Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Vrijhandelsakkoorden ondermijnen democratische wetten

Het nieuwe handelsakkoord tussen Canada en de EU geeft multinationals ongekende macht tegen duurzame overheidsmaatregelen die hen niet goed uitkomen. Dat blijkt uit het onderzoek Trading Away Democracy, in opdracht van Canadese en Europese ngo's.
vrijdag 28 november 2014

De onderhandelingen voor het vrijhandelsverdrag Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) zijn in september 2014 al afgerond, maar de uiteindelijke tekst moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de nationale parlementen van de EU-lidstaten.

ISDS-rechtszaken

Controversieel is vooral het mechanisme in deze verdragen om investeringsgeschillen te beslechten (Investor-State Dispute Settlement – ISDS). Dat stelt buitenlandse bedrijven in staat om landen rechtstreeks aan te klagen bij een tribunaal en compensatie te eisen voor regels van volksgezondheid, milieu en financiële stabiliteit, als ze menen dat die hun winsten aantasten.

Wereldwijd vechten steeds meer investeerders wetten aan die gericht zijn op het beschermen van de volksgezondheid, zoals maatregelen tegen roken, verbod op giftige stoffen in de mijnbouw, verplichte milieueffectrapportages of fiscaal beleid. De ervaring leert dat de wet dan bij voorkeur ten gunste van de investeerders wordt geïnterpreteerd.

Miljarden dollars schadevergoeding

Canada heeft al een vrijhandelsakkoord met de VS (en Mexico, sinds 1994): het North American Free Trade Agreement (NAFTA). Onder dat akkoord werd de Canadese overheid al 35 keer aangeklaagd, waarbij intussen zes arbitragezaken werden verloren en Canada schadevergoedingen heeft moeten uitkeren aan buitenlandse investeerders ter waarde van meer dan 171 miljoen Canadese dollar (126 miljoen euro).

Op dit moment lopen er nog zaken tegen onder meer een moratorium op boringen naar schaliegas en het intrekken van een farmaceutisch octrooi omdat het niet vernieuwend of nuttig genoeg zou zijn. Heel wat andere schadeclaims tegen de Canadese overheid, eveneens voor miljarden dollars, moeten nog gevonnist worden.

Met het CETA-verdrag wordt de macht van de investeerders nog groter, zegt het onderzoek Trading Away Democracy, in opdracht van een aantal Canadese en Europese ngo's. Investeerders mogen volgens de voorzieningen in dit verdrag niet alleen procederen tegen wat ze "billijke of eerlijke behandeling" noemen, maar ze mogen ook ingaan tegen wetten die volgens hen "gerechtvaardigde verwachtingen" van investeerders verhinderen.

Dat betekent dat aanpassing van bestaande wetten, bijvoorbeeld om de financiële stabiliteit van een land te verbeteren, door investeerders kan worden aangevochten.

Machtige mijnbouw

Speculatieve investeerders, hierin aangemoedigd door investeringsadvocaten, maken steeds meer gebruik van deze ISDS-investeringsarbitrage om overheidsbeleid aan te vechten dat is bedoeld om de economische crisis te beheersen.

Een andere sector met een groot gewicht in Canada is de mijnbouw en olie- en gaswinning. Canadese investeerders – en Amerikaanse investeerders met dochterbedrijven in Canada – kunnen het Nederland of België heel moeilijk maken om bijvoorbeeld een moratorium op schaliegas in te stellen.

ISDS is niet alleen schadelijk voor het democratisch vastgelegde overheidsbeleid, het is bovendien overbodig. Als de risico's voor bedrijven echt te groot zijn, is er altijd nog een reguliere rechtbank of een particuliere verzekering. Die oordeelt dan wel op basis van de nationale wetgeving van de betrokken landen. ISDS probeert dat te omzeilen.

Bronnen: 
Trading Away Democracy

Nederlandse samenvatting van het rapport: Hoe onze democratie wordt verhandeld
EU and Canada to push through ‘anti-democratic’ trade deal

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

4 reacties

 • door Matt op zaterdag 29 november 2014

  Als dat handelsakkoord er komt krijgen wij hier grote problemen. Neem een bedrijf als Monsanto, met hun ggo's, waar bijna over heel de wereld tegen wordt geprotesteerd en in Rusland zelfs verboden is, hier poot aan de grond kan zetten.

  Dat houdt dus in dat ik straks die vergiftigde rommel van hen moet eten, genetisch gemanipuleerde maïs, granen enz. Amerika heeft het grootste aantal kankergevallen ter wereld, obesias komt er ook het meeste voor, juist omdat ze daar die rommel van Monsanto (moeten) eten. Zij hebben het klaar gespeeld om zelfs etikettering, d.w.z. de vermelding dat er ggo's in verwerkt is, te verbieden in Amerika.

  Als dat nu hier ook gaat gebeuren eet ik (en ik hoop velen met mij) niks geen voedsel dat uit Amerika geÏmporteerd is. Maar dan loop ik het risico dat Monsanto de staat gaat aanklagen voor gederfde winsten en die fikse boete die de staat dan krijgt zal op ons worden verhaald via extra belastingen en bezuinigen.

  Dus, hoe je het draait of keert, wij zijn altijd de pineut: onszelf vergiftigen of zwaar betalen. Monsanto wint altijd. En dan is Monsanto nog maar een voorbeeld. Zie de film Thrive. What on Earth Will It Take?.

 • door Maurice de Liberaal op zaterdag 29 november 2014

  Vrije handel is een zegen voor de mensheid en een enorme boost voor de economie. Consumenten krijgen vrije toegang tot producten uit de hele wereld zonder barrieres als invoerheffingen. Dit zal een prijsverlagend effect hebben op vele producten. De angst dat er slecht voedsel geimporteerd wordt is ongegrond. De handswaar moet nog steeds aan de locale wetgeving voldoen. Daar kan ook het artbitrage hof niets aan wijzigen.

  • door Dirk Buys op zondag 30 november 2014

   Tot hier in enkele regels samengevat 'vrije handelsakkoorden voor dummies' door iemand die het zo te zien kan weten:-) Af en toe wat animatie is mooi meegenomen.

  • door Roland Horvath op dinsdag 2 december 2014

   Een prijs verlagend effect voor veel producten. Dat zien we al jaren aan de -meestal minderwaardige- producten uit onder andere China en India. Het belangrijkste gevolg zijn faillissementen van KMO 's en werkloosheid hier.

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties