afgelegd voor het nieuwe parlement. Het besparingsprogramma van de trojka wordt beëindigd en een reeks soberheidsmaatregelen van de vorige regeringen wordt teruggedraaid. Daarmee voert Syriza zijn verkiezingsbeloftes uit.
zondag 8 februari 2015

Het door de trojka van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het International Monetair Fonds opgelegde besparingsprogramma wordt stopgezet. Eerste minister Tsipras kondigt tevens een aantal sociale en fiscale maatregelen aan die de humanitaire crisis van de Griekse bevolking aanpakken.

Het minimumloon wordt van 683 euro opgetrokken naar 751 euro, een toename van 10,9 procent. Mensen met een zeer laag inkomen zullen recht hebben op gratis elektriciteit en gratis voedsel. De concrete modaliteiten voor deze toekenning zullen door de regering uitgewerkt worden.

Naast de klassieke belastingen op de inkomsten komt er een belastingsysteem op bezit. De bedoeling van dat nieuwe fiscale systeem maakt Tsipras duidelijk. “De rijken zullen betalen.” Met andere woorden, de elite die tijdens de crisis nog rijker is geworden dan ze voor de crisis al was, zal moeten bijdragen aan de oplossing van de crisis. Verder gaat er ook zwaar ingezet worden op corruptiebestrijding, zowel in de overheid zelf als in de privé-sector.

Ethiek in de politiek

Tsipras introduceert tevens een aantal ongeziene nieuwigheden in het politieke systeem. Hij gaat het volledige systeem van de parlementaire vergoedingen herzien, iets waar de vorige besparingsregeringen nooit aan geraakt hadden. “Als we zoveel inspanningen vragen van de bevolking, is het niet meer dan normaal dat we zelf het voorbeeld geven.”

Parlementairen krijgen voor het ogenblik een bruto maandloon van 6000 euro per maand, waarvan 75 procent onbelastbaar is. Ze hebben elk een dienstwagen én een kilometervergoeding, een vergoeding voor een bureel en personeel in Athene, gratis vliegtuigtickets voor de parlementairen op de eilanden.

Het merendeel van dat geld wordt contant betaald en laat de parlementairen vrij om dat naar believen al dan niet te gebruiken voor de gestelde doeleinden. Eventuele misbruiken werden enkel onderzocht door een parlementaire commissie waar leden van elke partij in zetelen. Tsipras heeft aangekondigd dat systeem grondig te herzien.

Het wagenpark – ook dat van de ministeries – wordt alvast met 30 procent ingekrompen en alle luxevoertuigen die de voorbije jaren tijdens de besparingen werden aangekocht worden verkocht en vervangen door goedkopere exemplaren.

Gepantserde BMW

Bruno Tersago volgt de gebeurtenissen in Athene op de voet: “Een notoir voorbeeld is de dienstauto die Evangelos Venizelos, voorzitter van de Griekse sociaal-democratische partij PASOK, zichzelf had gegund. Hij was toen minister van Financiën en hoofdverantwoordelijke voor de uitvoering van de besparingsprogramma's van de trojka. Venizelos liet zich in 2011 een gepantserde BMW aanschaffen van 750.000 euro. Die wordt nu ook verkocht.”

Ook de vergoedingen en de dienstvoertuigen van de ministers worden aangepakt. Tsipras vermindert het detachement van de politie dat voor de bewaking van de eerste minister wordt ingezet met 40 procent. “Politie is er voor de bevolking, niet voor de machthebbers.” De agenten die daardoor vrijkomen, keren terug naar de andere politiediensten. Een van de drie Embraer-regeringsvliegtuigen wordt verkocht. 

“De media zijn er niet gerust in”, volgens Tersago, “die betalen hier al twintig jaar geen zendlicentie voor het gebruik van de openbare golven.” Ook dat gaat de regering van Syriza aanpakken. Het gaat om miljoenen euro's die de commerciële media zullen moeten betalen (iets wat in de andere landen van de EU een normale gang van zaken is). “Het gaat hier allemaal om maatregelen die de vorige zogenaamde besparingsregeringen nooit aangeraakt hebben en waar de trojka ook nooit op heeft aangedrongen.” Tsipras gaat daarenboven 30 procent snijden in het budget van de ambtswoning van de eerste minister.

ERT

De meest spectaculaire beslissing is de heroprichting van de Griekse openbare radio en tv-zender ERT. De kleine zender NERIT die in juni 2013 opgericht werd ter vervanging van de ERT wordt terug ontbonden. Die overgang kan redelijk snel gebeuren, want het personeel van NERIT heeft slechts tijdelijke contracten. Bovendien komt er een mediawet die de pluraliteit van opinies in Griekenland zal doen respecteren. “Iedereen moet opnieuw een stem vinden in de media”, aldus nog Tsipras.

Het parlement (Griekenland heeft geen senaat) zal maandag 9 en dinsdag 10 februari debatteren en dinsdagavond of woensdagmorgen stemmen. De vereiste hoeveelheid van 151 stemmen zal ruim gehaald worden, de goedkeuring van de regering-Tsipras is een zekerheid.

Nieuwe president

Over de nieuwe presidentsverkiezingen heeft Tsipras het niet gehad in zijn regeringsverklaring. De vorige regering is gevallen omdat ze na drie vereiste stemrondes nog steeds geen gewone meerderheid had voor een nieuwe president. (Er zijn in Griekenland geen rechtstreekse presidentsverkiezingen).

Meer dan waarschijnlijk zal hij Dimitros Avramopoulos voorstellen, het huidige lid van de Europese Commissie voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap. Hij is lid van de conservatieve Nieuwe Democratie, de partij van vorig eerste minister Antonis Samaras. “Ook al haalt hij in de eerste twee rondes geen tweederde meerderheid in het parlement, in de derde ronde is slechts een gewone meerderheid van 151 nodig. Ook dat zal dus geen probleem zijn”, aldus nog Tersago.

Het regeerprogramma dat Tsipras voorstelt is gematigd sociaal-democratisch. Het komt volledig overeen met de verkiezingsbeloftes van Syriza. Het enige 'radicale' aan dit beleid is de breuk met de strenge besparingen van de trojka en de eis tot heronderhandelingen van de voorwaarden voor de schuldafbetalingen. Tsipras heeft reeds een jaar geleden gesteld alle schulden af te betalen, zij het niet op de manier die de trojka oplegt. Ook die belofte blijft hij trouw.  

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

19 reacties

 • door Bertje op maandag 9 februari 2015

  Het blijft gaan over de "strenge besparingen van de trojka". Daarover wil ik toch eens graag in debat treden. Gebaseerd op bvb hetvolgende artikel: http://en.wikipedia.org/wiki/Third_austerity_package_(Greece)

  Welke van de puntjes zijn nu zo onmenselijk? - Dat de 13de en 14de maand van het ambtenarenloon worden beperkt tot €500 voor ambtenaren die dan €3000 per maand verdienen? - Dat de 13de en 14de maand van de pensioenen wordt beperkt tot €800? En afgeschaft voor pensioenen hoger dan €2500? - dat de pensioenleeftijd voor ambtenaren wordt opgetrokken van 61 jaar naar 65 jaar? - of de 10% stijging in luxe taks op alcohol, sigaretten en brandstof?

  Ik heb nu 4 puntjes uitgekozen, er zijn er nog vele andere. Welke van deze of andere maatregelen gevraagd door de Trojka zijn nu zo afschuwelijk, onmenselijk en streng? Voor een land zwaar boven zijn stand leeft, dat op de internationale markt niet meer kan lenen. Een land dat blij zou moeten zijn dat internationale organisaties het uberhaupt ter hulp willen komen. Mogen we daar geen eisen tegenover stellen, namelijk dat bepaalde exuberrante en onbetaalbare privileges worden afgebouwd?

  • door richardch op maandag 9 februari 2015

   Het artikel gaat toch net over die exuberante zaken die nu net niet zijn afgebouwd voor een bepaald, geprivilegieerd, deel vd bevolking. Daar had de Troijka dus geen problemen mee blijkbaar...

   • door Bertje op maandag 9 februari 2015

    De trojka heeft vast geen problemen met een herziening van de parlementaire vergoedingen, aanpakken privileges parlementairen, etc. De combinatie van dienstwagen én km vergoeding voor ministers is absurd. Blijkbaar ging de verspilling ook in 2011 nog gewoon door, als de minister verantwoordelijk voor de uitvoering van de besparingsprogramma's, toevallig een socialist, zich een peperdure wagen aanschafte. Zo zie je dat het apparaat en de politiek daar nog lang niet ontvet zijn. Maar dat gratisverhaal is al heel wat anders. Het gratissprookje is ook in dit land jarenlang door links verkondigd. Ondertussen weten wij dat gratis niet bestaat. Gratis electriciteit en gratis voedsel zijn erg slechte ideeën. In Griekenland betalen veel mensen hun electriciteitsrekening niet, dus die krijgen al gratis stroom. Dit is een verkeerd signaal. Net meer mensen moeten betalen, zodat de prijs omlaag kan. Het gaat ook heel veel administratie kosten om te zien wie er recht op heeft. Dat gaat onvermijdelijk tot misbruik leiden. Een dienst gebruiken betekent een dienst betalen. Mensen in moeilijkheden kan je hulp bieden om hun rekeningen te betalen, maar begin aub niet met allerlei zaken gratis aan te bieden. Zelfde met gratis voedsel. Er is een GR geen tekort aan voedsel. De distributiesector zorgt ervoor dat er overal voldoende voedsel te krijgen is aan correcte prijzen. Dan moet de overheid geen parallelle ketens gaan opzetten, die leiden tot verspilling en weer een heel ambtenarenleger vergen. Mensen die zo arm zijn dat ze geen voedsel kunnen kopen, kan je altijd financieel steunen. Doe aan herverdeling door mensen financiële steun te geven, niet door consumptiebeslissingen bij de overheid te leggen waarvoor wat weer een ambtenarenleger vereist

    • door sam vanderleyden op dinsdag 10 februari 2015

     Weer legen woorden van Bertje, geen enkele referentie... veel herkauwen van HLN krantekoppen, aflopen van neoliberale mantra's, gratuit, ongefundeerd, valselijk bewust gedecontextualiseerd. Zoals ik al eerder zei: "Ik vermoed dat Bertje een semi professionele internet troll is, en per definitie niet gehinderd door enige notie van kennis ter zake .... en hier ook een beleider van de neoliberale kerk ... sturend of volgend, dat laat ik in het midden"....

  • door Marc De Prins op maandag 9 februari 2015

   Bertje ( zonder achternaam ) U verwijst naar het boven de stand leven van de Grieken, wij hebben in België ook geen grondstoffen en hier leven er ook veel boven hun stand, maar vraag je uzelf maar eens af hoe dat komt, en anders komen de Congolezen u dat wel eens uitleggen. Het is niet omdat de Griekse of onze regering bepaalde groepen laat profiteren dat we allemaal profiteurs zijn, en dan heb ik het niet over mensen die van het OCMW of van den dop leven, maar over die profiteurs die nog rijker worden, niet door te werken maar zich verrijken door een systeem dat in leven wordt gehouden. Ik mag hopen dat je zelf nooit eens een slachtoffer wordt van het systeem, want dan zal het te laat zijn om hier op dit forum nog iets te schrijven.

 • door Roland Horvath op maandag 9 februari 2015

  Syriza: Gematigd sociaal- democratisch. En een andere termijn voor de terugbetaling van de schulden. Juist dat maakt het EU/ Merkel/ Schäuble/ Juncker/ Draghi bestuur overstuur. Zij willen dat ten 1e door de terugbetalingen de Griekse GR overheid in geldmoeilijkheden komt en dus de Sociale Zekerheid SZ moet afbouwen en ten 2e, de overheidseigendommen voor een appel en een ei moet verkopen. Die bedoeling zit in de EU politiek: Begrotingscontrole, versneld afbetalen van overheidsschuld.

  De EU heeft, geïnspireerd door de Grote Multinationale Ondernemingen GMO, een 3e wens: De Superrijken blijven -nagenoeg- belastingvrij. Zonder die drie wensen van de EU/GMO verschillen de standpunten van de EU en GR niet zo veel.

  Hun ambitie is verschillend, het staat in de titel. Voor Syriza moet de economie voor iedereen werken. Voor het EU bestuur uitsluitend voor de winst van de GMO. Dat verschil kan men in Berlijn en Frankfurt moeilijk verdragen, want daar zijn ze anti sociaal.

  De banken en de ECB zullen niet failliet gaan als de GR schuld voor de helft wordt kwijtgescholden en de terugbetaling voor het overige op 50 jaar gesteld wordt. Dezelfde voorwaarden die Duitsland kreeg in 1953 in Londen. Overigens een muntunie heeft altijd een geldtransfer nodig zoals in de VS.

  De kwaadaardigheid, de onbekwaamheid en de slaafsheid ten opzichte van de GMO en de VS van lieden als Merkel, LuxLeaks Juncker en ex Goldman Sachs Draghi zijn niet onderschatten. 1140 miljard aan de grote beleggers tegen goede koersen voor de staatsobligaties en tegelijkertijd GR schuldpapier weigeren als onderpand. Met blijkbaar de bedoeling van het GR schuldenconflict een oorlog te maken. De EU kan zich geen verhongerende lidstaat meer permitteren, de unie is al zwak genoeg.

  • door antbover op dinsdag 10 februari 2015

   Juist. Maar , de Grieken moet hier heel en heel voorzichtig zijn , want het financieel/ economisch net zal worden gespannen door Merkel en de haren , de rijken. Er zal in elk geval worden gepoogd om een compromis te bereiken , eentje waarbij Griekenland de indruk krijgt te hebben gewonnen , en inderdaad : zij krijgen dan de sleutels van het huis , maar niet de cijfercombinatie van de bankkluis . Lees maar : een onafhankelijke centrale bank.

 • door Carlos Pauwels op maandag 9 februari 2015

  Als ik mij niet vergis is er woensdag eerstkomende een vergadering op hoog niveau van de trojka en EU staten om de nieuwe toestand in de kwestie Griekenland te evalueren. Die vergadering was al gepland vóór de verklaringen van Tsipras van afgelopen zondag. Dus nog meer vergadervoer. Ik ben benieuwd wat hun reactie zal zijn en de reactie van Tsipras daarop. Ik wacht nog even af om commentaar te geven omdat de toestand van minuut tot minuut kan veranderen en zeker na woensdag. Ik heb nu wel al een mening maar hou ze nog even achter de hand tot donderdag of vrijdag.

  • door ria aerts op dinsdag 10 februari 2015

   De bedoelingen van de Griekse premier zijn toch nu al voldoende duidelijk. Ik deel wel de vrees of hij ze zal kunnen waarmaken, m.a.w. of ze geen te dikke stokken in de wielen zullen steken. Maar... wat een verademing, zo'n politicus, iemand die in zijn allereerste daden de minstbedeelden tegemoetkomt, excessen van het eigen overheidsapparaat en commerciële profiteurs afschaft. Wie zei het ook weer... 'si on me laisse faire'?

 • door HELENE PASSTOORS op dinsdag 10 februari 2015

  Dag allemaal! Ik heb een vraag die me dwars zit aan hen die er meer van schijnen te begrijpen - in ieder geval dan ik... - en het kunnen uitleggen. Ik hoor steeds meer geluiden van linkerkant dat Griekenland voor haar eigen bestwil uit de EU zou moeten treden. Dat zou wel zwaar zijn voor de bevolking maar lang niet zo hard als doorgaan met diktats van Troika's enz.

  Zie bijv. hier een Open Brief aan PM Tsipras van econoom en geopoliticoloog(?) Peter Koenig die als staflid bij de Wereldbank heeft gewerkt en Griekenland dat aanraadt als enige uitweg. http://www.informationclearinghouse.info/article40907.htm

  Volgens hem is de Griekse en ook Europese crisis kunstmatig om de euro en daarmee de EU als sterkste economie van de wereld te verzwakken en de dollar en Amerikaanse economie weer te versterken. Hij wijst op het voorbeeld van Argentinië in 2001 dat de pariteit met de dollar losliet en "opnieuw begon met lokale productie voor de lokale markt" en "forget globalization". Dan kan de schuld werkelijk opnieuw onderhandeld worden, zegt hij.

  Wat denken jullie? Kunnen we daarover discussiëren?

  Dank en groet, Hélène.

  • door Bertje op woensdag 11 februari 2015

   Artikel gelezen, één en al samenzweringstheorie. Griekenland is er door een neoliberaal complot ingeluisd. Nergens lees je over de wantoestanden in Griekenland, de wijdverspreide corruptie, de misbruiken, de belastingontduiking. Artikels die spreken over de evil trojka, neoliberalism, a murderous plague, diabolical, controlling the media who dish out nefarious propaganda, brainwashing the people, etc. Neemt u deze nonsens echt ernstig?

   Anderzijds is uw vraag zeker interessant. Is het voor Griekenland de beste oplossing om de muntunie te verlaten? Sommige auteurs suggereren dat dat het beste is. Griekenland zou de drachme terug moeten invoeren, die onmiddellijk gedevalueerd wordt om de economie terug competitief te maken. Sommigen zeggen dat drachme en euro naast mekaar zouden kunnen gebruikt worden. Wanneer Griekenland later zijn zaken weer op orde heeft, zou het opnieuw lid van de EMU kunnen worden.

   Anderen zeggen dat een Grexit het begin van het einde is. Een eerste domino-steen die exits van andere landen onvermijdelijk zal maken. Tesamen met de munt-unie zal het hele europose project mislukt zijn.

   Je vindt er heel wat artikels over. http://www.dw.de/consequences-of-grexit-for-germany/a-18175827 stelt dat een Grexit erg duur zal zijn voor Duitsland, maar niet noodzakelijk een kettingreactie in gang zal zetten. Door wijzigingen in de muntunie sinds 2012 zouden andere landen niet noodzakelijk ge-impacteerd zijn. Volgens Der Spiegel is Merkel ook bereid om een Grexit te accepteren, liever dan bijkomende toegevingen aan Athene: http://www.spiegel.de/international/europe/merkel-and-germany-open-to-possible-greek-euro-zone-exit-a-1011277.html

  • door Bertje op woensdag 11 februari 2015

   Is een grexit wel wat de Grieken zelf willen? Uit opiniepeilingen blijkt dat de Grieken een einde willen aan de besparingen EN lid blijven van de EMU. Dat is wat Syriza hen beloofd heeft. Tsipras gokt erop dat een Grexit wel degelijk schadelijk is voor Europa, en dat Griekenland nog altijd een systemisch risico vormt. Dat wil hij gebruiken om toegevingen bij Europa af te dwingen, zie bvb: http://uk.reuters.com/article/2015/01/19/uk-eurozone-greece-idUKKBN0KS1FU20150119 Dat is ook de visie van sommigen commentators: http://www.ft.com/cms/s/0/846394e8-a7e9-11e4-be63-00144feab7de.html#axzz3RQhcA7iP

   Conclusie: het is een groot pokerspel. Waarin de EU en de ECB de sterkste kaarten in handen hebben. M.i. zijn er ook al geheime contingency plannen voor het geval Tsipras het echt hard wil spelen. Een belangrijke factor zijn de politieke gevolgen. Een grexit speelt in de kaart van eurosceptische partijen zoals Alternative fur Deutschland, het franse FN. Maar toegevingen aan Athene zijn wellicht nog veel gevaarlijker. Andere landen met problemens zoals Spanje, Italië en Portugal gaan een gelijkaardige deal willen. Iedereen wil graag schuldkwijtschelding EN bijkomende leningen! Toegevingen zullen het pad effenen voor links-populistische partijen in andere landen, met name het Spaanse PODEMOS. Het betreft hier emotionele demagogische partijen die geen realistische plannen hebben om de economie er terug bovenop te helpen. Dat is het echte risico voor Europa. Dat de hervormingen stilvallen, en Europa definitief achterop geraakt.

  • door Carlos Pauwels op woensdag 11 februari 2015

   Deze morgen een interessant artikel onder ogen gekregen. Op "Project Syndicate": Argentina's lessons for Greece. Kort samengevat staat er dat het van beide kanten moet komen. Benieuwd wat er uit de bus komt in de vergadering van deze avond.

   • door HELENE PASSTOORS op woensdag 11 februari 2015

    ja, bedankt voor de verwijzing - en ook voor de andere. Toch zou men de 'lessen van Argentinië' graag verder uitgediept zien. Als je dat land - voorheen veruit de sterkste economie van de regio - in 2000-2001 en de eerste jaren daarna gezien had (ik woonde toen in Chili), had je zelfs niet in suikerroze dromen gehoopt dat het zo vlug en zo goed bergop zou kunnen gaan met de Argentijnse economie. (Ze hadden bijv. maar liefst drie parallelle munten voor verschillende circuits!)

    En toch lukte het: met 'local production for local demand'? Is dat de kern van de verhaal? Argentinië werd wel ook geholpen door China waarmee het nu een zeer levendige handel drijft. Dus niet in dollars... En China hielp ook onlangs tegen de 'rogue' crediteurs (die een deel vd schuld hadden opgekocht en inderdaad probeerden hoge winsten op te strijken door het land weer in de default en afgrond te storten.)

    Een goed opgeleide bevolking is inderdaad zeer belangrijk, dat zie je overal in het Zuiden. En Argentinië was/is daarin slechter bedeeld dan Griekenland: een veel kleinere - maar wel snel groeiende - opgeleide elite, veel armoede en enorme achtergestelde gebieden.

    Goed, ik zie het nog steeds niet goed, dwz vanuit een andere hoek dan de EU en/of de VS. Want er is nog een hele wereld daarbuiten, nietwaar, met o.a. de BRICS en Zuid-Zuid relaties.

    Iemand meer ideeën en referenties? Bij voorbaat dank!

    • door Roland Horvath op donderdag 12 februari 2015

     De brief van P Koenig is realistisch. Een grexit is een mogelijkheid die andere EU landen zal inspireren om ook uit de EU te treden. Wat de EU nu doet is het ergste dat mogelijk is. Besparen en bedrijfslasten verlagen om de Sociale Zekerheid en de koopkracht af te bouwen, de EU een goedkope werkplaats te maken ten bate van de exportwinst van de GMO. Met open grenzen, straks met het VS-EU vrijhandelsverdrag TTIP nog meer dus nog meer werkloosheid. Alleen een gepaste combinatie van open grenzen en protectionisme is werkbaar voor elk land, wereldwijd. Door de besparingen kan de productie capaciteit van de EU vooral KMO niet groeien want er is geen distributie van goederen mogelijk zonder een distributie van geld: Te weinig koopkracht op de interne EU markt. De VS doen zoiets niet en daar is er wel groei. De EU verzwakt tegenover de VS. Ook het destabiliseren en het creëren van -bijna- oorlog in Oekraïne UA door de VS, het TTIP en de talrijke VS bases in Europa hebben ook onder andere als doel de EU te domineren en er in lengte van jaren een kolonie van te maken. Een 2e mogelijkheid. Als de EU de schuld van GR niet werkbaar maakt, zoals de helft kwijtschelden en de andere terugbetalen in 50 jaar wat Duitsland gekregen heeft in 1953 in Londen, en de GMO GR blijven leegroven en vernietigen, dan is de EU ten dode opgeschreven. Zo kan het niet verder. Die mening verspreidt zich door heel de EU. Het probleem is op korte termijn de onkunde en de corrupte houding van Merkel, Juncker, Draghi, Michel en Van Overtveldt. Zoals Argentinië leert, de interne markt is primair. De export, werken voor anderen, de globalisering is secundair. De EU en de GMO willen ons het tegendeel wijsmaken.

  • door Carlos Pauwels op woensdag 11 februari 2015

   Ik heb het artikel waar u naar verwijst gelezen. Er zijn mij vooral 2 dingen bijgebleven. "The biggest asset of Greece is a wonderful and well educated people". Als men weet wat dat well educated people allemaal gepresteerd heeft aan corruptie en belastinontduiking heb ik daar wel vragen bij. Met de medewerking van vorige regeringen hebben ze er een chaos van gemaakt. Het is dus goed dat Syriza er gekomen is. Op dat gebied kan men beginnen op een nieuw blad. De auteur pleit ook voor een Grexit om het dan verder en beter te doen met de "solid currency the Drachma". Solid??????? De financiële markten zijn geen OCMW's. De drachme gaat devalueren tot een hoog risico munt. Op de markt is het zo dat een hoog risico ook een hoge rente vraagt (of beter eist). 15% of zoiets? Volgende uitspraak komt niet van mij, maar van iemand die wel beslagen is in de economie en marktwerking "welke ezel gaat daar geld aan lenen?" Alleen kunnen ze het nooit of nooit bolwerken. Ik weet niet wie er staat te springen om hen na de Grexit geld te lenen. De trojka? De USA? China? Rusland? In de geopolitiek weet men maar nooit. Ons (EU) kost het in ieder geval ook een bom geld. De toekomst zal het uitwijzen. De Grieken hebben het zelf "verkloot". En o.a. wij gaan er mede voor opdraaien. Moeten wij hen daar dankbaar voor zijn???? Good luck Greece!

   • door Frakke Zevenenzestig op donderdag 12 februari 2015

    “Op de markt is het zo dat een hoog risico ook een hoge rente vraagt (of beter eist). 15% of zoiets? “..... Daar ben je 100% juist. En welke rente hebben de Europese banken Griekenland destijds opgelegd? 4 %....Dan zeg ik dat de verantwoordelijkheid van die banken glashelder is. En 90% van de zogeheten Europese steun aan Griekenland, betaald met zowel uw als mijn belastingsgeld is naar die banken gegaan. Maar om één of andere reden lijk je dat niet te zien.

  • door Carlos Pauwels op woensdag 11 februari 2015

   Toch nog iets: Koenig verwijst ook naar de schulden van de USA. Ook ik zie dat als een bedreiging die vroeg of laat in ons gezicht gaat ontploffen. En het is niet alleen de USA die veel te veel schulden heeft en dat probeert op te lossen door een massale geldcreatie. Ook bij ons is dat het geval. En bovenmatige schuldenlast proberen oplossen door meer schulden te maken is zijn wensen voor werkelijkheid nemen. Ik zou zeggen "fasten your seetbelts" of in 't Vlaams "hou u vast aan de takken van de bomen".

   • door Frakke Zevenenzestig op donderdag 12 februari 2015

    Een veel grotere bedreiging dan hun hoge schuldgraad voor de VS is dat ze alle symptomen van een corrupte oligarchie vertonen, uiteraard krijgen we daar een weerslag van, want hier wordt dat voorbeeld gevolgd...Het is overigens niet zo dat QE (het drukken van geld) iets met het afbouwen van hun overheidsschuld te maken heeft, QE gaat om inflatie en/of deflatie.

   Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties