Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Nieuw actieplan tegen regering in de maak?

Er is een sociaal ontwerpakkoord. De socialistische vakbond ABVV heeft het akkoord al verworpen. Het akkoord is volgens hen te mager en maakt de indexsprong niet ongedaan. Dinsdag 10 februari weten we of het ACV het akkoord aanvaardt. Maar zelfs als het akkoord groen licht krijgt op de algemene raad van de christelijke vakbond komen er wellicht toch nog acties tegen de indexsprong en een reeks andere maatregelen die de vakbonden zwaar op de maag liggen.
woensdag 4 februari 2015

Het federale regeerakkoord – een horrorcatalogus volgens ACV-voorzitter Marc Leemans – leidde tot de grootste golf van sociale onrust van de laatste twintig jaar. Na de grootste algemene staking in dertig jaar begon de eindejaarsperiode. De vakbonden en de werkgevers schoven aan tafel en begonnen te werken aan een sociaal akkoord.

Dat ontwerpakkoord dat vorige week afgerond werd, bevat drie grote hoofdstukken. Het eerste ging over de loonmarge. In 2016 (dus niet dit jaar) mogen de lonen stijgen met 0,5 procent van de totale loonmassa. Al wordt als voetnoot toegevoegd dat het niet noodzakelijk om een naakte loonstijging moet gaan. Het akkoord raadt aan te kiezen voor maatregelen als een versterking van de tweede pensioenpijler. Daarnaast is er nog ruimte voor 0,3 procent nettostijging. De maaltijdcheque zou bijvoorbeeld stijgen van 7 naar 8 euro.

Het tweede luik gaat over de verdeling van de enveloppe voor de welvaartsaanpassing. De regering voorziet 319,5 miljoen euro in 2015 en 627,2 miljoen euro in 2016 om de uitkeringen te verhogen. Sinds 2004 is het aan de werkgevers en de vakbonden om een voorstel uit te werken voor die verdeling.

De onderhandelaars raakten het ook eens over de uitvoering van het akkoord dat ze vlak voor de kerstvakantie sloten over bepaalde vormen van SWT (werkloosheid met bedrijfstoeslag of het vroegere brugpensioen) en tijdskrediet.

Meningsverschil

Het ABVV wees het akkoord al af. De indexsprong blijft overeind. Daardoor verliezen werknemers op termijn sowieso 2 procent loon en die kleine loonsverhoging zal dat niet goed maken. De socialistische vakbond had aan de Groep van 10, het overlegorgaan van werkgevers en vakbonden, gevraagd om gezamenlijk de indexsprong af te wijzen. Zo ver kwam het niet. De tekst bevat enkel de vaststelling: “Werkgevers en werknemers verschillen van mening over de opportuniteit en het nut van een indexsprong.”

Felipe Van Keirsbilck, de altijd strijdvaardige algemeen secretaris van de Franstalige bediendecentrale van het ACV, verwoordde op RTBF de gemengde gevoelens binnen zijn vakbond over het ontwerpakkoord. “0,5 procent loonstijging is peanuts, maar het is meer dan de 0 procent die de regering wou opleggen. Kunnen we de regering nog van gedacht doen veranderen?”, aldus Van Keirsbilck.

Dat is de overweging die de christelijke vakbond moet maken op 10 februari. Maar naast de opties afkeuren of goedkeuren, duikt er een derde scenario op. Ook bij het ACV zijn de indexsprong en een reeks andere maatregelen uit de horrorcatalogus nog niet verteerd. Er wordt nagedacht - zo wordt ons bevestigd - over een nieuw actieplan dat die maatregelen viseert die niet opgelost worden met het akkoord en dat tegelijk een vuist maakt voor een echte belastingverschuiving richting vermogens.

Want hoewel er over dat laatste al wat lippendienst werd bewezen, ziet het er niet naar uit dat de vermogens heel binnenkort hun rechtvaardige steentje zullen bijdragen.

Er speelt nog iets anders mee. Na de invoering van de eerste reeks maatregelen uit het regeerakkoord volgen nog vele begrotingen en begrotingscontroles waarbij N-VA en de liberale partijen telkens met nog meer besparingen zullen uitpakken.

Voorsmaakje

Zuhal Demir, parlementslid van N-VA, gaf daar woensdag al een voorsmaakje van. Zij stelt voor om de werkloosheiduitkering nog meer in te perken. "Als ze merken dat ze de rekeningen niet langer kunnen betalen, zullen ze harder hun best doen. Daarom is het zo'n goed idee de werkloosheidsuitkeringen te beperken in de tijd. Ik weet dat zoiets niet in het regeerakkoord staat, maar ik hoop dat de andere partijen nog bij hun verstand komen", zegt ze in De Tijd.

Het was niet toevallig het ACV dat meteen heel scherp reageerde. “Arbeidsmarktproblemen los je niet op met simpele slogans”, klonk het. Daar weten ze natuurlijk ook dat het weinig zin heeft om de sociale vrede te beloven met een akkoord als N-VA blijft provoceren.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

10 reacties

 • door BRAT op woensdag 4 februari 2015

  Ondanks dat u 16 x het woord "akkoord" gebruikt, is er blijkbaar geen enkele vooruitgang geboekt om dat ook daadwerkelijk te bereiken.

 • door Rieteke en Corneille Van den Borne op woensdag 4 februari 2015

  Volhouden vakbonden. Laat je niet kisten!

 • door Alfons Vanwetswinkel op woensdag 4 februari 2015

  De achterban van het ACV is niet laaiend tevreden over de bereikte resultaten een algemene verarming staat ons te wachten. Alleen een zo vlug mogelijke verschuiving van belasting van werkende naar grotere vermogens is ook volgens het OESO de beste lijn om te gaan volgen.Maar ja het NV-A legt weeral een bommetje nu is het weer de werkloosheid in de tijd .Het is steeds de gewone man die het gelag moet betalen voor het NV-A aan de rijke vrienden liefst niets vragen alleen bijgeven.Militanten buiten nog wat wijzigingen over het akkoord(ook de indexsprong) geen tax-schift geen akkoord !

  • door Piet De bisschop op donderdag 5 februari 2015

   Alfons, dat het bereikte sociaal akkoord peanuts is klopt als een bus. Het zou echter verkeerd zijn het daarom af te schieten (en vooral in de kaart spelen van N-VA die altijd al hebben beweerd dat dat nationaal sociaal overleg dood en begraven is en dus bijgevolg best mag verdwijnen). De voornaamste redenen waarom 120.000 mensen in Brussel in Brussel betoogd en gestaakt hebben ging over andere zaken (en was gericht tegen de neoliberale regeringen federaal, Michel I én in Vlaanderen, Bourgeois I) ; pensioenwetgeving, loonstop, taxshift, indexsprong, asociale maatregelen in onderwijs en kinderopvang...). Deze redenen om verder actie te voeren blijven dus meer dan ooit overeind. Als zelfs Europa het licht begint te zien moeten wij het bij ons zeker niet onder de korenmaat zetten. Hop dus naar 29 maart (De Grote Parade in Brussel van Hartbovenhard-Toutautrechose), allen samen (kunstenaars en journalisten, onderwijzers, studenten en leraren, verzorgers, middenveld en zelfstandigen, zieken en werklozen, gepensioneerden ...) voor de volgende grote actie, waar wij een Podemos vuist maken in ons land.

 • door tom w op woensdag 4 februari 2015

  Gek dat de roep om een vermogens(winst-) belasting luider klinkt dan die om het scheppen van meer banen in de privé-sector. Nochtans komt 't eerste in realiteit neer op: geef uw geld aan ons opdat wij er beter van worden, terwijl 't tweede betekent: zorg ervoor dat we er samen beter van worden. Lose-win vs win-win. Dé hamvraag blijft: wie heeft uiteindelijk het meest te winnen bij de lose-win-situatie?

  • door antbover op donderdag 5 februari 2015

   Al eens aan gedacht dat de werknemers hier , in deze , niets te verliezen hebben? Dus , volg uw vakbond. Zij zij n de enigen die een tegengewicht bieden in het neoliberalisme van vandaag. Indien iedereen , en hier bedoel ik voornamelijk de multinationals , zij n of haar belastingen betaalt zoals de wet " an sich" voorschrijft , dan zijn alle problemen opgelost. Ik hoop dat er terug een eenvormig vakbondsfront ontstaat. De houding van het ACV vind ik nog zo mis niet , dat als het enkel gaat over het verkrijgen van minstens behoud van sociale verworvenheden. Let wel , ik sta achter het ABBV , zij spelen tenminste open kaart. De tijd van compromissen achter de coulissen is voorbij. En , dat mantra over het scheppen van werkgelegenheid , dat is ook allang de grond ingeboord, nietwaar. Het grote probleem van de regering is , dat die politici zijn vastgeklikt aan oude concepten , dat terwijl er overal een nieuwe wind waait, eentje dat rekening houdt met het feit dat de bazen , die van het grootkapitaal de plak zwaaien, en niet die politici. Wat ik de vakbonden wel verwijt dat is , dat zij terug mogelijkheden openen om de sociale zekerheid verder te ondermijnen . Snoepjes uitdelen , zoals maaltijdcheques en bedrijfswagens. Schande .

   • door WERKMAN op donderdag 5 februari 2015

    Prachtig protest maar tegen jullie eigen want hoeveel gaat het circus van het Acw met arco ons allemaal kosten ? Ongelofelijk , wanneer gaan jullie eens betogen tegen het Acv en aanverwanten die ook zo'n geldhonger had en jullie allemaal bedrogen heeft ,mensen van het middenveld zijn hun geld kwijt maar ja daar niks van gelezen hier, wij de belastingbetaler zullen het moeten ophoesten terwijl iedereen kan lezen in de kranten en het internet wie hier verantwoordlijk voor is . Hopelijk steekt Europa hier een stokje voor en ik zal nooit of te nimmer nog betogen , ze zijn zelf voor het grote geld gegaan maar daar moet een ander voor boeten. Betoog maar , fantastisch zou ik zeggen maar nooit meer met mij.

    • door Alfons Vanwetswinkel op vrijdag 6 februari 2015

     Werkman u verward twee zaken het ACV is niet het ACW maar is er slechts een onderdeel van samen met nog een aantal andere organisatie´s werkman U voelt zich blijkbaar zo sterk dat U eigenhandig met de regering gaat onderhandelen ,pas op er is nog steeds terreur dreiging 3 U zult daar onmiddellijk op een para stoten en die weten van wanten . alle gekheid op een stokje maar goed dat er vakbonden zijn om ook de vrije meningsuiting te vrijwaren maar dat komt bij U niet op . Als U een werkman bent??? dan weet U toch ook dat U nummer zoveel bent en daar houdt het ook mee op .

     • door tom w op zaterdag 7 februari 2015

      Werkman bedoelt dat hij niet langer wenst mee te draaien in de hypocrisie van de katholieke zuil ('luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden').

      • door antbover op dinsdag 10 februari 2015

       Neen , wat Werkman bedoelt , dat is dat alleen maar zijn eigen winkeltje telt en dat de rest kan stikken. Het Arco geval is inderdaad iets dat ten voordele van de spaarders daarin MOET worden opgelost, doch dat neemt niet weg dat men, Werkman, kan blijven openstaan voor het zorgen van tegenkracht aan de uitbuiting van de werkenden , de zgn.. lagere en middenklassa. Uw slechte ervaring zou uw weerbaarheid moeten verhogen in deze , ipv wanhopig en teneergeslagen te blijven reageren. Kop op, en kom op voor jezelf, uw omgeving en uw nazaten,

      Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties