Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Er zijn voldoende redenen om te staken

Nu de vakbonden hun eerste golf van acties hebben aangekondigd tegen een regering die het geld gaat zoeken waar het niet zit, wordt meteen duidelijk dat we een hete herfst en winter ingaan. We gaan een periode tegemoet van heftige sociale actie, van continu protest op straat en van openlijke rebellie tegen de macht. En we gaan een heftige periode in van debat over die zaken.
donderdag 16 oktober 2014

Want wat de afgelopen dagen al helder is geworden, is dat de term “extremist” stilaan gereserveerd wordt voor hen die extremisme aanklagen en bestrijden. De “gematigdheid” van een regeringsverklaring die de gehele relatie tussen mens en arbeid met enkele pennentrekken wil omgooien – we leven vanaf nu om te werken, niet omgekeerd – wordt tegenover de “radicale” protesten geplaatst van hen die alles te verliezen hebben in die revolutie. En “radicaal” zijn is slecht.

Het is de gevaarlijke paradox waarin de vakbonden zich vandaag bevinden: er is meer dan ooit reden en aanleiding tot verzet, en precies die opstoot van sociaal verzet houdt de dreiging in van beteugeling. Immers, in het omgooien van die relatie tussen mens en arbeid nemen de vakbonden een kritieke positie in. Zij zijn het instrument dat de individuele werknemer (altijd een zwakke rol in een economische context) via de kracht van het aantal omzet in een reële economische machtsfactor die de willekeur van werkgevers inzake lonen en arbeidsvoorwaarden aan banden legt, en die overleg en consensus eist tussen alle partijen in het economische spel.

Het ligt voor de hand dat deze macht een doorn in het oog is van hen die het liever anders zien, en die van oordeel zijn dat ondernemers zelfs zonder werknemers enorme maatschappelijke welvaart scheppen.

Die laatste groep heeft nu een meerderheid in het parlement, en het is niet ondenkbaar dat de hete herfst en winter snel leidt tot wetgevende initiatieven om de macht van vakbonden te beknotten. Geluiden in die zin hoort men nu dagelijks, zeker wanneer de voormannen van VOKA en UNIZO spreken alsof ze deel uitmaken van de regeringen in dit land.

De strijd om de harten en geesten die men sinds gisteren in alle media waarneemt past in dat kader:

Onze geesten worden zachtjes gemasseerd op zo’n wijze dat we stakingen beginnen te beschouwen als vormen van massagijzeling, van luiheid en werkonwilligheid, van weigering tot dialoog.

Geesten die op die manier gemasseerd zijn stoppen met denken en kritische vragen stellen. Bijvoorbeeld: wie staakt? 

 

Men vergeet in dit land nogal snel dat de vakbonden een paar miljoen mensen vertegenwoordigen – meer dan VOKA, UNIZO of de Diamantclub van Antwerpen. 

We zijn nog steeds een internationaal koploper inzake syndicalisatiegraad. Wanneer vakbonden van oordeel zijn dat deze regering de belangen van deze miljoenen mensen en hun gezinnen niet dient maar aanvalt, en dat het daarover uitgeroepen overleg eerder schijn is dan werkelijkheid, dan hebben zij het democratische recht hier tegen actie te ondernemen.

Het stakingsmiddel is een door en door democratisch en politiek instrument. Ik weet dat De Wever en De Croo dat niet graag horen, Libeer en Timmermans nog minder, maar het is het syndicale antwoord op het spel van de kleine lobby’s achter de schermen.

Twee: waarom wordt gestaakt? Wel, de cijfers zijn stilaan bekend. Elke hardwerkende Vlaming die een salaris trekt zal z’n inkomsten in de eerstkomende jaren zien dalen. Want deze regering heeft, in haar ijver om vooral geen nieuwe belastingen te heffen, de makkelijkste weg gekozen: doe iedereen meer betalen en minder terugkrijgen voor diensten die tot nu toe vanuit belastingen werden gefinancierd. En hop! Applaus vanop de banken van hen die belastingen een vorm van diefstal vinden.

Pensioenen “moeten betaalbaar blijven” – door ze te verlagen, uiteraard. Ze zijn natuurlijk zeer betaalbaar, en dus “gered”, wanneer men ze afschaft.

De lonen worden bevroren, maar niet die van CEO’s en andere toplui. De loopbaan wordt verlengd, terwijl men met een arbeidsmarkt zit die structureel geen toegang biedt voor 50-plussers.

Het gevolg: minder mensen zullen een volledig pensioen ontvangen. Studiegelden stijgen, en de NMBS wordt tot een skeletstructuur herleid, met duizenden structurele arbeidsplaatsen minder.

En zo voort. Wie het regeerakkoord leest, en de debatten erover beluistert, heeft het door: de modale Belg wordt armer, en z’n risico op werkloosheid stijgt. Want één oude Belgische traditie wordt door deze nieuwe regering gehuldigd: tegenover enorme fiscale giften aan bedrijven staat nog steeds geen resultaatverbintenis inzake tewerkstelling.

Er is dus reden te over om syndicale actie te voeren. Wie die redenen niet kent of begrijpt kan wel zeggen dat hij of zij “er voor” is of “er tegen”, maar moet wel beseffen dat dit holle woorden zijn voor zij die de redenen wel begrijpen.

Deze redenen toelichten en verspreiden, niet gewoon als “opinies” maar als elementen van een sociale en economische analyse: dat is de taak van de vakbonden in deze hete herfst en winter. Slaan ze die stap over, dan worden ze bij elke staking meer en meer een vijand. En niet enkel voor de heren Libeer en Timmermans, maar voor grote delen van de bevolking, incluis een deel van hun achterban.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

15 reacties

 • door Bart op donderdag 16 oktober 2014

  Hoog tijd dat ik lid word van een vakbond. Bestaat er een donkerrood-groene?

  • door Carlos Pauwels op vrijdag 17 oktober 2014

   Waarom? Vindt u dat er niet moet bespaard worden? Vindt u dat de vermogens te weinig moeten besparen? Of dat zij het alleen moeten doen? Vindt u dat de regering het verkeerd aanpakt? Laat u zich niet wat rap opjutten? Hebt u een alternatief? Vint u het normaal dat die rode leider van die rode vakbond geniet van de notionele intrest? Vindt u het normaal dat het ACV zo van zijn tak maakt na de ARCO affaire? Zich goed objectief informeren, eens goed over nadenken en dan pas beslissen kan nooit kwaad. En nog iets. Waarom moeten er rode, blauwe en groene vakbonden zijn? Zou een eenheidsvakbond die de belangen verdedigt van alle werknemers niet beter zijn? Van dat laatste ben ik in ieder geval grote voorstander.

   • door Stef Geldof op vrijdag 17 oktober 2014

    Een eenheidsvakbond ??? Waar en wanneer hebben we dat nog gehoord. En wie was er ook alweer voorstander van?

    • door Joris Verschueren op vrijdag 17 oktober 2014

     er zijn zeker goede argumenten voor vakbondspluralisme zijn, maar bovenstaand lijkt me iets minder geslaagd. In Duitsland kozen de verschillende vakbonden er na de tweede wereldoorlog namelijk voor een eenheidsvakbond op te richten omdat ze van oordeel waren dat hun versplintering hun verzet tegen de opkomst van de nazi's had beperkt.

   • door Alfons Vanwetswinkel op vrijdag 17 oktober 2014

    Met deze maatregelen zal er nog meer werkloosheid bijkomen de koopkracht wordt dusdanig aangetast dat vele kleine zelfstandigen en kleine ondernemingen er de brui aan gaan geven ( er is al sprake van 25000 ). Resultaat de 11% armoede gaat in stijgende lijn. En ja er is een alternatief de 1000 grootste bedrijven hebben 2013 ; 48 miljard € winst gemaakt en slechts 3,2 miljard € belasting betaald oftewel 6,7% dat is heel wat minder dan 33% . Dit is al zo jaren aan een stuk, de regering mist hierdoor jaarlijks 12 tot 13 miljard € en daarbij een vermogensbelasting zoals professor De Grauwe aanhaalt brengt 5,3 miljard € op dit zou het tekort op 1 jaar wegwerken en een heel ander perspectief openen naar de toekomst .En dit zou niemand pijn doen, als u tewerkstelling aanhaalt deze bedrijven danken eerder af dan banen scheppen . Op de manier van de regering zet men de deur wagen wijd open voor een scenario als Griekenland.Bij onze gemeente is nu al 25 % van de gepensioneerden onder de armoede grens en 15 % van de bevolking .De aandeelhouders en werkgevers krijgen een blanco check en wat denkt U wat daarmee gebeurt in de pocket.

    • door Pvanas op zaterdag 18 oktober 2014

     Ik heb de cijfers niet, maar ik schat dat jouw 1000 grootste bedrijven zeker 1 miljoen mensen rechtstreeks werk verschaffen. Onrechtstreeks zeker nog een pak meer. Stel dat we die bedrijven wegjagen en dat daardoor een groot deel val dat miljoen de staatskas niet meer helpt vullen (niet via hun eigen belastingen en ook niet via de werkgeversbijdragen). Meer nog, ze moeten zelfs geld krijgen uit die staatskas. Wat een gevolg zal dit hebben op de koopkracht van de mensen die dan wel nog werken? De impact zal veel groter moeten zijn dag de besparingen die nu op tafel liggen. Aan de andere kant zorgen die bedrijven met hun research er ook voor dat producten niet duurder worden, zelfs goedkoper, milieuvriendelijker en beter, zodat we ondanks de lagere koopkracht nog steeds ons materialisme kunnen uitbreiden met smartphones, tablets, betere auto's, betere huizen, reizen,... Enige wat volgens mij nog beter kan is hulp voor wie het écht nodig heeft. In plaats van generieke hulp voor alle mensen: kaderleden die isolatiepremies krijgen, echte en gerichte hulp voor wie niet zonder kan: woonsubsidie voor wie zich geen comfortabele woning kan permitteren. Ik dacht dat dit nu ook de bedoeling van de regering was.

     • door Yannanael op zaterdag 18 oktober 2014

      "1000 bedrijven verschaffen werk aan zeker 1 miljoen mensen" Draai het eens om: 1000 bedrijven kunnen slechts bestaan door zeker 1 miljoen mensen die door hun arbeid de meerwaarde leveren waardoor die bedrijven winst kunnen maken. De drijvende kracht is niet: de bedrijven, maar: de arbeiders!

 • door Kurt op donderdag 16 oktober 2014

  Ik ga er nog steeds vanuit dat vakbonden nuttig zijn, het stakingswapen kan aangewend worden om werkgevers tot de orde te roepen. Volledig akkoord. Waar ze mijn steun verliezen is het feit dat de vakbonden de wil van een democratische meerderheid in het parlement willen aanvechten. Sorry, dat is meer dan 1 brug te ver. Democratie moet gerespecteerd worden anders is het einde zoek. En ja, we hebben de hoogste syndicalisatiegraad, hoe zou dat komen? Even ernstig blijven. En de mantra's van die gigantische fiscale kado's aan de werkgevers nu en vooral in het verleden. Schaf dat per direct af. Schaf die kado's aan de werkgevers af en verlaag de loonkosten voor iedereen met dat vrijgekomen geld, iedereen gelukkig. Of niet? Nou nee, niet echt, die kado's aan de werkgevers heetten vroeger gewoon doelgroepenbeleid om laaggeschoolden aan een job te helpen. Maar voor mij niet gelaten, afschaffen , die handel. De werkgevers zijn nu kop van jut, de regering is ultrarechts, enz.. Voor een luttele 2,6 miljard indexsprong? Met alle respect, maar dan hadden we weken aan een stuk moeten staken toen de vorige regering besloot 16 miljard te geven aan offshore windparken. Nog verhoogd tijdens de laatste, de allerlaatste, kabinetsraad voor de verkiezingen met 10%. Die folliekes gaan ons het tienvoudige van de indexsprong kosten. En voor de Groenen hier op hun paard springen, Duitsland zet 10 keer meer windmolens met dezelfde subsidie. Tien keer. Mag het iets efficiënter? En dan ben ik nog niet begonnen over de Zwitserse of Japanse treinen. De NMBS, wat een zootje is me dat? Japanse treinen hebben maximum 3 minuten vertraging, in het slechtste geval, denk hierbij aan tsunami's, taifoons, aardbevingen...5 op de schaal van Richter, dat is dan 100seconden vertraging,zoiets. Ja, er is een alternatief en het kan anders.

 • door Roland Horvath op vrijdag 17 oktober 2014

  1/ Akkoord. Er is alle reden om te staken. Er zijn echter een aantal merkwaardige zaken in de besluitvorming. De huidige politiek, die de afbraak van Sociale Zekerheid SZ, van de koopkracht van de consumenten, en van de productie capaciteit van de KMO beoogt, is te wijten ten 1e aan de neoliberale N-VA, ten 2e aan de even leugenachtige propaganda van de hoofdstroom media en ten 3e aan de CD&V. Die had alternatieven, ze hoefde niet in zee te gaan met N-VA om de meeste Belgen en dan vooral de Vlamingen te verarmen, te ruïneren. De linker vleugel van CD&V bestaat niet meer of heeft zich in elk geval vergist door onderhandelingen met N-VA toe te laten. Nadat N-VA in 2010 heel de boel belazerd had wordt de partij en haar politiek nog steeds ernstig genomen. Zelfs met de kwalijke propaganda van de hoofdstroom media voor N-VA als dreiging had CD&V de N-VA niet moeten vervoegen. De redenen voor hun handelen zijn blijkbaar postjes en onbekwaamheid.

  2/ Een andere vaststelling is dat vooraanstaanden, in welke functie dan ook, niet loskomen van de voor BE en VL schadelijke regionalisering en van het neoliberalisme van onder andere het EU bestuur dat terug wil naar sociaal economische verhoudingen uit de 19e eeuw die vandaag de dag ook bestaan in India en Afrika. Die twee, regionalisering van BE en neoliberalisme, hebben nog niets positiefs opgeleverd.

  3/ Een derde vaststelling is de merkwaardige rol van de werkgevers organisaties als VOKA, UNIZO en VBO. De GMO zijn neoliberaal, ze willen hun bedrijfslasten =de financiering van de koopkracht op de binnenlandse markt minimaliseren, ze zijn toch niet afhankelijk van die koopkracht. De KMO zijn dat wel. Zij vormen de meerderheid van de leden van de werkgevers organisaties. Hun bestuurders ijveren echter voor de afbraak en de privatisering van de SZ en voor een vermindering van de koopkracht. Dat is niet in het belang van hun leden. Zijn de bestuurders omgekocht- door/ in- dienst- van de GMO of zijn ze onbekwaam om in te zien dat belasting vermindering in het algemeen en bedrijfslasten verlaging in het bijzonder de hele maatschappij structuur kapot maakt en dan vooral de KMO? Beide zijn mogelijk. Het blijft verwonderen: Een bestuur dat al het mogelijke doet om de eigen leden te ruïneren.

 • door Roland Horvath op vrijdag 17 oktober 2014

  Inderdaad er is een alternatief voor de fatale besparingen beste Carlos Pauwels, er mag niet bespaard worden want dat maakt de koopkracht en dus ook de productie capaciteit van de KMO kapot, dat is zeker. En de grote vermogens moeten ook bijdragen, de GMO moeten meer dan 5% winstbelasting betalen maar vooral de bedrijfslasten gerelateerd aan productie zoals lonen- lasten- op- productie- door- machines- milieulasten- BTW moeten verhoogd worden om de overheid en de consumenten meer geld te bezorgen, evenveel als in de periode voor dat de economische overcapaciteit zich manifesteerde en de investeringen daalden. Bedrijfslasten worden verrekend in de productprijs en dus ook door de klant betaald, een nul operatie voor de ondernemingen. Niet minder maar meer bedrijfslasten is de voor de hand liggende, normale oplossing in BE en in de EU. De GMO willen dat niet, dus het EU bestuur volgt hen daarin. Meer bedrijfslasten kan de prijzen verhogen maar ook verlagen als door een grotere omzet de vaste kosten per eenheid product verlaagd zijn. Verder, de invloed van een prijsstijging op de export gebeurt met een vertraging en die heeft niet noodzakelijk een evenredige vermindering van de verkoop /afzet als gevolg. Dat is een gevolg van de prijs maar ook van kwaliteit en promotie.

  2/ De Notionele Intrest Aftrek NIA is een wettelijke regel die door iedereen mag of beter moet toegepast worden ook door iemand als RDL die terecht de NIA een slechte maatregel vindt.

  3/Voor N-VA zijn details en uitzonderingen altijd de algemene regel. Ze zeuren over Arco nadat banken al miljarden gekregen hebben.

  • door WERKMAN op zaterdag 18 oktober 2014

   t.a.v Roland altijd maar hetzelfde liedje, wat je verteld is klinkbare onzin,ik vertik het nog als werkmens te stoefen op de vakbonden en zuilen die laat het me gezegd zijnde al vanin de jaren 80 geld aan het scheppen zijn en ons onozele schapen in de zak aan het zetten waren. Wat een prachtig boek is het toch een Zuil van zelfbediening , het is niet de Nva maar de gewone mensen ja het beu zijn , de vorige regeringsvorming heeft daardoor ook zo lang geduurd niet de schuld van de Nc

  • door WERKMAN op zaterdag 18 oktober 2014

   Beste Roland, blijkbaar een knopje op het toetsenbord verkeerd geduwd en mijn commentaar is verstuurd. Nogmaals niet akkoord met je stelling dat de Nva schuld treft ivm Arco, het boek een zuil van zelfbediening en de strapatsen van het acw is magnifiek en legt ook de geldhonger uit van degenen die ons verdedigen (vakbonden en zuilen ) en zeker de mensen die aan het hoofd stonden van dit land. Wie vrij van zonde is werpe de eerste steen zou ik zeggen. De vorige regeringsvorming die zolang geduurd heeft is niet de schuld van de Nva maar van , lees maar het boek hoe onze verkozenen hierin betrokken waren maar ja het deksel van de beerput moest gesloten blijven. Ik ben blij dat de nva compromissen kan sluiten en ook al bezit ik geen arco , ik leg me erbij neer dat ik eventuele moet betalen en waarom ?omdat eindelijk het besef van vele mensen komt dat hetgeen jij allemaal schrijft dikke dikke fabeltjes zijn en de democratie eindelijk eens gezegevierd heeft en ja gelukkig leven we in de realiteit en niet in jouw droomwereldje van de socialisten en pvda nl alles gratis bestaat niet . Nog een vraagje hoe verklaar je de werkloosheidscijfers onder de jongeren? verschil werken en dop ?PEANUTS.

   • door Yannanael op zaterdag 18 oktober 2014

    Peanuts?

    Of misschien doordat er in 2013 voor elke openstaande vacature 5,9 niet-werkende werkzoekers beschikbaar waren? (gegevens uit jaarboek 2013 van de VDAB). Zelfs als àlle vacatures zouden worden opgevuld, zouden er nog steeds enkele honderdduizenden werklozen blijven. Nee, laat de ouderen maar blijven werken tot hun 65, 67, 68,... en dan maar klagen over die luie jongeren die liever doppen dan werken...

    • door WERKMAN op zondag 19 oktober 2014

     Als ik in mijn kennissen-familiekring op dit ogenblik kijk zijn dit allemaal mensen die op fabriek of op een bureau werken ja ARBEIDERSGEZINNEN en zijn de kinderen ervan allemaal ja ja hoe kan dit op de hogeschool of universiteit geweest en hebben heden ten dage een fantastische job, enkele ervan zijn recent nog van werkgever veranderd daar ze andere horizonten wilden verkennen.De reden is simpel diploma +motivatie van de ouders en kinderen maar spijtig genoeg worden sommigen niet gestimuleerd om dit te doen.Dat is de reden niet meer of minder , wie wilt werken vindt werk door bij te leren of zich in te zetten en bij te scholen.Zou het motto niet zijn bij sommigen , liever lui als moe.

     • door Yannanael op maandag 20 oktober 2014

      Hoe kunt U, zelfs als ze allemaal uiterst gemotiveerd zouden zijn, 600000 werklozen laten werken met slechts 250000 vacatures?

     Het is niet langer mogelijk om te reageren.

  Lees alle reacties