Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Ja, ik wil steunen

Sluit dit venster

about
Toon menu

380.000 Syrische vluchtelingen op zoek naar veilig onderdak

Er is dringend nood aan veilig onderdak voor 380.000 Syrische vluchtelingen, zegt Amnesty International. Het gaat onder meer om ernstig zieken, slachtoffers van foltering of niet-begeleide kinderen.
woensdag 10 december 2014

Sinds het begin van het conflict in 2011 zijn al tien miljoen mensen hun huizen ontvlucht. De meerderheid blijft binnen Syrië, maar naar schatting staken 3,8 miljoen mensen de landsgrenzen over, op zoek naar veiligheid in een ander land. De meesten onder hen kwamen terecht in Turkije, Libanon en Jordanië.

Het Wereldvoedselprogramma van de VN besloot vorige week om de voedselbedeling aan 1,7 miljoen vluchtelingen op te schorten bij gebrek aan fondsen. Op 9 december boog een internationale conferentie zich daarom over de Syrische vluchtelingenkwestie.

Maar opvang in de buurlanden volstaat niet om alle vluchtelingen een veilige haven te bieden, zegt Amnesty. Extra kwetsbare personen, zoals ernstig zieken, slachtoffers van foltering of geweld en niet-begeleide kinderen, zijn ook in de vluchtelingenkampen niet veilig en moeten in andere landen opgevangen worden. In totaal gaat het volgens de mensenrechtenorganisatie om bijna 380.000 mensen.

Rijkste landen

Tot nu toe zijn er wereldwijd slechts 63.170 plaatsen voor hervestiging aangeboden. "Bedroevend laag", zegt Amnesty. "Er moet meer internationale solidariteit komen met kwetsbare vluchtelingen".

Vanuit de Golfstaten – waaronder een aantal van de rijkste landen ter wereld – kwam er tot nu toe geen enkel aanbod om Syrische vluchtelingen op te vangen. Ook Rusland en China hebben nog geen enkele hervestigingsplaats aangeboden.

"Het totale gebrek aan hervestigingsplaatsen vanuit de Golfstaten is bijzonder beschamend. Door de verbondenheid op taal- en religieus vlak zouden de Golfstaten het voortouw moeten nemen om veilig onderdak te bieden aan vluchtelingen die vervolging en oorlogsmisdaden in Syrië proberen te ontlopen", zegt Sherif Elsayed-Ali, hoofd van het Refugee and Migrants' Rights Team van Amnesty International.

Koplopers

De landen van de Europese Unie hebben sinds het begin van het conflict 150.000 asielaanvragen van Syriërs geregistreerd. Dit cijfer komt overeen met het aantal mensen dat in september 2014 in één week tijd Turkije binnenvluchtte na de aanval door IS op de stad Kobane. Zweden en Duitsland namen de meeste asielaanvragen voor hun rekening (96.500 aanvragen in de voorbije drie jaar). Ze zijn ook koplopers in het aanbieden van hervestiging aan kwetsbare vluchtelingen: Duitsland beloofde 30.000 Syriërs op te vangen, Zweden wil 1.200 Syrische vluchtelingen uit de regio laten overkomen.

Amnesty International doet een oproep om tegen eind 2015 ten minste 5 procent van de Syrische vluchtelingen te hervestigen, en nog eens 5 procent tegen 2016. Op die manier zouden alle vluchtelingen die volgens de UNHCR zo snel mogelijk een veilig onderdak moeten hebben, een plaats kunnen krijgen.

België besliste om in dit jaar 75 en volgend jaar 225 Syrische vluchtelingen te hervestigen. "Natuurlijk verwelkomt Amnesty International het engagement vanuit België," zegt Eva Berghmans van Amnesty International Vlaanderen, "maar het mag hier niet bij blijven. Naast bijdragen aan de humanitaire organisaties voor vluchtelingen in de buurlanden van Syrië, moet België zorgen voor een versoepelde toekenning van visums, en moeten er nog meer plaatsen voor hervestiging aangeboden worden."

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.