Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Zoetwater even vervuild door plastic als zeeën

Nederlandse onderzoekers hebben de schade van plastic aan zoetwaterorganismen onderzocht. Tot nu toe werden vooral de gevolgen van plastic afval bezien voor het leven in de oceanen. Ook in zoetwater worden organismen grondig verstoord door de vervuiling van kleine plastic deeltjes.
woensdag 15 oktober 2014

Deze kleine plastic korreltjes remmen de groei van algen, veroorzaken misvormingen van watervlooien en verstoren de communicatie tussen kleine organismen en vissen. In het onderzoek naar de effecten van kleine plastic deeltjes op zoetwaterorganismen stelden de onderzoekers watervlooien bloot aan verschillende concentraties nanoplastic (deeltjes die kleiner dan 100 nanometer of 1 tienduizendste deel van één millimeter).

Bij de hogere concentraties nam de groei van de algen af. Watervlooien bleken kleiner te zijn als ze waren blootgesteld aan nanoplastic en hun nakomelingen vertoonden allerlei misvormingen. "Ook binnen het communicatieproces tussen waterdieren zagen we verschillen", zegt Bart Koelmans van Wageningen University. "Zo bleek de stressrespons van watervlooien als reactie op de chemische stoffen die vissen uitsturen sterke, als er ook nanoplastic in het water aanwezig was."

Rivieren en meren

Al langer wordt de aanwezigheid van plastic, de zogeheten plasticsoep, in oceanen beschouwd als een groot probleem voor het waterleven. Tot dusver werd echter weinig onderzoek gedaan naar de aanwezigheid en de effecten van plastic in het zoetwatermilieu. "Veel bronnen van plastic bevinden zich op het land, en dus is het belangrijk om ook daar te kijken naar de effecten van plastic", zegt Koelmans.

"Op basis van de resultaten van ons onderzoek is het aannemelijk dat de aanwezigheid van nanoplastic in rivieren en meren ook in het milieu schadelijke effecten op de zoetwatermechanismen hebben." Nadere studie moet dit uitwijzen. De uitkomst van het huidige onderzoek staat gepubliceerd in het laatste nummervan
Environmental Science and Technology.

Plastic waste in the sea and in fresh water

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

Eén reactie

  • door jef helderweert op woensdag 15 oktober 2014

    Dit is inderdaad een verontrustende evolutie. Hoewel wonderen in "afvalland" niet bestaan is LET'S DO IT ! BELGIUM , Burgerinitiatief tegen zwerfvuil en sluikafval , ervan overtuigd dat invoering van statiegeld voor plastic en aluminium drankverpakking het zwerfvuilprobleem , en dus ook de hoeveelheid rotzooi die in rivieren , zeeën en oceanen terechtkomt , aanzienlijk kan terugdringen. Deze maatregel moet uiteraard niet enkel in België , maar simultaan in de ganse EU worden ingevoerd. Deze maatregel heeft alleszins het zwerfvuilprobleem in Duitsland en Scandinavië drastisch gereduceerd. Om dit voorstel op de Belgische en Europese politieke agenda te krijgen heeft LDI-BELGIUM alvast een petitie gelanceerd op AVAAZ. Deze loopt tot eind januari 2015, en zal dan aan de nieuwe EU-Leefmilieucommissaris + de Commissie Leefmilieu van het Europees parlement worden overhandigd. De link staat beneden vermeld. Ook organiseren we op Zaterdag 29 november een debat hierover in het Antwerpse ECOHUIS, dit in het kader van de Europese ' WEEK OF WASTE REDUCTION '. We stellen eveneens de resultaten voor van de LET'S DO IT ! MEDITERRANEAN - zwerfvuilopruimactie tijdens het afgelopen voorjaar. Meer nieuws over dit alles weldra op www.letsdoitbelgium.be en www.facebook.com/letsdoitbelgium Jef Helderweert LET'S DO IT ! BELGIUM De 'statiegeld-petitie' vindt men op: https://secure.avaaz.org/en/petition/new_EUcommissioner_for_the_environment_introduction_of_refund_money_for_plastic_aluminium_drink_packages_in_eu/?day2share We hopen op zoveel mogelijk steun hiervoor, zodat steden en gemeenten in de toekomst ook minder ( schaars ) belastinggeld voor opruimkosten moeten uitgeven.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties