Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Studiecentrum van Severen dweept openlijk met fascisme

Opnieuw staat een N-VA'er in het oog van een mediastorm. Na Francken, Jambon en Weyts is het de beurt aan Koenraad Degroote, burgemeester van Dentergem. Reden voor de controverse? Degroote verzorgt het welkomstwoord op het colloquium Joris van Severen dat zaterdag 25 oktober plaatsvindt in Wakken, een deelgemeente van Dentergem. Na het colloquium wordt een drankje op kosten van de gemeente geserveerd.
donderdag 23 oktober 2014

Joris van Severen is een erg omstreden figuur. In oktober 1931 richtte hij het Verdinaso op. Het Verdinaso – een afkorting voor Verbond der Dietsche Nationaal Solidaristen – was een fascistische organisatie die streefde naar een verenigd Dietschland.

Het Verdinaso had veel kenmerken gemeen met het Duitse nationaalsocialisme. Net als het nationaalsocialisme keerde het Verdinaso zich tegen de parlementaire democratie, het liberalisme en het socialisme. In plaats daarvan wou het Verdinaso een corporatistisch gestructureerd bewind, naar het model van onder meer Mussolini.

Daarnaast was het Verdinaso fel antisemitisch. Joris van Severen, bijvoorbeeld, beschouwde Hitler als te zacht tegenover de joden. Hij hoopte erop dat het 'Dietsche volk' sneller werk zou maken van de verdrijving van de joden uit 'Dietsland', dan de nazi's.

In 1933 schreef Joris van Severen in het blad van zijn vereniging: “Het Verdinaso beschouwt de joden als volksvreemde elementen, als vreemdelingen, en behandelt ze als vreemdelingen en zal ze morgen, in de Dietse Nationaalsolidaristische Staat als vreemdelingen behandelen.”

Context?

Het is op zijn minst opvallend te noemen dat Degroote zich geen vragen stelt over zijn aanwezigheid op en geldelijke steun aan het colloquium ter ere van Joris van Severen. Op de vraag of Van Severen dan geen fascist was en moet veroordeeld worden, antwoordde Degroote aan Le Soir: “Veroordelen, dat is overdreven. Ik ga hem niet veroordelen. Je moet dat zien in de historische context van toen, dat is niet vergelijkbaar met vandaag.”

Dat de situatie van toen niet vergelijkbaar is met die van vandaag, is alleszins niet de mening van het studiecentrum Joris van Severen. In de nieuwsbrief van het centrum – openlijk raadpleegbaar op de website – staat bijvoorbeeld het volgende te lezen:

“In onze huidige tijd waar de morele, waar de christelijke, waar de algemeen humane waarden overboord worden gegooid omwille van de enig zaligmakende ‘multicul’ en de zegeningen van de islam, kunnen we enkel dromen van een nieuwe Joris van Severen.”

Wie verder grasduint in de nieuwsbrieven, ziet nog bedenkelijke passages. Zoals deze:

“Vast staat dat heel wat van zijn ideeën tot op heden niet verouderd zijn. Het idee der Nederlanden is en blijft van grote waarde. Tenslotte blijft, los van de toenmalige terminologie, de mening van Joris van Severen over zedelijke grootheid en gemoedsadel van zeer grote waarde ook in onze tijd.”

Verder vindt men passages terug waarin het corporatisme nog steeds als na te streven model beschouwen. Vakbonden mogen binnen dat model enkel bestaan indien ze het algemeen belang dienen, zo valt te lezen.

Leden

Voorts zijn enkele opvallende leden te vinden van het studiecentrum. Ward Kennes (CD&V) en Alain Mouton (journalist bij Trends) staan in de lijst van stichtende en actieve leden van het studiecentrum Joris van Severen.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

13 reacties

 • door Thomas Blommaert op donderdag 23 oktober 2014

  "Voorts zijn enkele opvallende leden te vinden van het studiecentrum. Ward Kennes (CD&V) en Alain Mouton (journalist bij Trends) staan in de lijst van stichtende en actieve leden van het studiecentrum Joris van Severen", schrijft Thomas Decreus terecht.

  Maar ook opvallend is dat je tussen de medewerkers van Jaarboek & Nieuwsbrief de naam van Bart De Wever vindt. Zie http://users.telenet.be/dhj/jvs/wie.html

  De Wever staat er broederlijk naast Jan Creve. Bij het grote publiek doet die naam geen belletje rinkelen maar wie school liep aan de Broedersschool in Sint-Niklaas kent heer Creve als de leerkracht die tijdens zijn lesuren zijn leerlingen geschiedenis onderwees en erna de VMO aanvoerde.

  Dimitri Verhulst zei in een toespraak bij de boekvoorstelling van 'Wat u moet weten over het Vlaams Belang. Het beste van Blokwatch' (EPO, 2006) over Creve: "Nu had ik gedurende mijn twee laatste humaniorajaren geschiedenis gekregen van een VMO'er, een in Vlaams Blok kringen gekende, ijverige werkmier die ooit leerlingen had gevraagd de namen van de progressieve leraars door te spelen. Ik ben als humaniorastudent beter onderwezen in Van Severen en de Ierse en Baskische kwestie, dan ik iets te slikken kreeg over het marxisme." (Lees de volledige toespraak via http://www.epo.be/uitgeverij/extrainfo.php?id=9789064454219-D )

  • door Marc Depuydt op donderdag 23 oktober 2014

   En dan? Dat is werkelijk van het goede teveel. Binnenkort zal men ook geen colloquium meer organiseren over, pakweg, Marx of Stalin. Mag men nog in een vrij land het vrije woord voeren?

  • door BertSmets op zaterdag 25 oktober 2014

   Op de pagina hieronder is nergens een spoor te vinden van Bart de wever als medewerker als vermeld door de heer Blommaert. http://users.telenet.be/dhj/jvs/wie.html

   Als je info opvraagt over de bewuste pagina zie je dat ze is gewijzigd op 23 oktober 2014 om 22:47:25, toevallig dezelfde publicatiedatum van dit artikel...vreemd?

 • door Hugo Casteels op donderdag 23 oktober 2014

  als die daar voor uitkomen is dat een mening zoals een andere en in het kader van de vrije meningsuiting niet verboden of strafbaar. De mensen die lid zijn van dit studiecentrum kan je dan wel als aanhangers van Van Severen beschouwen, maar iemand die daar een toespraak gaat houden is daarom nog geen fascist. Tegenwoordig worden mensen nogal vlug in hokjes uit vervlogen tijden gezet zonder dat die daarom de ideeën uit die hokjes aanhangen.

  • door sam vanderleyden op dinsdag 28 oktober 2014

   ... maar iedereen mag het weten. Of dient er iets verborgen te blijven Hugo? Als jij dat niet relavnat vind is dat jou recht maar je hebt niet het recht om te bepalen dat deze info eveneens irrelevant is voor iedereen. Dus je kan zeggen "ik vnid dit niet relavnt en voor mij hoeft deze info niet", maar niet "het is niet relavant en dus hoeft deze info voor niemand". Dit gaat niet over een mening maar over een werkelijkheid. Ja, er zijn verschillen. Een mening is geen heilige koe, immers de werkelijkheden geeft lik op stuk, nietwaar?

   Wat ik jou dus in dit geval aanraad is om artikels die je niet relevant wind dan niet te lezen... eerder dan dat er een soort van 'Hugo-Casteels' filter wordt gebouwd speciaal om jouw niet te ambeteren met deze info. Would that work for you?

 • door bart de nijn op donderdag 23 oktober 2014

  Zijn alle studiecentra die niet de mening van "De Wereld Morgen" aanhangen en/of andere interesses, studiegebieden hebben dan fascistisch (een heel goedkope term tegenwoordig!) ?!?! Ik ken het studiecentrum niet. Ik weet toevallig wel wat er met Joris van Severen is gebeurd: in mei 1940 wederrechterlijk (had geen enkele misdaad begaan!) opgepakt door de staatsveiligheid, op een trein gezet en in Abbegem (F) kon de staatsveiligehid niet voor zijn veiligheid instaan en is hij door dronken Franse soldaten neergeschoten, toen hij zijn mede-gevangenen wou beschermen. 'Vlaams' praten was voor die helden al genoeg om als "Boche" afgeknald te worden. Joris van Severen had zich de jaren/maanden daarvoor al duidelijk afgekeerd van Hitler en co, toen die met oorlog begonnen dreigen... Zijn lot is het beste bewijs dat dit land niet deugt of zeker in die dagen niet deugde voor de Vlamingen... en dus voor sommigen onder hen een reden om te sympathiseren met 'de vijand van mijn vijand' . De laffe moord door belgische en Franse instanties was een uitstekend propagandamiddel voor de collaboratie. Zelf heeft Van Severen natuurlijk niet gecollaboreerd. Is dit door de linkerzijde zo moeilijk te begrijpen in zijn historische context ?

 • door s op donderdag 23 oktober 2014

  En wie financiert die, ongetwijfeld zééééér wetenschappelijke, studies, colloquia, etc?

 • door Ludo De Brabander Vrede vzw op vrijdag 24 oktober 2014

  Ik ben uitgebreid beginnen lezen op de site van het 'Studiecentrum Joris van Severen' en geschrokken van de onverholen idolatrie op diens persoon. Het gedachtegoed van Van Severen is blijkbaar nog altijd 'salonfähig', getuige de verschillende politieke en katholieke personaliteiten die er blijkbaar op de jaarlijkse herdenkingen aan zijn graf in Abbéville hun lofredes uitspreken. Je kan ze allemaal lezen in de nieuwsbrieven op de site. Zo is er de toespraak van Roeland van Steenkiste (het gaat vermoedelijk om de priester die ook in het Davidsfonds een bestuursfunctie bekleedt). Leest u even mee: "Joris van Severen, die we vandaag sereen herdenken, had zichzelf een zending met een duidelijke boodschap toegemeten. Tegen de dreiging van de laksheid, tegen het verkommeren van levenswaarden, tegen de morele en godsdienstige teloorgang van het Dietse volk, ijverde hij onomwonden, onwankelbaar principieel voor het herstel van de waardigheid der Nederlanden. Hij ijverde onomwonden, onwankelbaar principieel voor het herstel van de fierheid tot het volk der Nederlanden te behoren." en " 't Is treurig om zeggen, echter, we kunnen sinds jaren niet meer spreken van een christelijk Vlaanderen met zijn torenhoog AVV-VVK, de leuze van de Frontbeweging waartoe ook Joris van Severen behoorde, wat hem trouwens een strafkamp en degradatie heeft gekost. Het heeft mij altijd verbaasd dat Joris van Severen dit “land van de haat” gans zijn leven, weze het in beperkte mate, krediet heeft gegeven… Het testament van Joris van Severen wordt gedragen door een kleine, moedige, standvastige groep mensen, verenigd in de Stichting die zijn naam draagt. Soms vraag ik mij wel eens af: wie ben ik dat ik dit doen mag: voorgaan in de eucharistie waarin Joris Van Severen wordt herdacht. Van mij wordt niet de moed gevraagd die het leven van Joris van Severen heeft gesierd. Moed in zijn zorg voor de Nederlanden, het Volk der Lage Landen dat Hij door zijn levenswijze onbaatzuchtig rechtlijnig heeft gediend. Mijn voorgaan in deze herdenkingsmis, dit door mijn flamingantisme gein-spireerd getuigenis is een uiting van mijn diepe eerbied voor zijn grote persoonlijkheid. Joris Van Severen, een man naar Gods hart omwille van zijn geloof in zijn grootse idealen. Joris Van Severen, een man naar Gods hart omwille van zijn hoop op de morele, godsdienstige opstanding van Dietsland. Joris Van Severen, een man naar Gods hart omwille van zijn liefde voor het Prinsenvolk der oude Nederlanden." Einde citaat. Deze toespraak dateert niet van 1940, maar van 19 mei 2012! Ik ben het er over eens dat men het verleden niet voortdurend moet oprakelen, maar, dat doen niet de critici, maar de - blijkbaar - talrijke prominente figuren van het rechts Vlaams-Nationalisme zoals dat in het Vlaams Belang en ook binnen N-VA (dat trouwens pakken voormalige VB-ers in de rangen heeft opgenomen) en nog andere partijen wordt beleden. Het is tijd dat deze politieke personaliteiten voor eens en altijd duidelijk de collaboratie en het fascisme ondubbelzinnig veroordelen; dat er een eind wordt gemaakt aan nuanceringen en het onverholen bewonderen van verbrande figuren; dat men in het reine komt met het verleden en afstand neemt van een racistische ideologie die miljoenen slachtoffers heeft gemaakt.

  • door Henri Christiaen op vrijdag 24 oktober 2014

   Een gefundeerde reactie, i.c. ze hangt niet als los zand aan elkander. Overigens een knappe en terechte bijdrage van Thomas Decreus.

 • door dema op vrijdag 24 oktober 2014

  Het zou om reden van volledigheid en nachecken goed zijn indien er vermeld wordt uit welk nr van de nieuwsbrieven de citaten komen, zodat ze gelezen kunnen worden in hun context. Niet om ze te 'verschonen', maar is vollediger voor wie het wil lezen. Nu een zoekzantje...

 • door jbog op vrijdag 24 oktober 2014

  Het zou de auteur sieren als hij in het artikel zou vermelden waarom de burgermeester van Wakken hier het woord neemt. Van Severen is hier immers geboren. Als je alle parlementairen die ooit het woord gevoerd hebben op een of andere herdenking van een Belgische koning (waaronder ook Leopold II die in Afrika als 'eigenaar' en dus verantwoordelijke van het feit dat onder zijn bewind de bevolking van Kongo Vrijstaat van ca. 20 miljoen naar 10 miljoen werd teruugebracht) ook op het 'verdachte' lijstje zet, dan zal dit een lange lijst worden.

  • door PVDPUTTE op maandag 27 oktober 2014

   En kan je ook een lijst geven van deze parlementairen of blijft het gewoon een beetje gratuit uit de nek kletsen om toch maar niet te moeten toegeven welke de bruinzwarte achtergrond is van deze "Vlaemschen grondstroom"?

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties