Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

De kerk is er niet voor iedereen

De bisschoppensynode over het gezin die zich onder meer wilde buigen over de omgang van de rooms-katholieke kerk met homoseksuele en gescheiden mensen heeft uiteindelijk beslist om niets te veranderen aan haar discriminerende houding.
dinsdag 21 oktober 2014

Paus Franciscus mag dan al een aura van progressiviteit uitstralen, zijn Vaticaan blijft een achterhaald, conservatief machtsblok dat zweert bij eeuwige én kerkelijke heteroseksuele huwelijkstrouw die liefst uitmondt in een gelovig gezin als enig ware hoeksteen van de samenleving.

De hypocrisie van het rooms-katholieke kerkinstituut is in dezen overigens stuitend. De bisschoppen willen er immers aan herinneren dat Christus een kerk wenste die open staat voor iedereen en niemand wil uitsluiten. En wat dan met samenlevende, ongetrouwde koppels, met homoseksuele koppels die willen trouwen en kinderen willen opvoeden, of met gescheiden mensen die ter communie willen gaan en kerkelijk willen hertrouwen? Voor hen staat de rooms-katholieke poort nog niet eens op een kier.

De blinde kerk van het Vaticaan maakt wederom duidelijk dat er uitverkoren mensen zijn die hun hemel het eerst en het best verdienen, namelijk heteroseksuele koppels die trouwen voor de kerk en een gelovig gezin stichten. Welke schijn van progressie Paus Franciscus ook moge belichamen, voor zijn kerk blijven gescheiden en homoseksuele mensen, tweede- en derderangsgelovigen.

 Fundamentalistisch

Zolang de rooms-katholieke kerk dit huichelachtig en discriminerend vertoog blijft verkondigen, zullen de kerken terecht leeglopen in maatschappijen waar de gelijkheid tussen mensen, mannen en vrouwen, hoog in het vaandel wordt gedragen. De voorbije bisschoppensynode heeft nog maar eens duidelijk gemaakt hoe hard en gestreng de rooms-katholieke kerk vasthoudt aan een fundamentalistische zwart-witmoraal: er zijn goede en slechte gelovigen. Voor die laatsten bestaat de kerk enkel om hen op het rechte, lees: heteroseksuele en één keer voor de kerk getrouwde, pad te brengen.

Wat een gemiste kans is deze synode alweer geweest voor de erkenning van homoseksuele en gescheiden gelovigen. Zelf geloof ik al lang niet meer in de hardvochtige, rooms-katholieke leer, maar ik kan me levendig voorstellen dat gelovige en hoopvolle holebi’s zeer teleurgesteld zijn met de miskennende afloop van deze bisschoppensynode.

Wouter Hessels, docent RITS, School of Arts

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

3 reacties

 • door Willy Verbeek op dinsdag 21 oktober 2014

  Als oprecht gelovige deel ik je bezorgdheid. Ook de homo is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis,waarom nog discrimineren??

  • door Nicole Van Driessche op woensdag 22 oktober 2014

   Waarom nog discrimineren? Omdat het instituut van de rooms-katholieke kerk nog altijd blind is.

 • door Berten Debergh op donderdag 23 oktober 2014

  Als christengelovige en recent gepensioneerde godsdienstleerkracht had ik ten zeerste gehoopt dat het standpunt van bisschop Bonny wat meer gehoor kreeg. Het is inderdaad schrijnend dat de meerderheid van die "heren aan de top" de evangelische boodschap zo naar hun hand zetten i. p.v. zich door die blijde boodchap te laten inspireren in hechte communicatie met de gelovigen. Ik blijf overtuigd dat een volgehouden stem van de basis in overleg met de huidige paus Franciscus het tij als nog kan keren! Laten wij dus samen voortdurend oproepen om specifiek op te komen voor het welzijn van deze verdrukten (Wie dit concreet meemaakt als mens of als betrokkene, beseft hoe zwaar deze ongelijkwaardigheid weegt!). Meer nog: laten wij ook aan hen die de heterogehuwden wensen te beschermen, aantonen dat onze overtuiging geen reactie is tegen hen maar precies een toepassing van Jezus'visie die zij ook willen navolgen.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties