Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Ja, ik wil steunen

Sluit dit venster

about
Toon menu

Geen bescherming of hulp voor Syrische vluchtelingen in Griekenland

Syrische vluchtelingen zijn in protest gegaan tegen de uitzichtloze situatie waarin ze zijn terechtgekomen. De Griekse autoriteiten geven hun geen toestemming om met geldige reisdocumenten naar andere Europese landen te reizen. Een rammelend asielbeleid lijkt de boosdoener te zijn.
dinsdag 2 december 2014

Syrische vluchtelingen houden een sit-in in het centrum van Athene. Al langer dan een week zitten de mannen, vrouwen en kinderen op het Syntagmaplein met één duidelijke eis: toestemming om vanuit Griekenland met geldige reisdocumenten naar andere Europese landen te reizen.

Velen van hen overnachten op het plein en slapen op de grond bij temperaturen van minder dan tien graden Celsius. Een aantal vluchtelingen werd al overgebracht naar het ziekenhuis met tekenen van onderkoeling of andere medische klachten als gevolg van de hongerstaking die ongeveer 200 vluchtelingen een week geleden startten voor het Griekse parlementsgebouw.

Richtlijn

Sam Khaled (28) deed mee aan de hongerstaking: “We zijn niet hebberig. We vragen niet om duizenden (euro's). … Wat we vragen is voedsel en onderdak, maar ze (de autoriteiten) zeggen ons dat het hen spijt maar dat ze ons niets kunnen geven.”

Het enige wat de Griekse autoriteiten telkens weer als antwoord geven op de eis van de vluchtelingen is dat er geen wettelijke voorzieningen zijn die de vluchtelingen de doorgang naar andere Europese landen toestaan, tenzij ze formeel de status van vluchteling hebben verworven, en dat dit de officiële richtlijn is waaraan de autoriteiten zich moeten houden.

De Syrische vluchtelingen zouden via versnelde procedures in aanmerking kunnen komen voor asiel dat hun ook de nodige reisdocumenten geeft. Toch lijken de meeste vluchtelingen op het Syntagmaplein niet bereid te zijn om asiel aan te vragen in Griekenland.

Bij toekenning van asiel in Griekenland verliezen ze namelijk het recht om asiel te zoeken in andere Europese landen die betere diensten en voorzieningen verlenen. Bovendien vreest men dat asiel in Griekenland (met name in de precaire economische situatie waarin het land zich bevindt) enkel zal leiden naar een toekomst van sociale uitsluiting.

Budget

Vroeger trok Griekenland veel economische vluchtelingen aan. Er bestond toen een strikt asielbeleid om misbruik tegen te gaan. Het asielbeleid veranderde na druk van de Europese Commissie en nadat het land met de vluchtelingenorganisatie van de VN, UNHCR, begon samen te werken.

Deze beleidsverandering werd niet door de eigen integratiediensten opgevolgd, noch werd in de noodzakelijke infrastructuur voorzien. Volgens een rapport van het Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP) werden de Europese middelen en het budget afkomstig uit de nationale begroting in de periode 2007-2013 geïnvesteerd in grenscontroles, opsluiting en gedwongen terugkeer van migranten.

Dit ging ten koste van het opzetten van minder dure en proactieve opvangsystemen zonder dergelijke strafmaatregelen. Als gevolg hiervan mist het land de faciliteiten om de nieuwe golf van vluchtelingen op te vangen.

"De verwachting bestaat dat dit jaar ongeveer 30.000 Syrische vluchtelingen de Griekse grens bereiken."

De Griekse Raad voor de Vluchtelingen liet in een reactie weten dat de asielprocedure geen instrument of voorwaarde mag zijn om mensen op de vlucht voor oorlog hulp te verlenen. Volgens de laatste schattingen vluchtten vorige maand meer dan vijfduizend Syriërs naar Griekenland. De verwachting bestaat dat dit jaar ongeveer 30.000 Syrische vluchtelingen de Griekse grens bereiken. Dit meldde NPR (National Public Radio) op zondag 30 november.

Lastenverdeling

Giorgos Tsarbopoulos van het UNHCR-kantoor in Griekenland zegt dat het land nooit echt geprobeerd heeft om een integratiebeleid uit te bouwen. "Nu is het, door de toename van het aantal vluchtelingen, een noodzaak om aangepaste beleidsinitiatieven te formuleren die de integratie bevorderen. Dat is noodzakelijk, zowel voor de vluchtelingen als voor de sociale cohesie in Griekenland.”

In een persbericht spoort UNHCR-Griekenland Europa aan om een brede Europese vluchtelingenaanpak uit te werken waarbij de nadruk ligt op de solidariteit onder de lidstaten. Het persbericht verwijst naar het UNHCR-rapport Syrian Refugees in Europe dat in juli 2014 is verschenen:

“Het UNHCR (…) roept alle Europese landen en instituties op om tot een alomvattend lange termijnantwoord te komen. Het antwoord vereist meer betrokkenheid en samenwerking, gebaseerd op internationaal rechtelijke verantwoordelijkheden en principes van solidariteit en lastenverdeling.”

Het rapport geeft het nodige extra zetje in de rug van de Europese Raad om het herhaaldelijke verzoek van Griekenland, Italië en Malta te ondersteunen. Deze landen verzoeken al twee jaar om een gedeelde verantwoordelijk tussen de noordelijke en zuidelijke EU-lidstaten bespreekbaar te maken. Maar die bespreking is er vooralsnog niet gekomen.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.