Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

'Een Andere Joodse Stem' start in Vlaanderen

Op 21 november 2014 werd de organisatie Een Andere Joodse Stem (EAJS) opgericht. Dit nieuwe initiatief roept onder meer op tot een duurzame vrede in Israël/Palestina, onder meer door de bezetting van Palestina te beëindigen.
vrijdag 21 november 2014

(foto http://www.redletterchristians.org/)

EAJS wil de diverse gemeenschap van Joden in België verenigen, zowel zij die in Vlaanderen geboren zijn, als meer recente inwijkelingen vanuit de hele wereld (zoals uit andere EU-lidstaten, Israël en de VS).

In haar eigen bewoordingen wenst de organisatie een nieuwe progressieve stem voor Joden te zijn in Vlaanderen. Tevens wil EAJS een stem geven aan “een verscheidenheid van kritische standpunten met betrekking tot de Staat Israël, de betekenis en de politiek van het Zionisme, en wensen deze verschillen niet te reduceren tot één stem. Op dezelfde manier, vertegenwoordigen wij een breed religieus spectrum gaande van praktiserend tot seculier, met een waaier aan politieke overtuigingen. Wij zijn ervan overtuigd dat verschillen en verscheidenheid een troef zijn die we niet moeten verbergen.”

“We zijn een Joodse groep, die ijvert voor vrede en sociale rechtvaardigheid, in de overtuiging dat alle mensen gelijk zijn en recht hebben op een vrij en waardig bestaan. We wensen deze visie uit te dragen in Europa en in Israël-Palestina, twee plaatsen die historisch aan elkaar gelinkt zijn en belangrijk zijn voor ons, als Joden.”

“We verwerpen elke vorm van onderdrukking en onteigening en alle vormen van racisme, zowel institutioneel als vanuit de basis, met inbegrip van antisemitisme, islamofobie en xenofobie.”

“Wij onderschrijven het Joodse voorschrift 'tikkun olam, tikkun ha-adam', wat betekent 'teneinde de wereld te herstellen, moeten we bij onszelf beginnen'. Wij wensen deze problemen zowel bij ons als in het Midden-Oosten te benaderen, vanuit een allesomvattende visie van het verleden en het heden. Dankzij een samenwerking met lokale en internationale organisaties die onze doelstellingen delen, hopen wij een einde te kunnen stellen aan dergelijke spiralen van uitsluiting en geweld.”

“We roepen op voor het beëindigen van de bezetting, voor respect en waardigheid van alle Israëli's en Palestijnen en voor een duurzame vrede.”

EAJS verklaart met dat doel voor ogen samen te werken met andere Joodse organisaties in België, waaronder de Union Progressive des Juifs Belges (UPJB). Samen met UPJB vormt EAJS de Belgische vertegenwoordiging in de Europese koepelorganisatie European Jews for a Just Peace (EJJP).

EAJS nodigt andere organisaties, die zich in deze doelstellingen kunnen vinden, uit om met hen samen te werken.

Website: Een Andere Joodse Stem

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

3 reacties

 • door Roland Horvath op zaterdag 22 november 2014

  Sedert 1948 wordt Palestina onrechtmatig bezet door lieden, buitenlanders die de autochtone bevolking van Joodse afkomst, afstammelingen van Sem en van Abraham die er al sedert Mozes, al meer dan 3000 jaar woont, met geweld verdrijven. De meeste Palestijnen, zoals ze tegenwoordig genoemd worden, zijn in de loop van de tijd van taal en godsdienst veranderd, Arabisch in plaats van Aramees, Islam in plaats van de Joodse godsdienst.

  Het Joodse volk is na Mozes in Palestina blijven wonen, rond het begin van de christelijke jaartelling was er vrijwillige emigratie onder andere om te missioneren. Zo zijn ander andere Kaukasische, Oekraïense volkeren tot het Jodendom bekeerd. Ze vormen de groep van 11 miljoen Askenazi-Joden, 80 procent van de 13,5 miljoen Joden wereldwijd. De Palestijnen zijn in die 13,5 miljoen niet meegeteld.

  Nooit is het Joodse volk verplicht geweest te emigreren uit Palestina ook niet in 70 na Chr. Toen is er alleen een tijdelijk verbod geweest voor de streek van Jeruzalem. Het verhaal van de verplichte emigratie is een 19de eeuws verzinsel van de zionisten. De Israëlische inwijkelingen hadden zich ook als gelijken kunnen gedragen van de autochtone bewoners, maar ze willen heersen, verdrukken en verdragen geen diversiteit, ook niet van andere afstammelingen van Abraham.

  Een tweestatenoplossing is geen oplossing want dan is de zogenaamde Palestijnse staat enkele niet met elkaar verbonden kleine gebieden. Alleen een éénstaatoplossing is aanvaardbaar, met dezelfde rechten voor Joden en Palestijnen, met het recht van terugkeer voor de in 1947/1948 verdrevenen en hun nakomelingen. Zonder apartheid.

  • door Didier op zaterdag 22 november 2014

   Volledig akkoord. En zeer welkom, na alle desinformatie die er recentelijk in sommige reacties is geschreven. Bij een ideale oplossing komt er bovendien een volledige compensatie voor alle slachtoffers van de staatsterreur, vernielde woningen en boomgaarden, onrechtmatige detenties, mishandelingen, enz., enz..

  • door Johan Pieters op woensdag 3 december 2014

   Beste Roland, Ik deel volledig jouw mening dat Israël een koloniaal project is en dat Palestina (inclusief de staat Israël) bezet wordt door mensen die van elders komen en die daar geen enkel recht toe hebben. Een tweestatenoplossing is, om een hele reeks redenen, echt geen oplossing. Wel een staat waar alle bewoners, jood, Palestijn of om het even wat, gelijkwaardig alle democratische rechten hebben. Ik vrees echter dat je je vergalopeert in de raciale elementen uit jouw betoog. Ik ben geen academicus met een hele bibliotheek en een hele verwijslijst met referenties. De Palestijnse kwestie beroert mij al 45 jaar en ik heb over de, overigens fascinerende, geschiedenis van het Joodse volk één en ander gelezen, onder meer van Nathan Weinstein, maar ook van vele anderen. Dat de huidige Palestijnen hoofdzakelijk geïslamiseerde Joden zijn is een bedenking die ik me al lang maak. Dat lijkt me erg waarschijnlijk maar nog nergens heb ik dat ondertbouwd gezien. Dat zou wellicht vrij makkelijk kunnen langs genetisch onderzoek. Maar jouw raciale beschrijving van de Ashkenazi joden (vertaald: Duitse Joden) lijkt me niet correct. Die Ashkenzis komen oorspronkelijk uit de Duitse Rijnstreek. Uit steden zoals Mainz, Worms enzomeer. Tijdens de Middeleeuwen, ten tijde van de Kruistochten, werden ze het slachtoffer van vervolging en massamoord, op racistische basis, ten gevolge van economische moeilijkheden. Traditionele zwarte schaap taktiek. De kruisvaarders waren erg actief in de progroms (echte moordpartijen) tegen die Joodse gemeenschappen, als oefening voor wat ze later aanrichtten. Daarop trokken die Joodse gemeenschappen, of wat er van overbleef, naar het oosten: midden en oost Europa. En ze namen hun taal mee, het Jiddsich. Het dialect van de Duitse Rijnstreek maar doorspekt met een aantal Hebreeuwse woorden en later ook met wat Poolse woorden. Ondertussen nam een volk van Turkse (Aziatische) oorsprong de Joodse godsdienst aan: de Khazaren. Toen hun rijk, dat in de buurt van de Kaspische Zee lag, vernietigd werd vluchtten ze naar Oost Europa. Waarschijnlijk alleen een kleine minderheid van de toplaag van die beschaving. Net zoals de Babylonische ballingschap van het Joodse volk alleen enkele duizenden mensen uit de toplaag van de Joodse bevolking betrof. Die gevluchte Khasaren vestigden zich in enkele steden, onder meer in Roemenië. Ze bleven een vrij gesloten groep die ook de raciale kenmerken van hun afkomst behielden: hoge jukbeenderen, huidplooi boven de ogen (spleetogen in de volksmond). Sporadisch zie je dergelijke mensen ook in Israël. Het is echter een kleine minderheid. Uit genetisch onderzoek blijkt dat de meeste gemeenschappen uit de Oost-Europese Ashkenazi gemeenschap, de grootste gemeenschap bij uit de Joodse gemeenschap, in overgrote meerderheid semitisch zijn. De huidige West-Europese Joden zijn echter maar voor ongeveer de helft semitisch meer. In hoeverre bvb de zwarte Joden (vooral uit Ethiopië afkomstig en door Israël getransporteerd) semieten zijn is mij niet bekend. Je ziet ze vooral in maatschappelijk miskend en onderbetaald werk, zoals migranten bij ons. Binnen de Joodse maatschappij is er veel racisme tegenover hen, ondanks hun officiële status van Jood. In Israël zelf wordt de raciale, semitische component stevig verdund door het grote aantal Oost-Europese of Russische Joden. Velen zijn niet semitisch en de staat Israël weet dat maar erkent ze wel als Jood, omdat ze als de dood zijn om als Jood in Israël uiteindelijk een minderheid te zijn. Cynisch genoeg hanteert Israël daarvoor de 'Jood zijn' criteria van Nazi Duitsland. Samengevat: het raciale aspect van het Joodse (en Palestijnse) volk vergt nog veel onderzoek (genetisch, historisch) en is erg boeiend. Het huidige conflict in Palestiona is echter helemaal geen raciaal of religieus conflict, maar een koloniaal conflict van bezetting en mensenrechten. Wanneer je echter, naar mijn bescheiden mening, verkeerde raciale elementen in het betoog invoert stel je je bloot aan gemakkelijke aanvallen vanuit het zionistischer kamp die zo de echte problemen proberen te ontlopen. 'Prêter le flanc' zoals de taal van Molière zo mooi zegt. Je weet, Roland, dat het zionistische kamp daar erg bedreven in is. Mocht je argumenten/documenten hebben die mijn ongelijk aantonen dan zal ik die graag lezen. Vriendelijke groet, Johan Pieters.

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties