Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Theo Francken: bewijs ons een dienst en vertrek ;-)

De Belgische staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken, is kwaad op Abou Jahjah. Hij is kwaad omdat Abou Jahjah gemene dingen over hem heeft gezegd. Het is wel waar, eigenlijk, dat Franckenstein geen koosnaampje is. Gelukkig is Theo heel sterk en kan hij in het vervolg alle gemene vreemdelingen, ook bekend als “kutvreemdelingen”, op het vliegtuig zetten richting “weg van hier”. Welkom in de speeltuin van de federale regering.
dinsdag 9 december 2014

Toen N-VA de verkiezingen won, was het voor veel analisten duidelijk dat de brede electorale basis en de veelheid aan mandaten niet in verhouding stonden met het inhoudelijke niveau van de partij. Dat is een natuurlijk gevolg van dergelijke explosieve politieke groei. Het viel te voorspellen. Het is echter zeer de vraag of iemand een Belgisch staatssecretaris had voorspeld die spreekt over uitwijzingen als maatschappelijke “diensten”, in de taal van een ongeletterde redneck en met het retorische niveau van een sms’ende puber.

Als reactie op Abou Jahjahs aankondiging dat hij zou komen betogen voor het kabinet van de staatssecretaris, stuurde die laatste volgend bericht de wereld in: "Om 12u komt Hezbollah-strijder Abou JahJah aan mijn kabinet betogen tegen het strenge migratiebeleid van deze regering.” [...] “Hij is natuurlijk een ervaringsdeskundige van het lakse PS-migratiebeleid: binnengekomen met een leugenachtig asielverhaal, vervolgens gehuwd met een goedgelovige Vlaamse, via de lakse oude gezinsherenigingswet verblijfspapieren gekregen en onmiddellijk erna gescheiden, maar de dans ontsprongen want al Belg geworden via de nog laksere Snel-Belgwet. Goed dat 'wij Zweden' al die lakse wetten hebben afschaft of verstrengd. Altijd paraat om de maatschappij een dienst te bewijzen ;-).”

Laat ons ervan uitgaan dat dit inderdaad zijn woorden zijn. Knipoog inbegrepen. Nog eens: knipoog inbegrepen. Neem tijd om die woorden te laten bezinken. En dan nog wat meer tijd om je ademhaling opnieuw onder controle te krijgen, de vuisten te ontballen en de existentiële wanhoop te onderdrukken die gepaard gaat met deze waterval aan gebrekkigheid. Denk vervolgens na wat deze woorden betekenen voor de samenleving waarin je leeft, en de toekomst die we tegemoet treden.

Over politieke autoriteit

Politieke autoriteit is niet vrijblijvend. Millennia politieke- en rechtsfilosofie zijn gewijd aan de essentiële bekommernis om macht te begrijpen en te legitimeren. Als leden van onze samenleving zijn we onderworpen aan het geweldmonopolie van de staat, aan de politieke keuzes die fysiek kunnen worden afgedwongen. Vanaf de hobbesiaanse natuurtoestand tot heden zijn deze politieke keuze getoetst aan hun rechtvaardigheid, hun dienstbaarheid, hun conformiteit met normatieve toetsstenen die vreemd zijn aan de macht zelf.

Het is onmogelijk deze toetsstenen exhaustief te bespreken. Die taak zou langer dan een leven duren. Er zijn echter bepaalde ethische minimumstandaarden, constitutionele garanties en deontologische verwachtingen, waarvan elke afwijking onaanvaardbaar is. Doorheen de verschillende Westerse morele en juridische doctrines, keren twee fundamentele principes terug: individuele vrijheid en gelijkheid in de ogen van de macht. Niet enkel zijn het de kernwaarden van de verlichting, het zijn de steunpilaren van elke orthodoxe (sociale) rechtvaardigheidstheorie of politieke filosofie van Rousseau en Locke, over Kant, tot Rawls, Habermas, Dworkin of Amartya Sen (om er enkele te noemen).

Elke beslissing van de overheid moet aan deze principes worden getoetst: de allocatie van publieke goederen, de toepassing van elke autoritaire code en, bovenal, elke handeling die de bewegingsvrijheid of fysieke integriteit van het individu viseert. Dit genereert een enorme verantwoordelijkheid voor politici. Het naleven van deze principes, het streven naar public reason, is onderhevig aan constant democratisch toezicht. Dat is de enige bescherming tegen het ontsporen van de macht. Als we het rapport van Francken opmaken is de conclusie eenvoudig: wegens strijdigheid met fundamentele politieke principes adviseren we de onmiddellijke stopzetting van zijn mandaat.

Over dwaasheid en gevaar

Een staatssecretaris tot ontslag verzoeken doe je echter niet zomaar. Het vereist enige motivering. De kern is eenvoudig: Francken is het voorbeeld van een politicus die al het voorgaande niet begrepen heeft en in alle ernst gelooft dat vrijheid en gelijkheid slechts mogelijk zijn bij gratie van zijn macht. Francken draait voorgaande redenering om en bevindt zich in het politiek-filosofische kamp van het despotisme: daar waar natuurtoestand onderdanigheid impliceert en vrijheid door de macht wordt geschapen.

Lees ik te veel in zijn weinige, wankele woorden? Nee. Iemand die geen schroom voelt om het vrije verkeer van personen te beschrijven als het ontspringen van de dans, die is diep doordrongen van de suprematie van de overheid op het individu. Iemand die de daaraan ontleende macht gebruikt om het laatste woord te halen in een persoonlijke mediavete, die is het staatsmanschap op een nog diepere intellectuele en stilistische grond onwaardig. Iemand die dat alles, ten slotte, afsluit met een verdomde smiley en kapittelt als een maatschappelijke dienst, die is voorbij ontsporing en smakeloosheid. Het is een wonde op het Belgische politieke gelaat. Een misselijkmakende schande.

De knipoog-smiley is geen detail. Het is de essentie. Slechts het meest arrogante masker van de macht knipoogt in het aangezicht van onrecht. Het knipogen bewijst dat Francken geen agenda van restrictieve migratie voorstaat omwille van proportionele, pragmatische afwegingen. Pragmatiek knipoogt niet, daarvoor is het te ernstig. Taal is geen stilistisch gegeven, het verraadt discours. Frankens taal – kutmarrokanen die de dans ontspringen en al knipogend buiten worden gezwierd (woorden die hij letterlijk heeft neergeschreven) – verraadt meer dan smaakgebrek. Het verraadt een strijdigheid met elke wet tussen fatsoen en politieke legitimiteit.

Einstein schreef ooit dat er slechts twee zaken oneindig zijn: het universum en de menselijke dwaasheid. En enkel van dat laatste was hij echt zeker. Uiteraard kan ook het politieke landschap dwaasheid niet bannen. Dat is misschien jammer, maar in principe ongevaarlijk en bij wijlen bovendien hilarisch. Francken staat dan ook niet in de eerste plaats terecht voor intellectuele gebrekkigheid. Hij staat zelfs niet eens terecht voor het feit dat zijn persoonlijke maatschappijvisie bulkt van populistische en structureel racistische platitudes. Hij staat terecht omdat hij een machtsuitoefening voorstaat die indruist tegen de fundamenten van de democratische orde en op permanente wijze etaleert de constitutionele en politiek-filosofische grenzen van zijn staatsgezag niet te begrijpen, noch te respecteren. Francken staat niet terecht omdat hij als staatssecretaris voor Asiel en Migratie moeilijke afwegingen moet maken. Hij staat terecht omdat hij knipoogt terwijl hij een kutmarokkaan de deur wijst.

Dimitri Van den Meerssche  (doctorandus aan European University Institute)

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

35 reacties

 • door Stein op dinsdag 9 december 2014

  Die tekst van Francken tart alle verbeelding... is die man echt staatssecretaris kunnen worden? Hoe? Zijn er geen selectie-procedures bij de N-VA?

  • door Piet De bisschop op dinsdag 9 december 2014

   Er loopt er nog zo eentje rond,op Binnenlandse Zaken ...

  • door Eddy van Thielen op dinsdag 9 december 2014

   Wat had u nu gewild, de grote leider lijdt zelf aan despotisme, en bij uitbreiding de hele N-VA top.

   • door JorisDemeester op woensdag 10 december 2014

    Onvoorstelbaar hoe jullie vooroordelen opstapelen. Zonder nog te argumenteren. Kenmerkend voor een totaliltaire tunnelvisie.

    • door lievenB op donderdag 11 december 2014

     leg uit, wat bedoel je juist?

    • door Dimitri Van den Meerssche Dimitri op donderdag 11 december 2014

     Joris, er is wel degelijk argumentatie in dit stuk. Het argument is: de taal van Francken verraadt een politiek paradigma. Ik leg uit wat dat paradigma volgens mij is, en waarom het indruist tegen het paradigma dat ik voorsta. Je hoeft het daar niet mee eens te zijn. Maar dan moet je wel uitleggen waarom jij wél vindt dat dergelijk discours past in een democratische orde.

     Ik vind Francken oprecht een onaangename, stijlloze rascist. Dat is echter irrelevant, en inderdaad geen argumentatie. De tekst tracht verder te gaan,

   • door Rébus op donderdag 11 december 2014

    Gegeven de rol van emoticons in de argumentatie, is de wink in de titel niet de beste keuze ;( of :$ zou beter de inhoud van de tekst dienen ;-)

    DISCLAIMER. Uiteraard vereren wij allen het Goddelijke Licht dat schijnt uit de sfincter van onze Keizer van 't Schoon Verdiep. Io vivat, Kim Il-Bart!

 • door Frank De Jonckheere op dinsdag 9 december 2014

  Anderzijds is het behoorlijk verwerpelijk dat de heer Abou Jahjah de burgemeester van Antwerpen "een zionistenpijper" en de Federale staatssecretaris "een fascistische frankenstein" noemde. Als je verlangt naar een democratisch debat, dan is dat niet de weg ernaartoe.

 • door Robrecht Vanderbeeken op dinsdag 9 december 2014

  Ook die 'wij Zweden' heeft hier een donkere schaduw, het lijkt wel of hij verwijst naar een of andere cult van blanke arische raszuiveraars...

  Momenteel is er in Zweden wel een linkse regering aan zet, dus die verwijzing naar het Noorden blijft een mooi staaltje van sympathieke camouflage voor een superrechts beleid.

 • door JorisDemeester op dinsdag 9 december 2014

  Wij vinden allen dat Aboe Jajaj schuttingtaal mag en moet gebruiken maar Francken niet. Hij mag niet zeggen dat Aboe op een slinkse manier ons land is binnengekomen. Omdat hij van de N-VA is en wij zijn allemaal TEGEN de N-VA. Zo simpel kan de Wereld Morgen zijn, Stein.

  • door kimc op woensdag 10 december 2014

   Verschil tussen beide heren is dat Jahjah een activist is en Frankenstein staatssecrertaris! Dat er een andere norm gehanteerd wordt voor beide profielen lijkt me logisch, toch? Maar met N-VA is toogpraat politiek discours geworden. Bovendien is het erg klein dat Francken persoonlijke gegevens van Jahjah ongenuanceerd op straat gooit, terwijl hij elke schrijnende uitwijzing becommentarieerd met 'ik geef geen commentaar in individuele dossiers'.

   • door JorisDemeester op woensdag 10 december 2014

    Flauwe reactie, geachte. In een ernstig debat scheldt men niet. Ook als men het niet eens is met de "tegenstander". U maakt overigens een volkomen subjectief en uiterst aanvechtbaar onderscheid tussen twee mensen, op basis van uw eigen voorkeuren, terwijl u er zich op beroept voor evenwaardigheid te staan.

    Dit is niet het democratisch model dat wij allen moeten voorstaan.

  • door barth op woensdag 10 december 2014

   Spreek voor uzelf. Ik vind dat niet.

  • door Stein op woensdag 10 december 2014

   Ik ben tegen de N-VA, ja, mede omdat er via hen incapabele, racistische kerels als Francken het parlement in worden geloodst. Als u niet begrijpt waarom Jahjah, als activist die als enig legitiem werkingsmiddel zijn woorden heeft, dit 'kan maken' en Francken, die als staatssectretaris een voorbeeldfunctie heeft, niet, vind ik dat erg zielig voor u.

   • door JorisDemeester op zaterdag 13 december 2014

    een incapable racist: die moet meteen voor de rechter en veroordeeld worden. Waarop wacht je toch?

 • door ismail spada op dinsdag 9 december 2014

  De N-VA zou moeten beseffen dat alleen de politieke islam en de linkse partijen het recht hebben om aan anderen fascisme, discriminatie en racisme te verwijten. De politieke islam heeft bovendien het recht om andersgelovigen van namen te voorzien zoals: apen, varkens en honden.

  Voor de eigen geloofsgenoten (die niet helemaal op de zelfde lijn zitten) heeft men de volgende benamingen in petto: Ongelovige, jood, insect, koranniet, afvallige, shia, maar dan meestal in het Arabisch.

  Over de inhoud wordt nooit gesproken, alleen wordt op de man gespeeld in poging om de persoon belachelijk te maken of verbaal met de grond gelijk te maken.

  Na enkele jaren geraakt men het echter gewoon en komt men tot de vaststelling dat de ander over geen argumenten beschikt en zich enkel tot verwijten en beledigingen kan wenden om bijval te verwerven van zijn medestanders die ook niks te vertellen hebben.

  • door Tine Kalis op dinsdag 9 december 2014

   Hier heb je hem weer. De zgn. Islamitische trol die in Berchem leeft. Ook deze keer zal zijn bijdrage NIET aan mij zijn gericht, dat had ik dus al door.Vrouwvriendelijkheid staat dus niet in zijn agenda. Maar ..trollerdetrol ik ben hem op het spoor!

   • door ismail spada op woensdag 10 december 2014

    Zonder commentaar. Het heeft geen zin.

  • door Koen Verhofstadt op woensdag 10 december 2014

   Daar gaan we weer. Vanuit een fundamentalismekritiek (die ik als besneden - vooralsnog niet-zionistische - pikjespijper uiteraard deel) zullen we in de toekomst tolereren dat het lexicon van onze staatssecretaris van onbelangrijke zaken (de rest van de wereld - het belangrijkste land is het binnenland, nietwaar) gebaseerd is op de jarenlange studie van 't Pallieterke. Waarvoor hebben wij nog een staatsblad nodig?

   Maar goed, als (partijloze) linkse mens en natuurlijke bondgenoot van "de politieke islam" (wat dat ook moge betekenen) kan ik maar beter mijn bek houden.

   Geachte Ismael, moet ik u eraan herinneren met wie bv. de moefti van Al Qods/Jerusalem in de jaren 30-40 zoete broodjes heeft gebakken, en daarmee het Zionisme van buskruit heeft voorzien? Of wat de ideologische grondslag was van de Bosnische SS?

   Geachte Theo, wetende dat u de materie waarvoor u bevoegd ben wel degelijk enigszins bestudeerd hebt (wat niet van al uw voorgangers te zeggen valt), en dat ik duidelijk met u van mening verschil (zo vind ik bv. dat de wereld van iedereen is), denkt u echt dat u punten scoort door in dergelijke laagbijdegrondse plattitudes ad personam te vervallen?

   Hoe meer u dit doet, hoe minder ik bereid ben om over uw visies zelfs maar te discussiëren. Is het dat wat u wil bereiken?

   Wat het "lakse PS-beleid" uit het verleden betreft, weet u hoeveel van de 70 punten van het Vlaemsch Bolk/Behang de laatste 30 jaar gerealiseerd zijn?

   Wat mij persoonlijk betreft, zoals elke Echte Man draag ik hem (zoals overigens ook mijn wederhelft) trots links. En ik vind het af en toe ook wel leuk om zoals bij deze een beetje uit mijn nek te kletsen.

   Een mens moet een beetje aan carrièreplanning doen, nietwaar. Mag ik nu ook staatssecretaris worden?

   • door ismail spada op woensdag 10 december 2014

    Nee, u hoeft mij daaraan niet te herinneren.

    Het is trouwens nog altijd zo dat bepaalde Arabische landen zoete koekjes bakken met de Zionisten, (zionisten die trouwens niet gelovig zijn), omdat het voor hen voordelen oplevert en ze op die manier de VS te vriend houden.

    Hoeveel joodse mensen zouden echt beseffen wat Herzl en zijn zionisme als doel hadden gesteld voor het jodendom?

    https://www.youtube.com/watch?v=eB7tr0MBTjA&list=PLD2A07844D84CDB94

    Joden geloven hun oren niet!

    Die Arabische landen zien het Muslim Brotherhood als een terroristische organisatie die in staat zou zijn om ook bij hen chaos te verwekken.

    Het Muslim Brotherhood was (is?) mogelijk niet vies van Iran als bondgenoot. (tijdelijk wel te verstaan!)

    Niemand laat zijn ware gezicht zien. Allen streven naar macht en allen misbruiken de Islam om hun doel te bereiken en voor de schone schijn.

    Mein Kampf en de Protocollen van de Wijzen van Zion zijn nog steeds geliefde lectuur in de Arabische wereld. Wie is dus geïnteresseerd in nazisme en fascisme?

    Insha Allah komt er een generatie die dit alles zal doorzien en afstand zal nemen van de manipulators die de Islam en het Jodendom gijzelen.

   • door ismail spada op woensdag 10 december 2014

    Nog een beetje geduld en de politieke islam zal het geweer van schouder veranderen en bij het rechtse kamp gaan aanleunen.

    De maslaha, kent u het principe?

    De eerste stappen zijn al gezet.

 • door barth op dinsdag 9 december 2014

  Dit is waarschijnlijk het beste stuk dat ik hier al heb gelezen. Het is beheerst en trefzeker, in correct, fris en zelfs af en toe swingend Nederlands geschreven. Doortimmerd met solide argumenten en verwijzingen naar serieuze bronnen, expliciteert de tekst het gevoel dat Franckens gedrag oproept, en legt het de oorsprong van dat vage onbehagen bloot. Ook wie achter het migratiestandpunt van N-VA staat, zal het volgens mij lastig hebben om hier een speld tussen te krijgen. Goed, het is natuurlijk ook op de man en kort door de bocht en schieten met spek op de boodschapper en si en la, maar dit is een staaltje van slagerswerk op niveau. Eentje dat eigenlijk ook een serieus recht van antwoord verdient. Dan kunnen we misschien eindelijk eens dat debat voeren over welk politiek personeel we willen. Die vraag naar toelatingsproeven voor ministers komt immers niet uit de lucht gevallen. Kortom: als teksten zoals deze de norm worden op DWM, zal ik hier misschien vaker komen kijken en duurt het misschien ook wat langer voor ik met gekrulde tenen wegklik. Hoop doet leven ;-)

 • door Marc Haertjens op woensdag 10 december 2014

  Ik wil enkel even reageren op de eerste paragraaf, waarin gesteld wordt dat de N-VA niet opgewassen was tegen het invulen van een veelheid van mandaten en dat de keuze voor Francken daarvoor voorbeeldig is. Vergis u niet. Begin jaren 2000 volgde ik, als beleidsmedewerker uit de sector betrokken bij de totstandkoming van het inburgeringsdecreet, de parlementaire commisiedebatten rond dit thema op de voet. Vele uren bracht ik door in de commisiezalen om te luisteren en in de omliggende wandelgangen om op cruciale momenten te kunnen lobbyen. Geregeld sprak ik daar met het nog vrij onbekende N-VA-parlementslid dat in deze commisie zat: Bart De Wever. Meer nog met zijn jonge kabinetsmedewerker en rechterhand gespecialiseerd in deze materie: Theo Francken. Ook buiten het parlementsgebouw vergaderde ik regelmatig met deze laatste omtrent het ontluikende inburgeringsbeleid. Vergis u dus niet: Bart De Wever is een generaal die zijn luitenanten strategisch over de verschillende posten verdeeld heeft. De N-VA-ministers en -staatssecretarissen, en hun collega's van de collaborerende partijen in de Vlaamse en federale regeringen, doen mij wel sterk denken aan de protagonisten in de cult-serie Twin Peaks. Karikaturale persoonlijkheden die zo nodig een karakterdraai van 180 graden maken om de verhaallijn te dienen. Met Bart De Wever als David Lynch: geen hoofdrol op het scherm, laat rustig episodes bedenken door ondergeschikten, maar bepaalt wel tot in de details wat uiteindelijk wordt opgevoerd.

  • door Anon JJ op woensdag 10 december 2014

   U kan zich ongetwijfeld indenken dat velen alhier benieuwd zijn naar uw mening/visie op de kwaliteit van het politieke personeel van N-VA, hun gedachtengoed en (verborgen) agenda.

   Insiders zoals uzelf kunnen een ongetwijfeld een interessante blik verschaffen op deze partij, haar werking

   Maar dank u alleszins voor deze commentaar!

 • door Ben Luider op woensdag 10 december 2014

  De reactie van Francken, of men nu voor of tegen N-VA is, is een minster totaal onwaardig. Francken is een extreemrechtse relschopper, hoezeer hij ook beweert van niet. Slaat de toon aan van de gemiddelde Amerikaanse republikein waarvan heel de wereld weet dat ze niet van de slimsten zijn en dus in populisme moeten vervallen. Zielige vertoning toch weer van deze separatist. Franckenstein: zo voor de hand liggend dat het toch wel goed gevonden is.

 • door Bert Malliet op woensdag 10 december 2014

  Ik voel bij dat schrijfsel van Francken niet alleen "existentiële wanhoop" bij "deze waterval aan gebrekkigheid", niet alleen "misselijkheid" over het machtsmisbruik in een "persoonlijke mediavete", maar vooral toch enige "existentiële angst" bij dit onverlicht "despotisme". Al voor 24 mei was duidelijk dat met de NV-A het buikgevoel aan de macht zou komen en deskundigheid vervangen zou worden door toogpraat. Maar dit is veel erger. Dit is niet meer iets waar je een beetje meewarig over kan doen, erop rekenend dat de desbetreffende persoon zal groeien in zijn functie en wijzer zal worden. Dit is materiaal dat kan doen begrijpen hoe fascisme erin kan slagen aan de macht te komen.

  • door JorisDemeester op woensdag 10 december 2014

   Geachte, u bent volkomen terecht overtuigd van uw eigen gelijk. Dat maakt argumenteren geheel overbodig. Gelukwensen.

   • door sam vanderleyden op zaterdag 13 december 2014

    Hopla Trollalarm...opnieuw en deze keer van ene Joris.

 • door misjel op woensdag 10 december 2014

  Ook al ben je het niet eens met Theo Francken, wat hij zegt over Abou Jahjah klopt wel. Sommige mensen moeten toch eens wat objectiever oordelen, ook al is de NVA je ding niet, niet alles wat ze zeggen is daarom onwaar.

 • door Ronald Van Beneden op woensdag 10 december 2014

  Wat Francken zegt over wat JaJa heeft gezegd is juist. Heeft JaJa zelf niet opgeschept op tv over die domme ambtenaren die zijn verhaal geloofden na drie keer proberen. Eindelijk was het gelukt en heeft hij de stomme Belgen te kakken gezet. Voor de rest speelt hij hier enkel de luis in de pels. Probeer het eens in uw thuisland meneer. Ach ja je hebt het al eens geprobeerd en bent al vlug teruggekeerd. Belgie is dan toch nog niet zo slecht als gastland?

 • door ismail spada op donderdag 11 december 2014

  Abou Jahjah heeft Francken eigenlijk willen bedanken maar de minister heeft het niet zo begrepen.

  Nochtans, op de website van Abou Jahjah wordt duidelijk hoe dankbaar onze nieuwe Malcolm X is voor Frankenstein.

  http://www.aboujahjah.org/articles-and-blog/thank-you-for-frankenstein

  Met Movement X will hij Malcolm X nadoen? Met dit grote verschil: Malcolm X was een moslim en Abou Jahjah is dat niet.

  Misschien een klein detail voor velen, maar wat een wereld van verschil.

 • door JorisDemeester op vrijdag 12 december 2014

  " Zohra Othman, de stemmenkampioen van Borgerhout, ging in Bagdad haar steun betuigen aan Saddam Hussein. Zohra Othman bezocht in Jenin de terroristen van Al-Aqsa, de Islamitische Jihad en Hamas. Zohra Othman was in Antwerpen aanwezig bij de verbranding van een orthodoxe Jood, weliswaar een verbanding in effigie, maar de stap vandaar naar het crematorium is kort in de geschiedenis.

  Minder dan een decennium geleden trokken de communisten in een lijstverbinding met de Arabisch-Europese Liga van Abou Jahjah naar de verkiezingen. Van Abou Jahjah is de uitspraak dat de Joden in Israël de keuze hebben tussen 'la valise ou le cerceuil'. Dat is Arabisch voor Dood aan de Joden! "

  citaat uit Knack, auteur B. Barnard. Overtuigend? Lees het volledige artikel over de Heiligen van PVDA PLUS. http://www.knack.be/nieuws/boeken/waarom-u-alle-reden-heeft-om-bang-te-zijn-voor-de-pvda/article-opinion-45106.html

  • door ismail spada op vrijdag 12 december 2014

   Ja, 't is waar.

   Minister Francken had beter even op zijn tong gebeten en een proces voor laster en eerroof gestart. Of een of andere procedure begonnen tegen Abou.

   Abou Jahjah kan nu waarschinlijk een klacht neerleggen voor islamofobie en racisme.

   Maar misschien is zo'n trendbreuk ook eens goed want altijd maar negeren en proberen te verzoenen leidt naar meer verbaal geweld en meer provocatie van diegenen die de burgers van het land waarin ze 'moeten' leven geen warm hart toedragen maar er wel de baas willen spelen.

   Pas op, het zou ons niet mogen verbazen mochten Abou Jahjah en Fouad Belkacem (Abu Imran) als infiltrant voor de staatsveiligheid werken. Zoals de oprichter van s4h die in Nederland ook gewoon vrij rondloopt.

  • door sam vanderleyden op zaterdag 13 december 2014

   B. Barnard als bron!? Om te gieren gewoon! Laten we dan ineens gewoon de CIA vragen als morele authoriteit in één of andere mensenrechten commisie, waarom niet? Joris Demeester, nu hebt ge werkelijk "den hoofdvogel afgeschoten". Ik vrees echter dat dat heel moeilijk is voor u om dat te verstaan.. Don't bother.. Ik heb voorgaand al reeds een trollalarm op één van uw posts gelanceerd. Dat zegt inhoudelijk genoeg (maar misschien begrijpt u ook dat niet ?... Then don't bother again ...)

 • door Toondw op zondag 14 december 2014

  wie Abou Dada(!!-) heeft leren kennen weet precies wat een soort opstoker deze man is.een pretentieuze gek die nu probeert legaal een plaatsje te veroveren maar in gedachten ergens anders is waar oorlog kan gestookt worden!!

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties