about
Toon menu

Commissie-Juncker met botte bijl door milieuwetgeving

De nieuwe commissie-Juncker wil af van belangrijke milieuwetgeving. Geplande richtlijnen rond luchtvervuiling en de kringloopeconomie zouden de economie te veel schaden, blijkt uit gelekte documenten.
vrijdag 12 december 2014

Om lekken rond de nieuwe plannen te vermijden, deelde vicepresident Frans Timmermans gisteren op een vergadering aan zijn collega's voorstellen uit die enkel op papier staan. Na de bespreking werden de documenten vervolgens opgehaald.

Toch lekte het voorstel naar de pers. Daarin stelt de commissie dat de creatie van werkgelegenheid en de schuldafbouw prioriteit hebben. Ook zouden Europese burgers niet willen dat de EU zich bemoeit met zaken die ook nationaal geregeld kunnen worden. Bijna tachtig EU-richtlijnen in aanmaak worden geschrapt.

Daarbij is onder meer een belangrijke richtlijn rond luchtvervuiling die lidstaten een plafond oplegt voor de uitstoot van zes gevaarlijke stoffen. Dat was nodig, want luchtvervuiling is verantwoordelijk voor jaarlijks 58.000 voortijdige overlijdens in de EU.

Ook een richtlijn rond recyclage en de kringloopeconomie vindt geen genade in de ogen van de commissie-Juncker. Het plan legt lidstaten op om 70 procent van het gemeentelijk afval en 80 procent van de verpakkingen te recycleren tegen 2030. De nieuwe commissie wil van de richtlijn af, officieel omdat lidstaten er geen overeenstemming over kunnen vinden.

Tragedie

"Het zou schandalig zijn als de eerste grote daad van de nieuwe commissie-Juncker zou zijn deze belangrijke wetsvoorstellen rond de luchtkwaliteit en de kringloopeconomie te schrappen", zegt Rebecca Harms, voorzitter van de groene fractie in het Europees Parlement. "Cruciale milieuwetgeving afschaffen is geen 'betere wetgeving', het is een ideologisch gebaseerde toegift aan vervuilende industrielobby's en het gaat lijnrecht in tegen het algemeen belang."

Dat de richtlijnen de economie zouden schaden, vindt Harms nonsens. "Verre van de economie te schaden, stimuleert het plan rond de kringloopeconomie net de innovatie op het vlak van efficiëntie en besparing, en dat kan duurzame banen creëren in Europa", zegt ze.

Ook de richtlijn rond luchtvervuiling is economisch te verdedigen: "Luchtvervuiling blijft een enorm probleem in Europa. Daar iets aan doen is niet alleen de menselijke tragedie aanpakken, maar ook de kosten voor de volksgezondheid aanzienlijk terugdringen." Elf lidstaten, waaronder België, Duitsland en Frankrijk, hadden er in een brief aan de commissie eveneens al op aangedrongen om de richtlijnen  in leven te houden.

Dinsdag komt de commissie opnieuw samen om het voorstel te bespreken. Woensdag zou er in principe een officiële aankondiging moeten zijn voor het Europees Parlement.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

2 reacties

 • door Roland Horvath op vrijdag 12 december 2014

  Volgens Naomi Klein, No Time, ISBN 9789044533767 kan de milieu problematiek een opstap zijn naar een betere wereld. Maar dan moet eerst het kapitalistische louter op winst gerichte productie- distributie systeem geregeld worden, anders ingericht worden. Ook Rebecca Harms, de Groene EP fractie, benadrukt de mogelijkheid van een opstoot, een opleving van de EU economie door de milieu problematiek.

  Maar nogmaals zien we dat het EU bestuur in dit geval de EU commissie, -in hoofdzaak samengesteld uit door de lidstaten afgedankte politici te vergelijken met afgedraaide motorolie- , in dienst is van de Grote Multinationale Ondernemingen GMO en niet van de EU burgers, niet van het algemeen belang. De EC Juncker staat voor de bestaande monopolies. Voor de neoliberale GMO is winst op korte termijn het ware doel van hun handelen, het nec plus ultra. Daaruit volgt dat niets nog geld mag kosten. Dus worden koopkracht en Sociale Zekerheid SZ afgebouwd en schuwen de ondernemingen investeringen in nieuwe ontwikkelingen. Ze willen alleen de bestaande monopolies uitmelken en ze verhinderen nieuwe ontwikkelingen. De overheden onder andere het EU bestuur volgen hen daarin. En organiseren zelf ook niets, geen innovatie. Dat resulteert in een stilstand van de economie en van de maatschappij. Zonder geld geen eten.

  De EU wil de bedrijfslasten verminderen en besparen: Het tegendeel van wat nodig is. Bovendien mag van de enorme hoeveelheid geldvoorraad bij de ondernemingen geen gebruik gemaakt worden door de overheden via schuldfinanciering. Verder worden er geen noodzakelijke, nieuwe eisen gesteld aan de productie methoden, want die zouden 'de economie schaden': Met economie bedoelt JC Juncker dus de bestaande ondernemingen/ monopolies. En over de 300 miljard nieuwe investeringen, waar de EU wil aan meewerken, wordt niet meer gesproken. Als de lidstaten niet meer mogen lenen, moet de EU dat maar doen en het voortouw nemen in grote innovatieve projecten. Daar horen ook nieuwe vereisten voor de productie methoden bij. Nogmaals het tegendeel van wat de EC Juncker doet.

  Citaat: 'Creatie van werkgelegenheid en schuldafbouw hebben prioriteit. Schuldafbouw is niet belangrijk en ze dient bijna uitsluitend om de overheden van de lidstaten in geldmoeilijkheden te brengen zodat ze de Sociale Zekerheid SZ moeten afbouwen. En de EC Juncker weigert nieuwe eisen te stellen die werk scheppen. Over het creëren van werkgelegenheid, van jobs praten is flauw en niets zeggend, als men eerder dat werk vernietigd heeft.

 • door Gerdas op zondag 14 december 2014

  Ongelofelijk die kortzichtichheid,de maatschappij is om wat betreft de milleuproblemen die dat met zich meebrengt op de korte en zeker op de lange termijn,en zo'een bende geldwolven,eigenlijk massamoordenaars kan het voor elkaar krijgen dat we onze nazaten met iets opzadelen(kinderen,kleinkinderen) waar de slachtoffers uit de 20ste eeuw maar klein bier zijn vergeleken. Heerlijk dit systeem.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties